trong các nhận định sau về hiện tượng khúc xạ nhận định không đúng là

Câu hỏi:

08/10/2019 84,714

A. Tia khúc xạ nằm tại môi trường xung quanh thứ hai tiếp giáp với môi trường xung quanh chứa chấp tia cho tới.

Bạn đang xem: trong các nhận định sau về hiện tượng khúc xạ nhận định không đúng là

B. Tia khúc xạ nằm trong mặt mày bằng phẳng chứa chấp tia cho tới và pháp tuyến.

C. Khi góc cho tới vày 0, góc khúc xạ cũng vày 0.

D. Góc khúc xạ luôn luôn vày góc cho tới.

Đáp án chủ yếu xác

Giải thích: Đáp án D

Khi khả năng chiếu sáng truyền kể từ môi trường xung quanh với tách suất n1 thanh lịch môi trường xung quanh với tách suất n2 thì n1.sin i = n2.sin r.

Do  (trừ tình huống tia sáng sủa truyền trực tiếp i = 0 => r = 0)

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong những phần mềm tại đây, phần mềm của hiện tượng lạ hành động tự nhiên toàn phần là:

A. gương bằng phẳng.

B. gương cầu.

C. thấu kính.

D. cáp dẫn sáng sủa vô nội soi nó học tập.

Câu 2:

Nếu tách suất của môi trường xung quanh chứa chấp tia cho tới nhỏ rộng lớn tách suất của môi trường xung quanh chứa chấp tia khúc xạ thì góc khúc xạ

A. có thể to hơn hoặc nhỏ rộng lớn góc cho tới.

B. luôn to hơn góc cho tới.

C. luôn luôn vày góc cho tới.

D. luôn luôn nhỏ rộng lớn góc cho tới.

Câu 3:

Chiết suất vô cùng của một môi trường xung quanh truyền khả năng chiếu sáng rắn, lỏng, khí bất kì

A. luôn to hơn 1.     

Xem thêm: sơ đồ tư duy chiếc thuyền ngoài xa

B. luôn nhỏ rộng lớn 1.    

C. luôn vày 1.         

D. luôn luôn to hơn 0.

Câu 4:

Phát biểu nào là sau đó là ko đúng?

A. Ta luôn luôn với tia khúc xạ Lúc tia sáng sủa lên đường kể từ môi trường xung quanh với tách suất nhỏ thanh lịch môi trường xung quanh với tách suất to hơn.

B. Ta luôn luôn với tia khúc xạ Lúc tia sáng sủa lên đường kể từ môi trường xung quanh với tách suất rộng lớn thanh lịch môi trường xung quanh với tách suất nhỏ rộng lớn.

C. Khi chùm tia sáng sủa hành động tự nhiên toàn phần thì không tồn tại chùm tia khúc xạ.

D. Khi với sự hành động tự nhiên toàn phần, độ mạnh sáng sủa của chùm hành động tự nhiên gần như là vày độ mạnh sáng sủa của chùm sáng sủa cho tới.

Câu 5:

Khi chiếu khả năng chiếu sáng kể từ bầu không khí vô nước thì

A. góc khúc xạ hạn chế Lúc góc cho tới tăng 

B. góc khúc xạ luôn luôn vày góc tới

C. góc khúc xạ luôn luôn to hơn góc tới 

D. góc khúc xạ luôn luôn nhỏ rộng lớn góc tới

Câu 6:

Trong hiện tượng lạ khúc xạ khả năng chiếu sáng thì góc khúc xạ

A. tỉ trọng thuận với góc cho tới.

B. luôn luôn to hơn góc cho tới.

C. luôn luôn nhỏ nhiều hơn góc cho tới.

Xem thêm: vở bài tập tiếng việt lớp 3 tập 2

D. luôn luôn nhỏ nhiều hơn góc cho tới.