từ 100 đến 1000 có bao nhiêu số tròn trăm

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bạn đang xem: từ 100 đến 1000 có bao nhiêu số tròn trăm

Bài 1 (trang 44 SGK Toán 2 tập luyện 2)

Nêu những số tròn trĩnh trăm kể từ 100 cho tới 1 000.

Phương pháp giải:

Xem lại những số tròn trĩnh trăm vô bảng ở vị trí “Khám phá”.

Lời giải chi tiết:

Các số tròn trĩnh trăm kể từ 100 cho tới 1 000 là:  

• 100 (đọc là một trong trăm);                              • 200 (đọc là nhì trăm);

• 300 (đọc là tía trăm);                                • 400 (đọc là tứ trăm);

• 500 (đọc là năm trăm);                             • 600 (đọc là sáu trăm);

• 700 (đọc là bảy trăm);                              • 800 (đọc là tám trăm);

• 900 (đọc là chín trăm);                             • 1 000 (đọc là một trong nghìn) .

Quảng cáo

Bài 2

Bài 2 (trang 44 SGK Toán 2 tập luyện 2)

Điền số phù hợp vô dù đem lốt “?”.

Phương pháp giải:

a) Đếm thêm một trăm hoặc 100 đơn vị chức năng rồi ghi chép những số tròn trĩnh trăm theo đòi trật tự tăng dần dần.

b) Đếm ít hơn 1 trăm hoặc 100 đơn vị chức năng rồi ghi chép những số tròn trĩnh trăm theo đòi trật tự tách dần dần.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Bài 3 (trang 44 SGK Toán 2 tập luyện 2)

Điền số phù hợp vô dù đem lốt “?”.

Rô-bốt xếp 100 dòng sản phẩm cây bút chì vào cụ thể từng thùng. Trong thường ngày, Rô-bốt xếp được từng nào dòng sản phẩm cây bút chì?

Phương pháp giải:

Đếm số thùng Rô-bốt xếp được thường ngày, kể từ bại liệt dò la đươc số dòng sản phẩm cây bút chì thường ngày Rô-bốt xếp được bằng phương pháp “đếm theo đòi số trăm”.

Chẳng hạn, loại nhì Rô-bốt xếp được 3 thùng, tuy nhiên từng thùng đem 100 dòng sản phẩm cây bút chì, bởi vậy, loại nhì Rô-bốt xếp được 300 dòng sản phẩm cây bút chì.

Lời giải chi tiết:

Xem thêm: tán sắc ánh sáng là hiện tượng

HĐ2

Bài 1 (trang 46 SGK Toán 2 tập luyện 2)

Điền số phù hợp vô dù đem lốt “?”.

Phương pháp giải:

Đếm thêm một chục hoặc 10 đơn vị chức năng rồi ghi chép những số tròn trĩnh chục theo hướng mũi thương hiệu theo đòi trật tự tăng dần dần.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Bài 2 (trang 46 SGK Toán 2 tập luyện 2)

Phương pháp giải:

Đếm số trăm, số chục trong những hình rồi ghi chép số ứng.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Bài 3 (trang 46 SGK Toán 2 tập luyện 2)

Điền số phù hợp vô dù đem lốt “?”.

Em hãy ước tính số viên kẹo trong những lọ theo đòi số tròn trĩnh chục.

Phương pháp giải:

Có thể điểm số tầng kẹo đem trong những lọ (mỗi tầng ứng với tầm 10 viên kẹo như vô hình loại nhất, kể từ bại liệt ước tính được số viên kẹo đem trong những lọ.

Lời giải chi tiết:

Quan sát tớ thấy:

- Lọ loại nhất có một tầng kẹo, từng tầng ứng với tầm 10 viên kẹo. Do bại liệt, lọ loại nhất có tầm khoảng 10 viên kẹo.

- Lọ loại nhì đem 2 tầng kẹo, từng tầng ứng với tầm 10 viên kẹo. Do bại liệt, lọ loại nhì có tầm khoảng đôi mươi viên kẹo.

- Lọ loại tía đem 3 tầng kẹo, từng tầng ứng với tầm 10 viên kẹo. Do bại liệt, lọ loại tía có tầm khoảng 30 viên kẹo.

- Lọ loại tư đem 5 tầng kẹo, từng tầng ứng với tầm 10 viên kẹo. Do bại liệt, lọ loại tư có tầm khoảng 50 viên kẹo.

- Lọ loại năm đem 10 tầng kẹo, từng tầng ứng với tầm 10 viên kẹo. Do bại liệt, lọ loại năm có tầm khoảng 100 viên kẹo.

Xem thêm: công thức tính hình chữ nhật

Vậy tớ đem thành quả như sau:

Loigiaihay.com