trắc nghiệm sử 11 bài 22Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 22 (có đáp án): Xã hội nước Việt Nam vô cuộc khai quật nằm trong địa chuyến loại nhất của thực dân Pháp

Câu 1. Năm 1897, thực dân Pháp CN vật nào là quý phái thực hiện Toàn quyền Đông Dương?

Quảng cáo

Bạn đang xem: trắc nghiệm sử 11 bài 22

A. Rivie       B. Gáchủ nghĩaiê

C. Pôn Đume       D. Bôlaéc

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 Trang 137 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 2. Đặc điểm nổi trội của nền kinh tế tài chính nước Việt Nam trong thời gian cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là

A. kinh tế nông nghiệp trở nên tân tiến, kinh tế tài chính công nghiệp chậm chạp phân phát triển

B. xuất hiện tại những nõn mống của nền kinh tế tài chính tư bạn dạng mái ấm nghĩa tuy nhiên manh mún và thuộc về vô Pháp

Quảng cáo

C. thương nghiệp trở nên tân tiến với việc không ngừng mở rộng gặp mặt buôn bán

D. hệ thống đàng giao thông vận tải thủy, cỗ, sản phẩm ko được ngỏ rộng

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 Trang 138 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 3. Trước cuộc Lúc thác nằm trong địa chuyến loại nhất của thực dân Pháp, xã hội nước Việt Nam với nhì giai cung cấp cơ bạn dạng là

A. địa mái ấm phong con kiến và đái tư sản

B. địa mái ấm phong con kiến và tư sản

C. địa mái ấm phong con kiến và nông dân

D. công nhân và nông dân

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 Trang 138 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 4. Giai cung cấp người công nhân nước Việt Nam triệu tập tấp nập nhất ở ngành nào?

A. Khai thác mỏ       B. Đồn điền

C. Công nghiệp đóng góp tàu       D. Các xí nghiệp sản xuất chế biến

Quảng cáo

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 5. Đầu thế kỉ XX, tiềm năng đấu tranh giành của giai cung cấp người công nhân nước Việt Nam là gì?

A. Đòi nghĩa vụ và quyền lợi kinh tế tài chính

B. Đòi nghĩa vụ và quyền lợi giai cấp

C. Đòi nghĩa vụ và quyền lợi dân tộc bản địa

D. Đòi quyền tự tại, dân chủ

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 6. Thực dân Pháp đang được triển khai quyết sách nào là ngay lập tức kể từ Lúc tổ chức việc làm khai quật nằm trong địa chuyến loại nhất ở Việt Nam?

A. Chính sách “chia nhằm trị”

B. Chính sách “dùng người Pháp trị người Việt”

C. Chính sách “đồng hóa” dân tộc bản địa Việt Nam

D. Chính sách “khủng thân phụ trắng” so với những người dân kháng đối

Đáp án: A

Giải thích: Từ Lúc tổ chức việc làm khai quật nằm trong địa chuyến loại nhất ở nước Việt Nam, thực dân Pháp đang được triển khai quyết sách “chia nhằm trị”, phân tách toàn quốc trở thành thân phụ Kì với 3 chính sách không giống nhau

Câu 7. Trong quy trình khai quật nằm trong địa ở nước Việt Nam, thực dân Pháp chú ý vô ngành nào?

Quảng cáo

A. Công nghiệp nặng trĩu       B. Công nghiệp nhẹ

C. Khai thác mỏ       D. Luyện kim và cơ khí

Đáp án: C

Giải thích: Mục 1 Trang 137 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 8. Giai cung cấp hoặc đẳng cấp nào là ở nước Việt Nam càng ngày càng gánh Chịu nhiều loại thuế và bị gian khổ rất rất trăm bề vô thời hạn thực dân Pháp tổ chức việc làm khai quật nằm trong địa chuyến loại nhất?

A. Tầng lớp tư sản dân tộc bản địa

B. Tầng lớp đái tư sản

C. Giai cung cấp người công nhân

D. Giai cung cấp nông dân

Đáp án: D

Giải thích: Mục 2 Trang 138 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 9. Giai cung cấp người công nhân nước Việt Nam đa số xuất thân mật từ

A. tư sản       B. nông dân

C. tiểu tư sản       D. địa mái ấm nhỏ.

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 10. Hệ ngược lớn số 1 vô quyết sách thống trị của thực dân Pháp so với nước Việt Nam sau cuộc khai quật nằm trong địa chuyến loại nhất là

A. Nền kinh tế tài chính trở nên tân tiến theo phía tư bạn dạng mái ấm nghĩa, xã hội không nhiều thay đổi đổi

B. Công thương nghiệp trở nên tân tiến, nông nghiệp lỗi thời, xã hội không tồn tại thay đổi đổi

C. Cơ cấu kinh tế tài chính không ít với sự lay chuyển, tổ chức cơ cấu xã hội chuyển đổi sâu sắc sắc

D. Cơ cấu kinh tế tài chính không tồn tại sự thay cho thay đổi, tổ chức cơ cấu xã hội chuyển đổi sâu sắc sắc

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 11. Qua cuộc khai quật nằm trong địa chuyến loại nhất của thực dân Pháp, cách thức tạo ra nào là từng bước gia nhập vô Việt Nam?

A. Phương thức tạo ra phong kiến

B. Phương thức tạo ra nhỏ, tự túc tự động cấp

C. Phương thức tạo ra thực dân

D. Phương thức tạo ra tư bạn dạng mái ấm nghĩa

Đáp án: D

Giải thích: Mục 1 Trang 138 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 12. Để tối nhiều hóa mối cung cấp lợi tức đầu tư, vô cuộc khai quật nằm trong địa chuyến loại nhất ở nước Việt Nam, thực dân Pháp vẫn lưu giữ cách thức tách lột nào?

A. Phương thức tách lột tư bạn dạng mái ấm nghĩa

B. Phương thức tách lột phong kiến

C. Phương thức tách lột thực dân

D. Phương thức tách lột chi phí tư bạn dạng mái ấm nghĩa

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 Trang 138 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 13. Cuộc khai quật nằm trong địa chuyến loại nhất của thực dân Pháp ở nước Việt Nam đã từng xuất hiện tại những giai cung cấp và đẳng cấp xã hội mới nhất, tê liệt là

A. địa mái ấm nhỏ và công nhân

B. công nhân, tư sản dân tộc bản địa và đái tư sản

C. công nhân, dân cày và tư sản dân tộc

D. công nhân, dân cày và đái tư sản

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 14. Giai cung cấp nào là thành lập và hoạt động trước cuộc khai quật nằm trong địa chuyến loại nhất của thực dân Pháp ở nước Việt Nam và trở nên lực lượng phần đông của cơ hội mạng?

A. Tư sản dân tộc      B. Công nhân

C. Nông dân       D. Tiểu tư sản

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 15. Phong trào đấu tranh giành của người công nhân nước Việt Nam trong mỗi năm đầu thế kỉ XX còn mang tính chất tự động phân phát vì

A. đấu tranh giành ko mạnh mẽ và uy lực, ko kiên quyết

B. đấu tranh giành chỉ đòi hỏi nghĩa vụ và quyền lợi về kinh tế

C. chưa quan hoài đấu tranh giành đòi hỏi những quyền tự tại dân chủ

D. sự đàn áp man rợ của thực dân Pháp

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 16. Lực lượng xã hội nào là sau đây đang được tiếp nhận luồng tư tưởng mới nhất phía bên ngoài vô nước Việt Nam đầu thế kỉ XX?

A. Nông dân

B. Công nhân

C. Sĩ phu yêu thương nước tiến bộ bộ

D. Sĩ phu yêu thương nước

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 17. Những năm cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, tư tưởng tiến bộ cỗ kể từ những nước nào là đang được tác động cho tới Việt Nam?

A. Các nước Đông Nam Á

B. Nhật Bản và Trung Quốc

Xem thêm: đề thi vào 10 môn văn

C. Anh và Pháp

D. Ấn Độ và Trung Quốc

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 18. Để tổ chức khai quật nằm trong địa ở nước Việt Nam, trước không còn thực dân Pháp đang được phải

A. sẵn sàng thiệt nhiều vốn liếng và lực lượng người công nhân thực hiện mướn.

B. triển khai quy trình xâm lăng và bình tấp tểnh nước Việt Nam.

C. fake giai cung cấp tư sản kể từ Pháp quý phái nước Việt Nam.

D. ổn định tấp tểnh kinh tế tài chính, chủ yếu trị ở chủ yếu quốc.

Đáp án: B

Giải thích: Sau Lúc triển khai xong quy trình xâm lăng và bình tấp tểnh nước Việt Nam, thực dân Pháp mới nhất hợp tác vô tổ chức việc làm khai quật nằm trong địa

Câu 19. Thực dân Pháp cần thất lạc từng nào năm mới tết đến rất có thể tổ chức khai quật được Việt Nam?

A. hai mươi năm.     B. 30 năm.

C. 40 năm.     D. 50 năm.

Đáp án: B

Giải thích: Sau Lúc triển khai xong việc làm xâm lăng nước Việt Nam, thực dân Pháp cần thất lạc 13 năm mới tết đến rất có thể tổ chức khai quật nằm trong địa, từ thời điểm năm 1884 cho tới năm 1897

Câu đôi mươi. Thực dân Pháp tổ chức khai quật nằm trong địa chuyến loại nhất ở nước Việt Nam trong tầm thời hạn nào?

A. Từ năm 1897 cho tới năm 1914.

B. Từ năm 1898 cho tới năm 1914.

C. Từ năm 1899 cho tới năm 1914.

D. Từ năm 1897 cho tới năm 1916.

Đáp án: A

Giải thích: Mục 1 Trang 137 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 21. Giai cung cấp người công nhân nước Việt Nam được tạo hình trong tầm thời hạn nào?

A. Sau Chiến tranh giành trái đất loại nhất.

B. Trong Chiến tranh giành trái đất loại nhất.

C. Trong cuộc khai quật nằm trong địa chuyến loại nhất của Pháp ở nước Việt Nam.

D. Sau cuộc khai quật nằm trong địa chuyến loại nhất của Pháp ở nước Việt Nam.

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 22. Thực dân Pháp triển khai quyết sách “chia nhằm trị” vì thế cách

A. tách nước Việt Nam ngoài Lào và Cam-pu-chia.

B. phân tách nước Việt Nam trở thành nhì miền: miền Bắc và miền Nam.

C. phân tách nước Việt Nam trở thành thân phụ xứ: Bắc Kì, Trung Kì, Nam Kì.

D. phân tách dân tộc bản địa nước Việt Nam trở thành nhiều đẳng cấp không giống nhau.

Đáp án: C

Giải thích: Thực dân Pháp triển khai quyết sách “chia nhằm trị” bằng phương pháp phân tách nước Việt Nam trở thành thân phụ xứ: Bắc Kì, Trung Kì, Nam Kì với thân phụ chính sách không giống nhau: Bắc Kì – khu đất bảo lãnh, Nam Kì – xứ nằm trong địa, Trung Kì – triều Nguyễn quản ngại lí bên dưới sự trấn áp của Pháp

Câu 23. Trong quyết sách “chia nhằm trị” ở nước Việt Nam, thực dân Pháp lựa chọn vùng nào là là vùng khu đất nằm trong Pháp?

A. Bắc Kì.

B. Trung Kì.

C. Nam Kì.

D. Cả Bắc, Trung, Nam Kì.

Đáp án: C

Giải thích: Trong quyết sách “chia nhằm trị” ở nước Việt Nam, thực dân Pháp lựa chọn vùng khu đất Nam Kì là vùng khu đất nằm trong Pháp

Câu 24. Chính sách rạm độc nhất vô nhị của thực dân Pháp bên trên nghành nghề dịch vụ nông nghiệp ở nước Việt Nam vô quy trình khai quật nằm trong địa là chủ yếu sách

A. tăng nhanh việc cướp đoạt ruộng khu đất của dân cày nước Việt Nam.

B. lập những trạm gác điền nhằm trồng những loại cây lâu năm.

C. thu mua sắm hoa màu với giá cực rẻ mạt so với dân cày.

D. tăng những loại thuế so với tạo ra nông nghiệp.

Đáp án: A

Giải thích: Mục 1 Trang 137 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 25. Tầng lớp tư sản dân tộc bản địa ở Việt đi ra với xuất xứ từ

A. một vài người đứng đi ra hoạt động và sinh hoạt công thương nghiệp nghiệp.

B. một vài người dân cày phong phú chuyển hướng làn phân cách sale,

C. một vài đái tư sản với không nhiều vốn liếng chuyển hướng làn phân cách sale.

D. tư bạn dạng Pháp vô nước Việt Nam kinh doanh.

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 Trang 139 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 26. Sau Lúc đang được triển khai xong về cơ bạn dạng cuộc xâm lăng nước Việt Nam, thực dân Pháp bắt đầu

A. khai quật nằm trong địa chuyến loại nhất.

B. khai quật nằm trong địa chuyến loại nhì.

C. xúc tiến bộ việc thiết lập máy bộ cơ quan ban ngành thực dân và chính sách bảo lãnh lên phần cương vực Bắc Kì và Trung Kì.

D. xúc tiến bộ việc lập máy bộ thống trị bên trên toàn nước Việt Nam.

Đáp án: C

Câu 27. Tôn Thất Thuyết mượn danh Hàm Nghi xuống chiếu Cần vương vãi, lôi kéo văn thân mật, sĩ phu và quần chúng toàn quốc đứng lên, vì thế vua nhưng mà kháng chiến vô thời hạn nào?

A. Ngày 20-7-1885.

B. Ngày 02-7-1885.

C. Ngày 13-7-1885.

D. Ngày 17-3-1885.

Đáp án: C

Câu 28. Tiêu biểu nhất mang đến trào lưu Cần vương vãi kể từ Thanh Hoá cho tới Phú Yên là trào lưu nào?

A. Cuộc khởi nghĩa của Mai Xuân Thưởng ở Tỉnh Bình Định.

B. Cuộc khởi nghĩa của Lê Trung Đình ở Tỉnh Quảng Ngãi.

C. Cuộc nổi dậy của Bùi Điền, Nguyễn Đức Nhuận.

D. Cuộc khởi nghĩa của Đào Doãn Địch, Nguyễn Duy Cung.

Đáp án: A

Câu 29. Cuối năm 1888, tự sự phản bội của người nào, vua Hàm Nghi rớt vào tay giặc Pháp?

A. Của Nguyễn Quang Ngọc.

B. Của Tôn Thất Thuyết.

C. Của Trương Quang Ngọc.

D. Của Nguyễn Duy Cung.

Đáp án: C

Câu 30. Cuộc khởi nghĩa Hùng Lĩnh ra mắt ở vùng nào là, tự ai lãnh đạo?

A. Tại vùng rừng núi phía tây tỉnh Thanh Hoá, tự Cao Điền và Tống Duy Tân chỉ dẫn.

B. Tại vùng rừng núi Nghệ An, tự Cao Điền và Hoàng Hoa Thám chỉ dẫn.

C. Tại vùng rừng núi Quảng Bình, tự Tống Duy Tân và Cao Thắng chỉ dẫn.

D. Tại đồng vì thế và trung du Thanh Hoá, tự Phan Đình Phùng và Tống Duy Tân chỉ dẫn.

Đáp án: A

Câu 31. Cuộc khởi nghĩa Ba Đình bị thất bại vô thời hạn nào?

A. Ngày 6-1-1887.

B. Ngày 15-1-1887.

C. Ngày 21-1-1887.

D. Ngày 22-2-1887.

Đáp án: C

Câu 32. Cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy ra mắt trong tầm thời gian

A. từ thời điểm năm 1885 cho tới năm 1887.

B. từ thời điểm năm 1887 cho tới năm 1889.

C. từ thời điểm năm 1885 cho tới năm 1892.

D. từ thời điểm năm 1885 cho tới năm 1888.

Đáp án: C

Xem thêm thắt thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử 11 với đáp án, hoặc khác:

  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 23: Phong trào yêu thương nước và cách mệnh nước Việt Nam từ trên đầu thế kỉ XX cho tới Chiến tranh giành trái đất loại nhất (1914) (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 23: Phong trào yêu thương nước và cách mệnh nước Việt Nam từ trên đầu thế kỉ XX cho tới Chiến tranh giành trái đất loại nhất (1914) (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 24: nước Việt Nam trong mỗi năm Chiến tranh giành trái đất loại nhất (1914 -1918) (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 24: nước Việt Nam trong mỗi năm Chiến tranh giành trái đất loại nhất (1914 -1918) (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 25: Sơ kết lịch sử dân tộc nước Việt Nam (1858 -1918) (phần 1)

Săn SALE shopee mon 11:

  • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá cực rẻ
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua giành riêng cho nghề giáo và gia sư giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với ứng dụng VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.
Giải bài bác tập luyện lớp 11 sách mới nhất những môn học