ứng động là hình thức phản ứng của cây trước

Câu hỏi:

31/07/2019 45,713

Bạn đang xem: ứng động là hình thức phản ứng của cây trước

A. phần lớn tác nhân kích thích

B. Tác nhân kích ứng khi được bố trí theo hướng, Lúc vô hướng

C. Tác nhân kích ứng ko lăm le hướng

Đáp án chủ yếu xác

D. Tác nhân kích ứng không đúng định

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điểm khác lạ cơ phiên bản thân thích ứng động với phía động là?

A. Tác nhân kích ứng ko lăm le hướng

B. Có sự hoạt động vô hướng

C. Không tương quan tới việc phân loại tế bào

D. Có nhiều tác nhân kích thích

Câu 2:

Sự hoạt động bắt bùi nhùi của cây gọng vó là phối kết hợp của?

A. Ứng động xúc tiếp và hóa ứng động

B. Quang ứng động và năng lượng điện ứng động

C. Nhiệt ứng động và thủy ứng động

D. Ứng động tổn thương

Câu 3:

Ứng động của cây trinh bạch phái đẹp Lúc chạm va là?

A. Ứng động sinh trưởng

B. Quang ứng động

C. Ứng động ko sinh trưởng

Xem thêm: công thức cấp số cộng cấp số nhân

D. Điện ứng động

Câu 4:

Trong những hiện tượng lạ sau :

(1) khí khổng đóng góp mở

(2) hoa mươi giờ nở vô buổi sáng

(3) hiện tượng lạ thức ngủ của chồi cây bàng

4) sự dóng cởi của lá cây trinh bạch nữ

(5) lá cây chúng ta Đậu xòe đi ra và khép lại

bao nhiêu hiện tượng lạ bên trên là ứng động sinh trưởng?

A. 2       

B. 3        

C. 4      

D. 5

Câu 5:

Trong những hiện tượng lạ sau:

(1) hoa mươi giờ nở vô buổi sáng

(2) khí khổng đóng góp mở

(3) hiện tượng lạ thức ngủ của chồi cây bàng

(4) sự khép và xòe của lá cây trinh bạch nữ

(5) lá cây phượng vĩ xòe đi ra buổi ngày và khép lại vô ban đêm

Những hiện tượng lạ này bên trên đó là ứng động ko sinh trưởng?

A. (1), (2) và (3)       

B. (2) và (4)

C. (3) và (5)       

D. (2), (3) và (5)

Câu 6:

Sự đóng góp cởi của khí khổng là ứng động gì?

A. Ứng động sinh trưởng       

B. Ứng động không sinh trưởng

C. Ứng động tổn thương       

D. Ứng động tiếp xúc

Xem thêm: bài tập rút gọn biểu thức lớp 9