v inf là gì

Nếu như vô bài xích “Các loại động kể từ cơ bản, IZONE đang được nói đến những động kể từ chủ yếu và tính năng của bọn chúng vô câu, thì vô nội dung bài viết này, hãy nằm trong IZONE mò mẫm hiểu về một trong mỗi dạng của động từ: Verb infinitive – động kể từ dạng vẹn toàn thể các chúng ta nhé. 

Nhắc cho tới dạng của động từ, theo tự vị Cambridge, động kể từ đem 3 dạng chính:

Bạn đang xem: v inf là gì

 • Động kể từ dạng vẹn toàn thể
 • Động kể từ dạng quá khứ
 • Động kể từ dạng quá khứ phân kể từ, hoặc thời điểm hiện tại phân kể từ.

Trong nội dung bài viết này, IZONE tiếp tục nói đến động kể từ dạng vẹn toàn thể, hay còn được nghe biết là V-inf. Sau Lúc gọi hoàn thành nội dung bài viết này, những các bạn sẽ nắm vững được:

 • V inf là gì? 
 • Cách dùng V-inf vô giờ đồng hồ Anh như nào?

Trước Lúc mò mẫm hiểu về những tính năng của V-inf vô giờ đồng hồ Anh, thì nên nằm trong mò mẫm hiểu V-inf là gì nhé:

 • V-inf là ghi chép tắt của Verb infinitive. (Động kể từ vẹn toàn thể)
 • V-inf còn được nghe biết với dòng sản phẩm tên: “Động kể từ vẹn toàn mẫu/ động kể từ vẹn toàn thể”.  Đây là loại động kể từ nhưng mà bất biến mẫu mã (dạng của động từ), vô ngẫu nhiên tình huống này. (Hãy nhìn ví dụ 2 vô bảng mặt mày dưới).
 • Nhắc cho tới V inf thì đem 2 dạng nhưng mà chúng ta cần thiết bắt được là:

V bare-infinitive (Động kể từ vẹn toàn thể không tồn tại to)

VD1: Nam couldn’t win the match

 (modal verb) (V-inf)

V to-infinitive (Động kể từ vẹn toàn thể đem to)

VD2: I wanted to tell her something but I forgot.

(V to-inf)

v inf là gì? Giải mến cụ thể về Verb infinitive (Động kể từ vẹn toàn thể)
V-inf (Verb infinitive) vô giờ đồng hồ Anh nói tới dạng động kể từ vẹn toàn mẫu/ động kể từ vẹn toàn thể.  Đây là loại động kể từ nhưng mà bất biến mẫu mã (dạng của động từ), vô ngẫu nhiên tình huống này.

Cách dùng V-inf vô giờ đồng hồ Anh

Cách dùng V bare-infinitive

V bare-inf vô giờ đồng hồ Anh nói tới dạng “Động kể từ tri nhận” và đó là động kể từ vẹn toàn thể không tồn tại “to”. Dưới phía trên, IZONE tiếp tục phát biểu 4 tình huống dùng V bare infinitive:

Xem thêm: thế giới quan là gì

TH1


Sử dụng V bare-infinitive trong câu khẳng định của thì thời điểm hiện tại đơn Lúc ngôi nhà ngữ là:

 • I, you, we, they, 
 • Các danh kể từ số nhiều.

Ví dụ:

 • We play soccer every Sunday morning. (Chúng tôi nghịch tặc đá bóng hằng ngày Chủ Nhật).
 • My parents usually wake up around 5AM every morning. (Bố u tôi thông thường thức dậy khi 5 giờ sáng sủa từng ngày).

TH2


Sử dụng V bare-infinitive trong câu phủ định/ nghi hoặc vấn của những thì đơn (Hiện bên trên đơn, quá khứ đơn, sau này đơn).

Ví dụ:

 • Nam doesn’t lượt thích playing football (Nam ko mến nghịch tặc đá bóng).
 • Did Phuong go to the cinema to tát watch Wakanda forever’? (Phương đã đi đến rạp phim nhằm coi Wakanda forever chưa?)

TH3


Sử dụng V bare-infinitive Lúc động từ đứng sau đa số những động kể từ khuyết thiếu (modal verb: can/will/should….), hoặc những động kể từ buôn bán khuyết thiếu thốn (semi-modal verb: have to tát, would rather, …).  

Ví dụ:

 • You may get fired if you get late one more time. (Bạn rất có thể bị xua đuổi việc nếu khách hàng đi làm việc muộn 1 đợt nữa).
 • Nam would rather stay at trang chủ kêu ca hit the cinema (Nam ham muốn ở trong nhà rộng lớn là chuồn coi phim).

TH4


Sử dụng V bare-infinitive Lúc động kể từ đứng sau một vài động kể từ ở thể sai khiến cho (causative verb): have, make,let, help,…

Causative verbs + Somebody + V bare-infinitive

Xem thêm: phân tích bài khi con tu hú

Ví dụ:

 • Mai helped her nephew do his homework (Mai đã hỗ trợ con cháu trai thực hiện bài xích tập luyện về nhà)
 • Hoa’s mother made her put out the rubbish. (Mẹ của Hoa bắt cô ấy sập rác)

Cách dùng V to-infinitive

Trong bài xích Động kể từ vẹn toàn thể nêu vấn đề phụ vô câu, IZONE đang được nói đến những cơ hội dùng của V to-infinitive. Về tổng quan lại, V to-infinitive đem 4 cơ hội dùng như sau:

 1. Chỉ mục tiêu của Hành động
 2. Chỉ nhiệm vụ cần thiết thực hiện với Sự vật
 3. Chỉ nội dung ví dụ của Sự vật
 4. Chỉ vẹn toàn nhân của Tâm trạng

Để nắm vững rộng lớn về những cơ hội dùng của V to-infinitive, những chúng ta cũng có thể tham ô khảo  bài: Unit 12: Động kể từ vẹn toàn thể nêu vấn đề phụ vô câu.

Bài tập