trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào ngành nào

Câu hỏi: 

Trong cuộc khai quật nằm trong địa chuyến loại nhị ở Đông Dương thực dân Pháp góp vốn đầu tư vốn liếng tối đa nhập ngành kinh tế tài chính nào?

A. Công nghiệp

Bạn đang xem: trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào ngành nào

B. Thủ công nghiệp

C. Thương nghiệp

D. Nông nghiệp

Đáp án đúng D.

Trong cuộc khai quật nằm trong địa chuyến loại nhị ở Đông Dương thực dân Pháp góp vốn đầu tư vốn liếng tối đa nhập ngành kinh tế tài chính là nông nghiệp, nhất là những vọng gác điền cao su đặc, diện tích S vọng gác điền cao su đặc tăng, nhiều công ty lớn cao su đặc Thành lập và hoạt động.

Giải quí nguyên nhân lựa chọn đáp án D:

Sau cuộc chiến tranh trái đất loại nhất, nước Pháp bị tàn đập phá u ám, nền kinh tế tài chính bị kiệt quệ. Tư bạn dạng độc quyền Pháp một vừa hai phải tăng mạnh tách lột dân chúng làm việc nội địa, một vừa hai phải tăng nhanh khai quật những nằm trong địa nhằm bù đậy những thiệt hoảng hồn bởi cuộc chiến tranh tạo ra.

=> Chương trình khai quật chuyến loại nhị và đã được bọn chúng ráo riết thực hiện ở Đông Dương, nhập cơ đem nước Việt Nam.

Xem thêm: bờ biển nước ta kéo dài khoảng 3260 km từ

Pháp tăng mạnh góp vốn đầu tư nhập nước Việt Nam, quăng quật vốn liếng tối đa nhập nông nghiệp và khai mỏ.

– Nông nghiệp: được góp vốn đầu tư vốn liếng tối đa, đa số là lập những vọng gác điền cao su đặc, diện tích S vọng gác điền cao su đặc tăng, nhiều công ty lớn cao su đặc Thành lập và hoạt động.

– Công nghiệp:

+ Chú trọng khai mỏ. Các công ti kêu ca đem từ xưa đều được quăng quật vốn liếng tăng và hoạt động và sinh hoạt mạnh rộng lớn. hầu hết công ti kêu ca mới mẻ tiếp nối nhau nhau Thành lập và hoạt động.

+ Chú ý cho tới công nghiệp chế biến: Mở tăng một số trong những hạ tầng công nghiệp như các xí nghiệp sản xuất sợi, xí nghiệp sản xuất rượu, diêm, xay xát gạo,…

– Thương nghiệp: tư bạn dạng Pháp tấn công thuế nặng trĩu mặt hàng hoá những nước nhập nhập việt nam, đa số là của Trung Quốc và Nhật Bản. Nhờ cơ, mặt hàng hoá của Pháp nhập nhập nước Việt Nam tạo thêm đặc biệt thời gian nhanh.

Xem thêm: tóm tắt bài lặng lẽ sa pa

– Giao thông vận tải: được góp vốn đầu tư nhằm cải tiến và phát triển tăng. Đường Fe xuyên Đông Dương được tiếp nối nhiều đoạn.

– Tài chính: Ngân mặt hàng Đông Dương, đại diện thay mặt quyền năng của tư bạn dạng tài chủ yếu Pháp, đem CP nhập đa số những công ti và nhà máy sản xuất rộng lớn, vẫn tóm quyền lãnh đạo những ngành kinh tế tài chính ở Đông Dương.

=> Chính sách khai quật nằm trong địa của thực dân Pháp ko thay cho đổi: giới hạn công nghiệp cải tiến và phát triển, nhất là công nghiệp nặng; tăng mạnh thủ đoạn tách lột, vơ vét tiền bạc của dân chúng tớ bằng phương pháp tấn công thuế nặng: thuế ruộng khu đất, thuế thân mật, thuế rượu, thuế muối bột, thuế dung dịch phiện và hàng ngàn loại thuế không giống.