trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng

Câu hỏi:

08/10/2019 46,913

A. tỉ trọng thuận với góc cho tới.

Bạn đang xem: trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng

D. luôn luôn nhỏ nhiều hơn góc cho tới.

Đáp án chủ yếu xác

Giải thích: Đáp án D

+ Trong hiện tượng lạ khúc xạ độ sáng thì góc khúc xạ luôn luôn tăng dần dần Khi tăng góc cho tới.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong những phần mềm tại đây, phần mềm của hiện tượng lạ bản năng toàn phần là:

A. gương bằng.

B. gương cầu.

C. thấu kính.

D. cáp dẫn sáng sủa nhập nội soi nó học tập.

Câu 2:

Nếu tách suất của môi trường thiên nhiên chứa chấp tia cho tới nhỏ rộng lớn tách suất của môi trường thiên nhiên chứa chấp tia khúc xạ thì góc khúc xạ

A. có thể to hơn hoặc nhỏ rộng lớn góc cho tới.

B. luôn to hơn góc cho tới.

C. luôn luôn vì như thế góc cho tới.

D. luôn luôn nhỏ rộng lớn góc cho tới.

Câu 3:

Chiết suất vô cùng của một môi trường thiên nhiên truyền độ sáng rắn, lỏng, khí bất kì

A. luôn to hơn 1.     

B. luôn nhỏ rộng lớn 1.    

Xem thêm: thank you very much for your help

C. luôn vì như thế 1.         

D. luôn luôn to hơn 0.

Câu 4:

Trong những nhận định và đánh giá sau về hiện tượng lạ khúc xạ, nhận định và đánh giá ko đích là

A. Tia khúc xạ nằm ở vị trí môi trường thiên nhiên thứ hai tiếp giáp với môi trường thiên nhiên chứa chấp tia cho tới.

B. Tia khúc xạ nằm trong mặt mày bằng chứa chấp tia cho tới và pháp tuyến.

C. Khi góc cho tới vì như thế 0, góc khúc xạ cũng vì như thế 0.

D. Góc khúc xạ luôn luôn vì như thế góc cho tới.

Câu 5:

Phát biểu này sau đấy là ko đúng?

A. Ta luôn luôn sở hữu tia khúc xạ Khi tia sáng sủa cút kể từ môi trường thiên nhiên sở hữu tách suất nhỏ thanh lịch môi trường thiên nhiên sở hữu tách suất to hơn.

B. Ta luôn luôn sở hữu tia khúc xạ Khi tia sáng sủa cút kể từ môi trường thiên nhiên sở hữu tách suất rộng lớn thanh lịch môi trường thiên nhiên sở hữu tách suất nhỏ rộng lớn.

C. Khi chùm tia sáng sủa bản năng toàn phần thì không tồn tại chùm tia khúc xạ.

D. Khi sở hữu sự bản năng toàn phần, độ mạnh sáng sủa của chùm bản năng gần như là vì như thế độ mạnh sáng sủa của chùm sáng sủa cho tới.

Câu 6:

Khi chiếu độ sáng kể từ không gian nhập nước thì

A. góc khúc xạ hạn chế Khi góc cho tới tăng 

B. góc khúc xạ luôn luôn vì như thế góc tới

C. góc khúc xạ luôn luôn to hơn góc tới 

Xem thêm: ý nghĩa chủ yếu của việc chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp ở đồng bằng sông hồng là

D. góc khúc xạ luôn luôn nhỏ rộng lớn góc tới