trong hiện tượng khúc xạ

Câu hỏi:

09/10/2019 44,512

A. góc khúc xạ luôn luôn nhỏ rộng lớn góc cho tới.

Bạn đang xem: trong hiện tượng khúc xạ

B. mọi tia sáng sủa truyền qua loa mặt mũi phân cơ hội thân thích nhì môi trường xung quanh vô trong cả đều bị thay đổi phía.

C. khi khả năng chiếu sáng truyền kể từ môi trường xung quanh tách quang đãng kém cỏi sang trọng môi trường xung quanh tách quang đãng hơn thế thì góc khúc xạ nhỏ rộng lớn góc tới

Đáp án chủ yếu xác

D. Khi khả năng chiếu sáng truyền kể từ môi trường xung quanh tách quang đãng kém cỏi sang trọng môi trường xung quanh tách quang đãng hơn thế thì  góc khúc xạ to hơn góc tới

Giải thích: Đáp án C

+ Khi khả năng chiếu sáng truyền kể từ môi trường xung quanh tách quang đãng kém cỏi sang trọng môi trường xung quanh tách quang đãng hơn thế thì góc khúc xạ nhỏ rộng lớn góc cho tới.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chiết suất tỉ đối thân thích môi trường xung quanh khúc xạ với môi trường xung quanh tới

A. luôn nhỏ rộng lớn 1.

B. bằng tỉ số thân thích tách suất vô cùng của môi trường xung quanh khúc xạ và tách suất vô cùng của môi trường xung quanh cho tới.

C. bằng hiệu số thân thích tách suất vô cùng của môi trường xung quanh khúc xạ và tách suất vô cùng của môi trường xung quanh cho tới.

D. luôn luôn to hơn 1.

Câu 2:

Trong hiện tượng kỳ lạ khúc xạ:

A. Khi khả năng chiếu sáng truyền kể từ môi trường xung quanh tách quang đãng kém cỏi sang trọng môi trường xung quanh tách quang đãng hơn thế thì góc khúc xạ nhỏ rộng lớn góc cho tới.

B. Góc khúc xạ luôn luôn nhỏ rộng lớn góc cho tới.

C. Mọi tia sáng sủa truyền qua loa mặt mũi phân cơ hội thân thích nhì môi trường xung quanh vô trong cả đều bị thay đổi phía.

D. Khi khả năng chiếu sáng truyền kể từ môi trường xung quanh tách quang đãng kém cỏi sang trọng môi trường xung quanh tách quang đãng hơn thế thì góc khúc xạ to hơn góc cho tới.

Câu 3:

Theo ấn định luật khúc xạ khả năng chiếu sáng truyền kể từ môi trường xung quanh tách quang đãng sang trọng môi trường xung quanh kém cỏi tách bám theo phương xiên thì:

A. i < r        

Xem thêm: năng lượng liên kết riêng là năng lượng liên kết

B. i > r        

C.i  r         

D. i  r

Câu 4:

Hiện tượng phản xạ toàn phần có thể xảy đi ra Khi ánh sáng truyền bám theo chiều từ

A. không khí vào nước

B. không khí vào nước đá

C. nước vào ko khí

D. ko khí vào thuỷ tinh

Câu 5:

Khi nói tới ấn định luật khúc xạ khả năng chiếu sáng, tuyên bố sai

A. Tia khúc xạ nằm trong mặt mũi phẳng phiu cho tới và ở phía mặt mũi ê pháp tuyến đối với tia cho tới.

B. Với nhì môi trường xung quanh vô trong cả chắc chắn, tỉ số thân thích sin góc cho tới và sin góc khúc xạ là một trong những hằng số.

C. Tia khúc xạ ko nằm trong mặt mũi phẳng phiu cho tới và ở phía mặt mũi ê pháp tuyến đối với tia cho tới.

D. Với nhì môi trường xung quanh vô trong cả chắc chắn, tỉ số thân thích sin góc khúc xạ và sin góc cho tới là một trong những hằng số.

Câu 6:

Điều khiếu nại xẩy ra bản năng toàn phần là:

A. Tia sáng sủa cút kể từ môi trường xung quanh tách quang đãng rộng lớn sang trọng môi trường xung quanh tách quang đãng kém cỏi và 

B. Tia sáng sủa cút kể từ môi trường xung quanh tách quang đãng kém cỏi sang trọng môi trường xung quanh tách quang đãng rộng lớn và 

C. Tia sáng sủa cút kể từ môi trường xung quanh tách quang đãng rộng lớn sang trọng môi trường xung quanh tách quang đãng kém cỏi và 

Xem thêm: công nghệ 7 kết nối tri thức

D. Tia sáng sủa cút kể từ môi trường xung quanh tách quang đãng kém cỏi sang trọng môi trường xung quanh tách quang đãng rộng lớn và