công thức câu trực tiếp gián tiếp

Câu con gián tiếp, câu thẳng nhập giờ Anh là nhị ngôi nhà điểm ngữ pháp cơ phiên bản tuy nhiên siêu cần thiết, xuất hiện tại nhập đa số từng bài bác ganh đua. Chính bởi vậy, thời điểm ngày hôm nay, nằm trong tiếng Anh tiếp xúc Langmaster tổ hợp và gia tăng lại toàn cỗ kỹ năng và kiến thức cần thiết tương quan cho tới phần ngữ pháp câu thẳng con gián tiếp trong nội dung bài viết sau đây nhé!

1. Khái niệm

null

Bạn đang xem: công thức câu trực tiếp gián tiếp

1.1. Cấu trúc câu con gián tiếp là gì?

Câu con gián tiếp nhập giờ Anh (Indirect / Reported Speech) là một dạng câu tuy nhiên người phát biểu ko trích dẫn đúng mực kể từ ngữ điệu của những người không giống, tuy nhiên thay cho nhập cơ, biểu đạt lại chân thành và ý nghĩa hoặc vấn đề. Trong câu con gián tiếp, hay sử dụng những kể từ khóa như "that," "if," "whether", và ko dùng vệt ngoặc như nhập câu thẳng. 

Cấu trúc công cộng câu con gián tiếp: [Mệnh đề tường thuật] + (that) + [Mệnh đề được trần thuật lại]

Ví dụ: 

 • She said, "I am going vĩ đại the store.” (Cô ấy nói: “Tôi đang được cho tới siêu thị.”)
  → She said that she was going vĩ đại the store. ( She said that she was going vĩ đại the store.)
 • "Are you coming vĩ đại the party?" he asked. (Anh ấy hỏi: “Bạn đang được cho tới buổi tiệc à?”)
  → He asked if I was coming vĩ đại the buổi tiệc nhỏ. (Anh ấy chất vấn tôi đem tới dự buổi tiệc ko.)
 • "I have never been vĩ đại nhật bản," he admitted. (Anh ấy quá nhận: “Tôi ko khi nào cho tới Nhật Bản.”)
  → He admitted that he had never been vĩ đại nhật bản. (Anh quá nhận rằng anh ko khi nào cho tới Nhật Bản.)

1.2. Cấu trúc câu thẳng là gì?

Câu thẳng nhập giờ Anh (Direct Speech) là một trong dạng câu tuy nhiên người phát biểu trích dẫn đúng mực những kể từ ngữ và chân thành và ý nghĩa của những người không giống tuy nhiên không bao giờ thay đổi hoặc tóm gọn gàng. Đối với câu thẳng, thường thì, người ghi chép dùng vệt ngoặc kép (" ") hoặc vệt nháy đơn (' ') nhằm xung quanh cụm kể từ được trích dẫn. 

Cấu trúc công cộng câu trực tiếp: [Mệnh đề tường thuật] + [“mệnh đề được trần thuật lại”]

Ví dụ:

 • "I love watching movies," she said. (Cô ấy nói: "Tôi mến coi phim.")
 • "What time does the train leave?" he asked. (Anh tao hỏi: "Máy cất cánh chuồn nhập khi bao nhiêu giờ?")
 • "Please pass má the salt," John requested. (John yêu thương cầu: "Làm ơn trả tôi muối bột.")

XEM THÊM: 

PHÂN BIỆT TRẠNG TỪ NGẮN VÀ TRẠNG TỪ DÀI: ĐỊNH NGHĨA, CÔNG THỨC, VÍ DỤ VÀ BÀI TẬP

TOÀN BỘ KIẾN THỨC CẦN BIẾT VỀ SO SÁNH GẤP BỘI TRONG TIẾNG ANH  

TỔNG HỢP 100+ BÀI TẬP PHRASAL VERB CÓ ĐÁP ÁN HAY VÀ ĐẦY ĐỦ NHẤT 

2. Quy tắc gửi cấu tạo câu thẳng lịch sự cấu tạo câu con gián tiếp

2.1. Xác quyết định động kể từ trần thuật phù hợp

 • Động kể từ trần thuật mang đến câu thẳng "say" hoặc "tell": Khi người phát biểu chỉ nêu một tiếng phát biểu tuy nhiên không chỉ là rời khỏi ai mà người ta đang được rỉ tai, dùng "say".  Khi người phát biểu nêu rõ rệt người mà người ta đang được rỉ tai, dùng "tell."

  Ví dụ:

  • "I am busy," she said. (“Tôi đang được bận", cô ấy nói)
   → She said (that) she was busy. (Cô ấy phát biểu (rằng) cô ấy bận.)
  • "I am busy," she told má. (Cô ấy bảo tôi: “Tôi đang được bận")
   → She told má (that) she was busy. (She told má (that) she was busy.)
  • Động kể từ trần thuật cho những hành vi khác: Đối với những động kể từ khác ví như "ask," "request," "wonder," "admit," "announce," "promise,"... dùng thẳng động kể từ cơ nhập câu con gián tiếp.

   Ví dụ:

   • "Can you help me?" she asked. (“Tôi hoàn toàn có thể giúp đỡ bạn được không?”, cô ấy chất vấn.)
    → She asked if/whether I could help her. (Cô ấy chất vấn liệu tôi hoàn toàn có thể gom cô ấy ko.)
   • "Please come vĩ đại the buổi tiệc nhỏ," he requested. (“Hãy cho tới bữa tiệc", anh ấy đòi hỏi.)
    → He requested má vĩ đại come vĩ đại the buổi tiệc nhỏ. (Anh ấy đòi hỏi tôi cho tới dự buổi tiệc.)

   Lưu ý: Khi dùng những động kể từ như "ask," "inquire," "wonder," "want vĩ đại know”, bạn phải dùng kể từ links như "if" hoặc "whether" nhập câu con gián tiếp.

   ĐĂNG KÝ NGAY: 

   • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc OFFLINE
   • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN NHÓM
   • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN 1 kèm cặp 1
   • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc thích hợp cho những người chuồn làm

   2.2. Quy tắc lùi thì câu con gián tiếp

   null

   • Present simple (Hiện bên trên đơn) → Past simple (Quá khứ đơn)

   Ví dụ: "I am a student," she says. (Cô ấy nói: “Tôi là SV.”)
   → She said (that) she was a student. (Cô ấy phát biểu (rằng) cô ấy là SV.)

   • Present continuous (Hiện bên trên tiếp diễn) → Past continuous (Quá khứ tiếp diễn)

   Ví dụ: "I am studying," he says. (Anh ấy nói: “Tôi đang được học")
   → He said (that) he was studying. (Anh ấy phát biểu (rằng) anh ấy đang được học tập.)

   • Present perfect (Hiện bên trên trả thành) → Past perfect (Quá khứ trả thành)

   Ví dụ: "I have finished my work," she says. (Cô ấy nói: “Tôi tiếp tục hoàn thiện việc làm.”)
   → She said (that) she had finished her work. (Cô ấy phát biểu (rằng) cô ấy tiếp tục hoàn thiện việc làm.)

   • Past simple (Quá khứ đơn) → Past perfect (Quá khứ trả thành)

   Ví dụ: "I finished my homework," she said. (Cô ấy nói: “Tôi tiếp tục hoàn thiện bài bác về ngôi nhà.”)
   → She said (that) she had finished her homework. (Cô ấy phát biểu (rằng) cô ấy tiếp tục hoàn thiện bài bác về ngôi nhà.)

   • Present perfect continuous (Hiệu bên trên hoàn thiện tiếp diễn) → Past perfect continuous (Quá khứ hoàn thiện tiếp diễn)

   Ví dụ: "I have been working here for five years," she said. (Cô ấy nói: “Tôi tiếp tục thao tác ở phía trên được 5 năm.)

   → She said (that) she had been working there for five years. (Cô ấy bảo rằng cô ấy tiếp tục thao tác ở này được 5 năm.)

   • Past continuous (Quá khứ tiếp diễn) → Past perfect continuous (Quá khứ hoàn thiện tiếp diễn)

   Ví dụ: “We have been waiting," they say. (“Chúng tôi tiếp tục chờ đón,” bọn họ phát biểu.)

   → They said (that) they had been waiting. (Họ phát biểu (rằng) bọn họ tiếp tục chờ đón.)

   • Will → Would 

   Ví dụ: "I will help you," he says. ("Tôi tiếp tục giúp đỡ bạn," anh ấy phát biểu.)

   → He said (that) he would help má. (Anh ấy phát biểu (rằng) anh ấy sẽ hỗ trợ tôi.)

   • Can → Could

   Ví dụ: "I can swim," she says. ("Tôi hoàn toàn có thể tập bơi," cô ấy nói)

   → She said (that) she could swim. (Cô ấy phát biểu (rằng) cô ấy hoàn toàn có thể tập bơi.)

   • Must/Have vĩ đại → Had to

   Ví dụ: "I must go," he says. ("Tôi cần chuồn," anh ấy phát biểu.)

   → He said (that) he had vĩ đại go. (Anh ấy phát biểu (rằng) anh ấy cần chuồn.)

   • May → Might

   Ví dụ: "I may come," she says. ("Tôi hoàn toàn có thể sẽ tới," cô ấy phát biểu.)

   → She said (that) she might come. (Cô ấy phát biểu (rằng) cô ấy hoàn toàn có thể sẽ tới.)

   ĐĂNG KÝ NGAY: 

   • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc OFFLINE
   • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN NHÓM
   • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN 1 kèm cặp 1
   • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc thích hợp cho những người chuồn làm

   2.3. Chuyển thay đổi đại kể từ nhân xưng và đại kể từ tân ngữ tương ứng

   null

   2.3.1. Đại kể từ ngôi nhà ngữ (Subject pronouns)

   • I → He/She

   Ví dụ: "I am happy," he said. (“Tôi đang được sướng,” anh ấy phát biểu.)

   → He said (that) he was happy. (Anh ấy phát biểu (rằng) anh ấy niềm hạnh phúc.)

   • You → I/We/They

   Ví dụ: “You are my friend," she said. (Cậu là chúng ta của tôi,” cô ấy phát biểu.)

   → She said (that) I was her friend. (Cô ấy phát biểu (rằng) tôi là chúng ta của cô ý ấy.)

   • We → We/They

   Ví dụ: "We lượt thích pizza," they said. (“Chúng tôi mến pizza,” bọn họ phát biểu.)

   → They said (that) they liked pizza. (Họ phát biểu (rằng) bọn họ mến pizza.)

   2.3.2. Đại kể từ tân ngữ (Object pronouns)

   • Me → Him/Her

   Ví dụ: "He asked má a question," she said. (“Anh ấy chất vấn tôi một thắc mắc,” cô ấy phát biểu.)

   → She said (that) he had asked her a question. (Cô ấy phát biểu (rằng) anh ấy tiếp tục chất vấn cô ấy một thắc mắc.)

   • You → Me/Us/Them

   Ví dụ: “I saw you yesterday," she said. (“Tôi tiếp tục bắt gặp chúng ta ngày ngày hôm qua," cô ấy phát biểu.)

   → She said (that) she had seen má yesterday. (Cô ấy phát biểu (rằng) cô ấy tiếp tục bắt gặp tôi ngày ngày hôm qua.)

   • Us → Us/Them

   “They invited us vĩ đại the buổi tiệc nhỏ," we said. (“Họ tiếp tục chào Cửa Hàng chúng tôi cho tới buổi tiệc,” Cửa Hàng chúng tôi phát biểu.)

   → We said (that) they had invited us vĩ đại the buổi tiệc nhỏ."(Chúng tôi tiếp tục phát biểu (rằng) bọn họ tiếp tục chào Cửa Hàng chúng tôi cho tới buổi tiệc.)

   2.3.3. Đại kể từ chiếm hữu (Possessive pronouns)

   • My → His/Her

   “This is my book,” he said. (“Đây là cuốn sách của tôi,” anh ấy phát biểu.)

   → He said (that) that was his book." (Anh ấy phát biểu (rằng) này là cuốn sách của anh ý ấy.)

   • Your → My/Our/Their

   Ví dụ: "This is your book," she said vĩ đại má. ("Đây là cuốn sách của người sử dụng," cô ấy phát biểu với tôi.)

   → She told má (that) this was my book. (Cô ấy phát biểu với tôi (rằng) đấy là cuốn sách của tôi.)

   • Our → Our/ Their

   Ví dụ: "These are our books," they said. (Họ nói: “Đây là sách của bọn chúng tôi”.)

   → They said (that) these were their books." (Họ phát biểu (rằng) đấy là sách của mình.)

   2.3.4. Tính kể từ chiếm hữu (Possessive adjectives)

   • Mine → His/Hers

   Ví dụ: “This pen is mine,” she said. 

   → She said (that) that pen was hers."

   • Yours → Mine/Ours/Theirs

   Ví dụ: “This house is yours," I said vĩ đại them. 

   → I said (that) this house was theirs."

   • Ours → Ours/Theirs

   Ví dụ: "This house is ours," they said. (Họ nói: “Ngôi ngôi nhà này là của bọn chúng tôi”.)

   → They said (that) that house was theirs. (Họ phát biểu (rằng) mái ấm này là của mình.)

   2.3.5. Đại kể từ hướng dẫn và chỉ định (Demonstratives pronouns)

   • This → that

   Ví dụ: “This is my friend," she said. (“Đây là chúng ta tôi,” cô phát biểu.)

   → She said (that) that was her friend. (Cô ấy phát biểu (rằng) này là chúng ta cô ấy.)

   • These → those

   Ví dụ: "These are my shoes,"" she said.

   → She said (that) those were her shoes. (Cô ấy phát biểu (rằng) này là song giầy của cô ý ấy.)

   ĐĂNG KÝ NGAY: 

   • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc OFFLINE
   • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN NHÓM
   • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN 1 kèm cặp 1
   • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc thích hợp cho những người chuồn làm

   2.4. Đổi trạng ngữ nhập câu con gián tiếp

   null

   Với dạng câu ngôi trường thuật, Lúc quy đổi kể từ câu thẳng lịch sự câu con gián tiếp, tao Note quy đổi trạng kể từ như sau:

   • Here => There
   • This => That
   • These => Those
   • Now => Then/ at the moment
   • Today/ tonight => That day/ that night
   • Tomorrow => The next day
   • Next week => The following week
   • This week => That week
   • Yesterday => The previous day/ the day before
   • Last day => The day before
   • Last week => The week before
   • Ago => Before
   • The day before => Two days before

   3. Các dạng cấu tạo câu con gián tiếp thông thường gặp

   3.1. Cấu trúc câu con gián tiếp dạng mệnh lệnh/yêu cầu

   null

   Cấu trúc câu con gián tiếp dạng khẩu lệnh hoặc đòi hỏi hay sử dụng động kể từ "tell", "ask", "command", "request", hoặc "order" kết phù hợp với một đại kể từ tân ngữ và một khẩu lệnh hoặc đòi hỏi. Thông thông thường, động kể từ trần thuật sẽ tiến hành dùng ở dạng vẹn toàn hình mẫu (infinitive) tiếp sau đó.

   Cấu trúc chung: Chủ ngữ + động kể từ trần thuật (tell, ask, command, request, order) + đại kể từ tân ngữ + vĩ đại V-inf.

   Ví dụ 1: Câu trực tiếp: "Please close the window," he said.

   → Câu con gián tiếp: He asked má vĩ đại close the window.

   Giải thích: Trong câu thẳng, xác lập được "please close the window" là khẩu lệnh được thể hiện. Để gửi trở thành câu con gián tiếp, tất cả chúng ta không thay đổi động kể từ trần thuật "said" nhập câu thẳng tự ko rõ rệt người hội thoại. Tại phía trên, ko nêu rõ rệt người hội thoại (không rõ rệt đại kể từ tân ngữ cụ thể) nên đem quyết định dùng "me" (đang phát biểu với bạn) và sau cuối là thêm thắt động kể từ "to close" ở dạng vẹn toàn hình mẫu.

   Ví dụ 2: Câu trực tiếp: "Don't be late," she said vĩ đại him.

   → Câu con gián tiếp: She told him not vĩ đại be late.

   Giải thích: Trong câu thẳng, xác lập được "don't be late" là khẩu lệnh. Tại phía trên, người được hội thoại được nêu rõ rệt nên những lúc gửi trở thành câu con gián tiếp, tất cả chúng ta dùng động kể từ trần thuật "told". Dựa nhập bảng quy đổi, tao thấy đại kể từ tân ngữ "him" ko cần thiết thay đổi nên không thay đổi và sau cuối là thêm thắt cụm động kể từ "not vĩ đại be late" ở dạng vẹn toàn hình mẫu.

   3.2. Câu con gián tiếp dạng trần thuật 

   null

   Câu con gián tiếp dạng tường thuật (indirect speech) là cơ hội trình diễn chủ ý, tâm lý, hoặc lời nói của những người không giống một cơ hội ko thẳng, thông thường trải qua việc dùng kể từ trần thuật như "say," "tell," "ask," và kể từ links như "that”. 

   Cấu trúc chung: Chủ ngữ + Động kể từ trần thuật (say, tell,...) + (that) + mệnh đề

   Ví dụ 1: Câu trực tiếp: "I love ice cream," he said.

   → Câu con gián tiếp: He said (that) he loved ice cream.

   Giải thích: Trong ví dụ này, câu thẳng là "I love ice cream". Để gửi trở thành câu con gián tiếp, tất cả chúng ta dùng kể từ trần thuật "said" nhằm chính thức câu con gián tiếp. Sau cơ, tất cả chúng ta dùng "that" (có thể đem hoặc ko cũng được). Dựa nhập bảng quy đổi, tao gửi “I" nhập câu thẳng trở thành “he”. Dựa nhập bảng quy tắc lùi thì, động kể từ "love" (hiện bên trên đơn) được gửi lịch sự "loved" (quá khứ đơn).

   Ví dụ 2: Câu trực tiếp: "I will study English tomorrow," she said.

   → Câu con gián tiếp: She said (that) she would study English the next day.

   Giải thích: Trong ví dụ này, câu thẳng là “I will study English tomorrow". Để quy đổi lịch sự câu con gián tiếp, tất cả chúng ta dùng kể từ trần thuật "said", tiếp sau đó thêm thắt "that" (có thể đem hoặc ko cũng được). Dựa nhập bảng quy đổi, tao gửi “I" trở thành “she". Dựa nhập bảng quy tắc lùi thì, động kể từ “will study" được gửi lịch sự “would study". Dựa nhập bảng quy đổi trạng ngữ, tất cả chúng ta dùng "the next day" thay cho "tomorrow".

   3.3. Câu con gián tiếp dạng câu hỏi 

   3.3.1. Yes/No question

   null

   Câu con gián tiếp dạng thắc mắc hay sử dụng kể từ links như "if", "whether" nhằm thay đổi thắc mắc thẳng trở thành câu con gián tiếp. Cấu trúc của câu con gián tiếp dạng thắc mắc thông thường là động kể từ trần thuật (reported verb) theo đòi sau tự một kể từ links, tiếp sau đó là thắc mắc hoặc mệnh đề trần thuật lại.

   Cấu trúc chung: Chủ ngữ + động kể từ trần thuật (ask, inquire, wonder, want vĩ đại know, etc.) + kể từ links (if, whether) + câu hỏi/mệnh đề được trần thuật lại.

   Ví dụ 1: Câu trực tiếp: "Will it rain tomorrow?" he wondered.

   Xem thêm: gạo đem vào giã bao đau đớn

   → Câu con gián tiếp: He wondered if/whether it would rain tomorrow.

   Giải thích: Trong câu thẳng, thắc mắc được đưa ra là "Will it rain tomorrow?". Để gửi trở thành câu con gián tiếp, tất cả chúng ta không thay đổi động kể từ trần thuật "wondered", tiếp sau đó thêm thắt kể từ links "if/whether" và nối tiếp không thay đổi đại kể từ tân ngữ "it". Dựa nhập bảng quy tắc lùi thì nhằm lùi động kể từ “will rain" trở thành "would rain".

   Ví dụ 2: Câu trực tiếp: "Can you speak French?" they asked Lan.

   → Câu con gián tiếp: They asked Lan if/whether she could speak French.

   Giải thích: Trong câu thẳng, thắc mắc được đưa ra là "Can you speak French?". Để gửi trở thành câu con gián tiếp, tất cả chúng ta không thay đổi động kể từ trần thuật "asked", tiếp sau đó thêm thắt kể từ links "if/whether". Đại kể từ tân ngữ Lan (ngôi loại 3 nên sử dụng “she" nhằm rời lặp). Dựa nhập bảng quy tắc lùi thì nhằm lùi động kể từ “will rain" trở thành "would rain".

   3.3.1. Wh-question

   null

   Câu con gián tiếp dạng thắc mắc hay sử dụng kể từ links "wh-" questions (who, what, when, where, why, how) nhằm thay đổi thắc mắc thẳng trở thành câu con gián tiếp. Cấu trúc của câu con gián tiếp dạng thắc mắc thông thường là động kể từ trần thuật (reported verb) theo đòi sau tự một kể từ links, tiếp sau đó là thắc mắc hoặc mệnh đề trần thuật lại. Khi gửi lịch sự dạng con gián tiếp, thắc mắc sẽ tiến hành gửi lịch sự dạng xác định.

   Cấu trúc chung: Chủ ngữ + động kể từ trần thuật (ask, inquire, wonder, want vĩ đại know, etc.) + kể từ links (wh- words) + câu hỏi/mệnh đề được trần thuật lại.

   Ví dụ: Câu trực tiếp: "Where are you going?" she asked.

   → Câu con gián tiếp: She asked where I was going.

   Giải thích: Trong câu thẳng, thắc mắc được đưa ra là "Where are you going?". Để gửi trở thành câu con gián tiếp, tất cả chúng ta dùng động kể từ trần thuật "asked", tiếp sau đó không thay đổi kể từ links "where". Dựa nhập những bảng quy đổi, tao gửi “you" trở thành “I" (đang phát biểu với bạn). Dựa nhập bảng quy tắc lùi thì, tao lùi thì động kể từ “are going" (hiện bên trên tiếp diễn) trở thành "was going" (quá khứ tiếp diễn) nhằm phù phù hợp với thời hạn của câu con gián tiếp. Bỏ vệt chất vấn chấm nhằm gửi lịch sự dạng xác định.

   3.4. Câu con gián tiếp dạng câu cảm thán 

   null

   Câu con gián tiếp dạng câu cảm thán thông thường biểu thị xúc cảm, sửng sốt, ca ngợi ngợi hoặc phê phán về một sự khiếu nại hoặc trường hợp. Để gửi kể từ câu cảm thán thẳng trở thành câu con gián tiếp, tất cả chúng ta hay sử dụng những động kể từ trần thuật như "exclaim", "say", "remark", hoặc "express" kết phù hợp với kể từ "how" hoặc "what" nhằm biểu đạt xúc cảm hoặc chủ ý của những người phát biểu.

   Cấu trúc chung: Chủ ngữ + Động kể từ trần thuật (exclaim, say, remark, express) + kể từ "how" hoặc "what" + mệnh đề cảm thán.

   Ví dụ 1: Câu trực tiếp: "What a surprise it is vĩ đại see you here!" they exclaimed.

   → Câu con gián tiếp: They exclaimed what a surprise it was vĩ đại see má there.

   Giải thích: Trong câu thẳng, câu cảm thán là "What a surprise it is vĩ đại see you here!". Để gửi lịch sự câu con gián tiếp, tao dùng kể từ trần thuật "exclaimed". Dựa nhập bảng quy tắc lùi thì nhằm lùi “it is” (hiện bên trên đơn) trở thành “it was" (quá khứ đơn). Dựa nhập bảng quy đổi nhằm quy đổi đại kể từ tân ngữ “you" trở thành “me". Dựa nhập bảng quy đổi trạng ngữ, tất cả chúng ta thay cho thay đổi "here" trở thành "there".

   Ví dụ 2: Câu trực tiếp: "How strange the weather is today!" she said.

   → Câu con gián tiếp: She said how strange the weather was that day.

   Giải thích: Trong câu thẳng, câu cảm thán "How strange the weather is today!". Để gửi lịch sự câu con gián tiếp, tất cả chúng ta dùng kể từ trần thuật "said". Dựa nhập bảng quy tắc lùi thì nhằm lùi “is” (hiện bên trên đơn) trở thành “was" (quá khứ đơn).  Dựa nhập bảng quy đổi trạng ngữ, tất cả chúng ta thay cho thay đổi "today" trở thành "that day".

   3.5. Những tình huống câu con gián tiếp quánh biệt

   3.5.1. Động kể từ nhập câu thẳng đem thời hạn cụ thể 

   Trong một số trong những tình huống, động kể từ nhập câu thẳng hoàn toàn có thể là một trong thời hạn rõ ràng, như lúc này đơn, vượt lên trước khứ đơn, hoặc sau này đơn. Khi gửi lịch sự câu con gián tiếp, thì động kể từ này thông thường cần thay cho thay đổi thời hạn nhằm phản ánh thời gian của câu con gián tiếp đối với câu thẳng.

   Ví dụ: Câu trực tiếp: "I went vĩ đại Paris last year," she said.

   → Câu con gián tiếp: She said (that) she had gone vĩ đại Paris the previous year.

   Giải thích: Trong câu thẳng, người phát biểu biểu đạt hành vi "went vĩ đại Paris" vào một trong những thời gian rõ ràng nhập vượt lên trước khứ, là "last year". Để quy đổi lịch sự câu con gián tiếp, tất cả chúng ta dùng kể từ trần thuật "said," tiếp sau đó thêm thắt "that" (có thể đem hoặc ko cũng được). Dựa nhập bảng quy đổi, tao gửi “I" thanh “she". Dựa nhập bảng quy đổi trạng ngữ, tất cả chúng ta gửi "last year" trở thành "the previous year". Dựa nhập bảng quy tắc lùi thì, động kể từ "went" (quá khứ đơn) được lùi trở thành "had gone" (quá khứ trả thành).

   3.5.2. Câu ĐK loại 2 và 3

   Trong tình huống của câu ĐK loại 2 và 3 nhập câu thẳng, tất cả chúng ta không thay đổi cấu tạo và thì của câu ĐK Lúc quy đổi lịch sự câu con gián tiếp, chỉ thay cho thay đổi ngôi nhà ngữ và những kể từ chỉ thời hạn phù phù hợp với văn cảnh của câu con gián tiếp.

   Ví dụ 1: Câu trực tiếp: "If I had more money, I would travel around the world," she said.

   → Câu con gián tiếp: She said (that) if she had more money, she would travel around the world.

   Giải thích: Trong câu thẳng, tất cả chúng ta mang trong mình 1 câu ĐK loại 2 với ĐK ko thể xẩy ra nhập lúc này. Để gửi lịch sự câu con gián tiếp, tất cả chúng ta không thay đổi cấu tạo của câu ĐK và kiểm soát và điều chỉnh thì của động kể từ. Trong tình huống này, "had" nhập câu thẳng được gửi lịch sự "she had" nhập câu con gián tiếp nhằm phản ánh ĐK ảo nhập vượt lên trước khứ.

   Ví dụ 2: Câu trực tiếp: "If she had studied harder, she would have passed the exam," he said.

   → Câu con gián tiếp: He said (that) if she had studied harder, she would have passed the exam.

   Giải thích: Trong câu thẳng, tất cả chúng ta mang trong mình 1 câu ĐK loại 3 với ĐK ko thể xẩy ra nhập vượt lên trước khứ. Để gửi lịch sự câu con gián tiếp, tất cả chúng ta không thay đổi cấu tạo và thì của câu ĐK. Trong tình huống này, "had studied" và "would have passed" nhập câu thẳng được không thay đổi thì Lúc gửi lịch sự câu con gián tiếp.

   3.5.3. Quá khứ fake định

   Trong tình huống vượt lên trước khứ giả thiết nhập câu thẳng, tất cả chúng ta cần dùng vượt lên trước khứ phân kể từ nhằm biểu đạt ĐK nhập câu con gián tiếp. Dưới đấy là một ví dụ tất nhiên giải thích:

   Ví dụ: Câu trực tiếp: "I wish I had studied harder," she said.

   → Câu con gián tiếp: She said (that) she wished she had studied harder.

   Giải thích: Trong ví dụ này, nhờ vào bảng quy đổi, "I" nhập câu thẳng được thay cho thế tự "she" nhập câu con gián tiếp. Động kể từ trần thuật "said" được không thay đổi. Dựa nhập bảng quy tắc lùi thì, động kể từ “wish" (hiện bên trên đơn) được lùi thì trở thành “wished" (quá khứ đơn). Vế sau động kể từ “wish" nhập câu thẳng vẫn được không thay đổi.

   3.5.4. Câu thẳng đem chứa chấp could, should, might, used vĩ đại, ought vĩ đại, would rather, had better,...

   Khi câu thẳng chứa chấp những kể từ như "could", "should", "might", "used to", "ought to", "would rather", "had better",... Cách gửi câu thẳng lịch sự câu con gián tiếp là tất cả chúng ta không thay đổi những kể từ này tương đương động kể từ chủ yếu, chỉ kiểm soát và điều chỉnh ngôi nhà ngữ và thì của động kể từ trần thuật phù phù hợp với văn cảnh của câu con gián tiếp.

   Ví dụ: Câu trực tiếp: "I could swim when I was five," he said.

   → Câu con gián tiếp: He said (that) he could swim when he was five.

   Giải thích: Trong câu thẳng, người phát biểu biểu đạt kỹ năng của tôi ở tuổi hạc năm. Trong câu con gián tiếp, tất cả chúng ta không thay đổi kể từ khóa "could" và chỉ nhờ vào bảng quy đổi nhằm kiểm soát và điều chỉnh ngôi nhà ngữ “I" trở thành “He".

   3.5.5. Câu trực tiếp tục miêu tả một chân lý, một trường hợp ko đổi 

   Khi câu trực tiếp tục miêu tả một chân lý hoặc một trường hợp ko thay đổi, tất cả chúng ta hay sử dụng những cụm kể từ như "always”, "never", "every day", "every year", "forever", "constantly", "eternally", "permanently", và "for eternity". Khi gửi lịch sự câu con gián tiếp, tất cả chúng ta không thay đổi thì động kể từ. 

   Ví dụ: Câu trực tiếp: "The sun rises in the east," he said.

   → Câu con gián tiếp: He said (that) the sun rises in the east.

   Giải thích: Trong ví dụ này, câu trực tiếp tục miêu tả một chân lý ko thay đổi - mặt mày trời nhú ở phía nhộn nhịp. Khi quy đổi lịch sự câu con gián tiếp, tất cả chúng ta không thay đổi chân thành và ý nghĩa của câu thẳng tuy nhiên ko cần thiết thay cho thay đổi thời hạn hoặc văn cảnh. Trong câu con gián tiếp, tất cả chúng ta không thay đổi kể từ khóa "rises" nhằm biểu đạt rằng sự khiếu nại này xẩy ra liên tiếp và ko thay đổi.

   4. Bài tập luyện câu thẳng con gián tiếp nhập giờ Anh đem đáp án

   null

   4.1 Bài tập

   Bài tập luyện 1: Vận dụng kỹ năng và kiến thức về công thức câu trực tiếp gián tiếp, lựa chọn vần âm đứng trước câu vấn đáp đúng

   1. She said, "I am going vĩ đại the cinema tonight."

   A. She says she was going vĩ đại the cinema that night.

   B. She said she is going vĩ đại the cinema that night.

   C. She said she was going vĩ đại the cinema that night.

   D. She says she is going vĩ đại the cinema tonight.

   2. "Could you pass má the salt?" he asked.

   A. He asked if I can pass him the salt.

   B. He asked if he can pass má the salt.

   C. He asked if I could pass him the salt.

   D. He asks if I could pass him the salt.

   3. "I don't lượt thích coffee," she said.

   A. She said she didn't lượt thích coffee.

   B. She says she doesn't lượt thích coffee.

   C. She said she doesn't lượt thích coffee.

   D. She says she didn't lượt thích coffee.

   4. "Have you finished your homework?" he asked.

   A. He asked if I have finished my homework.

   B. He asked if I had finished my homework.

   C. He asked if I finish my homework.

   D. He asks if I finished my homework.

   5. "I will visit my grandparents next weekend," he said.

   A. He said he will visit his grandparents next weekend.

   B. He said he would visit his grandparents the following weekend.

   C. He says he will visit his grandparents next weekend.

   D. He says he would visit his grandparents the following weekend.

   6. "Have you finished reading the book yet?" she asked.

   A. She asked if I finished reading the book yet.

   B. She asked if I have finished reading the book yet.

   C. She asked if I had finished reading the book yet.

   D. She asked if I have been finished reading the book yet.

   Bài tập luyện 2: Điền nhập khu vực trống rỗng nhằm hoàn thiện những câu bên dưới đây

   1. "I will help you," he said vĩ đại her.

   → He said vĩ đại her _______.

   1. "Please don't make so sánh much noise," she said.

   → She asked _______.

   1. "I didn't eat breakfast this morning," he said.

   → He said _______.

   1. "Why did you leave so sánh early?" she asked him.

   → She asked him _______.

   1. "Have you seen my keys?" he asked her.

   → He asked her _______.

   Bài tập luyện 3: Chuyển những câu sau trở thành câu con gián tiếp

   1. "When is your birthday?" she asked.
   2. "Why did you quit your job?" he asked her.
   3. "Do you speak French?" the tourist asked the local.
   4. "Have you seen my keys?" she asked him.
   5. "What time does the train leave?" he asked the station attendant.
   6. "Did you enjoy the concert?" she asked her friend.
   7. "Where did you buy that book?" she asked.
   8. "Will you help má with my homework?" he asked his sister.
   9. "Can you pass má the salt?" he asked his friend.
   10. "Is it going vĩ đại rain today?" she asked the weather forecast.

   4.2 Đáp án

   Bài tập luyện 1:

   1. C. She said she was going vĩ đại the cinema that night.
   2. C. He asked if I could pass him the salt.
   3. A. She said she didn't lượt thích coffee.
   4. B. He asked if I had finished my homework.
   5. B. He said he would visit his grandparents the following weekend.
   6. C. She asked if I had finished reading the book yet.

   Bài tập luyện 2:

   Xem thêm: các câu ca dao tục ngữ

   1. He said vĩ đại her that he would help her.
   2. She asked him not vĩ đại make so sánh much noise.
   3. He said that he hadn't eaten breakfast that morning.
   4. She asked him why he had left so sánh early.
   5. He asked her if she had seen his keys.

   Bài tập luyện 3:

   1. She asked when my birthday was.
   2. He asked her why she had quit her job.
   3. The tourist asked the local if he spoke French.
   4. She asked him if he had seen her keys.
   5. He asked the station attendant what time the train left.
   6. She asked her friend if he had enjoyed the concert.
   7. She asked where he had bought that book.
   8. He asked his sister if she would help him with his homework.
   9. He asked his friend if he could pass him the salt.
   10. She asked the weather forecast if it was going vĩ đại rain that day.

   ĐĂNG KÝ NGAY: 

   • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc OFFLINE
   • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN NHÓM
   • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN 1 kèm cặp 1
   • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc thích hợp cho những người chuồn làm

   Kết luận

   Như vậy, nội dung bài viết bên trên tiếp tục tổ hợp toàn cỗ những kỹ năng và kiến thức cần thiết nên biết về câu con gián tiếp, câu thẳng nhập giờ Anh. Đừng quên thông thường xuyên tập luyện, ôn tập luyện với những bài bác thực hành thực tế nhằm thành thục phần ngữ pháp này nhé. Dường như, nhớ rằng ĐK thực hiện bài bác test chuyên môn giờ Anh không tính tiền tại đây nhằm hiểu rằng kỹ năng của tôi nhé. Tiếng Anh tiếp xúc Langmaster chúc chúng ta trở thành công!