trái nghĩa với từ khát

Chúng tớ rất có thể hiểu kể từ khát ở đấy là "khát nước"

Khát nước : Bị háo nước nhập khung người.

Bạn đang xem: trái nghĩa với từ khát

Vậy kể từ trái nghĩa với từ khát nước là : Dư,thừa,no (bụng) nước

`@` Yone

Mod xem xét trước lúc xóa.

Xem thêm: bản tường trình viết tay

Hãy hùn người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

Xem thêm: câu nói về gia đình

5

1 vote