trắc nghiệm sử 12 bài 21Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 21 (có đáp án): Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc

Bộ 60 thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử lớp 12 Bài 21: Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc đem đáp án, tinh lọc với những thắc mắc trắc nghiệm không thiếu những mức chừng nhận ra, thông hiểu, áp dụng canh ty học viên ôn luyện trắc nghiệm, gia tăng kỹ năng nhằm đạt điểm trên cao vô bài bác thi đua trắc nghiệm môn Lịch Sử lớp 12.

Câu 1. Sự khiếu nại cần thiết này vẫn xẩy ra vào trong ngày 10/10/1954?

Bạn đang xem: trắc nghiệm sử 12 bài 21

Quảng cáo

A. Miền Bắc nước ta trọn vẹn giải tỏa.

B. Trung ương Đảng và nhà nước về bên Thủ đô.

C. Quân tao tiến bộ vô tiếp quản ngại Thủ đô.

D. Tên quân Pháp sau cuối rút ngoài nước ta.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 157 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 2. Pháp tiến hành rút quân ngoài miền Nam nước ta vô toàn cảnh này ?

A. Tất cả từng luật pháp được quy quyết định bên trên Hiệp quyết định đang được chấm dứt.

Quảng cáo

B. Pháp vẫn chấm dứt gửi phú từng trách cứ nhiệm thực hành Hiệp quyết định Giơ-ne-vơ mang đến tổ chức chính quyền Bửu Lộc.

C. Pháp vẫn xúc tiến bộ từng việc mang đến việc làm thống nhất giang sơn bởi vì con phố tổng tuyển chọn cử nhì miền.

D. Rất nhiều luật pháp vô Hiệp quyết định Giơ-ne-vơ không được chấm dứt.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 157 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 3. Điền kể từ không đủ vô lời nói sau của Ngoại trưởng Đa-lét (Mĩ): Từ ni về sau, yếu tố bức thiết ko nên là kêu ca tiếc quá khứ, tuy nhiên là tận dụng thời cơ nhằm việc thất thủ Bắc nước ta ko banh lối mang đến ..... bành trướng ở Khu vực Đông Nam Á và Tây Nam Tỉnh Thái Bình Dương”

A. Chủ nghĩa xã hội.

B. Chủ nghĩa nằm trong sản.

C. Cách mạng giải tỏa dân tộc bản địa.

D. Cách social căn nhà nghĩa.

Quảng cáo

Đáp án: B

“Từ ni về sau, yếu tố bức thiết ko nên là kêu ca tiếc quá khứ, tuy nhiên là tận dụng thời cơ nhằm việc thất thủ Bắc nước ta ko banh lối mang đến căn nhà nghĩa nằm trong sản bành trướng ở Khu vực Đông Nam Á và Tây Nam Tỉnh Thái Bình Dương”.

Câu 4. Nội dung này sau đây phản ánh trúng tình hình công cộng của cách mệnh nước ta sau năm 1954?

A. nước ta vẫn triển khai xong cơ hội social căn nhà nghĩa.

B. nước ta vẫn triển khai xong cách mệnh giải tỏa dân tộc bản địa.

C. Nhà nước vẫn triển khai xong cơ hội social căn nhà nghĩa.

D. Một nửa giang sơn vẫn triển khai xong cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ sở hữu dân.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 158 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 5. Vấn đề ruộng khu đất mang đến nông dân đang được xác định phen thứ nhất vô văn khiếu nại này của Đảng ?

A. Cương lĩnh chủ yếu trị thứ nhất của Đảng (2/1930).

B. Luận cương chủ yếu trị của Đảng (10/1930).

Quảng cáo

C. Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng mon 10/1930.

D. Nghị quyết Đại hội Đảng cả nước phen loại nhất (3/1935).

Đáp án: A

Vấn đề ruộng khu đất mang đến nông dân đang được xác định phen thứ nhất vô Cương lĩnh chủ yếu trị của Đảng (2/1930). Cương lĩnh vẫn xác lập việc tiến hành thổ địa cách mệnh nhằm phân tách ruộng khu đất mang đến dân cày.

Câu 6. Cho cho tới năm 1956, tao vẫn tổ chức từng nào mùa cách tân ruộng khu đất ?

A. 2       B. 3          C. 4           D. 5

Đáp án: D

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 7. Nội dung này không phản ánh trúng trở thành tựu của việc làm cách tân ruộng khu đất ở miền Bắc nước ta trong mỗi năm 1954 - 1956?

A. Đã phân tách được 81 vạn héc-ta ruộng khu đất cho những hộ dân cày.

B. Hơn 2,5 triệu hộ mái ấm gia đình dân cày nước ta được cấp cho ruộng khu đất.

C. Thủ chi trọn vẹn quyền lực kinh tế tài chính của giai cấp cho địa nông gia thôn.

D. Góp phần tạo hình đẳng cấp đái địa căn nhà ở vùng quê miền Bắc.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 8. Nội dung này không phản ánh trúng sai lầm không mong muốn tuy nhiên miền Bắc bắt gặp nên vô việc làm triển khai xong cách tân ruộng khu đất (1954 – 1956)?

A. Quy khuyết điểm một vài dân cày, cán cỗ, đảng viên trở thành địa căn nhà phong loài kiến.

B. Không nhìn nhận đúng mực những địa căn nhà nhập cuộc kháng chiến, đẳng cấp bên trên có công với nước.

C. Không nắm rõ phân quyết định bộ phận giai cấp cho, vận dụng công cụ giáo điều.

D. Phát không còn ruộng khu đất mang đến dân cày nên giang sơn không thể ruộng.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 9. Trong rộng lớn 2 năm tổ chức cách tân ruộng khu đất (1954 – 1956), miền Bắc nước ta vẫn tiến bộ hành

A. 5 mùa hạn chế tô và 4 mùa cách tân ruộng khu đất.

B. 6 mùa hạn chế tô và 4 mùa cách tân ruộng khu đất.

C. 5 mùa hạn chế tô và 6 mùa cách tân ruộng khu đất.

D. 6 mùa hạn chế tô và 5 mùa cách tân ruộng khu đất.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 10. Nhiệm vụ chủ yếu của cách mệnh miền Bắc trong mỗi năm 1958 - 1960 là:

A. triển khai xong cách mệnh ruộng khu đất.

B. triệu tập tôn tạo mối quan hệ phát triển.

C. tôn tạo mối quan hệ phát triển, những bước đầu cải cách và phát triển kinh tế tài chính xã hội.

D. những bước đầu kiến thiết hạ tầng vật hóa học mang đến căn nhà nghĩa xã hội.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 161 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 11. Khâu chủ yếu của việc làm tôn tạo mối quan hệ phát triển xã hội căn nhà nghĩa ở miền Bắc trong mỗi năm 1958 – 1960 là

A. xây dựng những doanh nghiệp lớn công thương nghiệp nghiệp tư bạn dạng dân doanh.

B. hoạt động liên minh hoá vô phát triển nông nghiệp.

C. cải cách và phát triển bộ phận kinh tế tài chính quốc doanh.

D. cải cách và phát triển những ngành nghề nghiệp tay chân.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 161 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 12. Đến năm 1960, việc làm cải cách và phát triển kinh tế tài chính - xã hội ở miền Bắc vẫn đạt được trở thành tựu gì ?

A. Xây dựng được 172 nhà máy sản xuất rộng lớn bởi TW quản ngại lí.

B. Xây dựng được 192 nhà máy sản xuất rộng lớn bởi địa hạt quản ngại lí.

C. Xây dựng 500 nhà máy sản xuất rộng lớn bởi TW quản ngại lí.

D. Xây dựng 217 nhà máy sản xuất rộng lớn bởi TW quản ngại lí.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 13. Mô hình liên minh xã được kiến thiết trong mỗi ngành kinh tế tài chính này ở Miền Bắc VN ?

A. Nông nghiệp, giao thông vận tải vận tải đường bộ.

B. Nông nghiệp, tay chân nghiệp.

C. Nông nghiệp, tay chân nghiệp, thương nghiệp.

D. Thủ công, thương nghiệp, công nghiệp.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 161 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 14. Nội dung này sau đây phản ánh không thiếu nhất trở thành tựu của cách mệnh miền Bắc trong mỗi năm 1954 – 1960?

A. Căn bạn dạng xóa sổ bộ phận tách lột vô cuộc sống kinh tế tài chính xã hội.

B. Hoàn thành công xuất sắc cuộc cách tân ruộng khu đất ở vùng quê.

C. Hoàn thành công xuất sắc cuộc Phục hồi phát triển, đấu tranh giành buộc Pháp thực hành Hiệp quyết định Giơ-ne-vơ.

D. Hoàn trở thành cách tân ruộng khu đất, tôn tạo mối quan hệ phát triển, những bước đầu cải cách và phát triển kinh tế tài chính - xã hội.

Đáp án: D

Giải thích: Trong trong năm 1954 – 1960, miền Bắc vẫn triển khai xong cách tân ruộng khu đất, tôn tạo mối quan hệ phát triển, những bước đầu cải cách và phát triển kinh tế tài chính - xã hội.

Câu 15. Nhiệm vụ của cách mệnh miền bắc nước ta ngay lập tức sau khoản thời gian Hiệp quyết định Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương được kí kết là

A. đấu tranh giành kháng đế quốc Mĩ và tổ chức chính quyền Ngô Đình Diệm.

B. kiến thiết hạ tầng vật hóa học kinh nghiệm mang đến căn nhà nghĩa xã hội.

C. triển khai xong cuộc cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ sở hữu dân.

D. hàn gắn chỗ bị thương cuộc chiến tranh, Phục hồi kinh tế tài chính.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 158 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 16. Từ năm 1954, Trung ương Đảng vẫn xác định trọng trách của cách mệnh Miền Nam là

A. đấu tranh giành chủ yếu trị kháng Mĩ - Diệm, đề nghị thực hành Hiệp quyết định Giơnevơ, bảo đảm an toàn hoà bình, lưu giữ gìn và cải cách và phát triển lục lượng cách mệnh.

B. đấu tranh giành vũ trang kháng Mĩ - Diệm, triển khai xong giải tỏa Miền Nam, thống nhất giang sơn, trả toàn quốc tiến bộ lên căn nhà nghĩa xã hội.

C. đấu tranh giành hoà bình kháng chính sách độc tài Ngô Đình Diệm, tiến bộ cho tới thống nhất giang sơn bởi vì con phố tổng tuyển chọn cử tự tại.

D. Tiến hành cuộc kháng chiến kháng Mĩ, triển khai xong sự nghiệp giải tỏa dân tộc bản địa, thống nhất giang sơn.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 17. Trong trong năm 1954 - 1958, Đảng căn nhà trương nhằm quần chúng miền Nam đấu tranh giành chủ yếu trị kháng Mĩ - Diệm vì

A. lực lượng cách mệnh Miền Nam khi này còn non yếu ớt, ko thể tổ chức đấu tranh giành vũ trang.

B. khi ê quân thù còn ko dám tấn công lực lượng cách mệnh bởi vì vũ lực.

C. tao tôn trọng, nghiêm túc chấp hành Hiệp quyết định Giơnevơ, phụ thuộc vào hạ tầng pháp lí quốc tế nhằm đấu tranh giành chủ yếu trị với địch là đa số.

D. thời điểm hiện tại đấu tranh giành bởi vì quân sự chiến lược sẽ không còn lấy lại thắng lợi như tao ước muốn.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 18. Phong trào Hoà bình được chính thức lúc nào ? Tại đâu ?

A. Tháng 8/1954, Hóc Môn - Gia Định.

B. Tháng 8/1955, TP Sài Gòn - Chợ Lớn.

C. Tháng 8/1954, TP Sài Gòn - Chợ Lớn.

D. Tháng 8/1955, Huế.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 19. Phong trào đấu tranh giành chủ yếu trị ở Miền Nam trong mỗi năm 1954 - 1958 đã:

A. thực hiện giảm sút khối hệ thống tổ chức chính quyền địch ở những khu đô thị.

B. tụ hợp quần chúng vô một phía trận kháng Mĩ - Diệm to lớn.

C. thực hiện thất bại quyết sách "tố nằm trong, khử cộng" của Mĩ và tổ chức chính quyền Ngô Đình Diệm.

D. những bước đầu thực hiện thất bại thủ đoạn trở thành Miền Nam nước ta trở thành nằm trong địa loại mới mẻ của Mĩ.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu đôi mươi. Hội nghị này của Ban Chấp hành Trung ương Đảng phen loại từng nào vẫn đưa ra quyết định nhằm quần chúng miền Nam dùng đấm đá bạo lực cách mệnh tiến công ụp tổ chức chính quyền Mĩ - Diệm?

A. Hội nghị phen loại 15 (1-1959).

B. Hội nghị phen loại 15 (1-1960).

C. Hội nghị phen loại 14 (12-1959).

D. Hội nghị phen loại 14 (1-1960)

Đáp án: A

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 21. Hình thức khởi nghĩa ngăn chặn thống trị của Mĩ - Diệm vẫn ra mắt thứ nhất ở đâu ?

A. Ga Tre.         B. Tỉnh Bình Định.

C. Tỉnh Quảng Ngãi.         D. Tây Ninh.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 22. Điền tiếp kể từ không đủ vô câu sau : "Phong trào Đồng khởi vẫn khắc ghi bước cải cách và phát triển của cách mệnh Miền Nam gửi kể từ thế ... quý phái thế... ".

A. tiêu cực … tấn công.

B. phòng vệ tiêu cực … tấn công.

C. lưu giữ gìn lực lượng … tấn công.

D. tiêu cực … dữ thế chủ động.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 23. Mặt trận Dân tộc giải tỏa Miền Nam nước ta được xây dựng vô Lúc nào? Tại đâu?

A. Ngày đôi mươi /12 /1960, Tây Ninh.

B. Ngày 20/ 2/1960, Tỉnh Bình Định.

C. Ngày 20/12/1961, Ga Tre.

D. Ngày 20/2/1960, Sóc Trăng.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 24. Người thứ nhất lưu giữ chức Chủ tịch Mặt trận Dân tộc giải tỏa miền Nam nước ta là

A. Nguyễn Thị Bình.         B. Nguyễn Hữu Thọ.

C. Huỳnh Tấn Phát.         D. Lẽ Đức Thọ.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 25. Nội dung này phản ánh ý nghĩa sâu sắc lịch sử dân tộc của trào lưu "Đồng khởi"?

A. Làm lung lắc toàn cỗ khối hệ thống ngụy quyền TP Sài Gòn, banh lối cho việc cải cách và phát triển liên tiếp của cách mệnh miền Nam.

B. Là thắng lợi khắc ghi sự thất bại của chính sách thực dân loại mới mẻ của Mĩ ở miền Nam nước ta.

C. Là thắng lợi tăng thêm ý nghĩa kế hoạch thứ nhất của cách mệnh miền Nam, những bước đầu lật ụp tổ chức chính quyền tay sai.

D. Đánh vết bước cải cách và phát triển của cách mệnh Miền Nam kể từ thế lưu giữ gìn lực lượng quý phái tấn công cách mệnh.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 26. Đại hội đại biểu cả nước phen loại III của Đảng được tổ chức triển khai tại

A. Hương Cảng (Trung Quốc).

B. TP Sài Gòn.

C. Hà Nội Thủ Đô.

D. Tân Trào

Đáp án: C

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 27. Đại hội Đảng cả nước phen loại III vẫn xác định cách mệnh miền Bắc

A. đem tầm quan trọng quyết thẳng so với sự cải cách và phát triển của cách mệnh toàn quốc.

B. đem tầm quan trọng đưa ra quyết định so với việc làm công nghiệp hoá, tân tiến hoá giang sơn.

C. đem tầm quan trọng đưa ra quyết định nhất so với sự cải cách và phát triển của cách mệnh toàn quốc.

D. tầm quan trọng đưa ra quyết định nhất so với sự cải cách và phát triển của cách mệnh miền Nam.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 28. Sau năm 1954, tiềm năng công cộng của cách mệnh nhì miền Bắc – Nam nước ta là gì ?

A. Kháng chiến kháng Mĩ, giải tỏa trọn vẹn miền Nam.

B. Kháng chiến kháng Mĩ ở miền Bắc, kiến thiết căn nhà nghĩa xã hội ở miền Nam.

C. Hoàn trở thành cơ hội social căn nhà nghĩa vô phạm vi toàn quốc, tiến hành hoà bình, thống nhất giang sơn.

D. Hoàn trở thành cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ sở hữu dân vô phạm vị toàn quốc, tiến hành hoà bình, thống nhất giang sơn.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 29. Đường lối tổ chức kiến thiết căn nhà nghĩa xã hội ở Miền Bắc được xác lập ra sao vô Đại hội Đảng cả nước phen loại III?

A. Ưu tiên cải cách và phát triển công nghiệp nhẹ nhõm - lấy công nghiệp nhẹ nhõm là nền tảng của nền kinh tế tài chính quốc dân.

B. Ra mức độ phái triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ nhõm - lấy công nghiệp nhẹ nhõm là nền tảng của nền kinh tế tài chính quốc dân.

C. Lấy công nghiệp nặng trĩu thực hiện nền tảng của nền kinh tế tài chính - ưu tiên cải cách và phát triển công nghiệp nặng trĩu một cơ hội phù hợp.

D. Kết phù hợp cải cách và phát triển công nghiệp với nông nghiệp - lấy nông nghiệp là nền tảng của nền kinh tế tài chính quốc dân.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 166 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 30. Đại hội đại biểu cả nước phen loại III vẫn bầu ai thực hiện Bế Tắc thư loại nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng?

A. Sài Gòn.     B. Lê Duẩn.

C. Trường Chinh.     D. Phạm Văn Đồng.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 166 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 31. Nội dung này không phản ánh trở thành tựu của plan Nhà nước 5 năm (1961 - 1965)?

Xem thêm: sơ đồ tư duy chị em thúy kiều

A. Giá trị sản lượng công nghiệp nặng trĩu năm 1965 tăng 3 phen đối với năm 1960.

B. Công nghiệp quốc doanh cướp tỉ trọng 93% vô tổng mức sản lượng ngành công nghiệp toàn miền Bắc.

C. Công nghiệp nhẹ nhõm, đái tay chân nghiệp vẫn xử lý được 80% mặt hàng chi tiêu và sử dụng chính yếu mang đến quần chúng.

D. Thương nghiệp cá nhân được Nhà nước ưu tiên cải cách và phát triển nên đã sở hữu được được thị ngôi trường.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 166-167 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 32. Một trong mỗi công trình xây dựng thuỷ lợi rộng lớn được kiến thiết vô thời gian miền Bắc tiến hành plan Nhà nước 5 năm phen loại nhất (1961 – 1965) là

A. công trình xây dựng thuỷ nông Bắc - Hưng - Hải.

B. công trình xây dựng thuỷ lợi Bái Thượng.

C. công trình xây dựng thuỷ lợi Đô Lương.

D. công trình xây dựng thuỷ nông Thác Huống.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 167 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 33. Một trong mỗi trào lưu thi đua đua phát triển nông nghiệp được vạc động trong mỗi năm tiến hành plan 5 năm phen loại nhất (1961 – 1965) ở miền Bắc là

A. “thi đua với Thành Công”.

B. “thi đua với Đại Phong”.

C. thi đua đua nhì “tốt”.

D. thi đua đua tía “nhất”.

Đáp án: B

Giải thích: Một trong mỗi trào lưu thi đua đua phát triển nông nghiệp được vạc động trong mỗi năm tiến hành plan 5 năm phen loại nhất (1961 – 1965) ở miền Bắc là “thi đua với Đại Phong”.

Câu 34.Đại hội đại biểu cả nước phen loại III của Đảng (9-1960) được tổ chức triển khai vô thực trạng nào?

A. Miền Bắc vẫn triển khai xong việc làm kiến thiết và tôn tạo xã hội căn nhà nghĩa, quần chúng đang được phấn khởi tin yêu tưởng hợp tác kiến thiết chính sách mới mẻ.

B. Cách mạng miền Nam đang được đứng trước những trở ngại rộng lớn, quyết sách "tố nằm trong, khử cộng” của Mĩ - Diệm đã trải mang đến lực lượng cách mệnh tổn thất áp lực.

C. Cuộc kháng chiến kháng Mỹ của quần chúng tao đang được bắt gặp trở ngại, chưa tồn tại sự cỗ vũ của những lực lượng độc lập bên trên trái đất.

D. Cách mạng nhì miền Nam đang được gửi quý phái thế tấn công, miền Bắc vẫn triển khai xong cách tân ruộng khu đất và Phục hồi kinh tế tài chính.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 35. Đại hội đại biểu cả nước phen loại III của Đảng (9-1960)có ý nghĩa sâu sắc ra sao so với cách mệnh Việt Nam?

A. Đại hội vẫn đưa ra con phố cải cách và phát triển của cách mệnh Việt Nam: kể từ cách mệnh tư sản dân quyền tiến bộ lên căn nhà nghĩa xã hội, banh rời khỏi thời kỳ mới mẻ mang đến lịch sử dân tộc dân tộc bản địa.

B. Đại hội vẫn đem đến "nguồn ánh sáng” mới mẻ mang đến dân tộc bản địa nước ta triển khai xong cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ sở hữu dân vô toàn quốc và quá đáng lên căn nhà nghĩa xã hội ở miền Bắc.

C. Đại hội vẫn banh rời khỏi 1 thời kỳ mới mẻ mang đến lịch sử dân tộc nước ta - thời kỳ toàn quốc tiến bộ lên con phố xã hội căn nhà nghĩa.

D. Đại hội vẫn tiếp mức độ, dẫn đường mang đến cách mệnh miền Nam, nhằm quần chúng miền Nam tổ chức cuộc “Đồng khởi” thành công xuất sắc.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 36. Hệ thống lối Trường Sơn được gọi là lối 559 vì

A. con phố này còn có tổng chiều nhiều năm là 559 km.

B. đưa ra quyết định banh con phố này của Thủ tướng tá là đưa ra quyết định đem số 559.

C. thương hiệu con phố được đặt điều vô thời hạn tuy nhiên Đảng đưa ra quyết định banh lối (5 - 1959).

D. đơn vị chức năng thứ nhất tổ chức banh lối đem 559 group viên.

Đáp án: C

Giải thích: Hệ thống lối Trường Sơn được gọi là lối 559 vì như thế thương hiệu con phố được đặt điều vô thời hạn tuy nhiên Đảng đưa ra quyết định banh lối (5 - 1959).

Câu 37. Chiến lược "Chiến tranh giành quánh biệt" của Mĩ là

A. một mẫu mã mới mẻ của căn nhà nghĩa thực dân cũ, dựa vào nền tảng lực lượng quân ngụy, bên dưới sự lãnh đạo của cố vấn Mĩ, bởi vì phương tiện đi lại cuộc chiến tranh Mĩ.

B. một mẫu mã cuộc chiến tranh của căn nhà nghĩa thực dân mới mẻ, được tổ chức bởi vì quân group viễn chinh Mĩ và quân chư hầu.

C. một mẫu mã cuộc chiến tranh của căn nhà nghĩa thực dân cũ, được tổ chức bởi vì Quân group quân tiến công mướn, bên dưới sự lãnh đạo của cố vấn Mĩ, phương tiện đi lại cuộc chiến tranh Mĩ.

D. một mẫu mã cuộc chiến tranh của căn nhà nghĩa thực dân mới mẻ, được tổ chức bởi vì quân group tay sai, bên dưới sự lãnh đạo của cố vấn Mĩ, bởi vì phương tiện đi lại cuộc chiến tranh Mĩ.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 168-169 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 38. “Ấp chiến lược” – xương sinh sống của cuộc chiến tranh quan trọng đặc biệt – là

A. điểm triệu tập quản ngại lí sinh hoạt kinh tế tài chính của quần chúng miền Nam.

B. một loại trại triệu tập trá hình được dựng lên nhằm trấn áp, kìm cặp quần chúng, tiến hành "tát nước bắt cá", tiến công phá huỷ 100% trào lưu đấu tranh giành cách mệnh miền Nam.

C. một quy mô kiến thiết kinh tế tài chính - xã hội bởi Mĩ thẳng quản ngại lí ở vùng khu đô thị miền Nam.

D. một quyết sách nhằm mục tiêu cướp lại ruộng khu đất của quần chúng tao, tạo ra ĐK cho những quyền lực địa căn nhà - tư sản hoá ở miền Nam cải cách và phát triển thực hiện chỗ tựa xã hội mang đến tổ chức chính quyền Diệm.

Đáp án: B

Giải thích: “Ấp chiến lược” – xương sinh sống của cuộc chiến tranh quan trọng đặc biệt – là một trong loại trại triệu tập trá hình được dựng lên nhằm trấn áp, kìm cặp quần chúng, tiến hành "tát nước bắt cá", tiến công phá huỷ 100% trào lưu đấu tranh giành cách mệnh miền Nam.

Câu 39. Biện pháp này không được Mĩ - Diệm vận dụng vô quy trình tiến hành kế hoạch "Chiến tranh giành quánh biệt" ?

A. Tiến hành trận đánh tranh giành phá hủy bởi vì thủy quân và ko quân rời khỏi miền Bắc.

B. Trang bị phương tiện đi lại cuộc chiến tranh tân tiến, phổ cập giải pháp "trực thăng vận", "thiết xa xăm vận" mang đến quân nguỵ.

C. Tiến hành những cuộc hành binh càn quét tước quy tế bào rộng lớn vô những địa thế căn cứ cách mệnh.

D. Tăng cường viện trợ quân sự chiến lược mang đến tổ chức chính quyền Diệm, kiến thiết và cải cách và phát triển lực lượng ngụy quân.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 169 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 40. Tại sao Đảng tao trả căn nhà trương binh vận là một trong vô "ba mũi giáp công” nhằm ngăn chặn kế hoạch "Chiến tranh giành quánh biệt” của Mĩ?

A. Vì cuộc kháng chiến của dân tộc bản địa tao là trận đánh đấu ko cân nặng mức độ thân thuộc một đế quốc hùng cường và một nước nhược đái.

B. Vì cuộc kháng chiến của dân tộc bản địa tao là một trong cuộc kháng chiến ngăn chặn căn nhà nghĩa thực dân mới mẻ, nên tích rất rất binh vận nhằm thực hiện tan tan, sụp ụp ngụy quân, ngụy quyền - chỗ tựa của kế hoạch "Chiến tranh giành quánh biệt”.

C. Vì lực lượng cách mệnh miền Nam còn yếu ớt, sử dụng binh vận là một trong mũi giáp công nhằm tiến hành phương châm "lấy vũ trang địch nhằm tiến công địch”.

D. Vì cách mệnh miền Nam là cút kể từ trào lưu đấu tranh giành chủ yếu trị tiến bộ lên vạc động quần chúng tổ chức trận đánh tranh giành cách mệnh, binh vận cũng là một trong mẫu mã đấu tranh giành chủ yếu trị đem hiệu suất cao.

Đáp án: D

Giải thích: Đảng tao trả căn nhà trương binh vận là một trong vô "ba mũi giáp công” nhằm ngăn chặn kế hoạch "Chiến tranh giành quánh biệt” của Mĩ vì như thế cách mệnh miền Nam là cút kể từ trào lưu đấu tranh giành chủ yếu trị tiến bộ lên vạc động quần chúng tổ chức trận đánh tranh giành cách mệnh, binh vận cũng là một trong mẫu mã đấu tranh giành chủ yếu trị đem hiệu suất cao.

Câu 41. Nội dung này phản ánh điểm lưu ý nổi trội của cuộc đấu tranh giành kháng phá huỷ “ấp chiến lược” ở miền Nam?

A. Hoạt động của lực lượng quân giải tỏa tăng thêm ý nghĩa đưa ra quyết định mang đến thắng lợi của cuộc đấu tranh giành.

B. Là cuộc đấu tranh giành "giành khu đất, giành dân" thân thuộc lực lượng cách mệnh và phản cách mệnh bên trên những khu đô thị miền Nam.

C. Cuộc đấu tranh giành kháng - phá huỷ ấp kế hoạch được tổ chức tuy nhiên song với sinh hoạt rào thôn kháng chiến ở vùng quê miền Nam.

D. Là cuộc đấu tranh giành liên tiếp, dằng dai của quần chúng tao nhằm mục tiêu vượt qua kế hoạch "Chiến tranh giành quánh biệt" của Mĩ.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 42. Nội dung này phản ánh trúng nghĩa lịch sử dân tộc của thành công Ấp Bắc (1/1963)?

A. Cuộc đọ mức độ thứ nhất, thắng lợi thứ nhất của lực lượng vũ trang miền Nam với quân viễn chinh Mĩ.

B. Đánh vết bước trưởng thành và cứng cáp của lực lượng vũ trang Miền Nam, thực hiện vỡ nợ giải pháp "trực thăng vận", "thiết xa xăm vận" của Mĩ.

C. Là thành công cần thiết, xác định quân dân miền Nam đem đầy đủ kỹ năng vượt qua quân group TP Sài Gòn.

D. Làm vỡ nợ về cơ bạn dạng kế hoạch “Chiến tranh giành quánh biệt” của đế quốc Mĩ ở miền Nam.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 169 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 43. Sự khiếu nại thay máu chính quyền lật ụp tổ chức chính quyền Diệm (1/ 11/1963) chứng minh điều gì?

A. Mâu thuẫn vô nội cỗ tổ chức chính quyền TP Sài Gòn, thân thuộc Mĩ - Diệm càng ngày càng thâm thúy, ko thể dung hoà được.

B. Đánh vết một thất bại cần thiết của Mĩ trong những việc thiết lập một tổ chức chính quyền tay sai ở Miền Nam.

C. Chứng tỏ tổ chức chính quyền TP Sài Gòn vẫn lung lắc, rủi ro thâm thúy, ko thể ko lật ụp.

D. Chứng tỏ đế quốc Mĩ vẫn thất bại trong những việc thiết lập tổ chức chính quyền tay sai ở miền Nam.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 44. Nội dung này phản ánh trúng tình hình Miền Nam ngay lập tức sau cuộc thay máu chính quyền lật ụp tổ chức chính quyền Diệm – Nhu ngày 1/11/1963?

A. Mĩ vẫn kịp lúc trả Dương Văn Minh lên thay cho và nhanh gọn lẹ ổn định quyết định tình hình.

B. Phong trào đấu tranh giành kháng ngụy quyền ở Miền Nam trong thời điểm tạm thời kết thúc.

C. Chính quyền TP Sài Gòn lâm vào một trong những cuộc rủi ro triền miên với trên 10 cuộc thay máu chính quyền tiếp sau đó.

D. Mĩ kêu gọi con số rộng lớn quân viễn chinh vô Miền Nam canh ty tổ chức chính quyền TP Sài Gòn tại vị.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 45. Đến thời điểm cuối năm 1964, tổ chức chính quyền TP Sài Gòn chỉ từ trấn áp được từng nào “ấp chiến lược” đối với dự kiến?

A. Khoảng một nửa số ấp dự loài kiến.

B. Khoảng 1/3 số ấp dự loài kiến.

C. Khoảng 1/4 số ấp dự loài kiến.

D. Khoảng 1/5 số ấp dự loài kiến.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 46. Mục chi của plan Giôn-xơn – Mác Na-ma-ra là gì?

A. Hoàn trở thành bình quyết định miền Nam trong tầm 18 mon.

B. Hoàn trở thành bình quyết định miền Nam trong tầm 16 mon.

C. Hoàn trở thành bình quyết định miền Nam trong tầm 24 mon.

D. Hoàn trở thành bình quyết định đem trọng tâm miền Nam trong tầm hai năm.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 47. Nội dung này phản ánh trúng nghĩa những thắng lợi của tao bên trên mặt mày trận quân sự chiến lược vô đông đúc - xuân 1964 - 1965?

A. Là thắng lợi quân sự chiến lược rộng lớn, khắc ghi sự sụp ụp trọn vẹn của kế hoạch "Chiến tranh giành quánh biệt" ở miền Nam nước ta.

B. Là thắng lợi quân sự chiến lược rộng lớn, chứng minh quân dân miền Nam rất có thể vượt qua kế hoạch cuộc chiến tranh xâm lăng thực dân mới mẻ của Mĩ.

C. Là thắng lợi khắc ghi sự sụp ụp cơ bạn dạng của kế hoạch "Chiến tranh giành quánh biệt" của đế quốc Mĩ.

D. Là thắng lợi khắc ghi sự sụp ụp trọn vẹn của quốc sách “ấp chiến lược” của địch.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 172 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 48. Một trào lưu thi đua đua ở miền Nam vô thời gian pk kháng kế hoạch "Chiến tranh giành quánh biệt" là

A. tóm lấy thắt sườn lưng địch tuy nhiên tiến công.

B. mò mẫm Mĩ tuy nhiên tiến công, mò mẫm ngụy tuy nhiên khử.

C. thi đua đua Ấp Bắc, giết thịt giặc lập công.

D. vòng đai khử Mĩ.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 49. Một trào lưu thanh niên được vạc động vô năm 1965 ở miền Nam là

A. trào lưu "Hai giỏi".

B. trào lưu "Ba sẵn sàng".

C. trào lưu "Năm xung phong".

D. trào lưu thi đua đua giành danh hiệu "Dũng sĩ khử Mĩ.

Đáp án: C

Giải thích: trào lưu thanh niên được vạc động vô năm 1965 ở miền Nam là trào lưu "Năm xung phong".

Câu 50. Nội dung này tại đây không nên là trọng trách của miền Bắc nước ta sau 1954?

A. Viện trợ mang đến mặt trận miền Nam.

B. Tiến hành cơ hội social căn nhà nghĩa.

C. Trực tiếp kháng chính sách Mĩ - Diệm.

D. Chống cuộc chiến tranh phá hủy của Mĩ.

Đáp án: C

Giải thích: Sau năm 1954, miền Bắc ko thẳng đấu tranh giành kháng chính sách Mĩ – Diệm, này đó là trọng trách của cách mệnh miền Nam nước ta.

Câu 51. Nhiệm vụ của cách mệnh miền Nam sau 1954 là gì?

A. Tiến hành đấu tranh giành vũ trang nhằm vượt qua cuộc chiến tranh xâm lăng của Mĩ, Diệm.

B. Tiến hành cơ hội social căn nhà nghĩa cùng theo với miền Bắc.

C. Cùng với miền Bắc tổ chức việc làm kiến thiết căn nhà nghĩa xã hội.

D. Đấu tranh giành ngăn lại tiếp viện của Mĩ mang đến tổ chức chính quyền TP Sài Gòn.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 158 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 52. Cách mạng miền Nam đem tầm quan trọng ra sao trong những việc tiến công ụp thống trị của đế quốc Mĩ và tổ chức chính quyền tay sai, giải tỏa miền Nam thống nhất khu đất nước?

A. Có tầm quan trọng cần thiết nhất.

B. Có tầm quan trọng cơ bạn dạng nhất.

C. Có tầm quan trọng đưa ra quyết định thẳng.

D. Có tầm quan trọng đưa ra quyết định nhất.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 53. Thủ đô Hà Nội Thủ Đô được giải tỏa vô thời hạn nào?

A. 10 -10- 1954.       B. 25 - 10 -1955.

C. 12 - 12- 1954.       D. 18 - 10 - 1954.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 157 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 54. Nhiệm vụ của cách mệnh miền Bắc sau năm 1954 là gì?

A. Đấu tranh giành kháng Mĩ - Diệm.

B. Tiến hành cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ sở hữu dân.

C. Chuyển quý phái tổ chức cơ hội social căn nhà nghĩa.

D. Hoàn trở thành thống nhất giang sơn về mặt mày giang sơn.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 158 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 55. Đường lối thể hiện tại sự tạo ra, lạ mắt của Đảng vô thời kháng Mĩ cứu vớt nước là:

A. Tiến hành cơ hội social căn nhà nghĩa ở miền Bắc.

B. Tiến hành cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ sở hữu dân ở miền Nam.

C. Tiến hành bên cạnh đó cách mệnh dân tộc bản địa dân căn nhà ở miền Nam và cơ hội social căn nhà nghĩa ở miền Bắc.

D. Tất cả những lối lối bên trên.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 56. Miền Bắc VN trọn vẹn được giải tỏa vô thời hạn nào?

A. 10 - 10 - 1954.       B. 16 - 5 -1955.

C. 10 - 10 - 1955.       D. 13 - 5 -1955.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 157 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 57. Nội dung này phản ánh không thiếu nhất trọng trách của cách mệnh VN sau năm 1954?

A. Xây dựng căn nhà nghĩa xã hội ở miền Bắc, tương hỗ mang đến cách mệnh miền Nam.

B. Tiến hành cách mệnh dân tộc bản địa dân căn nhà ở miền Nam, kháng Mĩ - Diệm.

C. Miền Bắc kiến thiết căn nhà nghĩa xã hội, miền Nam tổ chức cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ sở hữu dân, tiến bộ cho tới thống nhất nước căn nhà.

D. Miền Bắc kiến thiết căn nhà nghĩa xã hội, tiếp viện mang đến miền Nam, miền Nam tổ chức cách mệnh dân người chủ sở hữu dân, bảo đảm an toàn miền Bắc tiến hành thống nhất nước căn nhà.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 58. Thắng lợi cần thiết nhất vô việc làm cách tân ruộng khu đất ở miền Bắc (1954 – 1956) là

A. vẫn liên kết dân cày vô cuộc đấu tranh giành ngăn chặn quân thù mới mẻ – đế quốc Mĩ.

B. giải tỏa dân cày ngoài ách áp bức, tách lột của địa căn nhà phong loài kiến.

C. trả dân cày lên vị thế thực hiện căn nhà ở vùng quê.

D. vẫn tiến công ụp toàn cỗ giai cấp cho địa căn nhà phong loài kiến.

Đáp án: B

Giải thích: Thắng lợi cần thiết nhất vô việc làm cách tân ruộng khu đất ở miền Bắc (1954 – 1956) là giải tỏa dân cày ngoài ách áp bức, tách lột của địa căn nhà phong loài kiến.

Câu 59. Đến năm 1960, ở miền Bắc đem 85% hộ dân cày, 68% diện tích S khu đất đai vô liên minh xã nông nghiệp. Đó là thành phẩm của:

A. cách tân ruộng khu đất.

B. Phục hồi kinh tế tài chính.

C. tôn tạo xã hội căn nhà nghĩa.

D. kiến thiết liên minh xã.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 60. vì sao cơ bạn dạng nhất kéo theo trào lưu “Đồng khởi” (1959 – 1960) là:

A. Mĩ - Diệm phá huỷ Hiệp quyết định Giơ-ne-vơ, tiến hành quyết sách "tố nằm trong, khử cộng".

B. sự soi lối của Nghị quyết Hội nghị phen loại 15 của Đảng về lối lối cách mệnh miền Nam.

C. quyết sách thống trị của Mĩ - Diệm thực hiện mang đến cách mệnh miền Nam bị tổn thất áp lực.

D. quần chúng miền Nam ham muốn đứng lên giành lấy quyền sinh sống.

Đáp án: B

Xem thêm: văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Xem tăng thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử 12 đem đáp án ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia hoặc khác:

  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 21: Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc- Đấu tranh giành kháng Đế quốc Mĩ và tổ chức chính quyền TP Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965) (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 22: Hai miền giang sơn thẳng pk kháng Đế quốc Mĩ xâm lược- Miền Bắc vừa vặn pk vừa vặn phát triển (1965-1973) (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 22: Hai miền giang sơn thẳng pk kháng Đế quốc Mĩ xâm lược- Miền Bắc vừa vặn pk vừa vặn phát triển (1965-1973) (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 23: Khôi phục và cải cách và phát triển kinh tế- xã hội miền Bắc- Giải phóng trọn vẹn miền nam bộ (1973-1975) (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 23: Khôi phục và cải cách và phát triển kinh tế- xã hội miền Bắc- Giải phóng trọn vẹn miền nam bộ (1973-1975) (phần 2)

Săn SALE shopee mon 11:

  • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi đua, bài bác giảng powerpoint, khóa đào tạo giành cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây tạo ra bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official