bài tập tiếng anh lớp 2

Để canh ty nhỏ nhắn nâng lên những tài năng giờ anh thì việc học tập bên trên lớp thôi là ko đầy đủ nhưng mà những bài tập tiếng anh lớp 2 sẽ hỗ trợ nhỏ nhắn tiến bộ cỗ rộng lớn trong những việc học tập nước ngoài ngữ. Hiện ni đem thật nhiều dạng bài tập tiếng anh lớp 2 như: Nối kể từ và hình hình họa, cho tới kể từ giờ anh và điền kể từ giờ Việt và ngược lại, điền “a” hoặc “an”, bố trí trở nên câu đích, …. Ba u rất có thể lưu tức thì những bài xích tập luyện sau đây khiến cho nhỏ nhắn test mức độ nhé. 

Exercise 1: Bài tập luyện giờ anh lớp 2 –  Nối kể từ với hình tương ứng

bai tap tieng anh lop 2

Bạn đang xem: bài tập tiếng anh lớp 2

Sau khi thực hiện bài xích tập luyện nối kể từ phía trên thì nhỏ nhắn hãy điền ý nghĩa sâu sắc của những kể từ vựng giờ anh thanh lịch giờ Việt nhé. 

Từ vựng Ý nghĩa
Bus
Helicopter
Train
Plane
Bicycle
Truck
Ballon
Car
Rocket
Ship

Exercise 2: Bài tập luyện giờ anh lớp 2 – Điền từ

Bé hãy điền kể từ giờ anh ở cột phía trái ứng với nghĩa ở cột phía bên phải bên dưới đây: 

Từ Ý nghĩa
Five Số 5
Món quà
Sinh nhật
Giáo viên
Học sinh
Ngôi trường
Ông
Mặt trời
Gia đình

Xem thêm: tại sao nên cho tới trẻ em học tập giờ Anh sớm?

Exercise 3: Làm bài tập tiếng anh lớp 2 – Nối kể từ cột A và cột B

A B
 1. My dog

2 I love my dad

3 My mother is a teacher

4 My brother

5 This is my pen

6 I am a student

7 This is my school 

8 My name is Trang

9 I love my school

10 My family

A. Tôi là học tập sinh

B. Chú chó của tôi

C. tổ ấm của tôi

D. Tên tôi là Trang

E. Mẹ của tôi là giáo viên

F. Tôi yêu thương ngôi trường học tập của tôi

G. Đây là cây viết của tôi

H. Tôi yêu thương phụ vương của tôi

I. Anh trai tôi

K. Đây là ngôi trường học tập của tôi

Exercise 4: Bài tập luyện giờ anh lớp 2 – Điền vần âm nhập dù trống

Bé hãy điền vần âm nhập dù trống trải ở những kể từ sau đây nhằm kể từ đem nghĩa nhé: 

 1. Fri_nd 
 2. Happ_
 3. N_me 
 4. Pl_y 
 5. S_n
 6. H_llo
 7. Countrys_de
 8. Chick_n
 9. _lassroom 
 10. Tig_r
 11. Zo_
 12. Moth_r 
 13. B_ue 
 14. Schoo_
 15. El_ven 

Exercise 5: Giải bài tập tiếng anh lớp 2 – Điền Is/Are/Am nhập câu 

 1. The cake ______  yummy.
 2.  My name ______  Hoa.
 3. I ______  happy.
 4. It  ______  my birthday.
 5. This  ______  my house.
 6. It  ______  my pencil.
 7. She  ______  playing with a kitten.
 8. Where  ______  they?  
 9. They  ______  playing in the yard.
 10. It  ______  sunny.
 11. There  ______  a river.
 12. They  ______  students.
 13. We  ______ at the zoo.
 14. What ______ your name? 
 15. He ______ riding a xe đạp.

Exercise 6: Bài tập luyện giờ anh nâng lên – Điền “a” hoặc “an” trước danh từ

 1. _________ lion 
 2. _________ cucumber
 3. _________ orange 
 4. _________ house
 5. _________ apply 
 6. _________ octopus 
 7. _________ book 
 8. _________ elephant 
 9. _________ egg
 10. _________ car 

Đọc tăng thông tin: Hướng dẫn cơ hội phân tách động kể từ Burn nhập giờ Anh

Exercise 7: Sắp xếp những kể từ trở nên câu đúng

 1. I/ popcorn/ like

   _________________________________

 1. my/ birthday/ It’s/ party

   _________________________________

 1. my/ This/ is/ mom 

   _________________________________

 1. flying/ is/ kite/ He/ a

   _________________________________

 1. she/ Is/ riding/ a/ bike?

   _________________________________

 1. the/ see/ can/ sea/ I 

   _________________________________

 1. is/ a/ day/ It/ sunny

   _________________________________

 1. road/ There/ is/ a

   _________________________________

 1. can/ rainbow/ I/ a/ see

   _________________________________

 1. you/ What/ see?/ can/

   _________________________________

 1. is/ she/ What/ doing

   _________________________________

 1. you/ are/ Here

   _________________________________

 1. some/ apples/ want/ I

   _________________________________

 1. you/ want?/ do/ What

   _________________________________

 1. That/ is/ bird/ a

   _________________________________

Exercise 8: Nhìn nhập giành và triển khai xong câu trả chỉnh

Bé nằm trong giải bài tập tiếng anh lớp 2 bằng phương pháp nom nhập giành và triển khai xong câu hoàn hảo nhé.

bai tap tieng anh lop 2

Dịch câu kể từ giờ Việt thanh lịch giờ Anh

 1. Tôi quí kem 
 2. Mẹ tôi là chưng sĩ 
 3. Tên các bạn là gì 
 4. Hôm ni các bạn thế nào? 
 5. Cảm ơn bạn 
 6. Anh ấy đang khiến gì? 
 7. Đây là sách của tôi 
 8. Quả táo màu sắc đỏ 
 9. Tôi quí pizza 
 10. Đây là 1 trong cái bút 

Nên tham lam khảo: Cách dùng đại kể từ nhấn mạnh vấn đề nhập giờ Anh (Intensive pronouns) giản dị nhất

Exercise 9: Điền số tương thích nhập ô

bai tap tieng anh lop 2

Exercise 10: Bài tập luyện giờ anh lớp 2 – Tìm lỗi sai và sửa lại cho tới đúng 

Bài tập luyện hỗ trợ giờ anh lớp 2 cho tới bé: Tìm lỗi sai và sửa lại. Bé test mức độ bản thân nhé. 

Xem thêm: đuổi hình bắt chữ tiếng anh

Câu Dịch nghĩa
This is a carrot – 3 Đây là củ cà rốt
This is an apple 
This is a watermelon
This is a cucumber
This is an orange 
This is a tomato 
This is a banana
This is a pineapple

Exercise 11: Chọn đáp án đích nhất 

 1. What time is it?
 1. It’s 7 o’clock.
 2. My name is Vy. 
 3. She likes xanh rớt.
 1. What is your name?
 1. My name is Lam. 
 2. It is a mèo.
 3. Her job is a student.
 1. How old is he?
 1. He is Nam.
 2. He is 9 years old.
 3. He is tall.
 1. How many rooms are there in your house?
 1. There are five.
 2. These are flowers.
 3. This is hot. 
 1. What is it?
 1. It is a dog. 
 2. It is xanh rớt.
 3. It’s mine. 

Exercise 12: Điền giới kể từ In/On/At

 1. The book is __ the table.
 2. We huyệt our clothes __ the closet.
 3. The mèo is sitting __ the chair.
 4. I put my pencil __ my pencil case.
 5. The picture is hanging __ the wall.
 6. We play games __ the park.
 7. She is sitting __ her desk.
 8. The cup is __ the kitchen counter.
 9. The flowers are ___ the vase.
 10. The dog is __ lying __ the bed.
 11. We have a buổi tiệc ngọt __ Friday.
 12. The concert is __ 7 p.m.
 13. Let’s meet __ the park.
 14. I have a dentist appointment __ Monday.
 15. The movie starts __ 9 p.m.
 16. We go swimming __ the summer.
 17. They have English class __ Tuesday.
 18. The school bus arrives __ 8 a.m.
 19. My birthday is __  June.
 20. We usually have a family dinner __ Sunday.

ĐÁP ÁN BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 2: 

Exercise 1: 

 • Bus: Xe dù tô 
 • Helicopter: Trực thăng 
 • Train: Con tàu 
 • Plane: Máy bay 
 • Bicycle: Xe đạp 
 • Truck: Xe tải 
 • Balloon: Bóng bay 
 • Car: Ô tô 
 • Rocket: Tên lửa 
 • Ship: Con tàu 

Exercise 2: 

 • Five – số 5
 • Father – Bố 
 • Birthday – Sinh nhật 
 • Teacher – Giáo viên
 • Toy – Đồ chơi 
 • Cat – Con mèo 
 • Grandfather – Ông 
 • Grandmother – Bà 
 • Sun – Mặt trời 
 • Family – Gia đình 

Exercise 3: 

1 – B, 2 – H, 3 – E, 4 – I, 5 – G, 6 – A, 7 – K, 8 – D, 9 – F, 10 – C

Exercise 4: 

 1. Friend 
 2. Happy
 3. Name 
 4. Play 
 5. Sun
 6. Hello
 7. Countryside
 8. Chicken
 9. Classroom 
 10. Tiger
 11. Zoo
 12. Mother 
 13. Blue 
 14. School
 15. Eleven 

Exercise 5: 

 1. The cake ___is___  yummy 
 2.  My name ___is___  Hoa 
 3. I ___am___  happy 
 4. It  ___is___  my birthday 
 5. This  ___is___  my house 
 6. It  __is____  my pencil 
 7. She  ___is___  playing with a kitten 
 8. Where  ____are__  they?  
 9. They  __are____  playing in the yard 
 10. It  __is____  sunny 
 11. There  ___is__  a river 
 12. They  __are____  students 
 13. We  _are_____ at the zoo 
 14. What __is____ your name? 
 15. He ___is___ riding a bike 

Exercise 6

Exercise 7

Exercise 8

 1. A  lion
 2. A cucumber
 3. An orange
 4. A house
 5. An apply
 6. An octopus
 7. A book
 8. An elephant
 9. An egg
 10. A car
 1. I lượt thích popcorn
 2. It’s my birthday buổi tiệc ngọt
 3. This is my mom
 4. He is flying a kite
 5. Is she riding a bike?
 6. I can see the sea
 7. It is a sunny day
 8. There is a road
 9. I can see a rainbow
 10. What can you see?
 11. What is she doing
 12. Here you are
 13. I want some apples
 14. What tự you want?
 15. That is a bird
2. It is a cat 

3. It is a house 

4. It is a ruler 

5. It is an elephant

6. It is a bicycle

7. It is a kite

8. It is a candy 

9. It is a pizza

10. It is a book 

11. It is a board 

12. It is a doll 

Exercise 9 Exercise 10
 1. I lượt thích ice-cream 
 2. My mother is a doctor
 3. What is your name? 
 4. How are you today? 
 5. Thank you 
 6. What is he doing? 
 7. This is my book
 8. Quả táo màu sắc đỏ 
 9. I lượt thích pizza 
 10. This is a pen 
This is an táo khuyết – 2 (Đây là 1 trong trái khoáy táo) 

This is a watermelon – 1 (Đây là 1 trong trái khoáy dưa hấu) 

This is a cucumber – 8 (Đây là 1 trong trái khoáy dưa chuột) 

This is an orange – 4 (Đây là 1 trong trái khoáy cam) 

This is a tomato – 6 (Đây là 1 trong trái khoáy cà chua) 

This is a banana – 7 (Đây là 1 trong trái khoáy chuối) 

This is a pineapple – 5 (Đây là 1 trong trái khoáy dứa) 

Exercise 11: 

1A – 2A – 3B – 4A – 5A 

Exercise 12: 

 1. on          11. on
 2. in          12. at
 3. on         13. at
 4. in          14. on
 5. on         15. at
 6. in          16. in
 7. at          17. on
 8. on        18. at
 9. in          19. in

10.on       trăng tròn. on

Có thể các bạn quan tiền tâm: Tổng thích hợp những bài xích tập luyện giờ Anh lớp 1 theo đuổi chủ thể cho tới nhỏ nhắn 2024

Trường Quốc tế Westlink – Giúp nhỏ nhắn đoạt được giờ Anh thiệt dễ dàng dàng

Để nâng lên trình độ chuyên môn giờ Anh ngoài những việc rèn luyện bài xích tập luyện giờ Anh lớp 2 thì nhỏ nhắn cần phải có môi trường xung quanh tiếp thu kiến thức quality và phù phù hợp với trình độ chuyên môn của nhỏ nhắn. điều đặc biệt việc học tập ngữ điệu không như những môn học tập không giống là chỉ việc trải qua giấy tờ nhưng mà cần phải có môi trường xung quanh tiếp xúc hằng ngày sẽ giúp những em tập luyện vốn liếng kể từ tương tự sự mạnh mẽ và tự tin khi tiếp xúc. Hiện ni Trường Quốc tế Westlink là ngôi ngôi trường hoàn hảo canh ty những em tập luyện và dùng giờ Anh thường ngày. 

bai tap tieng anh lop 2

Trường Quốc tế Westlink trực thuộc khối hệ thống của tổ chức triển khai dạy dỗ tiên phong hàng đầu trái đất International Schools Partnership (ISP), với khối hệ thống 80+ ngôi trường bên trên 20+ quốc giá bán. điều đặc biệt đó cũng là 1 trong nhập số không nhiều trường quốc tế bên trên Hà Nội đem lịch trình Tú tài quốc tế IB – Chương trình học tập thuật nhưng mà từng quý bậc cha mẹ đều mong muốn con cái theo đuổi học tập và đã có được tấm bởi vì để sở hữu nhiều ưu thế cho tới việc du học tập sau đây. 

Không chỉ gói gọn gàng ở việc thực hiện bài tập tiếng anh lớp 2 hằng ngày, bên trên Westlink những em sẽ tiến hành học tập giờ Anh bên trên những góc cạnh sau: 

Học giờ Anh bên trên lớp trải qua những môn học: Hiện ni Westlink đang xuất hiện nhị lịch trình học tập như sau: Chương trình Quốc tế 100% thời lượng học tập bởi vì giờ Anh và Chương trình Song ngữ 50% thời lượng học tập bởi vì giờ Anh. Như vậy việc tiếp thu kiến thức bên trên lớp bởi vì ngữ điệu giờ Anh là cơ hội sớm nhất canh ty những em học viên lớp 2 tập luyện những kỹ năng: Nghe, thưa, gọi, ghi chép của tớ. Việc dùng giờ Anh nhập giảng dạy dỗ những môn học tập, thầy giáo viên và học viên tiếp tục trao thay đổi, tranh biện bởi vì giờ Anh canh ty những em không ngừng mở rộng vốn liếng kể từ, không ngừng mở rộng khuôn mẫu câu và hiểu rộng lớn về phương pháp tiếp xúc nhập giờ Anh. 

Đặc biệt ở Westlink những môn khoa học tập sẽ tiến hành giảng dạy dỗ bởi vì lực lượng nhà giáo phiên bản địa, đó là thời cơ nhằm những em tiếp cận với mối cung cấp giờ Anh u đẻ, canh ty những em trừng trị âm chuẩn chỉnh từ trên đầu. 

Học giờ Anh trải qua sinh hoạt nước ngoài khoá: Học sinh ngôi trường Westlink rất có thể nhập cuộc những sự khiếu nại nước ngoài khóa và sinh hoạt sau giờ học tập gồm những: câu lạc cỗ thể thao, câu lạc cỗ nghệ thuật và thẩm mỹ, thích hợp xướng & ban nhạc, câu lạc cỗ trở nên tân tiến tài năng gọi & ghi chép và câu lạc cỗ tương hỗ tiếp thu kiến thức.

bai tap tieng anh lop 2

Ngoài đi ra, căn nhà ngôi trường tổ chức triển khai những sinh hoạt nước ngoài khóa sau giờ học tập theo đuổi từng kỳ với chương trình được công phụ vương nhập thời điểm đầu kỳ học tập. Các sinh hoạt này bao hàm lượn lờ bơi lội, cờ vua, bóng rổ, đá bóng, nghệ thuật và thẩm mỹ & tay chân, và căn nhà hát nhạc kịch.

Thông qua loa những sinh hoạt nước ngoài khóa những em sẽ tiến hành dùng ngữ điệu giờ Anh nhằm share thưởng thức, tranh biện, … với đồng chí. Các sinh hoạt nước ngoài khoá vừa phải canh ty những em được thêm những tài năng mượt như: Tư duy phản biện, Kỹ năng tiếp xúc, … nhưng mà còn hỗ trợ những em mạnh mẽ và tự tin rộng lớn nhập cuộc sống đời thường. 

Học giờ Anh trải qua các bạn bè: “Học thầy ko tày học tập bạn”, với môi trường xung quanh tiếp thu kiến thức quốc tế với khá nhiều đồng chí đến từ nhiều nước như: Anh, Mỹ, Hàn, Nhật, bấm Độ, … Các em sẽ tiến hành tiếp thu kiến thức, phấn chấn nghịch tặc với những đồng chí quốc tế dùng ngữ điệu giờ Anh. Việc tiếp thu kiến thức, gặp mặt truyện trò hằng ngày sẽ hỗ trợ những em “lên trình” giờ Anh nhanh gọn lẹ. 

Westlink cũng ko đặt điều nặng nề việc thực hiện bài xích tập luyện giờ Anh lớp 2 vượt lên công cụ hoặc nghiền buộc nhưng mà những bài xích tập luyện của những em đó là sự nỗ lực tự động vượt qua chủ yếu bản thân, là việc hỗ trợ đồng chí, là việc hiệp tác sinh hoạt group trong những môn học tập. 

Là ngôi ngôi trường quốc tế với khá nhiều ưu thế tuyên chiến đối đầu, Westlink hứa hứa hẹn được xem là ngôi ngôi trường canh ty nhỏ nhắn tập luyện những tài năng nước ngoài ngữ tốt nhất có thể. điều đặc biệt sau khóa đào tạo và huấn luyện bên trên Westlink những em sẽ sở hữu nhiều ưu thế nhằm du học tập những ngôi trường ĐH tiên phong hàng đầu bên trên trái đất. 

Để thuận tiện cho tới ba mẹ tương tác, Cửa Hàng chúng tôi van lơn cung ứng vị trí bên dưới đây: 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: Đường Gia Vinh, Khu thành phố mới Tây Hồ Tây, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Xem thêm: nối vòng tay lớn lời

Hotline: (+84) 865 777 900

Email: [email protected]

Xem thêm:

 • sách giờ Anh cho tới nhỏ nhắn 5 tuổi tác ba mẹ cần thiết biết 
 • TOP 12 những ngôi trường tè học tập quốc tế bên trên Hà Thành tốt nhất có thể 2023