with its thousands of rocks and caves

Bạn đang xem: with its thousands of rocks and caves

With its thousands of rocks and caves _________ out of the water, Ha Long Bay has won international recognition.

A. being emerged

B. emerged

C. emerging

D. emerge

Đáp án C

Cụm kể từ "with its thousand of rocks and caves" ko cần căn nhà ngữ nên ko thể lựa chọn D phân tách nó ở thời điểm hiện tại đơn được. Hơn nữa, vì vậy tiếp tục thực hiện câu với nhị mệnh đề song lập cùng nhau tuy nhiên ko người sử dụng liên kể từ nên cũng ko đúng đắn. Tại trên đây tao rút gọn gàng mệnh đề mối liên hệ với động kể từ đem nghĩa dữ thế chủ động, nên fake về dạng Ving.

Dịch nghĩa: Với sản phẩm ngàn những tảng đá và huyệt động nhô lên bề ngoài nước, Vịnh Hạ Long vẫn dành riêng được sự thừa nhận quốc tế.

DC Circuit Court Nếu ko thì chỉ việc PP là đủ

. 22/02/2020

DC Circuit Court Đều tiêu cực cả, tuy nhiên nếu như địa điểm cần thiết điền đòi hỏi dạng thức tăng ing, thì những các bạn sẽ người sử dụng being PP

. 22/02/2020

Nguyễn Minh Tiến being Ved thì thông thường người sử dụng sau when hoặc giới kể từ. Hoặc đầu câu nhằm nhấn mạnh vấn đề. Hoặc sau những động kể từ kèm theo Ving

. 21/02/2020

Xem thêm: đồng bằng ven biển miền trung có đặc điểm

Phạm Quỳnh Phương Anh A và B

. 21/02/2020

Phạm Quỳnh Phương Anh Vậy không giống nhau thân ái Anh và B là gì ạ ?

. 21/02/2020

Nguyễn Minh Tiến lam bi dong

. 21/02/2020

Phạm Quỳnh Phương Anh Being + Vp2 dùng để làm làm cái gi ạ ?

. 21/02/2020

DC Circuit Court chưa em nhé, cụm with... k cần là căn nhà ngữ

. 09/02/2020

Nguyễn Thị Cẩm Hà Tại vế trước vệt phẩy em thấy với S rồi,chỉ thiếu thốn động kể từ nữa là dc vậy sao k lựa chọn D ak

. 09/02/2020

DC Circuit Court S là vịnh Hạ Long sau vệt phẩy em à

. 03/12/2019

DC Circuit Court its là tính kể từ (sở hữu) tuy nhiên em, đâu cần danh kể từ thực hiện S

. 03/12/2019

Lê Thị Giang Từ its ở trên đây nhập vai trò S thay cho thế cho tới Ha Long Bay ạ?

. 03/12/2019