từ thông riêng của một mạch kín phụ thuộc vào

Câu hỏi:

29/05/2020 131,703

A. độ mạnh loại năng lượng điện qua chuyện mạch

Bạn đang xem: từ thông riêng của một mạch kín phụ thuộc vào

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vày Vietjack

Đáp án A. Theo biểu thức kể từ thông riêng

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điều nào là tại đây không đúng Lúc nói đến thông số tự động cảm của ống dây?

A. tùy thuộc vào số vòng chạc của ống

B. dựa vào thiết diện ống

C. ko tùy thuộc vào môi trường thiên nhiên xung quanh

D. sở hữu đơn vị chức năng là H (henry)

Câu 2:

Ống chạc 1 sở hữu nằm trong thiết diện với ống chạc 2 tuy nhiên chiều lâu năm ống và số vòng chạc đều nhiều hơn nữa gấp hai. Tỉ sộ thông số tự động cảm của ống 1 với ống 2 là

A. 1

B. 2

C. 4

D. 8

Câu 3:

Năng lượng của ống chạc tự động cảm tỉ lệ thành phần với

A. độ mạnh loại năng lượng điện qua chuyện ống dây

B. bình phương độ mạnh loại năng lượng điện vô ống dây

Xem thêm: feso4 + kmno4 + h2so4

C. căn bậc nhị phen độ mạnh loại năng lượng điện vô ống dây

D. một bên trên bình phương độ mạnh loại năng lượng điện vô ống dây

Câu 4:

Một ống chạc sở hữu thông số tự động cảm 0,1 H sở hữu loại năng lượng điện 200 mA chạy qua chuyện. Năng lượng kể từ thu thập ở ống chạc này là

A. 2 mJ

B. 4 mJ

C. 2000 mJ

D. 4 J

Câu 5:

Một chạc dẫn sở hữu chiều lâu năm xác lập được cuốn bên trên trên ống dây rất dài l và nửa đường kính ống r thì sở hữu thông số tự động cảm 0,2 mH. Nếu cuốn lượng chạc dẫn bên trên trên ống sở hữu nằm trong chiều lâu năm tuy nhiên thiết diện tăng gấp hai thì thông số kể từ cảm của ống là

A. 0,1 mH

B. 0,2 mH

C. 0,4 mH

D. 0,8 mH

Câu 6:

Một ống chạc 0,4 H đang được thu thập một tích điện 8 mJ. Dòng năng lượng điện qua chuyện nó là

A. 0,2 A

B. 22 A

C. 0,4 A

D. 1 A

Xem thêm: kết quả của chương trình sau là gì