viết biên bản sinh hoạt lớp

Biên bạn dạng sinh hoạt lớp được lập rời khỏi ngay lập tức trong số buổi sinh hoạt theo gót tuần hoặc mon nhập trong cả năm học tập. Đây cũng chính là kiểu mẫu biên bạn dạng được rất nhiều nghề giáo, học viên lần lần. Dưới phía trên LuatVietnam tiếp tục hỗ trợ một vài kiểu mẫu Biên bạn dạng sinh hoạt lớp nhằm độc giả xem thêm.

Bạn đang xem: viết biên bản sinh hoạt lớp

1. Biên bạn dạng sinh hoạt lớp là gì? Có những nội dung nào?

Biên bạn dạng sinh hoạt lớp là kiểu mẫu biên bạn dạng giành cho nghề giáo công ty nhiệm, cán sự lớp lập rời khỏi nhằm biên chép lại toàn cỗ nội dung của buổi sinh hoạt lớp theo gót tuần hoặc mon. Mẫu Biên bạn dạng sinh hoạt lớp tổng hợp lại thành phẩm nhưng mà lớp đạt được nhập một thời hạn chắc chắn hoặc những điểm yếu vẫn đang còn tồn bên trên, kể từ tê liệt công ty nhiệm lớp tiếp tục thể hiện nhận xét, ca ngợi ngợi, phê bình, đôi khi thể hiện phương phía xử lý.

Trong phần nội dung của Biên bạn dạng sinh hoạt lớp tiếp tục bao gồm những thông tin:

- Thời gian trá, vị trí tổ chức triển khai sinh hoạt lớp;

- Thành phần tham gia (ghi rõ rệt số người xuất hiện, số người vắng ngắt mặt);

- Nội dung buổi sinh hoạt, nhập tê liệt ghi rõ:

+ Nhận xét của những tổ về hoạt động và sinh hoạt bản thân phụ trách;

+ Ý con kiến những member nhập lớp;

+ Nhận xét của nghề giáo công ty nhiệm và ban cán sự lớp;

+ Kế hoạch tuần/tháng tới; phương phía xử lý giới hạn...

- Thời gian trá kết thúc đẩy cuộc họp sinh hoạt lớp;

- Chữ ký của nghề giáo công ty nhiệm, thư ký.
 

bien ban sinh hoat lop
Mẫu Biên bạn dạng sinh hoạt lớp giành cho từng cung cấp học tập (Ảnh minh họa)

2. Một số kiểu mẫu Biên bạn dạng sinh hoạt lớp giành cho từng cung cấp học

2.1 Biên bạn dạng sinh hoạt lớp giành cho cung cấp THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự tự – Hạnh phúc

BIÊN BẢN SINH HOẠT LỚP...........

Tuần:.......

I. Thời gian trá và địa điểm:

- Thời gian: ………giờ……..phút, ngày………tháng………năm.........

- Địa điểm: Tại chống học tập lớp ........, Trường trung học cơ sở......................

II. Thành phần tham ô dự:

- Giáo viên công ty nhiệm lớp .......: Thầy.........................

- Tập thể lớp.............

- Vắng mặt: ………………………………………………………………

III. Nội dung buổi sinh hoạt:

1. Lớp phó tiếp thu kiến thức phán xét tình hình tiếp thu kiến thức của những tổ, cá thể nhập tuần qua:

………………………………………………………………………………

2. Các tổ phán xét hoạt động và sinh hoạt của tổ bản thân phụ trách:

- Tổ 1:……………………………………………………………………………

- Tổ 2:……………………………………………………………………………

- Tổ 3:……………………………………………………………………………

- Tổ 4:……………………………………………………………………………

3. Lớp trưởng phán xét cộng đồng tình hình hoạt động và sinh hoạt của lớp bên trong tuần qua:

- Nề nếp:…………………………………………………………………………

- Học tập:………………………………………………………………….......

Thông qua chuyện việc phán xét, nhận xét của những cán cỗ lớp thì thành phẩm hoạt động: Học luyện và tập luyện của những member như sau:

4. Giáo viên công ty nhiệm phán xét những hoạt động và sinh hoạt nhập tuần:

- Học tập: ……………………………………………………………………

- Nề nếp: ……………………………………………………………………

- Xử lí vi phạm: ……………………………………………………………

- Kế hoạch tuần tới:

+ Học tập:……………………………………………………………………

+ Nề nếp:…………………………………………………………

+ Hoạt động khác:……………………………………………

GVCN                                                                           Thư kí

2.2 Biên bạn dạng sinh hoạt lớp giành cho cung cấp THPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự tự - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

Sinh hoạt lớp vào buổi tối cuối tuần ……. năm học tập...........

Hôm ni, nhập khi …. giờ … phút, ngày ……. Tháng ..…năm 20… bên trên chống học tập số: … của lớp………tổ chức SHL vào buổi tối cuối tuần nhằm nhận xét, kiểm điểm toàn bộ những hoạt động và sinh hoạt của lớp bên trong tuần vừa mới đây và đưa ra phương phía, plan nhập tuần sau đó.

Thành phần tham ô dự:

Thầy/Cô giáo CN: ………...…..............................................

cùng toàn thể những member của lớp ………..;

Vắng

Lý do

Vắng

Lý do

1............

...................

4..................

.....................

2............

...................

5.................

.....................

3............

...................

6..................

.....................

Chủ trì:……………….…..……Chức vụ:……...……

Thư ký:……………………....... Chức vụ:……………

Tập thể lớp: ……….. đang được tổ chức sinh hoạt lớp với những nội dung ví dụ như sau:

1. Tổ chức SH luyện thể (5-10 phút: hát, hiểu thơ, kể chuyện, cuộc mừng, TN tự động nhận xét bạn dạng thân mật,...):...........................................................................................................

2. Tổ trưởng/Phó report Hợp Đồng của tổ nhập tuần vừa mới đây (báo cáo những HS được tuyên dương và HS cá biệt):…………………………………............................

III. Nhận xét, nhận xét những hoạt động và sinh hoạt của lớp bên trong tuần qua:

1. Lớp phó tiếp thu kiến thức (đánh giá bán tình hình tiếp thu kiến thức của lớp):

- Tổng số tiết học tập chủ yếu khóa/tuần:……, nhập đó: Tốt: ….., Khá: …., TBình: …., Yếu:………

- Tổng số tiết học tập phụ đạo/tuần:………., nhập đó: Tốt: ….., Khá: ..…, TBình: …., Yếu:…...…

+ Lý tự bị tiết TBình:………………… ……….

+ Lý tự bị tiết Yếu:....................................

- Tổng số tiết không tồn tại Thầy/Cô giáo dạy):........................................

- Tình hình tiếp thu kiến thức nhập tuần qua chuyện (cụ thể từng học tập sinh)

+ Thuộc bài bác (có điểm KTM 5,0):........................................................

+ Không nằm trong bài(có điểm KTM 5,0):............................................

- Nhận xét cộng đồng về tình hình tiếp thu kiến thức của lớp bên trong tuần(lưu ý việc sẵn sàng bài bác trước lúc đi học, kiến thiết bài bác, liên minh tiếp thu kiến thức,...):..........................................

- Biệp pháp xử lý và phương vị trí hướng của tuần tới:............................................

2. Bế Tắc thư Chi đoàn:

- Báo cáo thành phẩm tiến hành những hoạt động và sinh hoạt trào lưu nhập tuần qua:.......................

- Triển khai Kế hoạch, những hoạt động và sinh hoạt trào lưu nhập tuần tới:...............................

- Công khai Đoàn phí, quỹ đoàn:..............................

3. Lớp phó Lao động:

Xem thêm: số la mã từ 1 đến 20

- Đánh giá bán việc làm việc, dọn dẹp vệ sinh, trực tuần,...nhập tuần qua:...........................

- Kế hoạch tiến hành nhập tuần tới:........................................

4. Lớp phó VTM, Thủ quỹ:

- Đánh giá bán hoạt động và sinh hoạt VTM nhập tuần qua:................................

- Kế hoạch tiến hành VTM nhập tuần tới:....................................

- Công khai tài chính(nếu có):

+ Thu..................(bằng chữ).......................;

+ Chi:.................(bằng chữ): …….....…….;

(lý tự chi:……………………..........)

+ Còn lại:................................................

- Quĩ tuần tới(nếu đem, thu bao nhiêu/1HS, nêu nguyên nhân thu):.............................

5. Lớp trưởng: Đánh giá bán thành phẩm cộng đồng của tuần này với tuần trước(nêu thương hiệu cụ thể):

- Nề nếp, ý thức, thái phỏng tiếp thu kiến thức...........................................

- Ý thức tập luyện đạo đức nghề nghiệp, sửa chữa thay thế khuyết điểm:.......................................

- Vắng học tập, kính chào cờ, nước ngoài khóa...(nêu cụ thể: Tên, luật lệ, ko luật lệ, lý do)............................

- Biện pháp, phương phía tuần tới:.......................................

- Ý con kiến đề xuất:........................................................................

6. Nhận xét, nhận xét và phương vị trí hướng của Thầy/Cô giáo công ty nhiệm lớp

- Ưu điểm:.............................................................................

- Khuyết điểm:........................................................................

- Biểu dương những học viên tích rất rất nhập tuần:...................

- Phê bình và thể hiện biện pháp, phương án, mẫu mã xử lý(cụ thể mang lại từng ngôi trường hợp):

........................................................

- Duy trì sĩ số: Đầu năm tổng số.....nữ....., lúc bấy giờ tổng số.....nữ....,giảm:...nữ.....

Lý tự giảm:..........................................

- Học sinh đem nguy hại nghỉ ngơi học tập thân mật chừng:.............Giải pháp, phương án chuyển động, hùn đỡ:..................................................

- HS gặp gỡ trở ngại nhập cuộc sống thường ngày, nhập học tập tập:...........Giải pháp, phương án chuyển động, hùn đỡ:..............................................

- Định phía những hoạt động và sinh hoạt nhập tuần cho tới (tuần............):

+ Về học tập tập:......................................................

+ Về nền nếp, tác phong, ý thức tập luyện phẩm hóa học đạo đức nghề nghiệp, ý thức tự động phê bình và phê bình:....................................

+ Về những trào lưu ganh đua đua:..............................

+ SH 15 phút đầu giờ:.............................................

- Các hoạt động và sinh hoạt khác:..............................................

..................................................................................

- Kiến nghị, đề xuất:..............................................

.............................................................................

7. Thư ký trải qua nội dung SHL (đọc biên bản)

8. Góp ý, bổ sung cập nhật, kiểm soát và điều chỉnh nội dung biên bạn dạng (nếu có):

VII. Chủ trì họp

Cho biểu quyết về việc tán đồng với nhận xét những hoạt động và sinh hoạt của tuần qua chuyện và phương vị trí hướng của tuần cho tới (tuần......):

Kết trái khoáy biểu quyết:......../.........(.........%) đồng ý.

Tiết SHL kết thúc đẩy khi...........giờ...........phút cùng trong ngày ./.

                         Thư ký                                                     Chủ trì

               (Ký, ghi rõ rệt bọn họ tên)                                   (Ký, ghi rõ rệt bọn họ tên)                       

2.3 Biên bạn dạng sinh hoạt lớp giành cho cung cấp Đại học

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC...........                                        Độc lập – Tự tự – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

Về việc tổ chức triển khai sinh hoạt lớp học tập kỳ ..., năm học tập .....-.....

Lớp: ........................ Khoa:........................................

I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

....... giờ....... phút, ngày ....../....../ , bên trên phòng: ...............

II. THÀNH PHẦN:

CB – GV – NV tham ô dự:......................................................

Cán cỗ Đoàn – Hội khoa tham ô dự:.........................................

Ban cán sự lớp:..........................................................................

Có mặt mày : ..../... (số SV đem mặt/sĩ số SV của lớp)

III. NỘI DUNG:

1. Triển khai những nội dung và hoạt động và sinh hoạt tương quan cho tới SV:

1.1 Nội dung xây dựng của BCS lớp.

..............................................................................

...............................................................................

1.2 Nội dung xây dựng của BCH Đoàn- Hội khoa.

................................................................................

................................................................................

1.4 Nội dung xây dựng của CB – GV – NV khoa.

.................................................................................

.................................................................................

2. Những hùn ý mang lại hoạt động và sinh hoạt của Nhà trường:

Phần hùn ý mang lại Nhà ngôi trường.

...................................................................................

..................................................................................

Những hùn ý đang được CB – GV – NV trả lời thẳng bên trên lớp. (Nếu không tồn tại gải đáp thì mừng lòng nhằm rỗng tuếch những dòng sản phẩm phía dưới)

....................................................................................

..................................................................................

Những hùn ý đang được BCH Đoàn – Hội khoa trả lời thẳng bên trên lớp. (Nếu không tồn tại trả lời mừng lòng nhằm rỗng tuếch những dòng sản phẩm phía dưới)

....................................................................................

......................................................................................

Đại diện ban cán sự lớp trải qua biên bạn dạng sinh hoạt lớp, sinh hoạt kết thúc đẩy nhập khi ... giờ ... cùng trong ngày.

  CB-GV-NV tham ô dự                TM. Ban Cán Sự Lớp              TM. Sinh viên tham ô dự

  (Ký và ghi rõ rệt bọn họ tên)               (Ký và ghi rõ rệt bọn họ tên)                 (Ký và ghi rõ rệt bọn họ tên)

Lưu ý: Sau khi kết thúc đẩy SHL, Ban cán sự lớp nộp biên bạn dạng SHL, phán xét SHL của giáo viên, biên bạn dạng ký kết về chống CTSV. BCS lớp ko nộp biên bạn dạng SHL theo gót thời hạn quy đinh, coi như lớp ko tổ chức triển khai SHL và phụ trách trước luyện thể lớp, căn nhà ngôi trường.

3. Quy trình tổ chức triển khai buổi sinh hoạt lớp hiệu quả

Để buổi sinh hoạt lớp ra mắt hiệu suất cao, đạt được mục tiêu thì nên cần tiến hành theo như đúng công việc sau:

- Ổn toan trật tự động lớp.

- Nêu mục tiêu lí tự của buổi sinh hoạt.

- Phân công, sẵn sàng những nội dung cần thiết tiến hành.

- Thảo luận tổ, group (thời gian trá thảo luận tùy nhập nội dung cần thiết trao đổi).

Các yếu tố thảo luận rất có thể gồm: Khắc phục những giới hạn tuần qua; kiểm soát và điều chỉnh nội quy lớp học; phương án tiến hành plan tuần tới…

- Tổ chức trình diễn - sinh hoạt lớp. Tất cả những nội dung cần thiết trao thay đổi thảo luận, thống nhất được Ban cán sự cùng theo với GVCN trao thay đổi, bố trí.

Lớp trưởng hoặc lớp phó tự động quản lí lớp và tiến hành theo gót trình tự động đang được toan, GVCN thực hiện trọng trách trợ hùn và rời khỏi đưa ra quyết định khi quan trọng.

Xem thêm: công thức diện tích hình thoi

- GV phán xét, tổ chức triển khai đánh giá những member xuất sắc ưu tú nhập tuần, những tiến thủ cỗ vượt lên bậc của những cá thể, nhằm ca ngợi ngợi, khuyến khích đôi khi nhắc nhở, sửa đổi, đôn đốc xử lý những lỗi (nếu có).

Mỗi tiết sinh hoạt cần thiết đan xen nội dung sinh hoạt theo gót công ty điểm mon. Nội dung này cần thiết ngắn ngủi gọn gàng, rất có thể trả thể trở thành văn nghệ để thay thế thay đổi không gian tiết sinh hoạt,...

Trên đó là kiểu mẫu Biên bạn dạng sinh hoạt lớp giành cho từng cung cấp học tập. Nếu còn vướng vướng, độc giả mừng lòng gọi 1900.6192 và để được tương hỗ.