trắc nghiệm sử 11 bài 20Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài đôi mươi (có đáp án): Chiến sự mở rộng đi ra cả nước

Câu 1. Sau khi chiếm hữu được sáu tỉnh Nam Kì, thực dân Pháp đã trải gì?

Quảng cáo

Bạn đang xem: trắc nghiệm sử 11 bài 20

A. Tìm cơ hội xoa nhẹ nhàng cuộc đấu giành của nhân dân

B. Tìm cơ hội mua sắm chuộc triều đình ngôi nhà Nguyễn

C. Bắt tay thiết lập máy bộ thống trị, sẵn sàng plan tiến công đi ra Bắc Kì

D. Ngừng plan không ngừng mở rộng trận chiến nhằm gia tăng lực lượng

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 117 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 2. Nội dung nào là không phản ánh đích quyết sách của phòng Nguyễn sau thời điểm Pháp đã sở hữu sáu tỉnh Nam Kì?

A. Tiếp tục triển khai quyết sách “Bế quan liêu lan cảng”

Quảng cáo

B. Cử những phái bộ lên đường Pháp nhằm thương thuyết đòi hỏi lại sáu tỉnh Nam Kì

C. Đàn áp đẫm ngày tiết những cuộc khởi nghĩa của nhân dân

D. Từ chối từng ý kiến đề xuất cải tân duy tân khu đất nước

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 116 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 3. Đứng trước vận nước nguy khốn nan, ai là kẻ vẫn bạo dạn nhấc lên triều đình những bạn dạng điếu trần, giãi tỏ chủ ý cải tân duy tân?

A. Nguyễn Tri Phương       B. Nguyễn Trường Tộ

C. Tôn Thất Thuyết       D. Hoàng Diệu

Quảng cáo

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 (phần I) Trang 116 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 4. Để sẵn sàng tiến công đi ra Bắc Kì đợt loại nhất, thực dân Pháp đã trải gì?

A. Xây dựng lực lượng quân team ở Bắc Kì

B. Tăng cường viện binh hỗ trợ cho tới quân ở Bắc Kì

C. Cử loại gián điệp đi ra Bắc tóm tình hình và mách bảo một vài tín vật dụng Công giáo lầm lạc

D. Gây mức độ éo buộc triều đình ngôi nhà Nguyễn kí hiệp ước mới

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 117 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 5. Thực dân Pháp vẫn viện cớ nào là nhằm tiến công đi ra Bắc Kì đợt loại nhất (1873)?

A. Nhà Nguyễn vẫn kế tiếp quyết sách “bế quan liêu lan cảng”

B. Nhà Nguyễn đàn áp đẫm ngày tiết những cuộc khởi nghĩa của nông dân

C. Nhà Nguyễn nhờ giải quyết và xử lý “vụ Đuypuy”

Quảng cáo

D. Nhà Nguyễn phản đối những quyết sách tai ngược của Pháp

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 117 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 6. Tướng Pháp lãnh đạo cuộc tiến công đi ra Bắc Kì đợt loại nhất (1873) là

A. Gácniê       B. Bôlaéc

C. Rivie       D. Rơve

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 117 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 7. Ngày 20-11-1873, quân Pháp vẫn nổ súng tiến công thành phố nào là ở Bắc Kì?

A. Hà Nội       B. Hung Yên

C. Hải Dương       D. Nam Định

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 117 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 8. Vì sao quân team triều đình nhanh gọn thất thủ bên trên trở thành Hà Thành năm 1873?

A. Triều đình ngôi nhà Nguyễn vẫn đầu mặt hàng thực dân Pháp

B. Quân triều đình phản kháng yếu ớt ớt nên nhanh gọn tan rã

C. Quân triều đình chỉ chống thủ, và ko kết phù hợp với quần chúng kháng chiến

D. Triều đình mải băn khoăn ứng phó với trào lưu đấu giành của nhân dân

Đáp án: C

Giải thích: Câu liên hệ

Câu 9. Trận tiến công nào là tạo ra được giờ vang lớn số 1 ở Bắc Kì năm 1873?

A. Trận vây hãm quân thù nhập trở thành Hà Nội

B. Trận hành động ở cửa ngõ dù Quan Chưởng (Hà Nội)

C. Trận phục kích bên trên CG cầu giấy (Hà Nội)

D. Trận phục kích bên trên cầu Hàm Rồng (Thanh Hóa)

Đáp án: C

Giải thích: Mục 3 (phần I) Trang 118 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 10. Trong trận CG cầu giấy (Hà Nội) đợt loại nhất (12-1873), thương hiệu tướng tá Pháp nào là vẫn tử trận?

A. Gácniê       B. Rivie

C. Hácmăng       D. Đuypuy

Đáp án: A

Giải thích: Mục 3 (phần I) Trang 118 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 11. Trong trận hành động ở cửa ngõ dù Quan Chưởng, ai đó đã lãnh đội binh sĩ hành động cho tới nằm trong nhằm đảm bảo thành?

A. Một viên Chưởng cơ       B. Nguyễn Tri Phương

C. Lưu Vĩnh Phúc       D. Hoàng Tá Viêm

Đáp án: A

Giải thích: Mục 3 (phần I) Trang 118 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 12. Chiến thắng CG cầu giấy đợt loại nhất (1873) vẫn khiến cho thực dân Pháp phải

A. tăng thời gian nhanh viện binh hỗ trợ đi ra Bắc Kì

B. hoang đem băn khoăn kinh hoàng và dò la cơ hội thương lượng

C. bàn plan không ngừng mở rộng cuộc chiến tranh xâm lăng đi ra Bắc Kì

D. ráo riết tăng cường triển khai thủ đoạn xâm lăng toàn cỗ Việt Nam

Xem thêm: cùng em học toán lớp 4

Đáp án: B

Giải thích: Mục 3 (phần I) Trang 118 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 13. Hãy bố trí những sự khiếu nại tại đây theo như đúng trình tự động thời gian:

1. Pháp nổ súng tiến công trở thành Hà Thành đợt loại nhất

2. Phong trào phản đối triều đình ngôi nhà Nguyễn kí Hiệp ước Giáp Tuất dưng cao từng cả nước

3. Thực dân Pháp phái đại úy Gácniê đem quân đi ra Bắc

A. 1,2,3       B. 2,1,3

C. 3,2,1       D. 3,1,2

Đáp án: D

Giải thích: Mục 3 (phần I) Trang 118 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 14. Vì sao thực dân Pháp dò la cơ hội thương lượng với triều đình ngôi nhà Nguyễn nhằm kí kết bạn dạng hiệp ước mới mẻ nhập năm 1874?

A. Pháp thất bại trong công việc xâm chiếm trở thành Hà Nội

B. Pháp bị ngăn tiến công ở Thanh Hóa

C. Pháp thất bại nhập trận CG cầu giấy đợt loại nhất

D. Pháp thất bại nhập trận CG cầu giấy đợt loại hai

Đáp án: C

Giải thích: Mục 3 (phần I) Trang 118 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 15. Triều đình ngôi nhà Nguyễn đã trải gì sau thắng lợi của quân dân tao bên trên trận CG cầu giấy đợt loại nhất (1873)?

A. Kí Hiệp ước Giáp Tuất (1874) với thực dân Pháp

B. Lãnh đạo quần chúng kháng chiến kháng Pháp

C. Cử Tổng đốc Hoàng Diệu kế tiếp lãnh đạo cuộc kháng chiến

D. Tiến hành cải tân duy tân khu đất nước

Đáp án: A

Giải thích: Mục 3 (phần I) Trang 119 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 16. Hiệp ước nào là sau đây ghi lại việc triều đình ngôi nhà Nguyễn đầu tiên quá nhận sáu tỉnh Nam Kì là khu đất nằm trong Pháp?

A. Hiệp ước Nhâm Tuất       B. Hiệp ước Giáp Tuất

C. Hiệp ước Hácmăng       D. Hiệp ước Patơnốt

Đáp án: B

Giải thích: Mục 3 (phần I) Trang 119 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 17. Thực dân Pháp vẫn viện cớ nào là nhằm xâm lăng Bắc Kì đợt loại nhì (1882)?

A. Nhà Nguyễn vẫn kế tiếp quyết sách “bế quan liêu lan cảng”

B. Nhà Nguyễn đàn áp đẫm ngày tiết những cuộc khởi nghĩa của nông dân

C. Nhà Nguyễn kế tiếp đem sự giao hiếu với ngôi nhà Thanh ở Trung Quốc

D. Nhà Nguyễn vi phạm Hiệp ước Giáp Tuất (1874)

Đáp án: D

Giải thích: Mục 1 (phần II) Trang 119 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 18. Tên tướng tá Pháp nào là vẫn lãnh đạo cuộc tấn công đi ra Bắc Kì đợt loại hai?

A. Gácniê       B. Rivie

C. Cuốcbê       D. Đuypuy

Đáp án: B

Giải thích: Mục 1 (phần II) Trang 119 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 19. Người chỉ dẫn quan liêu quân triều đình ngăn chặn cuộc tiến công trở thành Hà Thành đợt loại nhì (1882) của quân Pháp là

A. Nguyễn Tri Phương       B. Lưu Vĩnh Phúc

C. Hoàng Diệu       D. Hoàng Tá Viêm

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 (phần II) Trang 120 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu đôi mươi. Chiến thắng CG cầu giấy đợt loại nhì chứng minh điều gì về niềm tin kháng chiến kháng Pháp của quần chúng ta?

A. Lòng yêu thương nước và quyết tâm đảm bảo Tổ quốc của quần chúng ta

B. Tinh thần hòa hợp thân thích triều đình và quần chúng nhập kháng chiến

C. Lối tiến công giặc tài tình của quần chúng ta

D. Sự kết hợp uyển chuyển, đồng hóa của quân và dân ta

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 (phần II) Trang 121 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 21. Chiến thắng CG cầu giấy đợt loại nhất (1873) và đợt loại nhì (1883) đều là chiến công của lực lượng nào?

A. Dân binh Hà Nội

B. Quan quân quân sĩ triều đình

C. Quân Cờ đen kịt của Lưu Vĩnh Phúc

D. Quân Cờ đen kịt của Lưu Vĩnh Phúc kết phù hợp với quân của Hoàng Tá Viêm

Đáp án: D

Giải thích: Câu liên hệ

Câu 22. Sự khiếu nại nào là ghi lại sự đầu mặt hàng trọn vẹn của triều đình ngôi nhà Nguyễn trước sự việc xâm lăng của thực dân Pháp?

A. Quân Pháp tiến công và chiếm hữu được Thuận An

B. Triều đình kí Hiệp ước Hácmăng (1883) và Hiệp ước Patơnốt (1884)

C. Thành Hà Thành thất thủ đợt loại nhất (1873)

D. Thành Hà Thành thất thủ đợt loại nhì (1882)

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 (phần III) Trang 123 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Xem thêm thắt thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử 11 đem đáp án, hoặc khác:

  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 21: Phong trào yêu thương nước kháng Pháp của quần chúng tao cuối thế kỉ XIX (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 21: Phong trào yêu thương nước kháng Pháp của quần chúng tao cuối thế kỉ XIX (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 22: Xã hội nước ta nhập cuộc khai quật nằm trong địa đợt loại nhất của thực dân Pháp (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 22: Xã hội nước ta nhập cuộc khai quật nằm trong địa đợt loại nhất của thực dân Pháp (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 23: Phong trào yêu thương nước và cách mệnh nước ta từ trên đầu thế kỉ XX cho tới Chiến giành toàn cầu loại nhất (1914) (phần 1)

Săn SALE shopee mon 11:

  • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá cực mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề đua giành cho nghề giáo và gia sư giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem phầm mềm VietJack bên trên Smartphone, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài xích luyện lớp 11 sách mới mẻ những môn học