try to v hay ving

Cấu trúc try đồ sộ V và try Ving sở hữu gì không giống nhau, làm thế nào nhằm theo chuẩn 2 cấu tạo này? Đây là 2 khuôn mẫu câu với try tuy nhiên các bạn sẽ nên dùng vô tiếp xúc hằng ngày. Dành đi ra 5 phút nhằm thăm dò hiểu những cấu tạo try nhé.

1. Tổng quan lại về cấu tạo TRY vô giờ Anh.

TRY tức là nỗ lực hoặc người sử dụng test. TRY rất có thể là hành vi của những người thưa tác dụng lên trên người hoặc vật không giống (tân ngữ) hoặc là hành vi của phiên bản thân ái người thưa. Cấu trúc TRY đi kèm theo động kể từ thông thường gặp gỡ nhất ở hai dạng đồ sộ V và Ving.

Bạn đang xem: try to v hay ving

TRY là động kể từ thông thường theo đuổi quy tắc và không tồn tại biến hóa thể nào là đặc trưng. TRY sở hữu dạng thì quá khứ và quá khứ phân kể từ (P2) đều được tạo hình bằng phương pháp tăng đuôi -ed. quý khách hàng đem hắn trở nên i rồi tăng ed.

 • Ở dạng nguyên vẹn thể: try
 • Ở thì quá khứ: tried
 • Ở dạng quá khứ phân kể từ (P2): tried

Các kể từ loại (word form) ứng của TRY bao gồm có:

 • Động từ: try - nỗ lực, test nghiệm
 • Danh từ: try - sự nỗ lực, sự test nghiệm

Các địa điểm của TRY vô câu như sau: 

 • try đứng sau căn nhà ngữ
 • try đứng trước tân ngữ 
 • try đứng sau những trạng kể từ chỉ tần suất

Ví dụ: I often try new drinks whenever I come đồ sộ a cafe. (Tôi thông thường test những số thức uống mới mẻ Lúc tôi cho tới quán cafe.)

→ Trong câu này, try đứng sau căn nhà ngữ “I” và trạng kể từ chỉ gia tốc “often”, đứng trước tân ngữ “new drinks”.

null

2. Các cấu tạo try thông dụng nhất vô giờ Anh

2.1. Cấu trúc try đồ sộ verb, chân thành và ý nghĩa và cơ hội dùng?

Cấu trúc try đồ sộ Verb(inf) nguyên vẹn thể được sử dụng với chân thành và ý nghĩa ai cơ nỗ lực thao tác làm việc gì

 • try đồ sộ vì thế something - nỗ lực thực hiện gì

Ví dụ:

- They try đồ sộ buy as many apples as they can at the flea market. (Họ nỗ lực mua sắm nhiều táo ở chợ khu vực nhất không còn nấc rất có thể.)

- I’ve tried đồ sộ lose weight sánh many times but I still can’t. (Tôi tiếp tục cố hạn chế cân nặng thật nhiều thứ tự rồi vẫn ko được.)

- Tommy’s trying đồ sộ quit smoking because of his newborn daughter. (Tommy đang được nỗ lực vứt thuốc lá vì thế cô đàn bà mới mẻ sinh.)

Xem thêm:

=> GIỎI NGAY CẤU TRÚC KEEP TRONG TIẾNG ANH CÙNG LANGMASTER

=> HỌC NGAY CẤU TRÚC INTERESTED IN TRONG TIẾNG ANH

2.2. Cấu trúc try Ving, chân thành và ý nghĩa và cơ hội dùng?

Cấu trúc try Ving (gerund) được sử dụng với chân thành và ý nghĩa ai cơ test thao tác làm việc gì.

 • try doing something - test thao tác làm việc gì

Ví dụ:

- My mom is trying baking a chocolate cake. (Mẹ tôi đang được test nướng 1 cái bánh vị sô cô la.)

- The children are trying playing the new video clip game. (Lũ con trẻ con cái đang được test đùa trò đùa năng lượng điện tử mới mẻ.)

- I tried calling Janet but there was no answer. (Tôi tiếp tục test gọi năng lượng điện mang đến Janet tuy nhiên không tồn tại ai vấn đáp cả.)

null

2.3 Các cấu tạo try không giống, chân thành và ý nghĩa và cơ hội dùng?

2.3.1 Cấu trúc try something.

Cấu trúc try something tức là ai cơ test, người sử dụng test một dụng cụ gì, cái gì cơ.

 • try something - test cái gì

Ví dụ:

- Would you lượt thích đồ sộ try some smoked fish? (Bạn ham muốn ăn test số cá xông sương không?)

- I need đồ sộ try these shoes on and walk around before I buy them. (Tôi rất cần được test song giầy và đi đi lại lại trước lúc tôi mua sắm bọn chúng.)

- Have you tried this new recipe? It tastes much better. (Bạn tiếp tục test công thức mới mẻ này chưa? Vị của chính nó ngon rộng lớn thật nhiều.)

2.3.1 Cấu trúc try best đồ sộ verb.

Cấu trúc try your best/hardest đồ sộ verb tức là chúng ta nỗ lực rất là nhằm thực hiện 1 việc gì cơ.

 • try one’s best/hardest đồ sộ vì thế sth - ai cơ cố rất là nhằm thực hiện gì

Ví dụ:

- Sarah tried her best đồ sộ address the problem. (Sarah cố rất là nhằm giải quyết và xử lý yếu tố.)

- I tried my best not đồ sộ make any noise while people are asleep. (Tôi nỗ lực rất là nhằm không khiến đi ra giờ ồn Lúc người xem đang được ngủ.)

- The Red Team’s trying their best đồ sộ catch up with the Blue Team. (Đội Đỏ đang được nỗ lực rất là nhằm đuổi bắt kịp với Đội Xanh.)

null

Xem thêm:

=> TRỌN BỘ CÁCH DÙNG CẤU TRÚC CAN COULD TRONG TIẾNG ANH

=> CÁCH DÙNG CẤU TRÚC STOP TO VERB VÀ STOP VING TRONG TIẾNG ANH

3. Bài luyện cấu tạo try đồ sộ verb và try Ving sở hữu đáp án.

Bài luyện 1: Chọn câu đúng

1. I fell asleep during the lecture but I wanted đồ sộ stay awake.

A. I tried keeping my eyes open during the lecture.

B. I tried đồ sộ keep my eyes open during the lecture.

2. We attempted đồ sộ put out the fire but we couldn’t.

Xem thêm: cách chèn cột trong excel

A. We tried đồ sộ put out the fire but we couldn’t.

B. We tried putting out the fire but we couldn’t.

3. She wanted đồ sộ reach the shelf but it was too high.

A. She tried reaching the shelf but it was too high.

B. She tried đồ sộ reach the shelf but it was too high.

C. Both is correct

4. I couldn't change the table because it was too heavy.

A. I tried đồ sộ change the table but it was too heavy.

B. I tried changing the table but it was too heavy.

5. I rang many times but no one answered sánh I knocked on the front door.

A. I tried knocking on the front door.

B. I tried đồ sộ knock on the front door.

Bài luyện 2: Viết dạng chính của kể từ vô ngoặc nhằm triển khai xong câu.

1. The room is too small even though I tried (move) the table.

2. Please be quiet. I’m trying (concentrate).

3. I’m trying (change) this light bulb but I can’t reach it.

4. The TV’s not working. Try (plug) it in. 

5. I think you’d better try (go out) with some of the other friends as well as Garrett.

6. I want đồ sộ try (study) with a tutor đồ sộ see if it helps bủ stay more motivated.

7. Have you tried (turn) the machine off and on again?

8. I'm trying (learn) Spanish but it's very difficult.

9. Please try (be) quiet when you come home page, everyone will be sleeping then,

10. I tried (move) the lamp đồ sộ the other side of the room. 

Đáp án

Bài luyện 1:

1. B

2. A

3. C

4. A

5. A

Bài luyện 2:

1. moving

2. đồ sộ concentrate

3. đồ sộ change

4. plugging

5. going out

6. studying

7. turning

8. đồ sộ learn

Xem thêm: trước when dùng thì gì

9. đồ sộ be

10. moving/to move

Vậy là tất cả chúng ta tiếp tục bên cạnh nhau học tập cách sử dụng chuẩn chỉnh những cấu tạo try vô giờ Anh. Nếu chúng ta còn ham muốn học tập tăng về cấu tạo câu nào là không giống, hãy thăm dò gọi hoặc nhằm lại phản hồi mang đến Langmaster nhé. Chúng bản thân luôn luôn sẵn sàng tương hỗ bàn sinh hoạt giờ Anh.