who là tên viết tắt của tổ chức nào

Giới thiệu về WHO bên trên Việt Nam

Bạn đang xem: who là tên viết tắt của tổ chức nào

Giới thiệu về WHO bên trên Việt Nam

Tổ chức Y tế Thế giới bên trên Việt Nam

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) được xây dựng ngày 7 tháng tư năm 1948 với tư cơ hội là phòng ban lãnh đạo và điều phối nó tế toàn thị trường quốc tế nhập khối hệ thống Liên Hiệp Quốc. Hoạt động với thân phụ cung cấp nhập Tổ chức (toàn cầu, chống và quốc gia), rộng lớn 7.000 nhân viên cấp dưới của WHO bên trên toàn toàn cầu hiệp tác với chính phủ nước nhà của 194 Quốc gia Thành viên và những đối tác chiến lược không giống nhằm đạt được tầm nom của WHO Khi xây dựng là đã đạt được được cường độ mức độ khoẻ tối đa hoàn toàn có thể mang đến toàn bộ người xem.

Khu vực Tây Tỉnh Thái Bình Dương

WHO ở Khu vực Tây Tỉnh Thái Bình Dương là điểm bên trên 1 phần tư dân sinh toàn cầu sinh sinh sống, trải lâu năm bên trên rộng lớn 1 phần thân phụ vòng toàn cầu. Nhìn công cộng, rộng lớn 600 nhân viên cấp dưới của WHO thao tác bên trên 15 văn chống thay mặt đại diện vương quốc và Văn chống Khu vực bên trên Manila, Philippines, nhằm tương hỗ những Quốc gia Thành viên đạt được sản phẩm mức độ khoẻ đảm bảo chất lượng rộng lớn mang đến sát 1,9 tỷ người dân ở 37 vương quốc và bờ cõi của Khu vực.

Sự hiện hữu của Tổ chức Y tế Thế giới bên trên Việt Nam

Việt Nam phát triển thành Quốc gia Thành viên của WHO Tính từ lúc ngày 17 mon 5 năm 1950. WHO là một trong những trong mỗi phòng ban thứ nhất của Liên Hiệp Quốc tương hỗ thẳng ngành nó tế nước Việt Nam tức thì kể từ Khi cuộc chiến tranh kết thúc giục và thống nhất quốc gia. WHO xây dựng văn chống thay mặt đại diện bên trên Thành Phố Hà Nội năm 1977 và Trụ sở văn chống bên trên TP.HCM Xì Gòn năm 2003. Hơn 50 nhân viên cấp dưới của WHO bên trên nước Việt Nam nhập vai trò cần thiết trong các công việc tương hỗ người dân và nhà nước nước Việt Nam nâng cấp mức độ khoẻ.

Tầm nom và thiên chức của WHO

Tầm nom của WHO Khi xây dựng là một trong những toàn cầu nhập bại liệt người xem đều đạt được tình trạng khỏe khoắn về thể hóa học và ý thức tốt nhất có thể hoàn toàn có thể. Sứ mệnh của WHO là tăng mạnh mức độ khoẻ, và sự an toàn và đáng tin cậy của trái đất và đặc trưng quan hoài cho tới những người dân dễ dẫn đến tổn hại. WHO hoạt động và sinh hoạt với khẳng định về quyền trái đất, tính thông dụng và vô tư, dựa vào những cách thức được trải qua nhập Hiến pháp của tôi.

Các công dụng chủ yếu của WHO gồm những: nhập vai trò chỉ dẫn về những yếu tố cần thiết so với mức độ khoẻ và nhập cuộc liên minh Khi cần phải có hành vi chung; xây đắp những công tác phân tích và khuyến nghị sự thiết kế, truyền đạt và phổ cập những kỹ năng và kiến thức có mức giá trị; thiết lập những quy chuẩn chỉnh và chi chuẩn chỉnh tương đương xúc tiến và theo gót dõi việc thực hiện; khuyến nghị những lựa lựa chọn quyết sách dựa vào vật chứng và đạo đức; cung ứng tương hỗ chuyên môn nhằm khuyến nghị sự thay cho đổi; xây đắp năng lượng thiết chế bền vững; và theo gót dõi tình hình nó tế và nhận xét những Xu thế nó tế.

Sứ mệnh của WHO bên trên nước Việt Nam là tương hỗ nhà nước đạt được chứa đựng bảo vệ sức mạnh toàn dân nhằm toàn bộ người xem hoàn toàn có thể tiếp cận với công ty nó tế rất tốt, nhập toàn cảnh yêu cầu và thử thách của vương quốc đang được quy đổi lịch sự thu nhập tầm.

Để tương hỗ đem hiệu suất cao, văn chống thay mặt đại diện của WHO dùng sức khỏe của thân phụ cung cấp của Tổ chức nhằm mục tiêu triệu tập tương hỗ nhập nghành nghề hoàn toàn có thể dẫn đến sự thay cho đổi; cắt cử đích thị người nhập đích thị vị trí; lôi cuốn những đối tác chiến lược một cơ hội hiệu quả; tăng mạnh công tác làm việc truyền thông; và nâng lên kĩ năng tích lũy và phân tách vấn đề một cơ hội đem khối hệ thống của tổ chức triển khai.

Những ưu tiên của WHO

Chương trình hoạt động và sinh hoạt công cộng của WHO đưa ra những ưu tiên và kế hoạch trung hạn của Tổ chức. Kỳ họp Đại Hội đồng Y tế Thế giới nhập mon 5 năm 2018 dự loài kiến tiếp tục trải qua công tác hoạt động và sinh hoạt công cộng loại 13 mang đến quy trình tiến độ 2019-2023. Chương trình bao hàm thân phụ ưu tiên kế hoạch tương quan cùng nhau, những thay cho thay đổi kế hoạch và thay cho thay đổi tổ chức triển khai tương đương 10 sản phẩm nhằm đáp ứng cuộc sống thường ngày trong lành và tăng mạnh sức mạnh mang đến toàn bộ từng khoảng tuổi. Ba ưu tiên kế hoạch là:

  • Bao phủ bảo vệ sức mạnh toàn dân: thêm một tỷ người thụ hưởng kể từ chứa đựng bảo vệ sức mạnh toàn dân.
  • Ứng phó nó tế khẩn cấp: thêm một tỷ người được bảo đảm an toàn đảm bảo chất lượng hơn trước đây những trường hợp nó tế khẩn cung cấp.
  • Người dân đem mức độ khoẻ đảm bảo chất lượng hơn: thêm một tỷ người dân có mức độ khoẻ thể hóa học và ý thức đảm bảo chất lượng rộng lớn.

Lịch sử WHO

Xem thêm: cách tính điểm trung bình học kỳ 1

Việt Nam phát triển thành Quốc gia Thành viên của WHO Tính từ lúc ngày 17 mon 5 năm 1950. WHO là một trong những trong mỗi phòng ban thứ nhất của Liên Hiệp Quốc tương hỗ thẳng ngành nó tế nước Việt Nam tức thì kể từ Khi cuộc chiến tranh kết thúc giục và thống nhất quốc gia. WHO xây dựng văn chống thay mặt đại diện bên trên Thành Phố Hà Nội năm 1977 và Trụ sở văn chống bên trên TP.HCM Xì Gòn năm 2003. Hơn 50 nhân viên cấp dưới của WHO bên trên nước Việt Nam nhập vai trò cần thiết trong các công việc tương hỗ người dân và nhà nước nước Việt Nam nâng cấp mức độ khoẻ.

Dữ liệu quốc gia

Liên hệ với WHO

Văn chống thay mặt đại diện WHO bên trên Việt Nam

Địa chỉ văn phòng:
304 Kim Mã, Q. Ba Đình,  Hà Nội

Địa chỉ gửi thư:
World Health Organization P..O. Box 52 Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Số năng lượng điện thoại:
+84 (0) 24 38 500 100 +84 (0) 24 38 501 888

Số Fax:
+84 (0) 24 37 265 519 +84 (0) 24 37 265 520

Giờ hành chính: loại Hai cho tới loại Sáu
Sáng: 08.00-12.00, chiều: 13.00-17.00

Email: [email protected]

Bộ Y Tế

Địa chỉ:
138A Giang Vo, Hanoi, Viet Nam

Số năng lượng điện thoại:
(84 4) 3846 1325

Số Fax:
(84 4) 3846 4051

Website:
http://www.moh.gov.vn

Liên hệ truyền thông

Ms Thi Loan Tran

Trợ lý truyền thông

Tác giả

Bình luận