unit 8 lớp 7 a closer look 2Lời giải bài xích luyện Unit 8 lớp 7 A closer look 2 trang 85, 86 nhập Unit 8: Films Tiếng Anh 7 Global Success cuốn sách Kết nối học thức hoặc, cụ thể giúp học viên đơn giản dễ dàng thực hiện bài xích luyện Tiếng Anh 7 Unit 8.

Bạn đang xem: unit 8 lớp 7 a closer look 2

Tiếng Anh 7 Unit 8 A closer look 2 (trang 85, 86) - Tiếng Anh 7 Global Success

Quảng cáo

1 (trang 85 Tiếng Anh 7 Global Success): Combine the two sentences, using “although/ though” (Kết phù hợp nhì câu, dùng "although/ though")

1. The questions were very difficult. He solved them easily.

2. He was a great actor. He never played a leading role in a film.

3. They spent a lot of money on the film. The film wasn't a big success.

4. The film was a comedy. I didn't find it funny at all.

5. We played well. We couldn't win the match.

Lời giải:

1. Although/ Though the questions were very difficult, he solved them easily.

He solved them easily although/ though the questions were very difficult.

2. Although/ Though he was a great actor, he never played a leading role in a film.

He never played a leading role in a film although/ though he was a great actor.

3. Although/ Though they spent a lot of money on the film, the film wasn't a big success.

The film wasn't a big success although/ though they spent a lot of money on the film.

Quảng cáo

4. Although/ Though the film was a comedy, I didn't find it funny at all.

I didn't find it funny at all although/ though the film was a comedy.

5. Although/ Though we played well, we couldn't win the match.

We couldn't win the match although/ though we played well.

Giải thích:

Áp dụng cấu trúc: Although / Though + S + V (Mặc cho dù …)

Hướng dẫn dịch:

1. Mặc cho dù / Mặc cho dù những thắc mắc rất rất khó khăn, tuy nhiên anh ấy đang được xử lý bọn chúng một cơ hội đơn giản dễ dàng.

Anh ấy đang được xử lý bọn chúng một cơ hội đơn giản dễ dàng tuy nhiên / tuy nhiên những thắc mắc rất rất khó khăn.

2. Mặc cho dù / Mặc cho dù anh ấy là một trong thao diễn viên ấn tượng, anh ấy ko khi nào vào vai chủ yếu nhập một bộ phim truyền hình.

Anh ấy ko khi nào vào vai chủ yếu nhập một bộ phim truyền hình tuy nhiên / cho dù anh ấy là một trong thao diễn viên ấn tượng.

3. Mặc cho dù / Mặc cho dù bọn họ đang được chi thật nhiều chi phí mang lại bộ phim truyền hình, bộ phim truyền hình ko thành công xuất sắc rộng lớn.

Bộ phim ko thành công xuất sắc rộng lớn tuy nhiên / cho dù bọn họ đang được chi thật nhiều chi phí mang lại bộ phim truyền hình.

Quảng cáo

4. Mặc cho dù / Mặc cho dù bộ phim truyền hình là một trong bộ phim truyền hình hài, tuy nhiên tôi ko thấy nó khôi hài một chút nào.

Tôi ko thấy nó khôi hài một chút nào tuy nhiên / cho dù bộ phim truyền hình là một trong bộ phim truyền hình hài.

5. Mặc cho dù / Mặc cho dù Shop chúng tôi đang được đùa chất lượng tốt, tuy nhiên Shop chúng tôi ko thể thắng trận đấu.

Chúng tôi ko thể thắng trận đấu tuy nhiên / cho dù Shop chúng tôi đang được đùa chất lượng tốt.

2 (trang 85 Tiếng Anh 7 Global Success): Complete the sentences, using “although/ though/ however” (Hoàn trở nên những câu, dùng “although/ though/ however”)

1. ________ the acting in the film was good, I didn't lượt thích its story.

2. I felt really tired. see the film. ________, I went đồ sộ

3. I really enjoyed the new film________ most of my friends didn't lượt thích it.

4. He studied hard for the exam. ________ , he failed it.

5. Mai speaks English very well ________ her native language is Vietnamese.

Lời giải:

1. Although/ Though

2. However

3. although/ though

4. However

5. although/ though

Quảng cáo

Giải thích:

- Although / Though + S + V (Mặc cho dù …)

- However, …. (Tuy nhiên ….)

Hướng dẫn dịch:

1. Mặc cho dù thao diễn xuất nhập phim rất tuyệt, tuy nhiên tôi ko mến mẩu truyện của chính nó.

2. Tôi đang được cảm nhận thấy thực sự mệt rũ rời. Tuy nhiên, tôi đã đi được coi phim.

3. Tôi thực sự mến bộ phim truyền hình mới nhất tuy nhiên đa số bè bạn của tôi đều ko mến nó.

4. Anh ấy đang được học tập chịu thương chịu khó mang lại kỳ ganh đua. Tuy nhiên, anh ấy đang được thất bại.

5. Mai phát biểu giờ đồng hồ Anh rất tuyệt tuy nhiên ngôn từ u đẻ của cô ấy ấy là giờ đồng hồ Việt.

3 (trang 85 Tiếng Anh 7 Global Success): Use your own ideas đồ sộ complete the following sentences. Then compare your sentences with a partner’s (Sử dụng ý tưởng phát minh của riêng rẽ chúng ta nhằm hoàn thành xong những câu sau. Sau bại liệt, đối chiếu câu của doanh nghiệp với câu của một bạn)

Gợi ý:

Xem thêm: tiếng anh 7 unit 10 looking back

1. I don’t really lượt thích the film though my sister likes it.

2. He felt very well. However, he stayed in bed.

3. The film was a great success. However, it wasn’t given any prizes.

4. Although it rained all day, my clothes were dry.

5. The music in the film was terrible. However, the visual effect was wonderful.

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi ko thực sự mến bộ phim truyền hình tuy nhiên em gái tôi mến nó.

2. Anh ấy cảm nhận thấy rất rất khỏe mạnh. Tuy nhiên, anh vẫn phía trên nệm.

3. Sở phim thành công xuất sắc rực rỡ tỏa nắng. Tuy nhiên, nó đang không được trao ngẫu nhiên phần thưởng nào là.

4. Mặc cho dù trời mưa một ngày dài tuy nhiên ăn mặc quần áo của tôi vẫn thô.

5. Âm nhạc nhập phim thiệt quyết liệt. Tuy nhiên, cảm giác hình hình ảnh thiệt ấn tượng.

4 (trang 85 Tiếng Anh 7 Global Success): Choose the correct answer A, B, or C đồ sộ complete each sentence (Chọn câu vấn đáp trúng A, B hoặc C nhằm hoàn thành xong từng câu)

1. Mary overslept this morning _______ she went đồ sộ bed early last night.

A. although                                 B. because                                  C. so

2.  _______ the sun is shining, it isn't very warm.

A. Because                                 B. However                                C. Though

3. I don't lượt thích running.  _______  I lượt thích swimming.

A. But                                         B. So                                          C. However

4.  _______  the film was exciting, Jim fell asleep in the cinema.

A. However                                B. Because                                 C. Although

5. The story of the film is silly.  _______  many people still enjoyed it.

A. However                                B. Though                                  C. But

Lời giải:

1. A

2. C

3. A

4. C

5. A

Hướng dẫn dịch:

1. Mary ngủ quên sáng sủa ni tuy nhiên cô ấy đã đi được ngủ sớm nhập tối qua quýt.

2. Dù mặt mày trời chói sáng, tuy nhiên nó ko rét mướt lắm.

3. Tôi ko mến chạy tuy nhiên tôi mến lượn lờ bơi lội.

4. Mặc cho dù bộ phim truyền hình rất rất thú vị, tuy nhiên Jim đang được ngủ quên nhập rạp chiếu phim.

5. Câu chuyện nhập phim thiệt ngớ ngẩn. Tuy nhiên, nhiều người vẫn yêu thích.

5 (trang 85 Tiếng Anh 7 Global Success): GAME. Chain story (TRÒ CHƠI. Câu chuyện thừng chuyền)

Work in groups. Develop a story using “although/ though” (Làm việc group. Phát triển một mẩu truyện bằng phương pháp dùng “mặc cho dù / đem dù”)

Xem thêm thắt tiếng giải bài xích luyện Tiếng Anh lớp 7 Global Success cuốn sách Kết nối học thức hoặc khác:

 • Từ vựng Unit 8 lớp 7

 • Getting Started (trang 82, 83 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read ... 2. Read the conversation again and choose

 • A Closer Look 1 (trang 84 Tiếng Anh lớp 7): 1. Match the following adjectives with their meanings... 2. Complete the following sentences

 • Communication (trang 86, 87 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read the conversations.... 2. Work in pairs. Make similar conversations with the following situations

 • Skills 1 (trang 87, 88 Tiếng Anh lớp 7): 1. Work in pairs. Discuss the following questions... 2. Read the film review of “Harry Potter and the Sorcercer’s Stone”

 • Skills 2 (trang 89 Tiếng Anh lớp 7): 1. Work in pairs. Discuss the following questions... 2. Mark and Hoa are talking about the film “Naughty Twins”

 • Looking Back (trang 90 Tiếng Anh lớp 7): 1. Match the types of film in column A with their descriptions in column B... 2. Give an example for every film type in the box

 • Project (trang 91 Tiếng Anh lớp 7): 1. Choose one of your favourite films and design a poster for it, including ... 2. Organise them into an exhibition

Đã với tiếng giải bài xích luyện lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài xích luyện Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài xích luyện Lớp 7 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài xích luyện Lớp 7 Cánh diều

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề ganh đua dành riêng cho nhà giáo và khóa đào tạo dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm tiếp thu kiến thức facebook không tính tiền mang lại teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi Shop chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Soạn Tiếng Anh 7 thử nghiệm | Giải bài xích luyện Tiếng Anh 7 thử nghiệm | Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 7 thí điểm của Shop chúng tôi được biên soạn 1 phần dựa vào cuốn sách: Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 7 thí điểmGiải bài xích luyện Tiếng Anh 7 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 7 mới nhất Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.


unit-8-films.jspGiải bài xích luyện lớp 7 sách mới nhất những môn học

Xem thêm: urbanization has resulted in massive problems besides the benefits