từ vựng tiếng anh lớp 3

Apollo English đang được tổ hợp 100+ từ vựng giờ Anh lớp 3 theo gót từng unit nhập sách giáo khoa, chung những em học viên hoàn toàn có thể nắm rõ kỹ năng và kiến thức và mạnh mẽ và tự tin Lúc tiếp xúc giờ Anh với những người không giống. Mỗi kể từ vựng tiếp tục đi kèm theo với những hình hình họa minh họa để giúp đỡ việc ghi ghi nhớ trở thành thú vị rộng lớn.

Từ vựng giờ Anh lớp 3 học tập kỳ I 

Từ vựng  trong chương trình học tập giờ Anh mang đến nhỏ nhắn lớp 3 học tập kỳ I với toàn bộ 10 Unit và phân thành nhiều chủ thể học hành thú vị. Bé sẽ tiến hành học tập kể từ vựng giờ Anh lớp 3 theo gót những chủ thể thân thuộc như đồng chí, dụng cụ, ngôi trường học tập,...  

Bạn đang xem: từ vựng tiếng anh lớp 3

Unit 1 – Hello (Xin chào)

Trong công tác học tập kể từ vựng giờ Anh lớp 3 Unit 1 “Hello”, nhỏ nhắn tiếp tục học tập những kể từ mới nhất lộn khuôn câu tiếp xúc nhằm có thể nói rằng tiếng kính chào cho tới với ai bại liệt. 

Từ vựng giờ Anh lớp 3 Unit 1

Bộ kể từ vựng giờ Anh lớp 3 Unit 1 về phong thái nói  “Hello”

Từ vựng

Phiên âm

Dịch nghĩa

Am

/æm/

Thì, là, ở

And

/ænd/

Goodbye/ Bye

/ɡʊdˈbaɪ/

Tạm biệt

Fine

/faɪn/

Tốt, ổn

I

/aɪ/

Tôi

Hello/ Hi

/heˈləʊ/ - /haɪ/

Xin chào

Miss

/mis/

Cách gọi người nữ

Mr

/ˈmɪstə(r)/

Cách gọi người nam

Nice

/naɪs/

Vui, tốt

Meet

/miːt/

Gặp

Nice lớn meet you

/naɪs tu: mi:t ju:/

Rất vui sướng được bắt gặp bạn

Class

/klɑːs/

Lớp

Thanks

/θæŋks/

Cảm ơn

Unit 2 – What’s your name? (Bạn thương hiệu gì?)

Tiếp nối Unit một trong các chuỗi tổ hợp kể từ vựng giờ Anh lớp 3 chủ thể reviews phiên bản thân thiết, sau bước kính chào căn vặn, những em học viên tiếp tục học tập cơ hội reviews thương hiệu của phiên bản thân thiết. 

Dưới đó là những kể từ vựng giờ Anh lớp 3 Unit 2: What’s your name? nhằm thầy cô, phụ huynh hoàn toàn có thể xem thêm Lúc dạy dỗ những nhỏ nhắn những căn vặn và vấn đáp “Tên của em là gì?”.

Từ vựng

Phiên âm

Dịch nghĩa

Are

/a:r/

Là (to be theo gót sau căn nhà ngữ số nhiều)

Is

/iz/

Là (to be theo gót sau căn nhà ngữ số ít)

My

/maɪ/

Của tôi

Name

/neɪm/

Tên

What

/wɒt/

Gì, dòng sản phẩm gì

You

/ju:/

Bạn

Your

/jɔːr/

Của bạn

How

/haʊ/

Như thế nào

Spell

/spel/

Đánh vần

Do

/du:/

Làm

Meet

/miːt/

Gặp

Classmate

/ˈklɑːsmeɪt/

Bạn nằm trong lớp

Sing

/sɪŋ/

Hát

Unit 3: This is my Tony  (Đây là Tony của tôi)

Từ vựng giờ Anh lớp 3 Unit 3: This is Tony bao gồm những kể từ ngữ tương quan cho tới cơ hội reviews về đồng chí, người thân trong gia đình quen thuộc trải qua cấu tạo “This is + name”. 

Từ vựng

Từ loại

Dịch nghĩa

It

Pronoun

No

Adv

Không, ko phải

Yes

Adv

Đúng vậy, có

This

Đại kể từ chỉ định

Này, đây

That

Đại kể từ chỉ định

Kia, đó

Not

Adv

Không

Unit 4: How old are you? (Bạn từng nào tuổi)

Để đa dạng mẫu mã và không ngừng mở rộng chủ thể học tập kể từ mới nhất mang đến nhỏ nhắn, những bậc bố mẹ, thầy cô nên xem thêm những kể từ vựng giờ Anh lớp 3 unit 4 tương quan cho tới việc reviews tuổi thọ. 

Dưới đó là cỗ kể từ vựng giờ Anh lớp 3 Unit 4 How old are you?: 

Từ vựng giờ Anh lớp 3 Unit 4

Từ mới nhất giờ Anh lớp 3 Unit 4 “How old are you?”

Từ vựng

Phiên âm

Dịch nghĩa

Old

/ould/

Tuổi

Year

/jə:/

Năm

Too

/tu:/

Cũng vậy, cũng thế

One

/wʌn/

Một

Two

/tu:/

Hai

Three

/θri:/

Ba

Four

/fɔ:/

Bốn

Five

/faiv/

Năm

Six

/siks/

Sáu

Seven

/'sev(ə)n/

Bảy

Eight

/eit/

Tám

Nine

/nain/

Chín

Ten

/ten/

Mười

Unit 5: Are they your friends? (Họ với cần chúng ta của khách hàng không?)

Dạy giờ Anh mang đến nhỏ nhắn trải qua giờ Anh lớp 3 unit 5 với chủ thể “Are they your friends?” sẽ hỗ trợ con cái thích nghi và hiểu cơ hội dùng đại kể từ nhân xưng số nhiều là “They” hao hao biết phương pháp reviews đồng chí của tớ. 

Từ vựng

Phiên âm

Dịch nghĩa

Friend

/frend/

Bạn, người bạn

They

/ðeɪ/

Họ

We

/wi/

Chúng tôi, bọn chúng ta

Teacher

/ˈtiː.tʃər/

Giáo viên

Student

/ˈstjuː.dənt/

Học sinh

School

/skuːl/

Trường học

Canteen

kænˈtiːn/

Căng tin

Library

/ˈlaɪ.brər.i/

Thư viện

Locker

/ˈlɒk.ər/

Tủ đồ

Laboratory

/ləˈbɒr.ə.tər.i/

Phòng thí nghiệm

Schoolyard

/ˈskuːl.jɑːd/

Sân trường

Pupil

/ˈpjuː.pəl/

Học sinh

Unit 6: Stand up! (Đứng lên!)

Tiếp nối những bài bác giảng trước, kể từ vựng giờ Anh lớp 3 Unit 6: Stand up bao bao gồm những kể từ ngữ tương quan cho tới trình diễn mô tả những đòi hỏi, khẩu lệnh, câu van phép tắc,...thông thường xuyên xuất hiện nay nhập lớp. 

Từ vựng giờ Anh lớp 3 Unit 6

Từ vựng giờ Anh lớp 3 Unit 6 chủ thể khẩu lệnh, đòi hỏi, van phép 

Từ vựng

Phiên âm

Dịch nghĩa

Stand up

/stænd ʌp/

Đứng lên

Sit down

/sɪt daʊn/

Ngồi xuống

Keep silent

/ki:p ˈsaɪlənt/

Giữ trật tự động, lưu giữ lặng lặng

Be quite

/bi: ˈkwaɪət/

Giữ trật tự động, lưu giữ lặng lặng

Sorry

/ˈsɒri/

Xin lỗi

Ask a question

/ɑ:sk ə ˈkwestʃən/ /

Hỏi một câu

Come here

/kʌm hɪər/

Đến đây

Come in

/kʌm ɪn/

Mời nhập (nơi này đó)

Go out

/gəʊ aʊt/

Đi đi ra ngoài

Don’t talk

/dəʊnt tɔːk/

Đừng thưa chuyện

Good morning

/ɡʊd ˈmɔː.nɪŋ/

Chào buổi sáng

Open

/ˈəʊ.pən/

Mở

Please

/pliːz/

Vui lòng

Unit 7: That’s my school (Đó là ngôi ngôi trường của tôi)

Từ vựng giờ Anh lớp 3 Unit 7 tiếp tục thực hiện đa dạng mẫu mã và đa dạng tăng vốn liếng kể từ của những em học viên Lúc được học tập về phong thái reviews ngôi ngôi trường, lớp học tập với những tính kể từ về độ dài rộng hoặc danh kể từ chỉ hạ tầng vật hóa học với nhập chống học tập,...

Các kể từ mới nhất giờ Anh chủ đề ngôi trường lớp

Từ vựng giờ Anh lớp 3 Unit 7

Từ vựng giờ Anh lớp 3 Unit 7 - Giới thiệu về ngôi ngôi trường của mình 

Từ vựng

Phiên âm

Dịch nghĩa

Ruler

/’ru:lə/

Thước kẻ

Bag

/bæg/

Cặp sách

Board

/bɔːd/

Bảng viết

Chair

/tʃeər/

Cái ghế

Beautiful

/ˈbjuː.tɪ.fəl/

Đẹp

Big

/bɪɡ/

To, lớn

Small

/smɔ:l/

Nhỏ

But

/bʌt/

Nhưng

Large

/lɑːdʒ/

Rộng. lớn

New

/njuː/

Mới

Computer

/kəmˈpjuː.tər/

Máy vi tính

Gym

/dʒɪm/

Nhà nhiều chức năng, chống tập

Old

/əʊld/

Unit 8: This is my pen (Đây là cây ghi chép của tôi)

Nội dung của kể từ vựng giờ Anh lớp 3 Unit 8 “This is my pen” với những kể từ ngữ thân thuộc với những nhỏ nhắn như vật dụng học hành, đồ dùng mỗi ngày. 

Từ vựng

Phiên âm

Dịch nghĩa

Desk

/desk/

Bàn học tập sinh

Notebook

/ˈnəʊt.bʊk/

Vở ghi

Pen

/pen/

Bút

Pencil

/ˈpen.səl/

Bút chì

Pencil case

/ˈpen.səl keɪs/

Túi/ vỏ hộp cây viết chì

Eraser

/ɪˈreɪ.zər/

Cục tẩy

These

/ðiːz/

Những dòng sản phẩm này

Those

/ðəʊz/

Những dòng sản phẩm kia

Ruler

/ˈruː.lər/

Thước kẻ

School bag

/sku:l bæɡ/

Cặp sách

School thing

/sku:l θɪŋ/

Dụng cụ học tập tập

Notebook

/ˈnəʊt.bʊk/

Vở ghi

Pencil sharpener

/ ˈpensl ʃɑ:pnə(r)/

Đồ gọt cây viết chì

Unit 9: What color is it? (Nó có màu sắc gì?)

Một số kể từ vựng giờ Anh tiếp sau tuy nhiên chúng ta học viên lớp 3 Unit 9 “What color is it?” tiếp tục thích nghi này là group kể từ tương quan cho tới sắc tố nhằm mục tiêu tương hỗ việc tế bào mô tả những đồ dùng, hình hình họa xung xung quanh được dễ dàng và đơn giản.

Từ vựng giờ Anh lớp 3 Unit 9

Từ vựng giờ Anh lớp 3 Unit 9 chủ thể color sắc 

Từ vựng

Phiên âm

Dịch nghĩa

Pink

/piɳk/

Hồng

Blue

/blu:/

Xanh domain authority trời

Orange

/’ɔrindʤ/

Màu cam

Green

/gri:n/

Xanh lá cây

Red

/red/

Đỏ

Purple

/’pə:pl/

Tím

Black

/blæk/

Đen

Grey

/grei/

Xám

White

/wait/

Trắng

Brown

/braun/

Nâu

Light blue

/lait bluː/

Xanh domain authority trời nhạt

Dark blue

/dɑ:k bluː/

Xanh domain authority trời đậm

Bright red

/brait red /

Đỏ tươi

Unit 10: What bởi you bởi at the break time? (Bạn làm cái gi nhập thời hạn nghỉ?)

“What bởi you bởi at break time?” là chủ thể học tập kể từ vựng giờ Anh sau cùng tuy nhiên những em học viên lớp 3 tiếp tục thích nghi nhập công tác học tập kỳ I. 

Thông qua quýt một trong những kể từ vựng giờ Anh lớp 3 Unit 10, những em học viên hoàn toàn có thể tế bào mô tả những trò đùa, sinh hoạt vui chơi giải trí tuy nhiên những nhỏ nhắn tiếp tục thực hiện sau những thời hạn dành riêng cho bài học kinh nghiệm bên trên lớp. 

Từ vựng

Phiên âm

Dịch nghĩa

Badminton

/ˈbæd.mɪn.tən/

Cầu lông

Basketball

/ˈbɑː.skɪt.bɔːl/

Bóng rổ

Blind man’s buff

/ˌblaɪnd.mænz ˈbʌf/

Trò đùa bịt đôi mắt bắt dê

Football

/ˈfʊt.bɔːl/

Bóng đá

Chess

/ches/

Cờ

Hide-and-seek

/ˌhaɪd.ənˈsiːk/

Trò đùa trốn tìm

Play

/pleɪ/

Chơi

Skating

/ˈskeɪ.tɪŋ/

Trượt băng / pa-tanh

Skipping

/skipɪŋ/

Nhảy dây

Table tennis

/ˈteɪ.bəl ˌten.ɪs/

Bóng bàn

Read book

/ri:d//buk/

Đọc sách

Listen lớn music

/’lisn//’mju:zik/

Nghe nhạc

Sing

/siɳ/

Hát

Có thể phụ huynh tiếp tục quan lại tâm: Tổng Hợp Bài Tập Tiếng Anh Lớp 3 Cho Bé [Có Đáp Án]

Tổng ăn ý kể từ vựng giờ Anh lớp 3 học tập kỳ II

Unit 11 – This is my family (Đây là mái ấm gia đình của tôi) 

Với chủ thể “This is my family”, kể từ vựng giờ Anh lớp 3 Unit 11 reviews những kể từ tương quan cho tới mái ấm gia đình thân thiết yêu thương. 

Từ vựng giờ Anh lớp 3 Unit 11

Từ vựng về chủ thể gia đình 

Từ vựng

Phiên âm

Xem thêm: arrives đi với giới từ gì

Dịch nghĩa

brother

/ˈbrʌð.ɚ/

anh trai

children

/ˈtʃɪl.drən/

những người con

family

/ˈfæm.əl.i/

gia đình

father

/ˈfɑː.ðɚ/

ba, bố

grandfather

/ˈɡræn.fɑː.ðər/

ông

grandmother

/ˈɡræn.mʌð.ər/

happy family

/ˈhæp.i ˈfæm.əl.i/

gia đình hạnh phúc

mother

/ˈmʌð.ɚ/

mẹ

sister

/ˈsɪs.tɚ/

chị

boy

/bɔɪ/

cậu nam nhi, chúng ta trai

children

/ˈtʃɪl.drən/

những đứa trẻ

girl

/ɡɜːl/

cô gái, chúng ta gái

her

/hɜːr/

cô ấy

him

/hɪm/

anh ấy

Unit 12 – This is my house (Đây là ngôi nhà đất của tôi) 

Bộ kể từ vựng học tập giờ Anh lớp 3 Unit 12 chủ thể căn nhà ở sẽ hỗ trợ những em học viên bắt được tên thường gọi giờ Anh của những chống nhập mái ấm của tớ. 

Từ vựng

Phiên âm

Dịch nghĩa

Bathroom

/ˈbɑːθ.ruːm/

Phòng tắm

Bedroom

/ˈbed.ruːm/

Phòng ngủ

Dining Room

/ˈdaɪ.nɪŋ ˌruːm/

Phòng ăn

Fence

/fens/

Hàng rào

Garden

/ˈɡɑː.dən/

Khu vườn

Gate

/ɡeɪt/

Cổng nhà

House

/haʊs/

Nhà

Kitchen

/ˈkɪtʃ.ən/

Phòng bếp

Living Room

/ˈlɪv.ɪŋ ˌruːm/

Phòng khách

Pond

/pɒnd/

Cái ao

Tree

/triː/

Cái cây

Yard

/jɑːd/

Sân

Unit 13 – Where’s my book? (Quyển sách của tôi đâu?)

Ngoài đi ra, học tập kể từ vựng giờ Anh lớp 3 Unit 13 “Where’s my book?”, những em còn được reviews cỗ kể từ mới nhất giờ Anh lớp 3 tương quan cho tới những dụng cụ thân thuộc cũng tựa như các giới kể từ chỉ địa điểm của bọn chúng nhập tòa nhà. 

Từ vựng giờ Anh lớp 3 Unit 13

Từ vựng giờ Anh lớp 3 - Unit 13

Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa
Ball/bɔːl/Trái banh, trái ngược bóng
Bed/bed/Chiếc giường
Chair/tʃeər/Cái ghế
Coat/kəʊt/Áo khoác
Map/mæp/Bản đồ
Picture/ˈpɪk.tʃər/Tranh, ảnh
Poster/ˈpəʊ.stər/Áp phích
Table/ˈteɪ.bəl/Chiếc bàn
Wall/wɔːl/Bức tường
Here/hɪər/Ở đây
Near/nɪər/Ở gần
There/ðeər/Ở đó
Under/ˈʌn.dər/Ở dưới

Unit 14: Are there any posters in the room (Có ngẫu nhiên áp phích này nhập chống không?)

Một số kể từ vựng giờ Anh lớp 3 Unit 14 “Are there any posters in the room” nối tiếp mang về mang đến nhỏ nhắn kể từ mới nhất về những dụng cụ thân thiện xung xung quanh bản thân. 

Đồng thời, giờ Anh lớp 3 Unit 14 còn reviews những danh kể từ số không nhiều và dạng số nhiều của bọn chúng. 

Từ vựng

Phiên âm

Dịch nghĩa

Chair(s)

/tʃeər(z)/

(những) Chiếc ghế

Cupboard(s)

/ˈkʌb.əd(z)/

(những) Chiếc tủ chén bát

Cup(s)

/kʌp(s)/

(những) Cái ly

Door(s)

/dɔːr(z)/

(những) Cánh cửa

Fan(s)

/fæn(z)/

(những) Cái quạt

Lamp(s)

/læmp(s)/

(những) Chiếc đèn

Map(s)

/mæp(s)/

(những) Tấm phiên bản đồ

Mirror(s)

/ˈmɪr.ər(z)/

(những) Chiếc gương

Picture(s)

/ˈpɪk.tʃər(z)/

(những) Bức giành giật, ảnh

Sofa(s)

/ˈsəʊ.fə(z)/

(những) Chiếc ghế sofa

Thing(s)

/θɪŋ(z)/

(những) Món vật dụng vật

Tv(s)

/ˌtiːˈviː(z)/

(những) Chiếc ti vi

Wardrobe(s)

/ˈwɔː.drəʊb(z)/

(những) Chiếc tủ quần áo

Unit 15: Do you have any toys? (Bạn với ngẫu nhiên vật dụng đùa này không?)

Chủ đề kể từ vựng giờ Anh lớp 3 Unit 15 xoay xung quanh về những số vật dụng đùa quen thuộc thuộc với trẻ con, điều này chung con cái dễ dàng và đơn giản ghi ghi nhớ kể từ vựng rộng lớn lúc học Anh ngữ qua quýt những điều tuy nhiên con cái yêu thương mến. 

Bảng kể từ mới nhất tại đây nối tiếp liệt kê danh kể từ số không nhiều chủ thể vật dụng đùa và dạng số nhiều của bọn chúng. 

Từ vựng giờ Anh lớp 3 Unit 15

Unit 15: Do you have any toys?

Từ vựng

Phiên âm

Dịch nghĩa

Car(s)

/kɑːr(z)/

(những) Xe xe hơi (đồ chơi)

Doll(s)

/dɒl(z)/

(những) Búp bê

Dress(es)

/dres(iz)/

(những) Chiếc đầm

Kite(s)

/kaɪt(s)/

(những) Con diều

Paper toy(s)

/ˈpeɪ.pər tɔɪ(z)/

(những) Món vật dụng đùa vì như thế giấy

Plane(s)

/pleɪn(z)/

(những) Chiếc máy cất cánh (đồ chơi)

Puzzle(s)

/ˈpʌz.əl(z)/

(những) Mảnh ghép hình

Ship(s)

/ʃɪp(s)/

(những) Con tàu (đồ chơi)

Teddy bear(s)

/ˈted·i ˌbeər(z)/

(những) Chú gấu bông

Toy(s)

/tɔɪ(z)/

(những) Món vật dụng chơi

Yo-yo(s)

/ˈjəʊ.jəʊ(z)/

(những) Chiếc vật dụng đùa yo-yo

Unit 16: Do you have any pets? (Bạn với thú nuôi này không?)

Chủ đề giờ Anh mang đến trẻ con lớp 3 Unit 16: Do you have any pets? về động vật hoang dã, nhất là thú nuôi có lẽ rằng tiếp tục cảm nhận được thật nhiều sự yêu thương mến của những em học viên. Sở kể từ vựng bao gồm tên thường gọi của tương đối nhiều loại thú nuôi cũng tựa như các đồ dùng dùng để làm chở che bọn chúng. 

Từ vựng giờ Anh lớp 3 Unit 16

Từ vựng giờ Anh lớp 3 Unit 16 chủ thể động vật 

Từ vựng

Phiên âm

Dịch nghĩa

Cat(s)

/kæt(s)/

(những) Con mèo

Dog(s)

/dɒɡ(z)/

(những) Con chó

Goldfish (Số nhiều: Goldfish)

/ˈɡəʊld.fɪʃ/

(những) Chú cá vàng

Parrot(s)

/ˈpær.ət(s)/

(những) Con vẹt

Pet(s)

/pet(s)/

(những) Con thú cưng

Rabbit(s)

/ˈræb.ɪt(s)/

(những) Con thỏ

Cage

/keɪdʒ/

Lồng (chim)

Cute

/kjuːt/

Đáng yêu

Fish tank

/fɪʃ tæŋk/

Hồ cá

Flower pot

/ˈflaʊ.ə.pɒt/

Chậu hoa

With

/wɪð/

Với, nằm trong với

Unit 17: What toys bởi you like? (Bạn mến vật dụng đùa gì?)

Tiếp tục với chủ thể đang được xuất hiện nay ở Unit 15, kể từ vựng giờ Anh lớp 3 Unit 17 “What toys bởi you like?” chuẩn bị cho những em một vốn liếng kể từ mới nhất nhằm không chỉ có giản dị và đơn giản vấn đáp về sự việc tất cả chúng ta với số vật dụng đùa này hay là không, mà còn phải hoàn toàn có thể reviews, tế bào mô tả số vật dụng đùa những em chiếm hữu. 

Từ vựng giờ Anh lớp 3 Unit 17

Từ vựng giờ Anh lớp 3 Unit 17 chủ thể “What toys bởi you like?”

Từ vựng

Phiên âm

Dịch nghĩa

Playroom

/ˈpleɪ.ruːm/

Phòng vui sướng chơi

Truck

/trʌk/

Xe tải

Same

/seɪm/

Giống

Different

/ˈdɪf.ər.ənt/

Khác nhau, không giống biệt

Fun

/fʌn/

Niềm vui sướng, sự vui sướng thích

Like

/laɪk/

Thích

Robot(S)

/ˈrəʊ.bɒt(s)/

(những) Người máy

Balloon

/bəˈluːn/

Bóng bay

Clown

/klaʊn/

Chú hề

Dice

/daɪs/

Súc sắc

Domino

/ˈdɒmɪnəʊ/

Quân cờ đô mi nô

Boat

/bəʊt/

Thuyền

Unit 18 – What are you doing? (Bạn đang khiến gì thế?)

Mặc mặc dù chủ thể thứ tự này trọn vẹn không giống đối với 17 chủ thể trước bại liệt. Tuy nhiên, một trong những kể từ vựng trong Unit 18 “What are you doing?” vẫn xoay xung quanh vấn đề thân thuộc với những em học viên lớp 3, này là những sinh hoạt thông thường nhật. 

Từ vựng giờ Anh lớp 3 Unit 18

Từ vựng giờ Anh unit 18

Từ vựng

Phiên âm

Dịch nghĩa

Cleaning the floor

/kliːnɪŋ ðə flɔːr/

Lau sàn

Cooking

/kʊkɪŋ/

Nấu ăn

Dancing

/dɑːnsɪŋ/

Nhảy múa

Doing

/duɪŋ/

Làm, tiến hành (việc gì đó)

Doing homework

/duɪŋ ˈhəʊm.wɜːk/

Làm bài bác tập

Drawing

/drɔːɪŋ/

Vẽ

Listening lớn music

/ˈlɪs.ənɪŋ tu ˈmjuː.zɪk/

Nghe nhạc

Playing the piano

/pleɪɪŋ ðə piˈæn.əʊ/

Chơi đàn piano

Reading

/riːdɪŋ/

Đọc (sách, báo,…)

Singing

/sɪŋɪŋ/

Hát

Skating

/skeɪtɪŋ/

Trượt băng

Watching TV

/wɒtʃɪŋ ˌtiːˈviː/

Xem ti vi

Unit 19: They’re in the park (Họ ở nhập khu vực vui sướng chơi)

Unit 19 “ They’re in the park” giới thiệu những kể từ vựng về chủ thể địa điểm, nhất là những điểm ra mắt những sinh hoạt vui sướng đùa. 

Bên cạnh bại liệt, việc học tập giờ Anh lớp 3 còn tồn tại tăng một trong những kể từ vựng về khí hậu, chung những em không ngừng mở rộng tăng vốn liếng kể từ của tớ và hoàn toàn có thể dùng nhằm tế bào mô tả tình hình khí hậu điểm con cái ở. 

Từ vựng giờ Anh lớp 3 Unit 19

Từ vựng giờ Anh lớp 3 về sinh hoạt vui sướng đùa ngoài thiên nhiên và thời tiết 

Từ vựng

Phiên âm

Dịch nghĩa

Cycling

/ˈsaɪ.klɪŋ/

Đạp xe

Doing sports

/duɪŋ spɔːts/

Chơi thể thao

Flying kites

/flaɪɪŋ kaɪt/

Thả diều

Playing football

/pleɪɪŋ ˈfʊt.bɔːl/

Chơi bóng đá

Playing games

/pleɪɪŋ /ɡeɪmz/

Chơi game

City

/ˈsɪt.i/

Thành phố

Hometown

/ˈhəʊm.taʊn/

Quê hương

Park

/pɑːk/

Công viên

Playground

/ˈpleɪ.ɡraʊnd/

Sân chơi

Cloudy

/ˈklaʊ.di/

Có mây

Great

/ɡreɪt/

Tuyệt vời

Rainy

/ˈreɪ.ni/

Có mưa

Sunny

/ˈsʌn.i/

Có nắng

Windy

/ˈwɪn.di/

Có gió

Unit 20: Where’s Sapa (Sapa ở đâu?)

Unit đôi mươi “Where’s Sapa” trong công tác học tập kể từ vựng giờ Anh lớp 3 tiếp tục reviews cho tới những em cỗ kể từ mới nhất tế bào mô tả địa điểm, phong cảnh của một trong những vị trí. 

Từ vựng giờ Anh lớp 3 Unit 20

Từ vựng giờ Anh về chủ thể địa điểm 

Từ vựng

Phiên âm

Dịch nghĩa

Central

/ˈsen.trəl/

Miền trung

Far (from)

/fɑːr/ (/frɒm/)

Xa (một điểm này đó)

North

/nɔːθ/

Miền bắc

Place

/pleɪs/

Nơi chốn

South

/saʊθ/

Miền nam

Bay

/beɪ/

Vịnh

Lake

/leɪk/

Hồ

Mountain

/ˈmaʊn.tɪn/

Núi

Museum

/mjuːˈziː.əm/

Thư viện

Temple

/ˈtem.pəl/

Đền, ngôi đền

Theater

/ˈθɪə.tər/

Rạp hát

Town

/taʊn/

Thị trấn

Village

/ˈvɪl.ɪdʒ/

Ngôi làng

Bài tập luyện kể từ vựng giờ Anh lớp 3

Sau Lúc đang được tích lũy một kho kể từ vựng hữu ích, demo mức độ với một trong những bài bác tập luyện sau đây nhằm Review lại những gì những em đang được học tập. Hãy đánh giá coi nhỏ nhắn đang được ghi nhớ được từng nào kể từ vựng nhé!

Bài tập luyện kể từ vựng giờ Anh lớp 3

Bài tập luyện 1: Chọn kể từ đúng

1. I lượt thích lớn play ____. (football / pineapple)

2. A dog is a type of ____. (fruit / animal)

3. 10 + 5 = ____. (fifty / red)

4. My ____ is a doctor. (father / chair)

5. We learn about history in ____. (math / school)

Bài tập luyện 2: Sắp xếp kể từ trở thành câu trả chỉnh

1. learn / we / science / in / school.

2. love / I / swimming / because / I / enjoy / water.

3. sister / My / plays / guitar / the.

4. fruits / types / There / many / are / of / different.

5. vegetables / likes / My / sister / eating.

Bài tập luyện 3: Nối kể từ với ý nghĩa sâu sắc tương ứng

Cột ACột B
1.EnglishA. Consume food
2. ElephantB.  A language
3. EatC. A large, gray animal
4. FatherD. Parent (male)
5. BiologyE. A branch of science

Bài tập luyện 4: Tìm kể từ trái ngược nghĩa

1. Hot 

2. Old 

3. Light 

4. Day 

5. Happy

Đáp án

Bài 1

1. football

2. animal

3. fifty

4. father 

5. school

Bài 2

1. We learn science in school.

2. I love swimming because I enjoy water.

3. My sister plays the guitar.

4. There are many different types of fruits.

5. My sister likes eating vegetables.

Bài 3

1B - 2C - 3A - 4 chiều - 5E

Bài 4

1. Cold

2. Young

3. Dark

4. Night

5. Sad

Làm sao nhằm nhỏ nhắn học tập kể từ vựng giờ Anh lớp 3 dễ dàng ghi nhớ và hiệu quả?

Cách học tập kể từ vựng giờ Anh lớp 3 dễ dàng ghi nhớ và hiệu quả

Cách học tập kể từ vựng giờ Anh mang đến nhỏ nhắn lớp 3

Từ vựng giờ Anh là 1 trong những phần cần thiết trong công việc dạy dỗ giờ Anh mang đến học viên lớp 3. Việc biết và dùng kể từ vựng đúng cách dán chung trẻ con nắm rõ ngữ pháp và tiếp xúc hiệu suất cao nhập giờ Anh. Dưới đó là một trong những khêu gợi ý mang đến phụ huynh, thầy cô cách học tập kể từ vựng giờ Anh lớp 3 hiệu suất cao mang đến bé: 

  • Tạo môi trường thiên nhiên học tập thú vị: Quý bố mẹ hoàn toàn có thể dùng các bài bác háttrò chơi và sinh hoạt tương tác để giúp đỡ trẻ con hào hứng với việc học tập kể từ vựng. Ví dụ, phụ huynh hoàn toàn có thể dùng flashcards với hình hình họa và kể từ vựng nhằm nhỏ nhắn học tập giờ Anh. 
  • Sử dụng kể từ vựng nhập văn cảnh cụ thể: Khi học tập kể từ vựng giờ Anh lớp 3 mang đến nhỏ nhắn, phụ huynh, thầy cô hãy trả nó vào những câu hoặc đoạn văn cộc để giúp đỡ trẻ con hiểu cơ hội dùng kể từ vựng nhập văn cảnh thực tiễn. Ví dụ, thảo luận về một ngày lên đường hải dương và dùng những kể từ như "sandcastle" (lâu đài cát) và "sunscreen" (kem kháng nắng).
  • Ôn tập luyện và rèn luyện thông thường xuyên: Lập plan ôn tập luyện kể từ vựng mỗi ngày hoặc sản phẩm tuần để giúp đỡ trẻ con ghi ghi nhớ lâu rộng lớn. Sử dụng những bài bác tập luyện, trò đùa hoặc thiệp kể từ vựng nhằm rèn luyện và đánh giá kỹ năng và kiến thức. Hình như lúc học, phụ huynh nên khuyến nghị con cái hiểu lớn, rõ rệt nhé.

Học kể từ vựng giờ Anh lớp 3 mang đến nhỏ nhắn là 1 trong những quy trình liên tiếp và cần thiết sự kiên trì. Với những cách thức học tập thích hợp và việc rèn luyện thông thường xuyên, Apollo English tin tưởng rằng những em học viên hoàn toàn có thể nâng lên kĩ năng dùng kể từ vựng của tớ nhập trong giao tiếp giờ anh hằng ngày

Xem thêm: đề thi tin học cơ bản

Kết bài 

Với kinh nghiệm tay nghề ngay sát tía thập kỷ giảng dạy dỗ giờ Anh mang đến bao mới trẻ nhỏ VN, Apollo English hiểu rằng, chỉ Lúc hỗ trợ mang đến nhỏ nhắn một môi trường thiên nhiên học tập nhiều ngữ điệu, được dẫn dắt vì như thế đội hình Chuyên Viên kể từ quốc tế nằm trong các cách thức học hành khoa học, nhỏ nhắn mới nhất hoàn toàn có thể thực hiện căn nhà tài năng nước ngoài ngữ, tạo hình những tài năng sau này quan trọng nằm trong thói quen thuộc giao lưu và học hỏi trọn vẹn đời. 

Đây cũng chính là những nhân tố đang được tạo sự thương hiệu tuổi tác của Apollo English bên trên VN nhập xuyên suốt hành trình nuôi chăm sóc tình thương yêu học hành mang đến trẻ con em. Apollo English đó là một trong mỗi địa điểm dạy dỗ giờ Anh lớp 3 đáng tin tưởng cho những em. 

Hy vọng trải qua nội dung bài viết về kể từ vựng giờ Anh lớp 3 cùng theo với nội dung bài viết tổng hợp từ vựng giờ anh đái học Apollo đang được share trước đó, phụ huynh, thầy cô nhận thêm một mối cung cấp tư liệu dạy dỗ và học tập với những em học viên hiệu suất cao, con cái nhanh gọn lẹ thâu tóm được những kỹ năng và kiến thức ngữ điệu mới nhất, tạo nên nền tảng nhằm nối tiếp học tập ở những cường độ nâng cao hơn nữa.