worth to v hay ving

“Worth” xuất hiện nay thật nhiều trong số hình mẫu câu tiếp xúc giờ Anh phổ biến và nhất là những kỳ thi đua cần thiết. Tuy nhiên, cơ hội dùng đúng mực của “worth”, ví dụ như worth vĩ đại V hoặc V-ing vẫn làm cho lầm lẫn mang lại thật nhiều các bạn. Tham khảo tức thì nội dung bài viết tiếp sau đây của FLYER nhằm thám thính hiểu “worth” kèm theo với V-ing hoặc vĩ đại V, và cụ thể những cách sử dụng của kể từ “worth” nhé! 

1. Định nghĩa của “Worth”

worth vĩ đại V hoặc Ving
Định nghĩa của “worth”

Tính kể từ “Worth” Tức là “đáng giá bán, trị giá”, được dùng làm mô tả độ quý hiếm của một cái gì cơ, quan trọng về độ quý hiếm về vật hóa học, gia tài. 

Bạn đang xem: worth to v hay ving

Ví dụ: 

 • Our house is worth £200,000.

Ngôi nhà đất của Cửa Hàng chúng tôi trị giá bán £200,000. 

Danh kể từ “Worth” Tức là “giá trị”.

Ví dụ:

 • The estimated worth of her jewels alone is about $30 million.

Giá trị dự tính của riêng rẽ những số thiết bị phái đẹp trang của cô ấy ấy rơi vào thời gian 30 triệu đô.

2. Các cách sử dụng của “Worth”

2.1. Trường hợp ý Worth là tính từ

Worth-to-V-hay-V-ing
Cách sử dụng của “worth” là tính từ

2.1.1. “Worth” cút sau những động kể từ vĩ đại be / seem / look

“Worth” nhập tình huống này đem nghĩa “trị giá”

Cấu trúc:

S + vĩ đại be/ seem/ look + worth + O

Ví dụ:

 • I wonder how much the house is worth?

Tôi vướng mắc ko biết căn nhà này trị giá bán từng nào tiền?

Đọc thêm: Sau động kể từ là gì? Các kể từ loại bám theo sau động kể từ và cấu tạo của chúng

2.1.2. Cấu trúc “To be worth doing something”

“To be worth doing something” đem ý nghĩa sâu sắc xứng đáng nhằm làm cái gi. 

Ví dụ:

 • Is it really worth spending four years studying a new language?

Việc dành riêng rời khỏi 4 năm nhằm học tập thêm 1 nước ngoài ngữ mới nhất với thực sự xứng danh không?

 • The subject is definitely worth discussing.

Môn học tập này thực sự xứng đáng nhằm thảo luận.

Xem thêm: Cấu trúc Spend là gì? Phân biệt cấu tạo Spend với It takes và Waste trong khoảng 5 phút

2.1.3. Cụm kể từ “To be worth it”

Cụm kể từ “To be worth it” với nghĩa “đáng giá bán, đưa đến những quyền lợi hợp lý với sức lực lao động, nỗ lực tiếp tục chi ra, xứng danh nhằm làm”.

Ví dụ:

 • It was a tiring walk vĩ đại reach the mountain’s top, but the view was worth it.

Hành trình quốc bộ Tột Đỉnh núi ngược thực đặc biệt mệt nhọc, tuy nhiên hưởng thụ ngắm nhìn kể từ bên trên cơ vô nằm trong xứng danh. 

 • A business class ticket vĩ đại America costs $3,000, but it was worth it for such a comfortable flight.

Giá vé hạng doanh nhân cho tới Mỹ là 3,000 đô, tuy nhiên giá bán cơ thực sự xứng danh với cùng 1 chuyến cất cánh vô nằm trong tự do như thế. 

 • “Shall we buy this shirt?” – “No, it’s not worth it”.

Chúng tớ với nên thăm hỏi thành tháp không? Không xứng đáng đâu.

Lưu ý: “It isn’t worth it” đem nghĩa “không với xứng đáng, ko bõ công tí nào”.

2.1.4. Cấu trúc “It’s worth V-ing”

Cấu trúc “It’s worth V-ing” được dùng làm nói tới độ quý hiếm của một hành vi ngẫu nhiên. “It” nhập tình huống được dùng là công ty ngữ fake. 

Ví dụ:

 • It’s worth repairing the old house.

Việc thay thế lại căn nhà cũ này rất đáng để.

 • It’s worth learning a new language at an early age.

Việc học tập một ngữ điệu mới nhất kể từ lúc còn nhỏ rất đáng để. 

Lưu ý: Chúng tớ hoàn toàn có thể hòn đảo tân ngữ lên thực hiện công ty ngữ trong số câu dùng cấu tạo “It’s worth V-ing” bên trên.

Ví dụ: 

 • The old house is worth repairing. 

A new language‘s worth learning at an early age. 

2.2. Trường hợp ý Worth là danh từ

“Worth” nhập tình huống này đem nghĩa “trị giá”

Ví dụ:

 • The estimated worth of the industry is about $640 billion.

Trị giá bán dự tính của ngành công nghiệp này là khoảng tầm 640 tỷ đô.

3. Worth vĩ đại V hoặc V-ing: Cách sử dụng nào là chủ yếu xác?

Worth vĩ đại V hoặc V-ing
Worth vĩ đại V hoặc V-ing: Cách sử dụng nào là chủ yếu xác?

Như tiếp tục nhắc tới phía bên trên, cấu tạo “To be worth + V-ing” được dùng nhằm biểu diễn mô tả những vấn đề xứng danh góp vốn đầu tư thời hạn, sức lực lao động. Giữa nhì cấu tạo Worth vĩ đại V hoặc V-ing, Worth kèm theo với V-ing là cấu tạo đúng mực. 

This điện thoại thông minh is worth vĩ đại buy.

✓ This điện thoại thông minh is worth buying.

 Chiếc điện thoại cảm ứng mưu trí này rất đáng để để sở hữ. 

The ban on using herbicides is worth vĩ đại discuss.

✓ The ban on using herbicides is worth discussing.

Việc cấm dùng dung dịch khử cỏ rất đáng để được thể hiện thảo luận. 

Lưu ý: “Worth” luôn luôn được dùng ở thể dữ thế chủ động, ko dùng nhập thể thụ động. 

Ví dụ:

English is a subject worth being taught at school.

Xem thêm: từ chỉ đặc điểm lớp 3

✓ English is a subject worth teaching at school.

Tiếng Anh là môn học tập hữu ích đặc biệt xứng danh được dạy dỗ ở ngôi trường học tập.

Xem thêm: Câu thụ động là gì? Chinh phục câu thụ động đơn giản và dễ dàng chỉ với cùng 1 cấu tạo tổng quát

4. Phân biệt Worth – Worthwhile – Worthy

4.1. Định nghĩa & cách sử dụng của Worthwhile

“Worthwhile” đem tức thị “bõ công, xứng đáng nhằm thao tác làm việc gì đó”

Ví dụ:

 • She considers engineering a worthwhile career.

Cô ấy nhận định rằng kỹ sư là một trong công việc và nghề nghiệp cần thiết rất đáng để thực hiện.

 • The time and expense involved in delivering good customer service has been worthwhile.

Thời gian giảo và ngân sách được dùng nhằm truyền đạt công ty chở che quý khách hàng chất lượng rất đáng để. 

4.2. Định nghĩa & cách sử dụng của Worthy

“Worthy” đem tức thị “đáng giá bán, xứng đáng”

Ví dụ:

 • His dedication vĩ đại the environment is worthy of our respect.

Những hiến đâng của anh ý ấy với môi trường thiên nhiên xứng danh cảm nhận được sự tôn trọng của tất cả chúng ta. 

Worthy of attention, notice, etc: Xứng xứng đáng cảm nhận được sự để ý, quan hoài.

Ví dụ:

 • Two points in this survey are especially worthy of notice.

Có 2 vấn đề cần quan trọng Note nhập bạn dạng tham khảo này. 

4.3. Phân biệt Worth – Worthwhile – Worthy

Worth”, “Worthwhile”, “Worthy” đều là tính kể từ. 

“Worth” thông thường được dùng tức thì sau những động kể từ như be, seem, look. Trong tình huống này, “worth” Tức là có mức giá trị chắc chắn, nhất là độ quý hiếm về gia tài.

Ví dụ: 

 • I wonder how much the apartment is worth. About more kêu ca 2 billion, probably.

Căn hộ này trị giá bán từng nào chi phí nhỉ? Có lẽ là khoảng tầm rộng lớn 2 tỷ. 

Cấu trúc thông thường xuyên dùng của “Worth” là: “To be worth doing something”. Cấu trúc này tế bào mô tả một việc làm nào là cơ cần thiết, hữu ích, và xứng danh nhằm thực hiện. 

Ví dụ:

 • We thought it wasn’t worth going all the way vĩ đại Dinh Le street vĩ đại buy books. So we decided vĩ đại buy it online.

Chúng tôi cho là thiệt ko xứng đáng nhằm cút cả đoạn đường nhiều năm lên phố Đinh Lễ để sở hữ sách. Vì vậy Cửa Hàng chúng tôi ra quyết định mua sắm sách trực tuyến. 

To be worth” Tức là “phải chăng”, độ quý hiếm hợp lý với giá bán chi phí.

“Worthwhile” được dùng trước danh kể từ hoặc sau những động kể từ như be, look, seem. Worthwhile đem tức thị “hữu ích, cần thiết, xứng danh với số chi phí, thời hạn, sức lực lao động quăng quật ra”

Ví dụ: 

 • We thought of buying a bigger house at first. But now we think it isn’t worthwhile because there are only the two of us.

Ban đầu Cửa Hàng chúng tôi suy nghĩ về việc chọn mua một căn nhà to thêm. Nhưng lúc này, Cửa Hàng chúng tôi ngẫm nó ko xứng đáng vì như thế chỉ mất nhì Cửa Hàng chúng tôi ở cùng nhau. 

“Worthy” Tức là “xứng xứng đáng, đáng tôn trọng, xứng đáng giá”. “Worthy” được dùng đứng trước danh kể từ hoặc trước “of”. 

Ví dụ:

 • Everyone thinks Ms. Hoa is worthy of becoming an English teacher. 

Tất cả người xem điều suy nghĩ cô Hoa xứng danh trở nên một nhà giáo Tiếng Anh. 

5. Cấu trúc It’s no good/ no use/ not worth

Worth vĩ đại V hoặc V-ing
Cấu trúc It’s no good/ no use/ not worth

It’s (not) worth doing: Xứng đáng/ Không xứng danh thực hiện nhằm thực hiện gì

Ví dụ:

 • I’m sure she won’t come. It’s not worth waiting for him.

Mình chắc chắn rằng là cô ấy sẽ không còn cho tới đâu. Chờ đợi anh ấy cũng bất lợi thôi.

It’s no use/ no good/ useless + V-ing: Chẳng tiện ích Khi thực hiện gì…

 • You can’t vì thế anything about this situation. So it’s no good worrying about it.

Cậu không thể làm cái gi để thay thế thay đổi tình hình này được đâu. Vì vậy phiền lòng cũng chẳng tiện ích gì. 

 • It’s useless trying vĩ đại persuade her. She is very stubborn.

Cố gắng thuyết phục cô ấy cũng bất lợi thôi. Cô ấy cứng đầu lắm. 

6. Cấu trúc There’s no point in

There’s no point (in) + V-ing: Chẳng tiện ích gì khi…

Ví dụ:

 • There’s no point (in) learning a new language when you are still lazy lượt thích this.

Học một ngữ điệu mới nhất chẳng tiện ích gì đâu Khi nhưng mà cậu vẫn lơ là như thế.

7. Bài luyện vận dụng

8. Tổng kết

Qua nội dung bài viết bên trên, các bạn tiếp tục biết dùng Worth vĩ đại V hoặc V-ing mang lại đúng mực và thu thập được tăng phong phú và đa dạng những cấu tạo phổ biến kèm theo với kể từ “Worth”. Nếu vận dụng đúng mực, những cấu tạo này sẽ khiến cho bạn đơn giản và dễ dàng ghi điểm không chỉ có trong số bài bác thi đua mà còn phải trong số cuộc hội thoại hằng ngày. FLYER chúc các bạn đạt thiệt nhiều điểm chất lượng và tăng thoải mái tự tin với giờ Anh nhé!

Ba u mong ước con cái rinh chứng từ Cambridge, TOEFL Primary,…?

Tham khảo tức thì gói luyện thi đua giờ Anh bên trên Phòng thi đua ảo FLYER – Con xuất sắc giờ Anh ngẫu nhiên, ko gượng gập ép!

✅ Truy cập 1700+ đề thi đua demo & bài bác luyện tập từng Lever Cambridge, TOEFL, IOE, thi đua nhập chuyênm,,,

Học hiệu suất cao nhưng mà vui với tác dụng tế bào phỏng game rất dị như thách đấu đồng chí, games kể từ vựng, quizzes,…

✅ Chấm, trị bài bác luyện Nói cụ thể với AI Speaking

Xem thêm: nghị luận về tình cảm gia đình

Theo sát tiến trình học của con cái với bài bác đánh giá trình độ chuyên môn kế hoạch, report học hành, tiện ích cha mẹ riêng

Tặng con cái môi trường thiên nhiên luyện thi đua giờ Anh ảo, chuẩn chỉnh bạn dạng ngữ chỉ không đến 1,000VNĐ/ngày!

>>> Xem thêm:

 • Các cấu tạo giờ Anh thông thường bắt gặp bạn phải cầm rõ
 • Arrange vĩ đại V hoặc V-ing? Cách sử dụng cấu tạo “arrange” chính ngữ pháp
 • Admit vĩ đại V hoặc V-ing? Đánh bại từng dạng đề về cấu tạo “admit”!