viết lại câu điều kiện

Trong giờ Anh, câu ĐK được dùng nhằm thao diễn miêu tả những fake thuyết hoặc ĐK rất có thể xẩy ra vô sau này hoặc vô quá khứ. Tuy nhiên, việc dùng câu ĐK thỉnh thoảng tạo ra trở ngại cho tất cả những người học tập bởi cấu tạo và cơ hội dùng khá phức tạp. Vì vậy, vô nội dung bài viết này, tất cả chúng ta tiếp tục nằm trong thăm dò hiểu về Cách viết lại câu điều kiện vô giờ Anh và nằm trong thực hiện một vài bài bác tập dượt nhằm tập luyện kĩ năng ghi chép câu ĐK.

Cách viết lại câu điều kiện vô giờ Anh (Kèm bài bác tập)
Cách viết lại câu điều kiện vô giờ Anh (Kèm bài bác tập)

1. Kiến thức cộng đồng về câu điều kiện

Định nghĩa

Nhìn cộng đồng, câu Điều kiện được dùng để làm nêu đi ra fake thiết rằng khi một sự việc/ tình huống/ trả cảnh/… nào là cơ (không) xẩy ra, nó sẽ bị kéo theo đòi một sản phẩm chắc chắn. 

Bạn đang xem: viết lại câu điều kiện

Câu Điều khiếu nại là 1 trong những câu phức với nhị mệnh đề:

 • Mệnh đề if (if clause): chính thức vày If (Nếu): thao diễn miêu tả fake thiết về một điều (không) xẩy ra.
 • Mệnh đề chủ yếu (main clause): thao diễn miêu tả sản phẩm kéo theo đòi.

Thông thông thường, mệnh đề If tiếp tục tiên phong câu. Lúc này, thân thích 2 mệnh đề cần phải có vết phẩy. Tuy nhiên, tao cũng rất có thể đẩy mệnh đề if đi ra hâu phương. Lúc này, thân thích 2 mệnh đề không tồn tại vết phẩy.

Ví dụ:

If we had more money, we would buy that house.
(Nếu Shop chúng tôi có khá nhiều chi phí hơn vậy thì Shop chúng tôi tiếp tục mua sắm căn nhà cơ.)

We would buy that house if we had more money.
(Chúng tôi tiếp tục mua sắm căn nhà cơ nếu như Shop chúng tôi có khá nhiều chi phí rộng lớn.)

Tổng quan lại về câu điều kiện

Cấu trúc và cách sử dụng những loại câu điều kiện

❖ Câu ĐK loại 0

Chuyên sử dụng cho những thực sự phân biệt về toàn cầu, đương nhiên,… hoặc những thực sự (gần như) luôn luôn chính về ai cơ. 

Cấu trúc: 

Mệnh đề if (Dùng thì Hiện bên trên Đơn), Mệnh đề chính (Dùng thì Hiện bên trên Đơn)
To beIf + S + am/ is/ are (not) + V, S + am/ is/ are (not) + V
Động kể từ thườngIf + S + V (s/es), S+ V (s/es) hoặc câu mệnh lệnh

Lưu ý: Nếu tao hòn đảo mệnh đề chủ yếu lên trước, tao cần thiết quăng quật vết phẩy ở thân thích nhị mệnh đề.

Ví dụ:

➢ Động kể từ To be:
If it is cold outside, I wear a jacket.
(Nếu bên phía ngoài rét mướt, tôi tiếp tục đem áo khóa ngoài.)
→ Phân tích: “it is cold outside” là việc khiếu nại đem thiệt và luôn luôn đúng trong những tình huống ứng, chính vì thế “I wear a jacket” là hành vi tự động hóa xẩy ra nhằm thỏa mãn nhu cầu ĐK ngoài thiên nhiên rét mướt.

➢ Động kể từ thường:
If you heat ice, it melts.  (Nếu các bạn thực hiện rét đá, nó tan chảy.) 
→ Phân tích: Đây là 1 trong những thực sự phân biệt tương quan cho tới đương nhiên và khoa học tập.

❖ Câu ĐK loại 1

Diễn miêu tả rằng nếu như điều A (không) xẩy ra ở lúc này hoặc sau này, nó sẽ bị kéo theo đòi sản phẩm B ở sau này. 

Cấu trúc:

Mệnh đề if (Dùng thì Hiện bên trên Đơn), Mệnh đề chính (Dùng thì Tương lai Đơn)
To beIf + S + be + (not) + Adj / Noun, S + will/can/should… (not) + V.
Động kể từ thườngIf + S + (not) + V(-s/es), S + will/can/should… (not) + V

Lưu ý: Nếu tao hòn đảo mệnh đề chủ yếu lên trước, tao cần thiết quăng quật vết phẩy ở thân thích nhị mệnh đề.

Ví dụ: 

➢ Động kể từ To be:
They will be mad if they know about your mistake. 
(Họ tiếp tục bực nếu như chúng ta biết về lỗi của khách hàng.)
→ Phân tích: Hiện bên trên “họ” ko “biết về lỗi của khách hàng, tuy nhiên người trình bày đang được đưa ra fake thiết là nếu như chúng ta biết thì tiếp tục kéo theo đòi một sản phẩm vô sau này là: “họ tiếp tục bực”.   

➢ Động kể từ thường:
If I win this competition, my parents will be proud. 
(Nếu tôi thắng cuộc ganh đua này, cha mẹ tôi tiếp tục kiêu hãnh.)
→ Phân tích: Hiện bên trên hero “tôi” thua cuộc ganh đua, tuy nhiên đang được đưa ra fake thiết là nếu như người này thắng thì tiếp tục kéo theo đòi một sản phẩm vô sau này là: “bố u tiếp tục tự động hào”.   

❖ Câu ĐK loại 2

Diễn miêu tả một ĐK không tồn tại thiệt vô lúc này hoặc vô sau này. Câu ĐK loại 2 thông thường được dùng nhằm thao diễn miêu tả một ước ham muốn hoặc ước muốn ko thực tiễn vô thời khắc lúc này hoặc vô sau này.

Cấu trúc:

Mệnh đề if (Dùng thì Quá khứ Đơn), Mệnh đề chính
To beIf + S + were + (not) + Adj/ Noun, S + would/might/could… (not) + V.
Động kể từ thườngIf + S + V2 / V-ed, S + would/could/should… (not) + V.

Lưu ý:

 • Nếu tao hòn đảo mệnh đề chủ yếu lên trước, tao cần thiết quăng quật vết phẩy ở thân thích nhị mệnh đề.
 • Trong câu ĐK loại 2, tất cả chúng ta dùng “past simple” nhằm thao diễn miêu tả ĐK không tồn tại thiệt vô lúc này hoặc vô sau này.

Ví dụ:

➢ Động kể từ To be:
They will be mad if they know about your mistake. 
(Họ tiếp tục bực nếu như chúng ta biết về lỗi của khách hàng.
→ Phân tích: Hiện bên trên “họ” ko “biết về lỗi của khách hàng, tuy nhiên người trình bày đang được đưa ra fake thiết là nếu như chúng ta biết thì tiếp tục kéo theo đòi một sản phẩm vô sau này là: “họ tiếp tục bực”.   

➢ Động kể từ thường:
If I win this competition, my parents will be proud.
(Nếu tôi thắng cuộc ganh đua này, cha mẹ tôi tiếp tục kiêu hãnh.)
→ Phân tích: Hiện bên trên hero “tôi” thua cuộc ganh đua, tuy nhiên đang được đưa ra fake thiết là nếu như người này thắng thì tiếp tục kéo theo đòi một sản phẩm vô sau này là: “bố u tiếp tục tự động hào”.   

Qua kiến thức và kỹ năng tiếp tục học tập về câu ĐK loại 1 và 2, hãy phân biệt câu ĐK loại 1 và 2 nhằm coi sự khác lạ thân thích 2 câu ĐK này nhé.

❖ Câu ĐK loại 3

Diễn miêu tả một ĐK không tồn tại thiệt vô quá khứ. Câu ĐK loại 3 thông thường được dùng nhằm thao diễn miêu tả một vụ việc hoặc hành vi ko xẩy ra vô quá khứ, và nhằm tỏ bày nuối tiếc, tiếc nuối hoặc ảo tưởng.

Cấu trúc:

Mệnh đề if(Dùng thì Quá khứ Hoàn thành), Mệnh đề chính
To beIf + S + had(not) + been + Adj/ Noun, S + would/could/might… (not) + have V3/ V-ed
Động kể từ thườngIf + S + had V3/ V-ed, S + would/could/might… (not) + have V3 / V-ed

Lưu ý:

 • Nếu tao hòn đảo mệnh đề chủ yếu lên trước, tao cần thiết quăng quật vết phẩy ở thân thích nhị mệnh đề.
 • Trong câu ĐK loại 3, tất cả chúng ta dùng “past perfect” nhằm thao diễn miêu tả một ĐK không tồn tại thiệt vô quá khứ. Như vậy bao hàm cả một vụ việc hoặc hành vi tiếp tục xẩy ra vô quá khứ và tác động của chính nó bên trên sau này nế như đó tiếp tục xẩy ra.

Ví dụ:

➢ Động kể từ To be:
If I had studied harder, I would have been accepted into the university.
→ Phân tích: Diễn miêu tả rằng người sáng tác ko được đồng ý vô ngôi trường ĐH vì thế anh tao ko học tập chuyên cần đầy đủ. Nếu anh tao tiếp tục học tập chuyên cần hơn vậy thì anh tao sẽ tiến hành chấp nhận.

➢ Động kể từ thường:
He wouldn’t have lost his job if he had worked harder.
(Anh ấy dường như không thôi việc nếu như anh ấy thao tác chuyên cần rộng lớn.)
→ Phân tích: Trên thực tiễn, anh ấy dường như không thao tác chuyên cần và tiếp tục thôi việc. 

❖ Câu ĐK lếu láo hợp ý (If 3 main 2)

Câu ĐK lếu láo hợp ý dùng nhằm thao diễn miêu tả một ĐK vô quá khứ dẫn theo một sản phẩm rất có thể xẩy ra vô lúc này hoặc sau này. Câu ĐK lếu láo hợp ý được tạo hình bằng phương pháp phối hợp câu ĐK loại 2 với câu ĐK loại 3.

Cấu trúc:

Mệnh đề if (Dùng thì Quá khứ Hoàn thành), Mệnh đề chính
To beIf + S + had + V3/ed, S  + would/could/should… (not) V.
Động kể từ thườngIf + S + had (not ) been + V3/ed, S  + would/could/should… (not) V.

Lưu ý: Nếu tao hòn đảo mệnh đề chủ yếu lên trước, tao cần thiết quăng quật vết phẩy ở thân thích nhị mệnh đề.

Ví dụ: 

If our son had gone to tát bed early last night, he wouldn’t feel tired now.
(Nếu đàn ông bọn chúng tôi/ tao cút ngủ sớm vô tối qua quýt, giờ đây nó dường như không mệt nhọc.) 
→ Phân tích: Trên thực tiễn, vô tối qua quýt, hero “con trai” dường như không cút ngủ sớm nên “bây giờ” bị mệt nhọc.  

My younger brother couldn’t play tennis well now if he hadn’t practiced in the past.
(Bây giờ em trai tôi ko thể tennis xuất sắc nếu như hồi xưa nó dường như không luyện tập.)
→ Phân tích: Trên thực tiễn, vô quá khứ, hero em trai tiếp tục rèn luyện nên giờ đây rất có thể tennis xuất sắc. 

❖ Câu ĐK lếu láo hợp ý (If 2 main 3)

Nhấn mạnh và thể hiện giả thiết trái khoáy ngược với cùng 1 điều luôn luôn trực tiếp chính (ở lúc này, quá khứ và sau này. Giả ấn định này kéo theo đòi một giả thiết không giống ở quá khứ. 

Cấu trúc:

Mệnh đề if (Dùng thì Quá khứ Đơn), Mệnh đề chính
To beIf + S + were/ weren’t + adjective/ noun (phrase)/… , S + would/ could (not) + have + been + adjective/ noun (phrase)/… 
If + S + (didn’t) + V(2/ Ved) , S + would/ could (not) + have + V3/ Ved

Lưu ý: Nếu tao hòn đảo mệnh đề chủ yếu lên trước, tao cần thiết quăng quật vết phẩy ở thân thích nhị mệnh đề.

Ví dụ: 

If I were taller, I could have helped you paint the walls yesterday.  
(Nếu tôi cao hơn nữa, tôi tiếp tục rất có thể khiến cho bạn tô tường vô ngày qua.)
→ Phân tích: Thực tế là mặc dù ở lúc này hoặc “hôm qua” tôi đều ko đầy đủ cao sẽ giúp đỡ các bạn tô tường.

*Giải quí thêm: Có một vài người học tập tiếp tục vướng mắc là sử dụng mệnh đề chủ yếu loại 3 rồi tại vì sao ko sử dụng mệnh đề if loại 3 và lại sử dụng mệnh đề if loại 2. Nếu tao thực hiện vì vậy, tao chỉ thể hiện tại được rằng “hôm qua quýt tôi ko đầy đủ cao” chứ không cần trình bày lên được là “ở lúc này tôi cũng ko đầy đủ cao”. Do cơ, rất cần phải sử dụng mệnh đề if loại 2- mệnh đề vốn liếng sử dụng để mang đi ra giả thiết trái khoáy ngược với lúc này.

Hãy xem thêm những dạng viết lại câu điều kiện trải qua chuyên môn hòn đảo ngữ sẽ giúp đỡ các bạn đạt thêm sự lựa lựa chọn trong các việc dùng cấu tạo câu này nhé!

Bảng tổ hợp cơ hội viết lại câu điều kiện
Bảng tổ hợp cơ hội viết lại câu điều kiện

2.1. Viết lại câu ĐK bằng phương pháp hòn đảo ngữ

❖ Viết lại câu ĐK hòn đảo ngữ loại 1

Phép đảo ngữ câu điều kiện chỉ được triển khai ở mệnh đề if nên cấu tạo mệnh đề chủ yếu tao không thay đổi.

➢ Động kể từ To be 

Mệnh đề If câu ĐK loại 1Mệnh đề hòn đảo ngữ
If + S + am/ is/ are (not) + adjective/ noun….Should + S + (not) + be + adjective/ noun…
If you are late again today, our quấn will be pissed. 
(Nếu thời điểm hôm nay các bạn trễ nữa, sếp tất cả chúng ta tiếp tục bực.)
Should you be late again today, our quấn will be pissed.
(Nếu thời điểm hôm nay các bạn trễ nữa, sếp tất cả chúng ta tiếp tục bực.)

➢ Động kể từ thường

Mệnh đề If câu ĐK loại 1Mệnh đề hòn đảo ngữ
If + S + (don’t/ doesn’t) + V(s/es) + OShould + S + (not) + V(bare) + O
If she doesn’t lượt thích that restaurant, we can choose another one. 
(Nếu cô ấy ko quí nhà hàng quán ăn cơ, tất cả chúng ta rất có thể lựa chọn 1 nhà hàng quán ăn không giống.)
Should she not lượt thích that restaurant, we can choose another one.
(Nếu cô ấy ko quí nhà hàng quán ăn cơ, tất cả chúng ta rất có thể lựa chọn 1 nhà hàng quán ăn không giống.)

❖ Viết lại câu ĐK hòn đảo ngữ loại 2

Phép hòn đảo ngữ chỉ được triển khai ở mệnh đề if nên cấu tạo mệnh đề chủ yếu tao không thay đổi. 

➢ Động kể từ To be

Mệnh đề If câu ĐK loại 2Mệnh đề hòn đảo ngữ
If + S + were (not) + adjective/ noun…Were + S + (not) + be + adjective/ noun…
If I were taller, I could be a model.  
(Nếu tôi cao hơn nữa, tôi rất có thể thực hiện chân dài.)
Were I taller, I could be a model.  
(Nếu tôi cao hơn nữa, tôi rất có thể thực hiện chân dài.)

➢ Động kể từ thường

Mệnh đề If câu ĐK loại 2Mệnh đề hòn đảo ngữ
If + subject + (didn’t) + V(bare) hoặc V2/ed + (object)Were + subject + (not) + to- V(bare) + (object)
If we had a bigger house, you could have your own room.
(Nếu cô ấy ko quí nhà hàng quán ăn cơ, tất cả chúng ta rất có thể lựa chọn 1 nhà hàng quán ăn không giống.)
Were we to tát have a bigger house, you could have your own room.
(Nếu cô ấy ko quí nhà hàng quán ăn cơ, tất cả chúng ta rất có thể lựa chọn 1 nhà hàng quán ăn không giống.)

❖ Viết lại câu ĐK hòn đảo ngữ loại 3

Phép hòn đảo ngữ chỉ được triển khai ở mệnh đề if nên cấu tạo mệnh đề chủ yếu tao không thay đổi. 

➢ Động kể từ To be 

Mệnh đề If câu ĐK loại 3Mệnh đề hòn đảo ngữ
If + S + had/ hadn’t + been + adjective/ noun (phrase)/… Had+ S + (not) + been + adjective/ noun (phrase)/…
If you hadn’t been absent last week, you wouldn’t have missed a lot of lessons. 
(Nếu tuần trước đó các bạn ko vắng tanh mặt mày, các bạn dường như không bỏ qua nhiều bài học kinh nghiệm.)
Had you not been absent last week, you wouldn’t have missed a lot of lessons.
(Nếu tuần trước đó các bạn ko vắng tanh mặt mày, các bạn dường như không bỏ qua nhiều bài học kinh nghiệm.)

➢ Động kể từ thường

Mệnh đề If câu ĐK loại 3Mệnh đề hòn đảo ngữ
I If + subject + had/ hadn’t  + V3/ed + (object) Had + subject + (not) + V3/ed + (object)
If I had met her yesterday, I could have invited her to tát my buổi tiệc ngọt.
(Nếu ngày qua tuy nhiên tôi đem gặp gỡ cô ấy, tôi tiếp tục rất có thể chào cô ấy cho tới buổi tiệc của tôi.)
Had I met her yesterday, I could have invited her to tát my buổi tiệc ngọt. 
(Nếu ngày qua tuy nhiên tôi đem gặp gỡ cô ấy, tôi tiếp tục rất có thể chào cô ấy cho tới buổi tiệc của tôi.) 

❖ Viết lại câu ĐK lếu láo hợp ý hòn đảo ngữ

Ta đem 2 loại câu ĐK lếu láo hợp ý là if 3- main 2 và if 2- main 3.

Khi hòn đảo ngữ, tao chỉ hòn đảo mệnh đề if. Do cơ, tao chỉ việc vận dụng cấu tạo hòn đảo ngữ mệnh đề if loại 2 và mệnh đề if loại 3 như tiếp tục trình diễn phía trên. 

Ví dụ: 

 • If you hadn’t gone to tát bed late last night, you wouldn’t feel tired now. 

Had you not gone to tát bed late last night, you wouldn’t feel tired now. 
(Nếu ngày qua tuy nhiên tôi đem gặp gỡ cô ấy, tôi tiếp tục rất có thể chào cô ấy cho tới buổi tiệc của tôi.)  

 • If she were stronger, she could have saved them all. 

Had she been stronger, she could have saved them all.
(Nếu cô ấy mạnh rộng lớn, cô ấy tiếp tục rất có thể cứu vãn toàn bộ người xem.)

Đăng Ký Liền Tay
Lấy Ngay Quà Khủng

★ Ưu đãi lên tới 35%
Khi ĐK khóa đào tạo bên trên Talkfirst

Đăng Ký Liền Tay
Lấy Ngay Quà Khủng

★ Ưu đãi lên tới 35%
Khi ĐK khóa đào tạo bên trên Talkfirst

Đăng Ký Liền Tay
Lấy Ngay Quà Khủng

★ Ưu đãi lên tới 25%
Khi ĐK khóa đào tạo bên trên TalkFirst

Đăng Ký Liền Tay
Lấy Ngay Quà Khủng

★ Ưu đãi lên tới 35%
Khi ĐK khóa đào tạo bên trên TalkFirst

2.2. Viết lại 2 câu đơn trở nên một câu phức sử dụng if

Ở dạng bài bác này, đề bài bác cho tới tất cả chúng ta một cặp câu đơn thao diễn miêu tả nhị hiện tượng đem côn trùng tương tác nguyên vẹn nhân- sản phẩm.

Ví dụ: ngày qua thức khuya- giờ đây mệt nhọc, ko học tập siêng chỉ- trượt bài bác đánh giá, v.v. 

Sau cơ, đề bài bác tiếp tục khêu ý cho tới tao từ trên đầu câu là ‘if’. Trong tình huống này, tao cần thiết để ý coi nhị câu đơn cơ nói đến lúc này, sau này hoặc thể hiện fake thiết về một kĩ năng vô sau này. Từ cơ, tao lựa chọn loại câu ĐK thích hợp.

Quan trọng, tao lưu giữ nên chuyển đổi sao cho tới câu ĐK thể hiện một fake thiết trái khoáy ngược với tình trạng/ tình huống/ sự thật/… tuy nhiên (cặp) câu gốc mô tả. 

Ví dụ:

This morning, she skipped breakfast. Now, she is hungry. 
(Sáng ni, cô ấy tiếp tục nhịn ăn sáng sủa. Bây giờ, cô ấy đói bụng.)  

Phân tích: 

1. Hai câu đơn trình diễn một hiện tượng vô quá khứ: “cô ấy tiếp tục nhịn ăn sáng” và một hiện tượng vô hiện tại tại: “cô ấy đói bụng”. Tình trạng vô quá khứ dẫn cho tới hiện tượng vô lúc này. 

2. Từ cơ, tao xác lập được bản thân nên dùng câu ĐK lếu láo hợp ý if 3- main 2. 

3. Ta cũng xác lập được rằng bản thân nên dùng phủ ấn định muốn tạo đi ra một fake thiết trái khoáy ngược với nội dung câu gốc thể hiện. Ta cũng rất có thể tự do thay cho thay đổi vị trí những bộ phận không giống vô câu như  những cụm chỉ thời hạn, xứ sở v.v. nhằm câu “mượt” rộng lớn vẫn cần thiết đáp ứng bất biến chân thành và ý nghĩa. 

4. Câu ĐK tao ghi chép được:
If she hadn’t skipped breakfast this morning, he wouldn’t be hungry now. 
(Nếu sáng sủa ni sư ấy dường như không nhịn ăn sáng sủa, giờ đây cô ấy dường như không đói bụng.)    

2.3. Viết lại câu phức đem sử dụng ‘so’, ‘that’s why’, ‘because’, ‘since’,…

Khi đề bài bác cho 1 câu phức đem dùng một trong số liên kể từ chỉ nguyên vẹn nhân- sản phẩm như ‘so’, ‘because’, ‘therefore’, v.v. tao rất có thể ghi chép câu này trở nên một câu ĐK với những chú ý sau:

 • Nếu câu đem ‘because’/ ‘as’/ ‘since’ thì người học tập thay cho kể từ “if” vô tức thì địa điểm ‘because’/ ‘as’/ ‘since’.
 • Nếu câu đem ‘so’/ ‘that’s why’ thì quăng quật so/that’s why, thêm thắt kể từ “if” vô vế còn sót lại.
 • Dựa vô thì ở từng vế vô câu phức nhằm coi tiếp tục ghi chép câu ĐK loại 1, loại 2, loại 3 hoặc lếu láo hợp ý. 
 • Đổi kể từ xác định => phủ ấn định hoặc phủ ấn định => xác định hoặc ngược lại. 

Ví dụ:
Because it rained, we couldn’t go camping. 
(Vì trời tiếp tục mưa, Shop chúng tôi dường như không thể cút cắm trại.) 

Phân tích: 

1. Vế đem ‘because’ bày tình trạng: “trời tiếp tục mưa”. Tình trạng này dẫn cho tới hiện tượng vô vế còn lại: “chúng tôi ko thể cút cắm trại”. Từ cơ, tao xác lập được vế ko ‘because’ tiếp tục thực hiện mệnh đề if. mình

2. Hai hiện tượng này nhằm ở vô quá khứ nên tao xác lập được là nên dùng câu ĐK loại 3. 

3. Ta cũng xác lập được rằng bản thân cần thiết biến hóa xác định trở nên phủ ấn định và ngược lại muốn tạo đi ra một fake thiết trái khoáy ngược với nội dung câu gốc thể hiện. 

4. Câu ĐK tao ghi chép được:
If it hadn’t rained, we could have gone camping. 
(Nếu trời dường như không mưa, Shop chúng tôi tiếp tục rất có thể cút cắm trại.)

2.4. Viết lại câu ĐK sử dụng Unless

‘unless’ tương tự với ‘if… not’ và đem nghĩa giờ Việt là “nếu… không…” hoặc “trừ khi…”

Ở dàn bài bác tập dượt này tao tiếp tục thông thường gặp gỡ những câu ĐK với phần mệnh đề if phủ ấn định và khi tao ghi chép lại mệnh đề if với ‘unless’, tao nên biết phủ ấn định trở nên xác định vì thế ‘unless’ tiếp tục đem nghĩa phủ ấn định rồi.

Ví dụ:

If you don’t leave, I’ll Call the police. 
(Nếu anh/ chị ko rời cút, tôi tiếp tục gọi công an.) 

Unless you leave, I’ll Call the police. 
(Trừ khi anh/ chị rời cút, ko thì tôi tiếp tục gọi công an.) 

2.5. Viết lại câu ĐK kể từ ‘otherwise’ và ‘or’

‘otherwise’ và ‘or’ hầu hết được dùng để làm ghi chép lại if loại 1. 

Chúng thể hiện tại sự cảnh báo/ cảnh cáo/ khuyên nhủ răn/… ai cơ thực hiện điều gì còn nếu không thì sẽ sở hữu được một điều ko hoặc xẩy ra. 

Cấu trúc với ‘otherwise’:

S + should/ need to/ have to tát + V(bare) + , + otherwise + S + will + V(bare) + O

Ví dụ:

You should go now, otherwise it will rain. 
(Bạn nên cút giờ đây ko thì trời tiếp tục mưa.)

Cấu trúc với ‘or’:

V(bare) + (object) + … or + S + will + V(bare) + O

Ví dụ:

Xem thêm: tìm điểm khác nhau giữa 2 bức tranh

Leave my house now or I will Call the police. 
(Rời ngoài căn nhà tôi ko thì tôi tiếp tục gọi công an.) 

2.6. Viết lại câu với Without

‘without’ được dùng nhằm thể hiện tại chân thành và ý nghĩa “nếu ko có…”/ “nếu ko nên vì…” Nói cách tiếp, tao sử dụng ‘without’ khi ham muốn giả thiết sản phẩm tiếp tục thay cho thay đổi thế nào là nếu như mệnh đề ĐK ở câu gốc ko xẩy ra. 

Theo sau ‘without’ là (cụm) danh kể từ.

Khi dùng ‘without’ là mệnh đề ĐK dùng động kể từ tuy nhiên khi ghi chép lại với ‘without’ thì nên dùng (cụm) danh kể từ nên tao tiếp tục cần thiết hoạt động kể từ nên danh kể từ hoặc giảm bớt mệnh đề cũ nhằm lấy (cụm) danh kể từ.

Ví dụ: 

If you hadn’t helped bủ last night, I would have stayed out all night. 
(Nếu các bạn không hỗ trợ tôi tối qua quýt, tôi ắt hẳn tiếp tục ở ngoài suốt đêm.)

Without your help last night, I would have stayed out all night. 
(Nếu không tồn tại sự giúp sức của khách hàng tối qua quýt, tôi ắt hẳn tiếp tục ở ngoài suốt đêm.)

If that accident hadn’t happened, he would be here with us.
(Nếu tai nạn đáng tiếc cơ ko xẩy ra, anh ấy tiếp tục xuất hiện ở phía trên với tất cả chúng ta.)

Without that accident , he would be here with us. 
(Nếu không tồn tại tai nạn đáng tiếc cơ, anh ấy tiếp tục xuất hiện ở phía trên với tất cả chúng ta.) 

2.7. Viết lại câu với ‘But for’

‘But for’- “Nếu ko nhờ vào/ Nếu ko có” đem tính năng tương tự động như ‘Without’ tuy nhiên điểm khác lạ là nó thể hiện tại sự hàm ân hoặc nhấn mạnh vấn đề điều được thể hiện tại vô mệnh đề if. 

‘But for’ thông thường chỉ sử dụng cho tới mệnh đề if loại 2 và loại 3. 

Theo sau ‘But for’ được xem là (cụm) danh kể từ.

‘But for’ tương tự với ‘If it weren’t for’ (If loại 2) và ‘If it hadn’t been for’ (if loại 3). 

Ví dụ: 

If it weren’t for your tư vấn, I couldn’t work this well. 
(Nếu ko dựa vào sự tương hỗ của khách hàng, tôi dường như không thể thao tác đảm bảo chất lượng như vậy này.)

But for your tư vấn , I couldn’t work this well.

If it hadn’t been for her help that day, I couldn’t have won the prize. 
(Nếu ko dựa vào sự giúp sức của cô ý ấy hôm cơ, tôi dường như không thể thắng phần thưởng.) 

But for her help that day, I couldn’t have won the prize.

3. Bài tập dượt viết lại câu điều kiện những dạng

Vận dụng những kiến thức và kỹ năng phía trên vô những bài tập dượt câu điều kiện bên dưới nhằm viết lại câu điều kiện cho tới đúng đắn nhé.

Exercise 1. Đảo ngữ mệnh đề if loại 1, 2 và 3

1. If she feels tired, please let us know right away. 

2. If you are busy then, I’ll take care of that. 

3. If I were you, I would never talk to tát my parents lượt thích that. 

4. If we had more money, we could buy this house.

5. If he hadn’t cheated, she wouldn’t have broken up with him.

6. If our daughter had been more hard-working, she could have got into that university. 

7. If our son hadn’t gone to tát bed late last night, he wouldn’t be sleepy now. 

8. If the kids had cleaned the house this morning, we wouldn’t have to tát bởi this now.

9. If that guy were friendlier, he could have made a lot of friends at the buổi tiệc ngọt last night. 

10. If I were you, I would have taken the job. 

Đáp án: 

1. Should she feel tired, please let us know right away. 

2. Should you be busy then, I’ll take care of that. 

3. Were I you, I would never talk to tát my parents lượt thích that. 

4. Were we to tát have more money, we could buy this house.

5. Had he not cheated, she wouldn’t have broken up with him.

6. Had our daughter been more hard-working, she could have got into that university. 

7. Had our son not gone to tát bed late last night, he wouldn’t be sleepy now. 

8. Had the kids cleaned the house this morning, we wouldn’t have to tát bởi this now.

9. Were that guy friendlier, he could have made a lot of friends at the buổi tiệc ngọt last night. 

10. Were I you, I would have taken the job. 

Exercise 2. Viết lại nhị câu đơn trở nên câu điều kiện

1. I have an allergy to tát fish. I can’t eat them. 

2. I forgot to tát cook dinner. My parents are upset now.

3. It rained yesterday. We couldn’t go out.

4. I worked hard this afternoon. I’m very tired now. 

5. Our neighbors sing karaoke every night. We can’t sleep. 

Đáp án: 

1. If I didn’t have an allergy to tát fish, I could eat them. 

2. If I hadn’t forgotten to tát cook dinner, my parents wouldn’t be upset now.

3. If it hadn’t rained yesterday, we could have gone out.

4. If I hadn’t worked hard this afternoon, I wouldn’t be very tired now. 

5. If our neighbors didn’t sing karaoke every night, we could sleep. 

Exercise 3. Viết lại câu phức với ‘so’, ‘because’, v.v. trở nên câu điều kiện

1. She didn’t work hard, sánh she lost her job.  

2. He is sick because he got caught in the rain last night. 

3. She broke her leg yesterday, and that’s why she’s absent today. 

4. Since they don’t lượt thích each other, they don’t work together.  

5. I can’t go to tát your buổi tiệc ngọt today as I need to tát take care of my son.  

Đáp án: 

1. If she had worked hard, she wouldn’t have lost her job.  

2. He wouldn’t be sick if he hadn’t got caught in the rain last night. 

3. If she hadn’t broken her leg yesterday, she wouldn’t be absent today. 

4. If they liked each other, they would work together.  

5. I could go to tát your buổi tiệc ngọt today if I didn’t need to tát take care of my son.  

Exercise 4. Viết lại câu ĐK với ‘unless’

1. If you don’t study harder, you will fail the test.   

2. If they don’t return our money by the kết thúc of this week, we will go to tát their office. 

3. He will be mad for at least a week if you don’t apologize right away. 

4. If you don’t complete this task, you will have to tát go home page late.   

5. They won’t respect you if you don’t respect them.   

Đáp án: 

1. Unless you study harder, you will fail the test.   

2. Unless they return our money by the kết thúc of this week, we will go to tát their office.

3. He will be mad for at least a week unless you apologize right away.

4. Unless you complete this task, you will have to tát go home page late.   

5. They won’t respect you unless you respect them. 

Exercise 5. Viết lại câu ĐK với ‘otherwise’/ ‘or’

1. If you don’t focus on your job, you will lose it. (otherwise)   

2. If you don’t leave my house, I will Call the police. (or)

3. If you don’t take care of your health, you will soon regret. (otherwise) 

4. If you don’t stop taking photos, you will have to tát leave. (or)

5. If she doesn’t meet deadlines, she will have to tát work overtime. (otherwise)

Đáp án: 

1. You should/ need to tát focus on your job, otherwise you will lose it. 

2. Leave my house or I will Call the police. 

3. You should/ need to tát take care of your health, otherwise you will soon regret. 

4. Stop taking photos or you will have to tát leave. 

5. She needs to tát meet deadlines, otherwise she will have to tát work overtime. 

Exercise 6. Viết lại câu ĐK với ‘without’

1. If my parents hadn’t supported bủ, I wouldn’t have won that competition.    

2. If that storm hadn’t happened, our house would still be alright now. 

3. If that accident hadn’t happened, he could play tennis with us now.  

4. If she weren’t friendly, I wouldn’t have anyone to tát talk to tát. 

5. If it weren’t for this dishwasher, we would have to tát wash the dishes now. 

Đáp án: 

1. Without my parents’ tư vấn, I wouldn’t have won that competition.    

2. Without that storm, our house would still be alright now. 

3. Without that accident, he could play tennis with us now.  

4. Without her friendliness, I wouldn’t have anyone to tát talk to tát. 

5. Without this dishwasher, we would have to tát wash the dishes now. 

Exercise 7. Viết lại câu ĐK với ‘but for’

1. If my coworkers didn’t help bủ, I would always have too many tasks.     

2. If it hadn’t been for the phone they lent bủ, I couldn’t have called my parents.

3. If they hadn’t given my daughter the doll, she wouldn’t have been sánh happy.   

4. If it weren’t for the love and tư vấn from my family, I wouldn’t be such a positive person.  

5. If she hadn’t been brave, the children wouldn’t have been saved. 

Đáp án: 

1. But for my co-workers’ help, I would always have too many tasks.     

2. But for the phone they lent bủ, I couldn’t have called my parents.

3. But for the doll they gave my daughter, she wouldn’t have been sánh happy.   

4. But for the love and tư vấn from my family, I wouldn’t be such a positive person.  

Xem thêm: hừng đông áng mây dòng sông

5. But for her bravery, the children wouldn’t have been saved. 

Hy vọng nội dung bài viết này đã hỗ trợ ích cho tới chúng ta trong các việc nắm rõ rộng lớn về kiểu cách dùng và viết lại câu điều kiện vô giờ Anh. Để nâng lên kĩ năng ghi chép câu ĐK, những bạn cũng có thể thực hành thực tế thông thường xuyên bằng phương pháp thực hiện những bài bác tập dượt và hướng dẫn thêm những tư liệu tương quan cho tới chủ thể này. Qua cơ, các bạn sẽ trở thành thành thục rộng lớn trong các việc dùng câu ĐK nhằm thao diễn miêu tả những fake thuyết và ĐK vô tiếp xúc giờ Anh.


Tham khảo thêm Khóa học tập Tiếng Anh Giao Tiếp Ứng Dụng tại TalkFirst thích hợp cho tất cả những người đi làm việc & đến lớp dành hết thời gian, gom học tập viên trình bày & dùng giờ Anh thoải mái tự tin & đương nhiên như giờ Việt.