trắc nghiệm tin 12 bài 10

Lý thuyết tin 12 bài bác 10 và chỉ dẫn giải bài bác tập dượt, thắc mắc trắc nghiệm bài bác Trung tâm tài liệu mối quan hệ.

Lý thuyết tin cẩn 12 bài bác 10

1. Mô hình tài liệu mối quan hệ.

Bạn đang xem: trắc nghiệm tin 12 bài 10

Yếu tố của một hệ CSDL:

 • Cấu trúc dữ liệu
 • Các thao tác, phép tắc toán bên trên dữ liệu
 • Các buộc ràng tài liệu.

Mô hình tài liệu mối quan hệ (gọi tắt là quy mô quan lại hệ) được E. F. Codd khuyến nghị năm 1970. Trong khoảng chừng tía mươi năm quay về trên đây, những hệ CSDL xây cất theo đuổi quy mô mối quan hệ được sử dụng rất rất thịnh hành.

Về mặt mày cấu trúc:

 • Dữ liệu được thể hiện nay trong số bảng.
 • Mỗi bảng bao hàm những mặt hàng và những cột thể hiện nay vấn đề về một đơn vị.
 • Các cột biểu thị những tính chất của đơn vị và thương hiệu cột thông thường là tên gọi của tính chất.
 • Mỗi mặt hàng biểu thị cho 1 thành viên, bao gồm một cỗ những độ quý hiếm ứng với những cột.

Về mặt mày thao tác bên trên dữ liệu:

 • Có thể update tài liệu như tăng, xóa hoặc sửa bạn dạng ghi nhập một bảng.
 • Các thành quả mò mẫm tìm tòi vấn đề qua quýt truy vấn tài liệu dành được nhờ triển khai những thao tác bên trên tài liệu.

Về mặt mày những buộc ràng dữ liệu: Dữ liệu trong số bảng cần thoả mãn một vài buộc ràng. Chẳng hạn, ko được sở hữu nhì cỗ nào là nhập một bảng như là nhau trọn vẹn.

2. Trung tâm tài liệu quan lại hệ

a) Khái niệm

Cơ sở tài liệu được xây cất dựa vào quy mô tài liệu mối quan hệ gọi là hạ tầng tài liệu mối quan hệ.

Hệ QTCSDL dùng để làm tạo ra lập, update và khai quật CSDL mối quan hệ gọi là hệ QTCSDL mối quan hệ.

Miền nhằm chỉ loại tài liệu của một tính chất.

Mỗi mối quan hệ nhập CSDL sở hữu những đặc thù chủ yếu sau:

Một mối quan hệ nhập hệ CSDL mối quan hệ sở hữu những đặc thù chủ yếu sau:

 • Mỗi mối quan hệ mang tên nhằm phân biệt với những mối quan hệ khác;
 • Các cỗ là có một không hai và ko phân biệt loại tự;
 • Mỗi tính chất mang tên phân biệt và ko phân biệt loại tự;
 • Quan hệ không tồn tại tính chất nhiều trị hoặc tinh vi.

Một số hệ QTCSDL: Microsoft, Access, Microsoft SQL Sever, …

b) Ví dụ

Để quản ngại lí việc học viên mượn sách ở ngôi trường, tủ sách cần phải có vấn đề về:

 • Tình hình mượn sách
 • Các học viên sở hữu thẻ mượn sách
 • Sách sở hữu nhập thư viện

c) Khóa và links Một trong những bảng

Khóa

 • Không sở hữu nhì mặt hàng nào là nhập một bảng ứng đều nhau bên trên toàn bộ những tính chất.
 • Trong một bảng, tập dượt tính chất được tế bào miêu tả gọi là khoá của một bảng.

Khóa chính

 • Một bảng hoàn toàn có thể có không ít khóa. Trong những khóa của một bảng người tớ thông thường lựa chọn (chỉ định) một khóa thực hiện khoá chủ yếu (primary key).
 • Trong một hệ QTCSDL mối quan hệ, khi nhập tài liệu cho 1 bảng, độ quý hiếm của từng cỗ bên trên khóa chủ yếu ko được nhằm trống rỗng.
 • Các hệ QTCSDL mối quan hệ trấn áp vấn đề đó và đáp ứng sự nhất quán tài liệu, tách tình huống vấn đề về một đối tượng người sử dụng xuất hiện nay rộng lớn một thứ tự sau những update tài liệu. Trong quy mô mối quan hệ, buộc ràng như thế về tài liệu còn được gọi là buộc ràng vẹn tuyền thực thể(hay gọi cụt gọn gàng là buộc ràng khóa).

Lưu ý:

 • Mỗi bảng sở hữu tối thiểu một khóa. Việc xác lập khoá tùy thuộc vào mối quan hệ lôgic của những tài liệu chứ không hề tùy thuộc vào độ quý hiếm những tài liệu.
 • Nên lựa chọn khoá đó là khoá sở hữu không nhiều tính chất nhất.

Liên kết: thực ra sự links Một trong những bảng được xác lập dựa vào tính chất khóa.

Sơ trang bị trí tuệ tin cẩn 12 bài bác 10

So bởi tu duy tin cẩn 12 bai 10

Video bài bác giảng lý thuyết tin cẩn học tập 12 bài bác 10

Nguồn: Tho Huynh

Giải bài bác tập dượt tin cẩn 12 bài bác 10

Hướng dẫn vấn đáp những thắc mắc bài bác tập dượt trang 86 SGK Tin học tập 12

Bài 1 trang 86 Tin học tập 12

Xem thêm: công thức cấp số cộng cấp số nhân

Theo em khi xét một quy mô tài liệu mối quan hệ tớ cần thiết quan hoài những nguyên tố nào?

Trả lời

Ta cần thiết quan hoài những nguyên tố sau:

 • Cấu trúc dữ liệu: Dữ liệu được lưu trong số bảng. Mỗi bảng bao gồm những mặt hàng và những cột thể hiện nay vấn đề về một đơn vị.
 • Các thao tác, phép tắc toán bên trên dữ liệu: Thêm, xóa, sửa những bạn dạng ghi nhập một bảng. Các thành quả mò mẫm tìm tòi vấn đề qua quýt truy vấn tài liệu dành được nhờ triển khai những thao tác bên trên tài liệu.
 • Ràng buộc dữ liệu: Dữ liệu trong số bảng cần thỏa mãn nhu cầu một vài buộc ràng, ví dụ điển hình ko được sở hữu nhì cỗ nào là nhập một bảng như là nhau trọn vẹn.

Bài 2 trang 86 Tin học tập 12

Hãy nêu những định nghĩa cơ bạn dạng nhưng mà em biết về hệ CSDL mối quan hệ.

Trả lời

Những định nghĩa cơ bạn dạng về hệ CSDL quan lại hệ:

 • Cơ sở tài liệu mối quan hệ là hạ tầng tài liệu được xây cất dựa vào quy mô tài liệu mối quan hệ.
 • Hệ quản ngại trị hạ tầng tài liệu mối quan hệ là hệ quản ngại trị hạ tầng tài liệu dùng để làm tạo ra lập, update và khai quật CSDL mối quan hệ.
 • Khóa: Các tính chất hoàn toàn có thể được dùng để làm phân biệt những thành viên.
 • Khóa chính: Trong những khóa của một bảng người tớ thông thường chọn 1 khóa thực hiện khóa chủ yếu.
 • Liên kết: Thực hóa học là sự việc links Một trong những bảng được xác lập dựa vào tính chất khóa.

Bài 3 trang 86 Tin học tập 12

Những tiêu chuẩn nào là đỡ đần ta lựa chọn khóa chủ yếu cho tới bảng? Hãy cho tới ví dụ và giải thích

Trả lời

Có 2 tiêu chuẩn đỡ đần ta lựa chọn khóa chủ yếu cho tới bảng:

 • Tập tính chất cần đầy đủ nhằm phân biệt những thành viên nhập một bảng.
 • Số lượng tính chất nên là tối thiểu.
 • Ví dụ: Trong bảng Sinhvien sở hữu những tính chất id,ten,ngaysinh. ID sở hữu thề bồi canh ty tất cả chúng ta phân biệt được những thành viên nhập một bảng. Id,ten hoàn toàn có thể canh ty tất cả chúng ta phân biệt được những thành viên nhập một bảng. Id,ten,ngaysinh cũng hoàn toàn có thể đỡ đần ta phân biệt được những thành viên nhập một bảng. Tuy nhiên tớ lựa chọn id thực hiện khóa chủ yếu vì như thế vừa vặn sở hữu không nhiều tính chất nhất lại vừa vặn đáp ứng ĐK của khóa.

Trắc nghiệm tin cẩn 12 bài bác 10

Những thắc mắc trắc nghiệm ôn tập dượt kỹ năng tin cẩn học tập 12 bài bác 10

Câu 1. Mô hình thịnh hành nhằm xây cất CSDL mối quan hệ là:

 • A. Mô hình phân cấp
 • B. Mô hình tài liệu quan lại hệ
 • C. Mô hình phía đối tượng
 • D. Mô hình cơ sỡ quan lại hệ

Câu 2. Các định nghĩa dùng để làm tế bào miêu tả những nguyên tố nào là sẽ tạo nên trở thành quy mô tài liệu quan lại hệ

 • A. Cấu trúc dữ liệu
 • B. Các buộc ràng dữ liệu
 • C. Các thao tác, phép tắc toán bên trên dữ liệu
 • D. Tất cả câu trên

Câu 3. Mô hình tài liệu mối quan hệ được E. F. Codd khuyến nghị năm nào

 • A. 1975
 • B. 2000
 • C. 1995
 • D. 1970

Câu 4. Trong quy mô mối quan hệ, về mặt mày cấu tạo thì tài liệu được thể hiện nay nhập các

 • A. Cột (Field)
 • B. Hàng (Record)
 • C. Bảng (Table)
 • D. Báo cáo (Report)

Câu 5. Thao tác bên trên tài liệu hoàn toàn có thể là

 • A. Sửa bạn dạng ghi
 • B. Thêm bạn dạng ghi
 • C. Xoá bạn dạng ghi
 • D. Tất cả đáp án trên
Tin 12 bai 10

Trên đấy là những kỹ năng trọng tâm và chỉ dẫn vấn đáp những thắc mắc tin cẩn 12 bài bác 10 được loi giai hoặc tổ hợp.

Chúc những em học tập chất lượng tốt và đạt nhiều thành quả cao.

Bài tiếp theo: Tin 12 bài bác 11

Xem thêm: bài 24 trang 80 sgk toán 8 tập 1