would rather to v hay ving

Biết cơ hội dùng cấu trúc would rather là 1 trong bước cần thiết nhằm chúng ta nghe, rằng, gọi viết lách trôi chảy. Cấu trúc này được dùng Lúc tất cả chúng ta ham muốn thể hiện nay sự ưu tiên hoặc sự lựa lựa chọn thân thiện nhị sự vật, hành vi hoặc trường hợp không giống nhau.

Song ko nên chúng ta nào thì cũng nắm vững cách sử dụng dạng câu này. Vậy cách sử dụng would rather như vậy nào? Công thức would rather là gì? Hãy nằm trong ILA thăm dò hiểu vớ tần tật kỹ năng về cấu tạo would rather nhập nội dung bài viết này nhé!

Bạn đang xem: would rather to v hay ving

Tổng quan tiền về cấu tạo would rather

1. Would rather là gì?

Cấu trúc would rather nhập giờ Anh được dùng nhằm thao diễn miêu tả những mơ ước và sở trường của bạn dạng thân thiện.

Ví dụ:

• I would rather stay at home page and watch a movie than thở go out đồ sộ a crowded buổi tiệc nhỏ. (Tôi quí ở trong nhà và coi phim rộng lớn là ra đi ngoài dự tiệc mọi người.)

• She would rather eat vegetables than thở consume fast food for dinner. (Cô ấy quí ăn rau xanh rộng lớn là ăn món ăn nhanh chóng nhập bữa tối.)

• They would rather take the train than thở drive a xế hộp đồ sộ the thành phố because of heavy traffic. (Họ quí lên đường tàu rộng lớn là tài xế cho tới TP.HCM vì như thế giao thông vận tải ùn tắc.)

2. Would rather + gì?

Would rather + gì?

Rất nhiều bàn sinh hoạt vướng mắc rằng would rather + gì? Sau would rather là đồ sộ V hoặc Ving? Câu vấn đáp là: cấu trúc would rather được kết phù hợp với động kể từ ở dạng vẹn toàn khuôn và hoàn toàn có thể kèm theo với cùng 1 danh kể từ.

Thông thông thường, sau would rather được xem là “Than” hoặc “Or”. “Would rather… than/or…” được dùng nhằm biểu đạt sự ưu tiên hoặc sở trường về một việc gì ê rộng lớn.

Cấu trúc would rather:

S + would rather + N / V (Infinitive) + than/or + …

Ví dụ:

• He would rather travel by train than thở by bus. (Anh ấy quí lên đường du ngoạn vì chưng tàu rộng lớn là vì chưng xe pháo buýt.)

• We would rather eat Italian food than thở Chinese food. (Chúng tôi quí ăn trang bị Ý rộng lớn là trang bị Trung Quốc.)

• I would rather stay at home page than thở go đồ sộ the buổi tiệc nhỏ. (Tôi quí ở trong nhà rộng lớn là lên đường dự tiệc.)

• She would rather read a book than thở watch TV. (Cô ấy quí xem sách rộng lớn là coi vô tuyến.)

• We would rather take the train than thở drive for long hours. (Chúng tôi quí lên đường tàu rộng lớn là tài xế nhập một thời hạn lâu năm.)

>>> Tim hiểu thêm: Cấu trúc wish: Cấu trúc câu ước, cách sử dụng và bài bác tập

2 tuần học tập demo miễn phí

Cách dùng cấu tạo would rather

1. Đối với cấu tạo would rather ở câu sở hữu một công ty ngữ

Ở thì thời điểm hiện tại hoặc sau này, cấu trúc would rather được dùng nhằm thao diễn miêu tả ước muốn của những người nói tới một điều gì ê.

Cấu trúc:

S + would rather + V (Infinitive) + …

Ví dụ:

• I would rather eat pizza than thở eat sushi. (Tôi quí ăn pizza rộng lớn là ăn sushi.)

• She would rather go for a walk than thở go đồ sộ the thể hình. (Cô ấy quí lên đường dạo bước rộng lớn là lên đường luyện thể hình.)

• We would rather go đồ sộ the beach or go hiking this weekend. (Chúng tôi quí lên đường biển khơi rộng lớn lên đường leo núi vào buổi tối cuối tuần này.)

• He would rather stay at home page or go đồ sộ a friend’s buổi tiệc nhỏ. (Anh ấy quí ở trong nhà rộng lớn lên đường dự tiệc của công ty.)

Cấu trúc would rather hoàn toàn có thể được dùng nhằm thao diễn miêu tả ước muốn, nuối tiếc của những người nói tới một điều gì này đã xẩy ra nhập quá khứ.

would rather to v hay ving

Cấu trúc:

S + would rather + have + V3

Ví dụ:

• I would rather have finished my work yesterday. (Tôi quí đang được triển khai xong việc làm của tôi ngày ngày hôm qua.)

• She would rather have gone on vacation instead of attending the meeting. (Cô ấy quí đã đi được nghỉ ngơi rộng lớn là tham gia buổi họp.)

• We would rather have stayed at home page last night. (Chúng tôi quí đang được ở trong nhà nhập tối qua quýt.)

2. Đối với would rather ở câu sở hữu nhị công ty ngữ

Mẫu câu would rather còn được dùng làm giả thiết điều gì ê trái lập với thời điểm hiện tại hoặc ước muốn ai ê làm những gì ở thời điểm hiện tại hoặc sau này (would rather sb did sth).

>>> Tìm hiểu thêm: 7 giới kể từ chỉ thời hạn (prepositions of time) thông dụng và cơ hội sử dụng

Cấu trúc:

S1 + would rather + S2 + V2

Ví dụ:

• I would rather you called bu instead of sending a text message. (Tôi quí chúng ta gọi năng lượng điện mang đến tôi thay cho gửi tin nhắn nhắn.)

• She would rather her children studied at home page rather than thở going đồ sộ a traditional school. (Cô ấy quí con cháu cô ấy học tập ở trong nhà thay cho cho tới một ngôi trường học tập truyền thống lịch sử.)

• We would rather our friends came đồ sộ visit us this weekend instead of going out. (Chúng tôi quí bè bạn cho tới thăm hỏi Shop chúng tôi vào buổi tối cuối tuần này thay cho ra phía bên ngoài.)

Ngoài đi ra, cấu trúc would rather còn được dùng nhằm thể hiện nay mơ ước, sự nuối tiếc của những người nói tới một điều gì ê nhập quá khứ hoặc giả thiết một việc xẩy ra không tuân theo ý ham muốn nhập quá khứ.

Cấu trúc:

S1 + would rather + S2 + had + V3

Ví dụ:

• I would rather you had informed bu about the meeting yesterday. (Tôi ước ham muốn chúng ta đang được thông tin mang đến tôi về buổi họp ngày ngày hôm qua.)

• She would rather he had finished his homework before going out. (Cô ấy ước ham muốn anh ấy đang được triển khai xong bài bác luyện về mái ấm trước lúc ra phía bên ngoài.)

• We would rather they had arrived on time for the concert. (Chúng tôi ước ham muốn bọn họ đang đi tới chính giờ mang đến buổi hòa nhạc.)

>>> Tìm hiểu thêm: Cấu trúc Enough: Cách người sử dụng và những khuôn câu thông thường gặp

Phân biệt cấu tạo would rather, would prefer và would like

would like

Cấu trúc would rather được dùng nhằm biểu đạt sự ưu tiên thân thiện nhị lựa lựa chọn. Nó được theo đuổi sau vì chưng động kể từ vẹn toàn thể và thông thường kèm theo với “Than” hoặc “Or”.

Ví dụ: I would rather stay at home page than go out tonight. (Tôi quí ở trong nhà rộng lớn là ra đi ngoài tối ni.)

Would prefer cũng biểu đạt sự ưu tiên hoặc sở trường, tuy nhiên hoàn toàn có thể được dùng với rất nhiều cấu tạo câu không giống nhau. Nó hoàn toàn có thể được theo đuổi sau vì chưng một danh động kể từ hoặc một mệnh đề.

Ví dụ:

• I would prefer đồ sộ stay home page tonight. (Tôi ham muốn ở trong nhà tối ni.)

• He would prefer reading books rather than thở watching TV. (Anh ấy ham muốn xem sách rộng lớn là coi vô tuyến.)

Would like được dùng nhằm biểu đạt sự ước muốn hoặc đòi hỏi một chiếc gì ê. Nó thông thường kèm theo với “noun” hoặc “to verb”.

Ví dụ:

• I would like a cup of coffee, please. (Tôi ham muốn một ly coffe, thực hiện ơn.)

Would you like đồ sộ join us for dinner? (Ngài cũng muốn nhập cuộc bữa tối với Shop chúng tôi không?)

Bài luyện cấu tạo would rather (có đáp án)

Bài luyện cấu tạo would rather (có đáp án)

Xem thêm: đầu lòng hai ả tố nga

Bài luyện 1: Chia dạng chính của động kể từ nhập câu

1. My sister would rather ______ (stay) at home page than thở ______(go) đồ sộ the buổi tiệc nhỏ last night.

2. I would rather ____(eat) pizza than thở _______(cook) dinner tonight.

3. We would rather _______(watch) a movie at home page than thở ______(go) đồ sộ the cinema tomorrow.

4. He would rather ________(play) soccer than thở _________(do) his homework yesterday.

5. They would rather ________(travel) by xế hộp than thở _______(fly) on a plane next week.

6. She would rather _______(read) a book than thở ________(watch) TV yesterday.

7. We would rather _____(stay) in a khách sạn than thở ______(camp) in a tent last summer.

8. He would rather _____(study) for the exam than thở ______(go) đồ sộ the buổi tiệc nhỏ tonight.

9. They would rather ______(visit) the museum than thở ______(go) đồ sộ the beach last weekend.

10. My parents would rather _______(stay) at home page than thở ________(go) out in the rain yesterday.

>>> Tìm hiểu thêm: Tổng ăn ý toàn bộ cơ hội phân tách động kể từ nhập giờ Anh

Bài luyện 2: Chọn dạng chính của động trong số câu sau

1. I would rather (stay / đồ sộ stay / stayed) at home page than thở go out in the rain.

2. She would rather (watch / watching / watched) a movie than thở go shopping.

3. They would rather (have / had / have had) dinner at home page than thở eat at a restaurant.

4. We would rather (visit / visited / visiting) Europe than thở go đồ sộ Asia for our vacation.

5. He would rather (study / studying / studied) for the test than thở go đồ sộ the buổi tiệc nhỏ.

6. My sister would rather (stay / stayed / staying) tonight than thở go đồ sộ the concert.

7. They would rather (travel / traveled / traveling) by train than thở by bus.

8. He would rather (play / played / playing) basketball than thở soccer.

9. We would rather (go / went / going) đồ sộ the beach than thở stay at home page.

10. She would rather (have / has / had) a cup of tea than thở coffee.

>>> Tìm hiểu thêm: Tổng ăn ý toàn bộ những thì nhập giờ Anh

Bài luyện 3: Sắp xếp kể từ mang đến sẵn trở nên câu trả chỉnh

1. rather / would / I / go / the / đồ sộ / park / than thở / movies.

2. prefer / đồ sộ / she / stay / would / home page / than thở / go / out.

3. study / for / exam / I / rather / the / would / than thở / go / buổi tiệc nhỏ.

4. play / rather / he / would / soccer / than thở / watch / baseball.

5. have / than thở / would / I / rather / dinner / at / restaurant / home page / a.

6. go / they / would / than thở / rather / hiking / than thở / go / swimming.

7. watch / would / a / movie / rather / than thở / I / TV / watch.

8. beach / the / we / go / would / than thở / rather / đồ sộ / mountains / the.

9. have / a / he / would / cup / tea / than thở / coffee / rather.

10. study / for / they / rather / would / the / test / than thở / go / shopping.

Đáp án bài bác luyện cấu tạo would rather

Đáp án bài bác luyện ILA

Bài luyện 1:

1. have stayed – go

2. eat – cook

3. watch – go

4. have played – do

5. travel – fly

6. have read – watch

7. have stayed – camp

8. study – go

9. have visited – go

10. have stayed – go

Bài luyện 2:

1. stay

2. watch

3. have

4. visit

5. study

6. stay

7. travel

8. play

9. go

10. have

Bài luyện 3:

1. I would rather go đồ sộ the park than thở the movies.

2. She would prefer đồ sộ stay home page than thở go out.

3. I would rather study for the exam than thở go đồ sộ the buổi tiệc nhỏ.

4. He would rather play soccer than thở watch baseball.

5. I would rather have dinner at home page than thở at a restaurant.

6. They would rather go hiking than thở go swimming.

7. I would rather watch a movie than thở watch TV.

8. We would rather go đồ sộ the beach than thở đồ sộ the mountains.

Xem thêm: trường đại học tài chính ngân hàng hà nội

9. He would rather have a cup of tea than thở coffee.

10. They would rather study for the test than thở go shopping.

Trên đấy là vớ tần tật những kỹ năng tương quan cho tới cấu trúc would rather. ILA kỳ vọng với những share bên trên, bạn đã sở hữu tăng những kỹ năng hữu dụng về cấu tạo would rather nhập giờ Anh, kể từ ê thỏa sức tự tin rộng lớn Lúc thực hiện bài bác đánh giá hao hao tiếp xúc từng ngày. Hãy thông thường xuyên ôn luyện nhằm đạt được thành phẩm cao nhập tiếp thu kiến thức chúng ta nhé!