lượng từ trong tiếng anh

Lượng kể từ nhập giờ đồng hồ Anh là gì? Cách sử dụng rời khỏi sao? Hãy nằm trong VUS lần hiểu ngay lập tức nội dung bài viết bên dưới và phần mềm nhập rèn luyện trải qua bài bác tập luyện bên dưới nhằm mục đích đánh giá cường độ hiểu của những người học tập về điểm ngữ pháp này nhé!

Lượng kể từ nhập giờ đồng hồ Anh là gì?

Lượng kể từ nhập giờ đồng hồ Anh (Quantifiers) là những kể từ dùng làm chỉ cường độ, con số hoặc gia tốc của một danh kể từ. Nhằm mục tiêu thể hiện nay vấn đề rõ rệt rộng lớn về lượng, gom người nghe/người phát âm hiểu sâu sắc rộng lớn về văn cảnh. Một con số kể từ thông thường bắt gặp như: “some”, “many”, “much”, “few”, “a few”, “enough”, “less”,…

Bạn đang xem: lượng từ trong tiếng anh

Ví dụ: 

 • I have a little money saved up for my vacation. (Tôi sở hữu một không nhiều chi phí tiết kiệm ngân sách nhằm cút nghỉ ngơi mát)
 • She didn’t have much time lớn prepare for the exam. (Cô ấy không tồn tại nhiều thời hạn nhằm sẵn sàng cho tới kỳ thi)
lượng từ trong tiếng anh
Lượng kể từ nhập giờ đồng hồ Anh (Quantifiers): Cách sử dụng và bài bác tập 

Cách sử dụng lượng kể từ giờ đồng hồ Anh

Cách sử dụng Few – A Few

Fewa few là những lượng kể từ đứng trước danh kể từ điểm được số nhiều.

Few/A few + N điểm được số nhiều + V (số nhiều)

 • Few: không nhiều, rất rất không nhiều, gần như là không tồn tại.
 • A few: một lượng nhỏ, một vài ba, một số trong những.

Ví dụ:

 • There were few people at the buổi tiệc ngọt, sánh it felt a bit lonely. (Có rất rất không nhiều người bên trên buổi tiệc, nên cảm xúc tương đối cô đơn)
 • I have a few friends coming over for dinner tonight. (Tôi sở hữu một vài ba người các bạn sẽ cho tới mái ấm sử dụng bữa tối nay)

Cách sử dụng Little – A Little

Little và a little là những lượng kể từ tiếp tục đứng trước danh kể từ ko điểm được.

Little/A little + N ko điểm được + V (số ít)

 • Little: không nhiều, gần như là ko có 
 • A little: một không nhiều, một ít (không nhiều vẫn đầy đủ dùng).

Ví dụ:

 • There is little hope that the situation will improve without significant changes. (Có rất rất không nhiều kỳ vọng rằng tình hình tiếp tục nâng cấp nếu như không tồn tại những thay cho thay đổi đáng chú ý.)
 • I’m feeling better today; I have a little more energy than thở yesterday. (Tôi cảm nhận thấy chất lượng tốt rộng lớn hôm nay; tôi sở hữu một ít tích điện rộng lớn đối với hôm qua)

Chú ý: Little còn tồn tại nghĩa không giống là nhỏ nhỏ nhắn, cute nếu như ở dạng tính kể từ. 

Ví dụ: Her daughter is just a little girl. (Con gái của cô ý ấy là 1 trong cô bé)

Cùng mái ấm đề: Tổng thích hợp những dạng bài bác tập luyện lượng kể từ kèm cặp đáp án chi tiết

Cách sử dụng Some – Any

– Some

Some + N điểm được số nhiều + V (số nhiều)Some + N ko điểm được + V (số ít)

 • “Some” kết phù hợp với danh kể từ điểm được Tức là “một vài”.
 • “Some” kết phù hợp với danh kể từ ko điểm được Tức là “một ít” và sử dụng nhập câu xác định.

Ví dụ:

 • Could you pass mạ some water, please? (Bạn hoàn toàn có thể cho tới tôi một lượng nước không?)
 • We’re going lớn have some guests over for dinner tonight. (Chúng tôi sẽ sở hữu một số trong những khách hàng cho tới mái ấm sử dụng bữa tối tối ni.)

– Any

Any + N điểm được số nhiều + V (số nhiều)Any + N ko điểm được + V (số ít)

 • “Any” đi kèm theo với danh kể từ điểm được số nhiều Tức là “một vài”; 
 • “Any” đi kèm theo với danh kể từ ko điểm được Tức là “một ít”. 

Ngoài rời khỏi, “any” Tức là bất kể kiểu nào là, bất kể ai, bất kể đồ vật gi nhập câu dạng xác định, 

Lưu ý: Any thông thường sử dụng nhập câu phủ toan hoặc nghi kị vấn.

Ví dụ:

 • Have you received any updates about the project? (Bạn đã nhận được được ngẫu nhiên vấn đề update nào là về dự án công trình chưa?)
 • She didn’t find any available seats at the movie theater. (Cô ấy không tìm kiếm thấy ngẫu nhiên ghế rỗng nào là bên trên rạp chiếu phim.)

Cách sử dụng Much – Many

– Much (nghĩa là nhiều) thông thường đi kèm theo với danh kể từ số không nhiều ko điểm được và sử dụng nhập câu nghi kị vấn và phủ toan.

Ví dụ: 

 • I don’t have much time lớn spare today. (Tôi không tồn tại nhiều thời hạn rảnh hôm nay)
 • How much bởi you know about the history of this place? (Bạn biết từng nào về lịch sử dân tộc của điểm này?)

– Many (nghĩa là nhiều) cút kèm với danh kể từ số nhiều điểm được.

Ví dụ: 

 • There are many boys waiting in line for tickets. (Có thật nhiều chàng trai đang được đợi nhập mặt hàng để sở hữ vé)
 • How many languages can she speak fluently? (Cô ấy nói cách khác thạo từng nào ngôn ngữ?)

Cách sử dụng No – None

– No có tức là “không, ko có” và đi kèm theo với danh kể từ điểm được và ko điểm được.

Ví dụ:

 • No dogs are allowed in the restaurant. (Không sở hữu chó nào là được luật lệ nhập quán ăn.)
 • There is no milk left in the fridge. (Không còn sữa nào là ở bên trong tủ rét mướt.)

– None sở hữu nghĩa làkhông”, “không kiểu nào”, “không việc gì”. “None” sở hữu tác dụng là đại kể từ, thay cho thế cho tới danh kể từ hoặc sử dụng như mái ấm ngữ hoặc tân ngữ.

Ví dụ:

 • I asked for a piece of cake, but there was none left. (Tôi đang được đòi hỏi một miếng bánh, tuy nhiên không còn miếng nào là nữa)
 • None of the students understood the complex math problem. (Không sở hữu học viên nào là hiểu rõ vấn đề học tập phức tạp)

Cách sử dụng Enough

Enough Tức là “đủ” và đứng trước cả danh kể từ điểm được và ko điểm được. Bên cạnh đó, enough đứng sau tính kể từ. 

Ví dụ: 

 • I have enough money lớn buy the concert tickets. (Tôi sở hữu đầy đủ chi phí để sở hữ vé concert.)
 • He didn’t lập cập fast enough lớn win the race. (Anh ấy ko chạy đầy đủ nhanh chóng nhằm thắng lợi cuộc đua.)

Cách sử dụng Less

Less đi kèm theo với danh kể từ số không nhiều ko điểm được và Tức là “ít hơn”.

Ví dụ: 

 • She had less time lớn complete the task than thở she had anticipated. (Cô ấy sở hữu không nhiều thời hạn rộng lớn nhằm hoàn thiện trách nhiệm đối với dự trù của tôi.)
 • He consumed less sugar in his diet lớn improve his health. (Anh ấy dung nạp không nhiều lối nhập cơ chế ăn uống hàng ngày nhằm nâng cấp sức mạnh.)

Cách sử dụng A large number of, Plenty of, A great number of, A lot of, Lots of

Các lượng kể từ này đều Tức là “nhiều” và sử dụng nhập câu xác định.

Ví dụ:

 • A large number of students attended the workshop on coding. (Một con số rộng lớn học viên đang được tham gia buổi hội thảo chiến lược về lập trình sẵn.)
 • She has a lot of experience in managing teams. (Cô ấy sở hữu thật nhiều tay nghề trong các công việc vận hành group.)

Xây dựng nền tảng vững chãi, cải tiến vượt bậc khả năng nằm trong kho tàng: Bí quyết học tập giờ đồng hồ Anh

Động kể từ theo đuổi sau lượng từ

 • Số thập phân, phân số, sự đo lường và tính toán + động kể từ số ít

Ví dụ: Half past of an hour is 30 minutes. (1 phần 2 của một giờ đồng hồ đeo tay là nửa tiếng.)

 • Half, part, a lot + of + danh kể từ số nhiều + động kể từ số nhiều

Ví dụ: A lot of my friends want lớn go lớn the cinema. (Nhiều người các bạn của tôi mong muốn cút coi phim.)

 • No + danh kể từ số không nhiều + động kể từ số ít

Ví dụ: No cát sleeps on the couch. (Không sở hữu con cái mèo nào là ngủ bên trên sofa.)

 • No + danh kể từ số nhiều + động kể từ số nhiều

Ví dụ: No cars park in this area. (Không sở hữu xe cộ tương đối nào là đỗ ở điểm này.)

 • The number of + danh kể từ số nhiều + động kể từ số ít

Ví dụ: The number of students attending the seminar is increasing. (Số lượng học viên tham gia buổi hội thảo chiến lược đang được tạo thêm.

 • A number of + danh kể từ số nhiều + động kể từ số nhiều

Ví dụ: A number of people are attending the conference. (Một số người đang được tham gia hội nghị.)

Bài tập luyện lượng kể từ nhập giờ đồng hồ Anh

lượng từ trong tiếng anh
Lượng kể từ nhập giờ đồng hồ Anh (Quantifiers): Cách sử dụng và bài bác tập 

Bài tập luyện 1: Chọn kể từ phù hợp nhằm điền nhập vị trí rỗng.

1. There are _______ students in the classroom.

2. She has _______ money lớn buy a new siêu xe.

3. He ate _______ cookies for dessert.

4. I have _______ friends who can help mạ.

5. There is _______ sugar in the bowl.

6. How _______ books have you read this year?

7. She doesn’t have _______ patience lớn wait.

8. I have _______ oranges left.

9. They have _______ time lớn finish the project.

10. _______ people attended the conference.

Đáp án: 

12345
manyenougha fewsomelittle
678910
manyenougha fewenougha large number of

Bài tập luyện 2: Chọn đáp án trúng nhất

1. He has _______ experience in trang web design.

a) no

b) some

Xem thêm: bản tường trình viết tay

c) any

d) a lot of

2. I have _______ time lớn finish this assignment before the deadline.

a) few

b) a little

c) plenty of

d) a great number of

3. Are there _______ students in the library?

a) a few

b) much

c) a lot of

d) any

4. We need lớn buy _______ apples for the pie.

a) some

b) several

c) no

d) many

5. There is _______ sugar left in the bowl.

a) no

b) a little

c) much

d) a great number of

6. He doesn’t have _______ experience in woodworking.

a) little

b) any

c) many

d) a few

7. How _______ milk is left in the refrigerator?

a) many

b) no

c) some

d) plenty of

8. _______ people attended the sự kiện last night.

a) A few

b) Much

c) Any

d) A large number of

9. We have _______ time lớn prepare for the presentation.

a) no

b) a little

c) many

d) enough

10. They have _______ money lớn buy a new siêu xe.

a) enough

b) many

c) much

d) any

Đáp án:

Câu12345678910
Đáp ánDBCDBDBADA

Phát triển tài năng Anh ngữ chuẩn chỉnh với những công tác học tập chuẩn chỉnh quốc tế

Ngữ pháp là nền tảng hết sức cần thiết cho tới ngẫu nhiên ai học tập Ngoại ngữ và giờ đồng hồ Anh cũng ko nước ngoài lệ. Lượng kể từ nhập giờ đồng hồ Anh trình bày riêng biệt và toàn bộ những điểm ngữ pháp trình bày công cộng yên cầu bạn phải hiểu và nắm rõ nếu còn muốn nâng lên tài năng Anh ngữ hơn hẳn. Do cơ, VUS kiến thiết những khóa đào tạo và huấn luyện với quality giảng dạy dỗ và đào tạo và giảng dạy chuẩn chỉnh quốc tế nhằm mục đích gom học tập viên trở nên tân tiến khả năng giờ đồng hồ Anh một cơ hội toàn vẹn, đạt được tiềm năng nhập sau này.

Tìm hiểu những khóa đào tạo và huấn luyện bên trên VUS sau đây:

 • Khóa học tập giờ đồng hồ Anh THCS – Young Leaders ( 11 – 15 tuổi) nhằm mục đích tu dưỡng và đẩy mạnh tiềm năng điều khiển cho tới học viên cung cấp trung học cơ sở với tài năng Anh ngữ vững chãi.
 • Luyện thi đua sâu xa, không ngừng mở rộng kỹ năng và kiến thức thực tiễn, nâng cấp 4 khả năng Nghe – Nói – Đọc – Viết, cải tiến vượt bậc band điểm IELTS thần tốc nằm trong IELTS ExpressIELTS Expert
 • Mở rời khỏi thời cơ thăng tiến bộ nhập việc làm, mạnh mẽ và tự tin đoạt được tiềm năng và ước mơ, tiếp bước thành công xuất sắc nằm trong khóa đào tạo và huấn luyện Tiếng Anh tiếp xúc iTalk.
 • Khơi dậy niềm yêu thương quí, động lực học tập Anh ngữ kể từ số lượng 0, thi công nền tảng Anh ngữ vững chãi nằm trong khóa đào tạo và huấn luyện giờ đồng hồ Anh cho tất cả những người rơi rụng gốc – English Hub.

Nội dung học tập chuẩn chỉnh quốc tế với phong phú chủ thể, tương quan thẳng cho tới cuộc sống, xã hội nhằm mục đích không chỉ là nhắm đến việc trở nên tân tiến toàn vẹn khả năng Tiếng Anh mà còn phải không ngừng mở rộng kỹ năng và kiến thức nhiều nghành nghề dịch vụ. Song tuy nhiên với này đó là tiến độ học tập tinh ranh gọn gàng, mang tính chất phần mềm cao và tận dụng tối đa tối nhiều thời hạn Trước – Trong – Sau buổi học tập với mục tiêu vừa vặn học tập, vừa vặn ôn luyện cho tới học tập viên hoàn toàn có thể đạt hiệu suất cao tiếp thu kiến thức và tiến bộ cỗ vượt lên trên bậc. 

Đội ngũ rộng lớn 2.700 nghề giáo chiếm hữu trình độ chuyên môn trình độ cao với 100% sở hữu chứng từ giảng dạy dỗ nước ngoài ngữ chuẩn chỉnh quốc tế như TESOL, CELTA hoặc tương tự TEFL. Giáo viên là những người dân chiếm hữu trình độ chuyên môn trình độ cao, tiếp tục theo đuổi sát và chỉ dẫn thẳng gom học tập viên thâu tóm và hiểu bài học kinh nghiệm nhanh gọn lẹ.

Xem thêm: nhạc thai giáo 3 tháng cuối

Với sát 30 năm trở nên tân tiến và thay đổi không ngừng nghỉ về quality giảng dạy dỗ và đào tạo và giảng dạy,… VUS đang được chiếm hữu hơn 180.000 học tập viên đạt chứng từ quốc tế như: Starters, Movers, Flyers, KET, PET, IELTS,… Đây là số lượng kỷ lục bên trên nước ta. 

 • Hơn 2.700.000 mái ấm gia đình Việt lựa chọn VUS là môi trường xung quanh tiếp thu kiến thức và trở nên tân tiến khả năng hơn hẳn.
 • Hơn 70 cơ sở xuất hiện bên trên từng 3 miền bên trên toàn nước với 18 tỉnh/thành phố rộng lớn và 100% hạ tầng của VUS đạt được ghi nhận bởi vì NEAS.
 • Đối tác của những NXB đáng tin tưởng toàn thế giới như British Council, National Geographic Learning, Oxford University Press, Macmillan Education,…
 • Đối tác kế hoạch hạng PLATINUM của Hội đồng Anh (British Council).
lượng từ trong tiếng anh
Lượng kể từ nhập giờ đồng hồ Anh (Quantifiers): Cách sử dụng và bài bác tập 

Trên đó là toàn cỗ kỹ năng và kiến thức lý thuyết tương tự bài bác tập luyện áp dụng về lượng kể từ nhập giờ đồng hồ Anh. Mong rằng nội dung bài viết mang tới cho chính mình phát âm kỹ năng và kiến thức hữu ích và gom nâng cấp trình độ chuyên môn giờ đồng hồ Anh chất lượng tốt rộng lớn. Hãy theo đuổi dõi trang web VUS nhằm tìm hiểu thêm thêm thắt nhiều tìm hiểu thêm không giống nhé!

Có thể các bạn quan lại tâm:

 • Thì thời điểm hiện tại đơn (Simple Present): Công thức, tín hiệu và bài bác tập
 • Tân ngữ nhập giờ đồng hồ Anh: Khái niệm, những loại và mẫu mã tân ngữ
 • Quá khứ đơn và Quá khứ tiếp diễn: Giống và không giống nhau những gì?