trình bày diễn biến, kết quả, ý nghĩa của chiến thắng bạch đằng năm 938

Đề bài

Trình bày trình diễn đổi mới của trận quyết đấu bên trên sông Bạch Đằng.

Bạn đang xem: trình bày diễn biến, kết quả, ý nghĩa của chiến thắng bạch đằng năm 938

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa nhập sgk Lịch sử 6 trang 74, 75 nhằm vấn đáp.

Quảng cáo

Lời giải chi tiết

Xem thêm: công thức thể tích hình trụ

Diễn đổi mới của trận quyết đấu bên trên sông Bạch Đằng:

- Cuối năm 938, quân Nam Hán tự Lưu Hoằng Tháo lãnh đạo kéo nhập vùng hải dương việt nam. Ngô Quyền cho 1 toán thuyền nhẹ nhõm rời khỏi tấn công bẫy quân thù nhập sông Bạch Đằng khi nước triều đang được lên.

- Lưu Hoằng Tháo hăm hở dốc quân xua theo đòi, lọt được vào trận địa phục kích của tao nhưng mà ko biết.

- Nước triều rút, Ngô Quyền hạ mệnh lệnh dốc toàn lực lượng tấn công quật quay về. Quân Nam Hán phản kháng ko nổi nên tháo chạy rời khỏi hải dương.

Xem thêm: văn tả bạn lớp 5

- Quân giặc thiệt sợ hãi vượt lên nửa, tướng tá giặc Lưu Hoằng Tháo bị bị tiêu diệt. Vua Nam Hán được tin yêu chiến bại vẫn hốt hoảng, vội vã hạ mệnh lệnh thu binh về nước.

- Trận Bạch Đằng của Ngô Quyền vẫn kết cổ động trọn vẹn thắng lợi.

Loigiaihay.com