trường đại học hoa lư

Cập nhật: 20/12/2023

A. GIỚI THIỆU

 • Tên trường: Đại học tập Hoa Lư
 • Tên giờ Anh: Hoa Lu University (HLUV)
 • Mã trường: DNB
 • Loại trường: Công lập
 • Hệ khoét tạo: Cao đẳng - Đại học tập - Liên thông - Văn bởi vì 2 - Liên kết khoét tạo
 • Địa chỉ: Thôn Kỳ Vĩ, xã Ninh Nhất, TP.HCM Tỉnh Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
 • SĐT: 02293 892 240 - 02293 892 701
 • Email: [email protected]
 • Website: http://hluv.edu.vn/
 • Facebook: www.facebook.com/TruongDaiHocHoaLuNinhBinh/

B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2023

I. tin tức chung

1. Thời lừa lọc xét tuyển

Bạn đang xem: trường đại học hoa lư

 • Theo plan công cộng của Sở GD&ĐT

2. Đối tượng tuyển chọn sinh

 • Thi sinh vẫn chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông và sở hữu đầy đủ sức mạnh nhằm học hành theo gót quy toan hiện nay hành.

3. Phạm vi tuyển chọn sinh

 • Tuyển sinh bên trên phạm vi toàn quốc.

4. Phương thức tuyển chọn sinh

4.1. Phương thức xét tuyển

 • Phương thức 1: Xét tuyển chọn trực tiếp theo gót quy toan của Quy chế tuyển chọn sinh.
 • Phương thức 2: Xét sản phẩm thi đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông.
 • Phương thức 3: Xét sản phẩm học hành cấp cho trung học phổ thông (học bạ).
 • Phương thức 4: Kết ăn ý sản phẩm thi đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông với điểm thi đua năng khiếu sở trường nhằm xét tuyển chọn.
 • Phương thức 5: Kết ăn ý sản phẩm học hành cấp cho trung học phổ thông với điểm thi đua năng khiếu sở trường nhằm xét tuyển chọn.

4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT

a. Nhóm ngành đào tạo và giảng dạy giáo viên

 • Xét tuyển chọn theo gót công thức 2: Đạt ngưỡng nguồn vào tự Sở GD&ĐT và Nhà ngôi trường công tía.
 • Xét tuyển chọn theo gót công thức 3: Học lực lớp 12 xếp loại kể từ Giỏi trở lên trên hoặc điểm xét chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông kể từ 8.0 trở lên trên.
 • Xét tuyển chọn theo gót công thức 4: (Áp dụng so với ngành Giáo dục đào tạo Mầm non): Điểm thi đua TN trung học phổ thông kết phù hợp với điểm thi đua năng khiếu sở trường đạt ngưỡng nguồn vào của Sở GD&ĐT và Nhà ngôi trường công tía. 
 • Xét tuyển chọn theo gót công thức 5: (Áp dụng với ngành Giáo dục đào tạo Mầm non): Học lực lớp 12 xếp loại kể từ Giỏi trở lên trên hoặc điểm xét chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông kể từ 8.0 trở lên trên, điểm thi đua năng khiếu sở trường kể từ 5.0 trở lên trên.

b. Không nằm trong group ngành đào tạo và giảng dạy giáo viên

 • Xét tuyển chọn theo gót công thức 2: Đạt ngưỡng nguồn vào tự Nhà ngôi trường công tía sau khoản thời gian sở hữu điểm thi đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông.
 • Xét tuyển chọn theo gót công thức 3: Điểm tổng 3 môn học tập khoảng công cộng cả năm lớp 12 (điểm ghi nhập học tập bạ) theo gót tổng hợp môn xét tuyển chọn nên đạt kể từ 18 điểm trở lên trên.

Lưu ý: Thí sinh ĐK thi đua năng khiếu sở trường bên trên Trường Đại họa Hoa Lư hoặc những ngôi trường Đại học tập sở hữu tổ chức triển khai thi đua năng khiếu sở trường ngành Giáo dục đào tạo Mầm non.

5. Học phí

 • Đối với 1 khối nghành Khoa học tập Giáo dục đào tạo và đào tạo và giảng dạy nghề giáo, Kinh doanh và quản lí lý: Trung bình 320.000 đồng/ tín chỉ (Với công tác toàn khóa 130 tín chỉ).
 • Đối với nghành Du lịch, hotel, Thể thao và cty cá thể, Khoa học tập xã hội và hành vi: Trung bình 390.000 đồng/ tín chỉ (Với công tác toàn khóa 130 tín chỉ).
 • Lộ trình tăng ngân sách học phí là 15% sau hàng năm.

II. Các ngành tuyển chọn sinh

STT Mã ngành/ Nhóm ngành xét tuyển Tên ngành/ Nhóm ngành xét tuyển Mã công thức xét tuyển Tên phương thức Chỉ xài (Dự kiến) Tổ ăn ý môn xét tuyển
1 7140201 Giáo dục Mầm non 100 Kết trái khoáy thi đua TN THPT  35 Văn-Sử-Địa
Văn-Sử-GDCD
Văn-GDCD-Năng khiếu
Văn-NK1-NK2
200 Kết trái khoáy học hành (học bạ)  15
405 Kết trái khoáy thi đua TN trung học phổ thông phối kết hợp thi đua NK  35
406 Kết trái khoáy học hành ở trung học phổ thông phối kết hợp thi đua NK  15
2 7140202 Giáo dục Tiểu học 100 Kết trái khoáy thi đua TN THPT 120 Văn-Toán-Tiếng Anh
Văn-Sử-Địa
Toán-Lý-Hóa
Văn-Toán-GDCD
200 Kết trái khoáy học hành (học bạ) 30
3 7140247 Sư phạm Khoa học tập tự động nhiên 100 Kết trái khoáy thi đua TN THPT 12 Toán-Lý-Hóa
Toán-Hóa-Sinh
Toán-Lý-Sinh
Toán-Lý-Tiếng Anh
200 Kết trái khoáy học hành (học bạ) 8
4 7140249 Sư phạm Lịch sử-Địa lý 100 Kết trái khoáy thi đua TN THPT 12 Văn-Sử-Địa
Văn-Sử-GDCD
Văn-Địa-GDCD
Văn-Sử-Tiếng Anh
200 Kết trái khoáy học hành (học bạ) 8
5 7140209 Sư phạm Toán 100 Kết trái khoáy thi đua TN THPT 12 Toán-Lý-Hóa
Toán-Lý-Tiếng Anh
Toán-Hóa-Tiếng Anh
Toán-Sinh-Tiếng Anh
200 Kết trái khoáy học hành (học bạ) 8
6 7140212 Sư phạm Hóa học 100 Kết trái khoáy thi đua TN THPT 12 Toán-Lý-Hóa
Toán-Hóa-Tiếng Anh
Toán-Hóa-Sinh
200 Kết trái khoáy học hành (học bạ) 8
7 7340301 Kế toán 100 Kết trái khoáy thi đua TN THPT 40

Toán-Lý-Hóa
Toán-Lý-Tiếng Anh
Toán-Văn-Tiếng Anh
Toán-Lý-GDCD

200 Kết trái khoáy học hành (học bạ) 25
8 7340101 Quản trị kinh doanh 100 Kết trái khoáy thi đua TN THPT 15 Toán-Lý-Hóa
Toán-Lý-Tiếng Anh
Văn-Toán-Tiếng Anh
Toán-Lý-GDCD
200 Kết trái khoáy học hành (học bạ) 15
9 7310630 Việt Nam học 100 Kết trái khoáy thi đua TN THPT 10 Văn-Sử-Địa
Văn-GDCD-Tiếng Anh
Văn-Sử-Tiếng Anh
Văn-Địa-Tiếng Anh
200 Kết trái khoáy học hành (học bạ) 10
10 7810101 Du lịch 100 Kết trái khoáy thi đua TN THPT 25 Văn-Sử-Địa
Văn-GDCD-Tiếng Anh
Văn-Sử-Tiếng Anh
Văn-Địa-Tiếng Anh
200 Kết trái khoáy học hành (học bạ) 10  
11 7480201 Công nghệ thông tin 100 Kết trái khoáy thi đua TN THPT 30 Toán-Lý-Hóa
Toán-Lý-Tiếng Anh
Toán-Hóa-Tiếng Anh
Toán-Sinh-Tiếng Anh
200 Kết trái khoáy học hành (học bạ) 20
Tổng chỉ tiêu 530      

*Xem thêm: Các tổng hợp môn xét tuyển chọn Đại học tập - Cao đẳng

C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM

Điểm chuẩn chỉnh của Trường Đại học tập Hoa Lư như sau:

Ngành học

Năm 2019

Năm 2020

Năm 2021

Năm 2022

Năm 2023

Xét theo gót điểm thi đua trung học phổ thông QG

Xét theo gót học tập bạ THPT

Xét theo gót KQ thi đua THPT

Xét theo gót học bạ

Xét theo gót KQ thi đua THPT

Xét theo gót học bạ

Xét theo gót KQ thi đua THPT

Xét theo gót học bạ

Xét theo gót KQ thi đua THPT

Xét theo gót học bạ

Sư phạm Toán

18

24

19

24

24,35

25,59

Sư phạm Vật lý

18

24

19

24

Sư phạm Hóa học

-

-

18,5

Học lực lớp 12 đạt loại xuất xắc hoặc điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông đạt từ 8,0 trở lên

19

24

Sư phạm Ngữ văn

18

24

Giáo dục Tiểu học

18

24

18,5

Học lực lớp 12 đạt loại xuất xắc hoặc điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông đạt từ 8,0 trở lên

19

24

25,5

26,35

25,05

26,13

Giáo dục Mầm non

18

24

18,5

Học lực lớp 12 đạt loại xuất xắc hoặc điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông đạt từ 8,0 trở lên

19

24

19

24

24,75

24,68

Kế toán

13,5

Xem thêm: vẽ lá cờ việt nam

18

14

Điểm trung bình công cộng của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển của 3 học kỳ (kỳ 2 lớp 11, kỳ 1 và kỳ 2 lớp 12) ở trung học phổ thông đạt từ 5,5 trở lên

14

18

15

15

15,00

18,00

Quản trị kinh doanh

13,5

18

14

Điểm trung bình công cộng của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển của 3 học kỳ (kỳ 2 lớp 11, kỳ 1 và kỳ 2 lớp 12) ở trung học phổ thông đạt từ 5,5 trở lên

14

18

15

15

15,00

18,00

Việt Nam học

13,5

18

14

Điểm trung bình công cộng của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển của 3 học kỳ (kỳ 2 lớp 11, kỳ 1 và kỳ 2 lớp 12) ở trung học phổ thông đạt từ 5,5 trở lên

14

18

15

15

15,00

18,00

Du lịch

15

18

14

Điểm trung bình công cộng của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển của 3 học kỳ (kỳ 2 lớp 11, kỳ 1 và kỳ 2 lớp 12) ở trung học phổ thông đạt từ 5,5 trở lên

14

18

15

15

15,00

18,00

Giáo dục Tiểu học tập (Hệ cao đẳng)

16

19,5

Giáo dục Mầm non (Hệ cao đẳng)

16

19,5

16,5

Học lực lớp 12 đạt loại khá hoặc điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông đạt từ 6,5 trở lên

17

19,5

Cao đẳng Kế toán

Thí sinh chất lượng tốt nghiệp THPT

16,5

Sư phạm Khoa học tập tự động nhiên

19

24

19

24

21,75

24,97

Sư phạm Lịch sử - Địa lý

19

24

24,5

24

26,20

27,66

Công nghệ thông tin

15,00

18,00

D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH

Trường Đại học tập Hoa Lư
Khuôn viên trường Đại học tập Hoa Lư

Xem thêm: lời bài hát em yêu trường em

Khi sở hữu đòi hỏi thay cho thay đổi, update nội dung nhập nội dung bài viết này, Nhà ngôi trường vui mừng lòng gửi mail tới: [email protected]