trường cao đẳng sư phạm bà rịa vũng tàu

Tên trường TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA-VŨNG TÀU
Loại hình hạ tầng khoan tạo Trường cao đẳng sư phạm
Loại trường Công lập
Cơ quan liêu vận hành trực tiếp UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu
Ký hiệu C52
Tên giờ Anh Ba Ria - Vung Tau Teacher Training College
Website http://www.cdspbrvt.edu.vn/
Tỉnh, trở thành phố Bà Rịa - Vũng Tàu
Được kiểm lăm le vày tổ chức triển khai kiểm lăm le unique giáo dục VNU-HCM CEA
- Ngày cung cấp giấy má ghi nhận kiểm lăm le hóa học lượng 21/03/2022
- Ngày quá hạn độ quý hiếm của giấy má ghi nhận kiểm lăm le hóa học lượng 21/03/2027