đại học mở điểm chuẩn xét học bạ 2022

Điểm chuẩn chỉnh 2022 theo đòi phươg thức xét học tập bạ trung học phổ thông của Trường ĐH Mở TPHCM

-

Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển 

Bạn đang xem: đại học mở điểm chuẩn xét học bạ 2022

STT

Mã ngành

Tên ngành

Điểm chuẩn chỉnh HSG
(PT4)

Điểm chuẩn chỉnh UT
CCNN
(PT5)

Điểm chuẩn chỉnh học tập bạ
(PT6)

Ghi chú

1

7220201

Ngôn ngữ Anh

27.10

x

x

(1)

2

7220201C

Ngôn ngữ Anh CLC

26.5

(3)

3

7220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

26.70

x

x

(1)

4

7220204C

Ngôn ngữ Trung Quốc CLC

x

(4)

5

7220209

Ngôn ngữ Nhật

x

x

(2)

6

7220209C

Ngôn ngữ Nhật  CLC

24.75

(3)

7

7220210

Ngôn ngữ Hàn Quốc

26.90

x

x

(1)

8

7310101

Kinh tế

26.50

x

x

(1)

9

7310101C

Kinh tế CLC

25

(3)

10

7340403

Quản lý công

23

(3)

11

7340101

Quản trị kinh doanh

27.50

x

x

(1)

12

7340101C

Quản trị marketing CLC

24.8

(3)

13

7340115

Marketing

28.70

x

x

(1)

14

7340120

Kinh doanh quốc tế

28.50

x

x

(1)

15

7510605

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

28.90

x

x

(1)

16

7810101

Du lịch 

26.80

x

x

(1)

17

7340201

Tài chủ yếu - Ngân hàng

27.50

x

x

(1)

18

7340201C

Tài chủ yếu - Ngân mặt hàng CLC

24.5

(3)

19

7340301

Kế toán

Xem thêm: Xoilac TV Cập nhật highlight bóng đá mới nhất hôm nay

26.60

x

x

(1)

20

7340301C

Kế toán CLC

23.25

(3)

21

7340302

Kiểm toán

26.60

x

x

(1)

22

7340404

Quản trị nhân lực

27.80

x

x

(1)

23

7340405

Hệ thống vấn đề cai quản lý

x

(4)

24

7380101

Luật (C00 cao hơn nữa 1.5 điểm)

25.70

x

x

(1)

25

7380107

Luật kinh tế (C00 cao hơn nữa 1.5 điểm)

26.60

x

x

(1)

26

7380107C

Luật kinh tế CLC

25.25

(3)

27

7420201

Công nghệ sinh học

18

(3)

28

7420201C

Công nghệ sinh học tập CLC

18

(3)

29

7540101

Công nghệ thực phẩm

26.25

(3)

30

7480101

Khoa học tập máy tính

x

(4)

31

7480101C

Khoa học tập PC CLC

26.5

(3)

32

7480201

Công nghệ thông tin

27.25

x

x

(1)

33

7510102

CNKT CT công trình xây dựng xây dựng

21

(3)

34

7510102C

CNKT công trình kiến thiết CLC

21

(3)

35

7580302

Quản lý xây dựng

21

(3)

36

7310620

Đông Nam Á học

22

(3)

37

7310301

Xã hội học

23.5

(3)

38

7760101

Công tác xã hội

18

(3)

Ghi chú:

- (1): Chỉ xét Học sinh Giỏi (PT4) theo đòi nút điểm.

- (2): Nhận toàn bộ Học sinh Giỏi (PT4) đầy đủ ĐK xét tuyển chọn.

- (3): Nhận toàn bộ Học sinh Giỏi (PT4) đủ ĐK xét tuyển chọn, học viên với Chứng chỉ nước ngoài ngữ (PT5) đủ ĐK xét tuyển và học viên xét tuyển chọn học tập bạ (PT6) theo đòi nút điểm.

- (4): Nhận toàn bộ Học sinh Giỏi (PT4) và học sinh với Chứng chỉ nước ngoài ngữ (PT5) đầy đủ ĐK xét tuyển chọn.

- Đối với những ngành với điểm bộ phận nhân hệ số: Điểm chuẩn chỉnh được quy về hệ điểm 30. Điểm xét tuyển chọn được sản xuất tròn trĩnh 2 chữ số thập phân.

- Điểm trúng tuyển chọn ngành Luật, Luật kinh tế: tổng hợp Văn, Sử, Địa (C00) cao hơn nữa 1.5 điểm.

- Các ngành Khoa học tập PC, Công nghệ vấn đề, CTKT công trình xây dựng kiến thiết, Quản lý xây dựng: Toán nhân thông số 2.

- Ngành ngữ điệu Anh, ngữ điệu Trung Quốc, ngữ điệu Nhật, ngữ điệu Hàn Quốc: Ngoại ngữ nhân thông số 2.

- Điểm trúng tuyển chọn ngành Luật, Luật kinh tế: tổng hợp Văn, Sử, Địa cao hơn nữa 1.5 điểm.

- Các ngành Chất lượng cao: Luật kinh tế tài chính, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Nước Hàn, Quản trị marketing, Tài chủ yếu ngân hàng, Kế toán, Kinh tế: Ngoại ngữ thông số 2.

Xem thêm: phân tích bài khi con tu hú

- Ngành CNKT công trình xây dựng kiến thiết và Khoa học tập PC Chất lượng cao: Toán nhân thông số 2.