từ để hỏi trong tiếng anh

Từ nhằm chất vấn là 1 trong bộ phận cực kỳ cần thiết nhập giờ đồng hồ Anh, quan trọng đặc biệt Lúc cần thiết tạo ra câu nghi hoặc vấn. Do cơ, nắm vững cơ hội dùng những kể từ nhằm chất vấn là 1 trong điều vô cùng quan trọng. Hãy nằm trong IZONE mò mẫm hiểu cụ thể cơ hội dùng những từ nhằm chất vấn nhập giờ đồng hồ Anh nhé.

Từ nhằm chất vấn là những kể từ được dùng nhập câu nghi hoặc vấn, thông thường được bịa đặt đầu câu muốn tạo trở nên câu nghi hoặc vấn. Từ được đặt ra những câu hỏi được dùng với mục tiêu xác lập đối tượng người sử dụng của thắc mắc (ai, vật gì, lúc nào,…)

Bạn đang xem: từ để hỏi trong tiếng anh

Các kể từ nhằm chất vấn nhập giờ đồng hồ Anh và cơ hội dùng

Trong giờ đồng hồ Anh, những kể từ nhằm chất vấn thông thường được gọi là WH-question (vì những kể từ nhằm chất vấn thông thường gặp gỡ là What, Which, Who, Whose, When, Where, Why – đều chính thức vì thế WH). Dường như, còn tồn tại tăng kể từ nhằm chất vấn thông thườn ko chính thức vì thế WH là How. Dưới đấy là cụ thể cơ hội dùng những kể từ nhằm chất vấn này.

Từ nhằm chất vấn nhập giờ đồng hồ Anh

STTTừ nhằm hỏiÝ nghĩaVí dụ
1What“What”: vật gì, là gì → dùng để làm chất vấn về việc vật/ hiện tại tượngWhat is your favorite food? Món ăn yêu thương quí của doanh nghiệp là gì? → thức ăn (food) chỉ sự vật
2Which“Which”: loại nào là → dùng để làm chất vấn về việc lựa lựa chọn một sự vật/ hiện tượng kỳ lạ nhập số nhiều sự vật/ hiện tại tượng

Which color vì thế you prefer, red or blue? 

Bạn quí màu sắc nào là rộng lớn, đỏ rực hoặc xanh? → chất vấn về việc lựa lựa chọn sắc tố yêu thương thích

3Who“Who”: ai, người nào là → dùng để làm chất vấn về người/ nhân vật 

Who is your favorite singer? 

Ai là ca sĩ các bạn yêu thương thích? → ca sĩ (singer) chỉ người

4Whose“Whose”: của người nào → dùng để làm chất vấn về việc chiếm hữu của người/ nhân vật

Whose car is parked outside? 

Chiếc xe pháo đậu phía bên ngoài là của người nào → chất vấn về người chiếm hữu cái dù tô

5

When

= What time

“When”: lúc nào → dùng để làm chất vấn về thời gianWhen is your birthday? Sinh nhật của doanh nghiệp là lúc nào? → chất vấn về thời hạn sinh nhật 
6Where“Where”: điểm nào là → dùng để làm chất vấn về địa điểm

Where did you go on vacation last year? 

Năm ngoái các bạn cút nghỉ ngơi ở đâu? → chất vấn về vị trí cút du lịch

7Why“Why”: vì sao → dùng để làm chất vấn về lí do

Why do you look ví tired?

Sao nom các bạn mệt rũ rời thế? → chất vấn về lí vì thế khiến cho các bạn nom có vẻ như mệt mỏi mỏi

8How“How”: thế nào → dùng để làm chất vấn về biểu hiện, cơ hội thức

How are you doing?

Cậu khỏe khoắn không? → chất vấn về hiện trạng mức độ khỏe

Xem thêm: Phân biệt which và where – Giải đáp chi tiết

Xem thêm: Cách người sử dụng ĐÚNG cấu hình HOW MANY, HOW MUCH + Bài Tập

Cách bịa đặt thắc mắc với kể từ nhằm chất vấn nhập giờ đồng hồ Anh

Câu chất vấn với kể từ nhằm chất vấn (WH-question) không giống với cơ hội bịa đặt thắc mắc Yes/ No question (dạng thắc mắc chính thức vì thế To be, Trợ động kể từ và Động kể từ khuyết thiếu). 

Trong đó: 

 • To be: Is/ Am/ Are, Was/ Were
 • Trợ động từ: Do/ Does, Did, Have/ Has, Had
 • Động kể từ khuyết thiếu: Can/ Could, Will/ Would, May/ Might, Should, …

Xem thêm: Grammar Unit 47: Động kể từ to tướng be – Các cơ hội dùng và những lỗi thông thường gặp

Dưới đấy là vấn đề cụ thể về kiểu cách bịa đặt thắc mắc với kể từ nhằm chất vấn nhập giờ đồng hồ Anh.

Đặt thắc mắc dùng To be, Trợ động kể từ và Động kể từ khuyết thiếu

Từ nhằm chất vấn + To be/ Trợ động từ/ Động kể từ khuyết thiếu hụt + S + V (nguyên thể)?

Ví dụ:

 • What are you doing?

Bạn đang khiến gì thế? → To be được sử dụng: Are

 • What did you say to tướng your mother?

Bạn vẫn thưa gì với u của doanh nghiệp thế? → Trợ động kể từ được sử dụng: Did

 • Why should we learn English?

Tại sao tất cả chúng ta nên học tập giờ đồng hồ Anh? → Động kể từ khuyết thiếu hụt được sử dụng: Should

Đặt thắc mắc ko dùng To be, Trợ động kể từ và Động kể từ khuyết thiếu

Trong tình huống này, động kể từ được phân chia theo dõi căn nhà ngữ/ thì (xác tấp tểnh phụ thuộc văn cảnh của câu). O (tân ngữ) được dùng nhằm bổ sung cập nhật vấn đề về thời hạn, vị trí, phương thức, …

Ví dụ:

Xem thêm: bài tập xác suất thống kê có lời giải

 • Whose bike is this?

Cái xe đạp điện này là của ai? → Sau kể từ nhằm chất vấn Whose là căn nhà ngữ Bike (chứ ko nên là To be, Trợ động kể từ và Động kể từ khuyết thiếu)

 • What falling in love feels like?

Phải lòng ai này là xúc cảm như vậy nào? → Sau kể từ nhằm chất vấn What là danh động kể từ Falling (chứ ko nên là To be, Trợ động kể từ và Động kể từ khuyết thiếu)

Cách vấn đáp thắc mắc với kể từ nhằm hỏi

Cách vấn đáp thắc mắc với kể từ nhằm chất vấn không giống với cơ hội vấn đáp Yes/ No question. Khi thắc mắc sở hữu kể từ nhằm chất vấn, cần thiết hỗ trợ vấn đề cụ thể, phụ thuộc ý nghĩa sâu sắc và cơ hội dùng được nêu tại H2: Các kể từ nhằm chất vấn nhập giờ đồng hồ Anh và cách sử dụng.

STTTừ nhằm hỏiLoại vấn đề cần thiết cung cấpVí dụ
1WhatThông tin yêu về việc vật/ hiện tại tượng

What is your favorite color?

– My favorite color is xanh rì.

Màu sắc yêu thương quí của doanh nghiệp là gì? – Màu sắc yêu thương quí của tôi là màu sắc xanh

2WhichThông tin yêu về việc lựa chọn

Where do you live?

– I live in Hanoi.

Bạn sinh sống ở đâu? – Tôi sinh sống ở Hà Nội

3WhoThông tin yêu về người/ nhân vật

When is your birthday?

– My birthday is on June 12th.

Sinh nhật của doanh nghiệp là lúc nào? – Sinh nhật của tôi vào trong ngày 12 mon 6

4WhoseThông tin yêu về căn nhà sở hữu

Whose book is this?

– It’s my book. 

Cuốn sách này là của ai? – Đó là cuốn sách của tôi

5

When

= What time

ThôWhy ng tin yêu về thời gian

When does the movie start?

– The movie starts at 7 PM.

Phim chính thức khi bao nhiêu giờ? – Phim chính thức khi 7 giờ tối

6WhereThông tin yêu về địa điểm

Where is the nearest supermarket?

– The nearest supermarket is two blocks away.

Siêu thị sớm nhất ở đâu? – Siêu thị sớm nhất từ thời điểm cách đó nhì tòa nhà

7WhyThông tin yêu về lí do

Why are you studying English? 

–  I am studying English because I want to tướng travel abroad.

Tại sao bạn làm việc giờ đồng hồ Anh? – Tôi học tập giờ đồng hồ Anh vì thế tôi mong muốn cút phượt nước ngoài

8HowThông tin yêu về hiện trạng, phương thức, phương pháp

How do you get to tướng work?

Xem thêm: she gets fat. she feels tired

– I usually take the bus to tướng work. 

Bạn đi làm việc bằng phương pháp nào? – Tôi thông thường cút xe pháo buýt cho tới điểm thực hiện việc

Bài tập

Đặt thắc mắc mang đến phần gạch ốp chân, dùng kể từ nhằm chất vấn nhập ngoặc

 1. My brother is a doctor. (What)
 2. She lives in New York. (Where)
 3. They are going to tướng the beach tomorrow. (When)
 4. She is studying French at school. (What)
 5. I am learning English because it is an international language. (Why)
 6.  It’s my brother’s bicycle.