trắc nghiệm lịch sử 12 bài 21Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 21 (có đáp án): Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc

Bộ 60 thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử lớp 12 Bài 21: Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc đem đáp án, tinh lọc với những thắc mắc trắc nghiệm rất đầy đủ những mức chừng phân biệt, thông hiểu, áp dụng hùn học viên ôn luyện trắc nghiệm, gia tăng kiến thức và kỹ năng nhằm đạt điểm trên cao vô bài xích thi đua trắc nghiệm môn Lịch Sử lớp 12.

Câu 1. Sự khiếu nại cần thiết nào là đang được xẩy ra vào trong ngày 10/10/1954?

Bạn đang xem: trắc nghiệm lịch sử 12 bài 21

Quảng cáo

A. Miền Bắc nước ta trọn vẹn hóa giải.

B. Trung ương Đảng và nhà nước về bên Thủ đô.

C. Quân tao tiến thủ vô tiếp quản lí Thủ đô.

D. Tên binh Pháp sau cùng rút ngoài nước ta.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 157 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 2. Pháp tiến hành rút quân ngoài miền Nam nước ta vô toàn cảnh nào là ?

A. Tất cả từng lao lý được quy ấn định bên trên Hiệp ấn định đã và đang được hoàn thành.

Quảng cáo

B. Pháp đang được hoàn thành trả phú từng trách cứ nhiệm thực hành Hiệp ấn định Giơ-ne-vơ cho tới tổ chức chính quyền Bửu Lộc.

C. Pháp đang được xúc tiến thủ từng việc cho tới công việc thống nhất tổ quốc vì như thế tuyến đường tổng tuyển chọn cử nhì miền.

D. Rất nhiều lao lý vô Hiệp ấn định Giơ-ne-vơ không được hoàn thành.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 157 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 3. Điền kể từ không đủ vô lời nói sau của Ngoại trưởng Đa-lét (Mĩ): Từ ni về sau, yếu tố bức thiết ko cần là than vãn tiếc quá khứ, tuy nhiên là tận dụng thời cơ nhằm việc thất thủ Bắc nước ta ko ngỏ lối cho tới ..... bành trướng ở Khu vực Đông Nam Á và Tây Nam Tỉnh Thái Bình Dương”

A. Chủ nghĩa xã hội.

B. Chủ nghĩa nằm trong sản.

C. Cách mạng hóa giải dân tộc bản địa.

D. Cách social căn nhà nghĩa.

Quảng cáo

Đáp án: B

“Từ ni về sau, yếu tố bức thiết ko cần là than vãn tiếc quá khứ, tuy nhiên là tận dụng thời cơ nhằm việc thất thủ Bắc nước ta ko ngỏ lối cho tới căn nhà nghĩa nằm trong sản bành trướng ở Khu vực Đông Nam Á và Tây Nam Tỉnh Thái Bình Dương”.

Câu 4. Nội dung nào là sau đây phản ánh chính tình hình công cộng của cách mệnh nước ta sau năm 1954?

A. nước ta đang được triển khai xong cơ hội social căn nhà nghĩa.

B. nước ta đang được triển khai xong cách mệnh hóa giải dân tộc bản địa.

C. Nhà nước đang được triển khai xong cơ hội social căn nhà nghĩa.

D. Một nửa tổ quốc đang được triển khai xong cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ dân.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 158 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 5. Vấn đề ruộng khu đất cho tới nông dân đã và đang được xác định phiên thứ nhất vô văn khiếu nại nào là của Đảng ?

A. Cương lĩnh chủ yếu trị thứ nhất của Đảng (2/1930).

B. Luận cương chủ yếu trị của Đảng (10/1930).

Quảng cáo

C. Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng mon 10/1930.

D. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn nước phiên loại nhất (3/1935).

Đáp án: A

Vấn đề ruộng khu đất cho tới nông dân đã và đang được xác định phiên thứ nhất vô Cương lĩnh chủ yếu trị của Đảng (2/1930). Cương lĩnh đang được xác lập việc tiến hành thổ địa cách mệnh nhằm phân tách ruộng khu đất cho tới dân cày.

Câu 6. Cho cho tới năm 1956, tao đang được tổ chức từng nào mùa cải tân ruộng khu đất ?

A. 2       B. 3          C. 4           D. 5

Đáp án: D

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 7. Nội dung nào là không phản ánh chính trở thành tựu của công việc cải tân ruộng khu đất ở miền Bắc nước ta trong mỗi năm 1954 - 1956?

A. Đã phân tách được 81 vạn héc-ta ruộng khu đất cho những hộ dân cày.

B. Hơn 2,5 triệu hộ mái ấm gia đình dân cày nước ta được cấp cho ruộng khu đất.

C. Thủ chi trọn vẹn quyền năng tài chính của giai cấp cho địa nông gia thôn.

D. Góp phần tạo hình giai tầng đái địa căn nhà ở vùng quê miền Bắc.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 8. Nội dung nào là không phản ánh chính sai lầm đáng tiếc tuy nhiên miền Bắc bắt gặp cần vô công việc triển khai xong cải tân ruộng khu đất (1954 – 1956)?

A. Quy thiếu sót một số trong những dân cày, cán cỗ, đảng viên trở thành địa căn nhà phong loài kiến.

B. Không nhìn nhận đúng đắn những địa căn nhà nhập cuộc kháng chiến, giai tầng bên trên có công với nước.

C. Không nắm rõ phân ấn định bộ phận giai cấp cho, vận dụng công cụ giáo điều.

D. Phát không còn ruộng khu đất cho tới dân cày nên nước non không thể ruộng.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 9. Trong rộng lớn 2 năm tổ chức cải tân ruộng khu đất (1954 – 1956), miền Bắc nước ta đang được tiến thủ hành

A. 5 mùa rời tô và 4 mùa cải tân ruộng khu đất.

B. 6 mùa rời tô và 4 mùa cải tân ruộng khu đất.

C. 5 mùa rời tô và 6 mùa cải tân ruộng khu đất.

D. 6 mùa rời tô và 5 mùa cải tân ruộng khu đất.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 10. Nhiệm vụ chủ yếu của cách mệnh miền Bắc trong mỗi năm 1958 - 1960 là:

A. triển khai xong cách mệnh ruộng khu đất.

B. triệu tập tôn tạo mối quan hệ phát hành.

C. tôn tạo mối quan hệ phát hành, những bước đầu tiên cải cách và phát triển tài chính xã hội.

D. những bước đầu tiên xây cất hạ tầng vật hóa học cho tới căn nhà nghĩa xã hội.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 161 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 11. Khâu chủ yếu của công việc tôn tạo mối quan hệ phát hành xã hội căn nhà nghĩa ở miền Bắc trong mỗi năm 1958 – 1960 là

A. xây dựng những doanh nghiệp công thương nghiệp nghiệp tư phiên bản dân doanh.

B. chuyển động liên minh hoá vô phát hành nông nghiệp.

C. cải cách và phát triển bộ phận tài chính quốc doanh.

D. cải cách và phát triển những ngành nghề ngỗng tay chân.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 161 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 12. Đến năm 1960, công việc cải cách và phát triển tài chính - xã hội ở miền Bắc đang được đạt được trở thành tựu gì ?

A. Xây dựng được 172 nhà máy sản xuất rộng lớn vì thế TW quản lí lí.

B. Xây dựng được 192 nhà máy sản xuất rộng lớn vì thế địa hạt quản lí lí.

C. Xây dựng 500 nhà máy sản xuất rộng lớn vì thế TW quản lí lí.

D. Xây dựng 217 nhà máy sản xuất rộng lớn vì thế TW quản lí lí.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 13. Mô hình liên minh xã được xây cất trong mỗi ngành tài chính nào là ở Miền Bắc VN ?

A. Nông nghiệp, giao thông vận tải vận tải đường bộ.

B. Nông nghiệp, tay chân nghiệp.

C. Nông nghiệp, tay chân nghiệp, thương nghiệp.

D. Thủ công, thương nghiệp, công nghiệp.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 161 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 14. Nội dung nào là sau đây phản ánh rất đầy đủ nhất trở thành tựu của cách mệnh miền Bắc trong mỗi năm 1954 – 1960?

A. Căn phiên bản xóa sổ bộ phận tách bóc lột vô cuộc sống tài chính xã hội.

B. Hoàn thành công xuất sắc cuộc cải tân ruộng khu đất ở vùng quê.

C. Hoàn thành công xuất sắc cuộc phục sinh phát hành, đấu giành buộc Pháp thực hành Hiệp ấn định Giơ-ne-vơ.

D. Hoàn trở thành cải tân ruộng khu đất, tôn tạo mối quan hệ phát hành, những bước đầu tiên cải cách và phát triển tài chính - xã hội.

Đáp án: D

Giải thích: Trong trong những năm 1954 – 1960, miền Bắc đang được triển khai xong cải tân ruộng khu đất, tôn tạo mối quan hệ phát hành, những bước đầu tiên cải cách và phát triển tài chính - xã hội.

Câu 15. Nhiệm vụ của cách mệnh miền bắc nước ta tức thì sau thời điểm Hiệp ấn định Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương được kí kết là

A. đấu giành kháng đế quốc Mĩ và tổ chức chính quyền Ngô Đình Diệm.

B. xây cất hạ tầng vật hóa học kỹ năng cho tới căn nhà nghĩa xã hội.

C. triển khai xong cuộc cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ dân.

D. hàn gắn chỗ bị thương cuộc chiến tranh, phục sinh tài chính.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 158 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 16. Từ năm 1954, Trung ương Đảng đang được xác định trọng trách của cách mệnh Miền Nam là

A. đấu giành chủ yếu trị kháng Mĩ - Diệm, đề nghị thực hành Hiệp ấn định Giơnevơ, bảo đảm an toàn hoà bình, lưu giữ gìn và cải cách và phát triển lục lượng cách mệnh.

B. đấu giành vũ trang kháng Mĩ - Diệm, triển khai xong hóa giải Miền Nam, thống nhất tổ quốc, trả toàn nước tiến thủ lên căn nhà nghĩa xã hội.

C. đấu giành hoà bình kháng cơ chế độc tài Ngô Đình Diệm, tiến thủ cho tới thống nhất tổ quốc vì như thế tuyến đường tổng tuyển chọn cử tự tại.

D. Tiến hành cuộc kháng chiến kháng Mĩ, triển khai xong sự nghiệp hóa giải dân tộc bản địa, thống nhất tổ quốc.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 17. Trong trong những năm 1954 - 1958, Đảng căn nhà trương nhằm quần chúng. # miền Nam đấu giành chủ yếu trị kháng Mĩ - Diệm vì

A. lực lượng cách mệnh Miền Nam khi này còn non yếu ớt, ko thể tổ chức đấu giành vũ trang.

B. khi tê liệt quân thù còn ko dám tấn công lực lượng cách mệnh vì như thế vũ lực.

C. tao tôn trọng, nghiêm túc chấp hành Hiệp ấn định Giơnevơ, phụ thuộc hạ tầng pháp lí quốc tế nhằm đấu giành chủ yếu trị với địch là hầu hết.

D. thời điểm này đấu giành vì như thế quân sự chiến lược sẽ không còn mang lại thắng lợi như tao mong ước.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 18. Phong trào Hoà bình được chính thức lúc nào ? Tại đâu ?

A. Tháng 8/1954, Hóc Môn - Gia Định.

B. Tháng 8/1955, TP Sài Gòn - Chợ Lớn.

C. Tháng 8/1954, TP Sài Gòn - Chợ Lớn.

D. Tháng 8/1955, Huế.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 19. Phong trào đấu giành chủ yếu trị ở Miền Nam trong mỗi năm 1954 - 1958 đã:

A. thực hiện suy giảm khối hệ thống tổ chức chính quyền địch ở những khu đô thị.

B. tụ tập quần chúng. # vô một phía trận kháng Mĩ - Diệm to lớn.

C. thực hiện thất bại quyết sách "tố nằm trong, khử cộng" của Mĩ và tổ chức chính quyền Ngô Đình Diệm.

D. những bước đầu tiên thực hiện thất bại thủ đoạn trở nên Miền Nam nước ta trở thành nằm trong địa loại mới mẻ của Mĩ.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu trăng tròn. Hội nghị nào là của Ban Chấp hành Trung ương Đảng phiên loại từng nào đang được ra quyết định nhằm quần chúng. # miền Nam dùng đấm đá bạo lực cách mệnh tấn công sập tổ chức chính quyền Mĩ - Diệm?

A. Hội nghị phiên loại 15 (1-1959).

B. Hội nghị phiên loại 15 (1-1960).

C. Hội nghị phiên loại 14 (12-1959).

D. Hội nghị phiên loại 14 (1-1960)

Đáp án: A

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 21. Hình thức khởi nghĩa ngăn chặn thống trị của Mĩ - Diệm đang được ra mắt thứ nhất ở đâu ?

A. Ga Tre.         B. Tỉnh Bình Định.

C. Tỉnh Quảng Ngãi.         D. Tây Ninh.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 22. Điền tiếp kể từ không đủ vô câu sau : "Phong trào Đồng khởi đang được ghi lại bước cải cách và phát triển của cách mệnh Miền Nam trả kể từ thế ... lịch sự thế... ".

A. thụ động … tấn công.

B. phòng thủ thụ động … tấn công.

C. lưu giữ gìn lực lượng … tấn công.

D. thụ động … dữ thế chủ động.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 23. Mặt trận Dân tộc hóa giải Miền Nam nước ta được xây dựng vô Khi nào? Tại đâu?

A. Ngày trăng tròn /12 /1960, Tây Ninh.

B. Ngày 20/ 2/1960, Tỉnh Bình Định.

C. Ngày 20/12/1961, Ga Tre.

D. Ngày 20/2/1960, Sóc Trăng.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 24. Người thứ nhất lưu giữ chức Chủ tịch Mặt trận Dân tộc hóa giải miền Nam nước ta là

A. Nguyễn Thị Bình.         B. Nguyễn Hữu Thọ.

C. Huỳnh Tấn Phát.         D. Lẽ Đức Thọ.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 25. Nội dung nào là phản ánh ý nghĩa sâu sắc lịch sử dân tộc của trào lưu "Đồng khởi"?

A. Làm lung lắc toàn cỗ khối hệ thống ngụy quyền TP Sài Gòn, ngỏ lối cho việc cải cách và phát triển liên tiếp của cách mệnh miền Nam.

B. Là thắng lợi ghi lại sự thất bại của cơ chế thực dân loại mới mẻ của Mĩ ở miền Nam nước ta.

C. Là thắng lợi tăng thêm ý nghĩa kế hoạch thứ nhất của cách mệnh miền Nam, những bước đầu tiên lật sập tổ chức chính quyền tay sai.

D. Đánh lốt bước cải cách và phát triển của cách mệnh Miền Nam kể từ thế lưu giữ gìn lực lượng lịch sự tấn công cách mệnh.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 26. Đại hội đại biểu toàn nước phiên loại III của Đảng được tổ chức triển khai tại

A. Hương Cảng (Trung Quốc).

B. TP Sài Gòn.

C. thủ đô hà nội.

D. Tân Trào

Đáp án: C

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 27. Đại hội Đảng toàn nước phiên loại III đang được xác định cách mệnh miền Bắc

A. đem tầm quan trọng quyết thẳng so với sự cải cách và phát triển của cách mệnh toàn nước.

B. đem tầm quan trọng ra quyết định so với công việc công nghiệp hoá, tiến bộ hoá tổ quốc.

C. đem tầm quan trọng ra quyết định nhất so với sự cải cách và phát triển của cách mệnh toàn nước.

D. tầm quan trọng ra quyết định nhất so với sự cải cách và phát triển của cách mệnh miền Nam.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 28. Sau năm 1954, tiềm năng công cộng của cách mệnh nhì miền Bắc – Nam nước ta là gì ?

A. Kháng chiến kháng Mĩ, hóa giải trọn vẹn miền Nam.

B. Kháng chiến kháng Mĩ ở miền Bắc, xây cất căn nhà nghĩa xã hội ở miền Nam.

C. Hoàn trở thành cơ hội social căn nhà nghĩa vô phạm vi toàn nước, tiến hành hoà bình, thống nhất tổ quốc.

D. Hoàn trở thành cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ dân vô phạm vị toàn nước, tiến hành hoà bình, thống nhất tổ quốc.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 29. Đường lối tổ chức xây cất căn nhà nghĩa xã hội ở Miền Bắc được xác lập ra sao vô Đại hội Đảng toàn nước phiên loại III?

A. Ưu tiên cải cách và phát triển công nghiệp nhẹ nhõm - lấy công nghiệp nhẹ nhõm là nền tảng của nền tài chính quốc dân.

B. Ra mức độ phái triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ nhõm - lấy công nghiệp nhẹ nhõm là nền tảng của nền tài chính quốc dân.

C. Lấy công nghiệp nặng nề thực hiện nền tảng của nền tài chính - ưu tiên cải cách và phát triển công nghiệp nặng nề một cơ hội phù hợp.

D. Kết ăn ý cải cách và phát triển công nghiệp với nông nghiệp - lấy nông nghiệp là nền tảng của nền tài chính quốc dân.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 166 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 30. Đại hội đại biểu toàn nước phiên loại III đang được bầu ai thực hiện Bế Tắc thư loại nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng?

A. Xì Gòn.     B. Lê Duẩn.

C. Trường Chinh.     D. Phạm Văn Đồng.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 166 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 31. Nội dung nào là không phản ánh trở thành tựu của plan Nhà nước 5 năm (1961 - 1965)?

Xem thêm: phương trình đường thẳng lớp 10

A. Giá trị sản lượng công nghiệp nặng nề năm 1965 tăng 3 phiên đối với năm 1960.

B. Công nghiệp quốc doanh lúc lắc tỉ trọng 93% vô tổng vốn sản lượng ngành công nghiệp toàn miền Bắc.

C. Công nghiệp nhẹ nhõm, đái tay chân nghiệp đang được xử lý được 80% mặt hàng chi tiêu và sử dụng quan trọng nhất cho tới quần chúng. #.

D. Thương nghiệp cá nhân được Nhà nước ưu tiên cải cách và phát triển nên đã chiếm lĩnh được được thị ngôi trường.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 166-167 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 32. Một trong mỗi dự án công trình thuỷ lợi rộng lớn được xây cất vô thời gian miền Bắc tiến hành plan Nhà nước 5 năm phiên loại nhất (1961 – 1965) là

A. dự án công trình thuỷ nông Bắc - Hưng - Hải.

B. dự án công trình thuỷ lợi Bái Thượng.

C. dự án công trình thuỷ lợi Đô Lương.

D. dự án công trình thuỷ nông Thác Huống.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 167 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 33. Một trong mỗi trào lưu thi đua đua phát hành nông nghiệp được phân phát động trong mỗi năm tiến hành plan 5 năm phiên loại nhất (1961 – 1965) ở miền Bắc là

A. “thi đua với Thành Công”.

B. “thi đua với Đại Phong”.

C. thi đua đua nhì “tốt”.

D. thi đua đua tía “nhất”.

Đáp án: B

Giải thích: Một trong mỗi trào lưu thi đua đua phát hành nông nghiệp được phân phát động trong mỗi năm tiến hành plan 5 năm phiên loại nhất (1961 – 1965) ở miền Bắc là “thi đua với Đại Phong”.

Câu 34.Đại hội đại biểu toàn nước phiên loại III của Đảng (9-1960) được tổ chức triển khai vô thực trạng nào?

A. Miền Bắc đang được triển khai xong công việc xây cất và tôn tạo xã hội căn nhà nghĩa, quần chúng. # đang được phấn khởi tin yêu tưởng hợp tác xây cất cơ chế mới mẻ.

B. Cách mạng miền Nam đang được đứng trước những trở ngại rộng lớn, quyết sách "tố nằm trong, khử cộng” của Mĩ - Diệm đã từng cho tới lực lượng cách mệnh tổn thất u ám.

C. Cuộc kháng chiến kháng Mỹ của quần chúng. # tao đang được bắt gặp trở ngại, chưa tồn tại sự cỗ vũ của những lực lượng độc lập bên trên trái đất.

D. Cách mạng nhì miền Nam đang được trả lịch sự thế tấn công, miền Bắc đang được triển khai xong cải tân ruộng khu đất và phục sinh tài chính.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 35. Đại hội đại biểu toàn nước phiên loại III của Đảng (9-1960)có ý nghĩa sâu sắc ra sao so với cách mệnh Việt Nam?

A. Đại hội đang được đưa ra tuyến đường cải cách và phát triển của cách mệnh Việt Nam: kể từ cách mệnh tư sản dân quyền tiến thủ lên căn nhà nghĩa xã hội, ngỏ rời khỏi thời kỳ mới mẻ cho tới lịch sử dân tộc dân tộc bản địa.

B. Đại hội đang được mang đến "nguồn ánh sáng” mới mẻ cho tới dân tộc bản địa nước ta triển khai xong cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ dân vô toàn nước và quá đáng lên căn nhà nghĩa xã hội ở miền Bắc.

C. Đại hội đang được ngỏ rời khỏi 1 thời kỳ mới mẻ cho tới lịch sử dân tộc nước ta - thời kỳ toàn nước tiến thủ lên tuyến đường xã hội căn nhà nghĩa.

D. Đại hội đang được tiếp mức độ, dẫn đường cho tới cách mệnh miền Nam, nhằm quần chúng. # miền Nam tổ chức cuộc “Đồng khởi” thành công xuất sắc.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 36. Hệ thống lối Trường Sơn được gọi là lối 559 vì

A. tuyến đường này còn có tổng chiều nhiều năm là 559 km.

B. ra quyết định ngỏ tuyến đường này của Thủ tướng mạo là ra quyết định đem số 559.

C. thương hiệu tuyến đường được bịa đặt vô thời hạn tuy nhiên Đảng ra quyết định ngỏ lối (5 - 1959).

D. đơn vị chức năng thứ nhất tổ chức ngỏ lối đem 559 group viên.

Đáp án: C

Giải thích: Hệ thống lối Trường Sơn được gọi là lối 559 vì như thế thương hiệu tuyến đường được bịa đặt vô thời hạn tuy nhiên Đảng ra quyết định ngỏ lối (5 - 1959).

Câu 37. Chiến lược "Chiến giành quánh biệt" của Mĩ là

A. một mẫu mã mới mẻ của căn nhà nghĩa thực dân cũ, dựa vào nền tảng lực lượng quân ngụy, bên dưới sự lãnh đạo của cố vấn Mĩ, vì như thế phương tiện đi lại cuộc chiến tranh Mĩ.

B. một mẫu mã cuộc chiến tranh của căn nhà nghĩa thực dân mới mẻ, được tổ chức vì như thế quân group viễn chinh Mĩ và quân chư hầu.

C. một mẫu mã cuộc chiến tranh của căn nhà nghĩa thực dân cũ, được tổ chức vì như thế Quân group binh tấn công mướn, bên dưới sự lãnh đạo của cố vấn Mĩ, phương tiện đi lại cuộc chiến tranh Mĩ.

D. một mẫu mã cuộc chiến tranh của căn nhà nghĩa thực dân mới mẻ, được tổ chức vì như thế quân group tay sai, bên dưới sự lãnh đạo của cố vấn Mĩ, vì như thế phương tiện đi lại cuộc chiến tranh Mĩ.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 168-169 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 38. “Ấp chiến lược” – xương sinh sống của cuộc chiến tranh đặc biệt quan trọng – là

A. điểm triệu tập quản lí lí sinh hoạt tài chính của quần chúng. # miền Nam.

B. một loại trại triệu tập trá hình được dựng lên nhằm trấn áp, kìm cặp quần chúng. #, tiến hành "tát nước bắt cá", tấn công phá huỷ 100% trào lưu đấu giành cách mệnh miền Nam.

C. một quy mô xây cất tài chính - xã hội vì thế Mĩ thẳng quản lí lí ở vùng khu đô thị miền Nam.

D. một quyết sách nhằm mục tiêu cướp lại ruộng khu đất của quần chúng. # tao, tạo nên ĐK cho những quyền năng địa căn nhà - tư sản hoá ở miền Nam cải cách và phát triển thực hiện điểm dựa xã hội cho tới tổ chức chính quyền Diệm.

Đáp án: B

Giải thích: “Ấp chiến lược” – xương sinh sống của cuộc chiến tranh đặc biệt quan trọng – là một trong những loại trại triệu tập trá hình được dựng lên nhằm trấn áp, kìm cặp quần chúng. #, tiến hành "tát nước bắt cá", tấn công phá huỷ 100% trào lưu đấu giành cách mệnh miền Nam.

Câu 39. Biện pháp nào là không được Mĩ - Diệm vận dụng vô quy trình tiến hành kế hoạch "Chiến giành quánh biệt" ?

A. Tiến hành trận chiến giành hủy hoại vì như thế thủy quân và ko quân rời khỏi miền Bắc.

B. Trang bị phương tiện đi lại cuộc chiến tranh tiến bộ, thông dụng phương án "trực thăng vận", "thiết xa cách vận" cho tới quân nguỵ.

C. Tiến hành những cuộc tiến quân càn quét tước quy tế bào rộng lớn vô những địa thế căn cứ cách mệnh.

D. Tăng cường viện trợ quân sự chiến lược cho tới tổ chức chính quyền Diệm, xây cất và cải cách và phát triển lực lượng ngụy quân.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 169 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 40. Tại sao Đảng tao trả căn nhà trương binh vận là một trong những vô "ba mũi giáp công” nhằm ngăn chặn kế hoạch "Chiến giành quánh biệt” của Mĩ?

A. Vì cuộc kháng chiến của dân tộc bản địa tao là trận chiến đấu ko cân nặng mức độ thân thiết một đế quốc mạnh mẽ và một nước nhược đái.

B. Vì cuộc kháng chiến của dân tộc bản địa tao là một trong những cuộc kháng chiến ngăn chặn căn nhà nghĩa thực dân mới mẻ, cần tích cực kỳ binh vận nhằm thực hiện tan tan, sụp sập ngụy quân, ngụy quyền - điểm dựa của kế hoạch "Chiến giành quánh biệt”.

C. Vì lực lượng cách mệnh miền Nam còn yếu ớt, sử dụng binh vận là một trong những mũi giáp công nhằm tiến hành phương châm "lấy tranh bị địch nhằm tấn công địch”.

D. Vì cách mệnh miền Nam là chuồn kể từ trào lưu đấu giành chủ yếu trị tiến thủ lên phân phát động quần chúng. # tổ chức trận chiến giành cách mệnh, binh vận cũng là một trong những mẫu mã đấu giành chủ yếu trị đem hiệu suất cao.

Đáp án: D

Giải thích: Đảng tao trả căn nhà trương binh vận là một trong những vô "ba mũi giáp công” nhằm ngăn chặn kế hoạch "Chiến giành quánh biệt” của Mĩ vì như thế cách mệnh miền Nam là chuồn kể từ trào lưu đấu giành chủ yếu trị tiến thủ lên phân phát động quần chúng. # tổ chức trận chiến giành cách mệnh, binh vận cũng là một trong những mẫu mã đấu giành chủ yếu trị đem hiệu suất cao.

Câu 41. Nội dung nào là phản ánh Điểm lưu ý nổi trội của cuộc đấu giành kháng phá huỷ “ấp chiến lược” ở miền Nam?

A. Hoạt động của lực lượng quân hóa giải tăng thêm ý nghĩa ra quyết định cho tới thắng lợi của cuộc đấu giành.

B. Là cuộc đấu giành "giành khu đất, giành dân" thân thiết lực lượng cách mệnh và phản cách mệnh bên trên những khu đô thị miền Nam.

C. Cuộc đấu giành kháng - phá huỷ ấp kế hoạch được tổ chức tuy nhiên song với sinh hoạt rào thôn kháng chiến ở vùng quê miền Nam.

D. Là cuộc đấu giành liên tiếp, dằng dai của quần chúng. # tao nhằm mục tiêu vượt qua kế hoạch "Chiến giành quánh biệt" của Mĩ.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 42. Nội dung nào là phản ánh chính nghĩa lịch sử dân tộc của thắng lợi Ấp Bắc (1/1963)?

A. Cuộc đọ mức độ thứ nhất, thắng lợi thứ nhất của lực lượng vũ trang miền Nam với quân viễn chinh Mĩ.

B. Đánh lốt bước trưởng thành và cứng cáp của lực lượng vũ trang Miền Nam, thực hiện vỡ nợ phương án "trực thăng vận", "thiết xa cách vận" của Mĩ.

C. Là thắng lợi cần thiết, xác định quân dân miền Nam đem đầy đủ kĩ năng vượt qua quân group TP Sài Gòn.

D. Làm vỡ nợ về cơ phiên bản kế hoạch “Chiến giành quánh biệt” của đế quốc Mĩ ở miền Nam.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 169 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 43. Sự khiếu nại thay máu chính quyền lật sập tổ chức chính quyền Diệm (1/ 11/1963) minh chứng điều gì?

A. Mâu thuẫn vô nội cỗ tổ chức chính quyền TP Sài Gòn, thân thiết Mĩ - Diệm càng ngày càng thâm thúy, ko thể dung hoà được.

B. Đánh lốt một thất bại cần thiết của Mĩ trong công việc thiết lập một tổ chức chính quyền tay sai ở Miền Nam.

C. Chứng tỏ tổ chức chính quyền TP Sài Gòn đang được lung lắc, rủi ro thâm thúy, ko thể ko lật sập.

D. Chứng tỏ đế quốc Mĩ đang được thất bại trong công việc thiết lập tổ chức chính quyền tay sai ở miền Nam.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 44. Nội dung nào là phản ánh chính tình hình Miền Nam tức thì sau cuộc thay máu chính quyền lật sập tổ chức chính quyền Diệm – Nhu ngày 1/11/1963?

A. Mĩ đang được kịp lúc trả Dương Văn Minh lên thay cho và nhanh gọn lẹ ổn định ấn định tình hình.

B. Phong trào đấu giành kháng ngụy quyền ở Miền Nam trong thời điểm tạm thời hoàn thành.

C. Chính quyền TP Sài Gòn lâm vào một trong những cuộc rủi ro triền miên với trên 10 cuộc thay máu chính quyền tiếp sau đó.

D. Mĩ kêu gọi con số rộng lớn quân viễn chinh vô Miền Nam hùn tổ chức chính quyền TP Sài Gòn tại vị.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 45. Đến thời điểm cuối năm 1964, tổ chức chính quyền TP Sài Gòn chỉ từ trấn áp được từng nào “ấp chiến lược” đối với dự kiến?

A. Khoảng 50% số ấp dự loài kiến.

B. Khoảng 1/3 số ấp dự loài kiến.

C. Khoảng 1/4 số ấp dự loài kiến.

D. Khoảng 1/5 số ấp dự loài kiến.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 46. Mục chi của plan Giôn-xơn – Mác Na-ma-ra là gì?

A. Hoàn trở thành bình ấn định miền Nam trong tầm 18 mon.

B. Hoàn trở thành bình ấn định miền Nam trong tầm 16 mon.

C. Hoàn trở thành bình ấn định miền Nam trong tầm 24 mon.

D. Hoàn trở thành bình ấn định đem trung tâm miền Nam trong tầm hai năm.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 47. Nội dung nào là phản ánh chính nghĩa những thắng lợi của tao bên trên mặt mày trận quân sự chiến lược vô nhộn nhịp - xuân 1964 - 1965?

A. Là thắng lợi quân sự chiến lược rộng lớn, ghi lại sự sụp sập trọn vẹn của kế hoạch "Chiến giành quánh biệt" ở miền Nam nước ta.

B. Là thắng lợi quân sự chiến lược rộng lớn, minh chứng quân dân miền Nam rất có thể vượt qua kế hoạch cuộc chiến tranh xâm lăng thực dân mới mẻ của Mĩ.

C. Là thắng lợi ghi lại sự sụp sập cơ phiên bản của kế hoạch "Chiến giành quánh biệt" của đế quốc Mĩ.

D. Là thắng lợi ghi lại sự sụp sập trọn vẹn của quốc sách “ấp chiến lược” của địch.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 172 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 48. Một trào lưu thi đua đua ở miền Nam vô thời gian võ thuật kháng kế hoạch "Chiến giành quánh biệt" là

A. cầm lấy thắt sống lưng địch tuy nhiên tấn công.

B. dò thám Mĩ tuy nhiên tấn công, dò thám ngụy tuy nhiên khử.

C. thi đua đua Ấp Bắc, thịt giặc lập công.

D. vòng đai khử Mĩ.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 49. Một trào lưu thanh niên được phân phát động vô năm 1965 ở miền Nam là

A. trào lưu "Hai giỏi".

B. trào lưu "Ba sẵn sàng".

C. trào lưu "Năm xung phong".

D. trào lưu thi đua đua giành danh hiệu "Dũng sĩ khử Mĩ.

Đáp án: C

Giải thích: trào lưu thanh niên được phân phát động vô năm 1965 ở miền Nam là trào lưu "Năm xung phong".

Câu 50. Nội dung nào là tại đây không cần là trọng trách của miền Bắc nước ta sau 1954?

A. Viện trợ cho tới mặt trận miền Nam.

B. Tiến hành cơ hội social căn nhà nghĩa.

C. Trực tiếp kháng cơ chế Mĩ - Diệm.

D. Chống cuộc chiến tranh hủy hoại của Mĩ.

Đáp án: C

Giải thích: Sau năm 1954, miền Bắc ko thẳng đấu giành kháng cơ chế Mĩ – Diệm, này đó là trọng trách của cách mệnh miền Nam nước ta.

Câu 51. Nhiệm vụ của cách mệnh miền Nam sau 1954 là gì?

A. Tiến hành đấu giành vũ trang nhằm vượt qua cuộc chiến tranh xâm lăng của Mĩ, Diệm.

B. Tiến hành cơ hội social căn nhà nghĩa cùng theo với miền Bắc.

C. Cùng với miền Bắc tổ chức công việc xây cất căn nhà nghĩa xã hội.

D. Đấu giành ngăn lại tiếp viện của Mĩ cho tới tổ chức chính quyền TP Sài Gòn.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 158 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 52. Cách mạng miền Nam đem tầm quan trọng ra sao trong công việc tấn công sập thống trị của đế quốc Mĩ và tổ chức chính quyền tay sai, hóa giải miền Nam thống nhất khu đất nước?

A. Có tầm quan trọng cần thiết nhất.

B. Có tầm quan trọng cơ phiên bản nhất.

C. Có tầm quan trọng ra quyết định thẳng.

D. Có tầm quan trọng ra quyết định nhất.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 53. Thủ đô thủ đô hà nội được hóa giải vô thời hạn nào?

A. 10 -10- 1954.       B. 25 - 10 -1955.

C. 12 - 12- 1954.       D. 18 - 10 - 1954.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 157 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 54. Nhiệm vụ của cách mệnh miền Bắc sau năm 1954 là gì?

A. Đấu giành kháng Mĩ - Diệm.

B. Tiến hành cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ dân.

C. Chuyển lịch sự tổ chức cơ hội social căn nhà nghĩa.

D. Hoàn trở thành thống nhất tổ quốc về mặt mày nước non.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 158 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 55. Đường lối thể hiện tại sự phát minh, độc đáo và khác biệt của Đảng vô thời kháng Mĩ cứu vãn nước là:

A. Tiến hành cơ hội social căn nhà nghĩa ở miền Bắc.

B. Tiến hành cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ dân ở miền Nam.

C. Tiến hành đôi khi cách mệnh dân tộc bản địa dân căn nhà ở miền Nam và cơ hội social căn nhà nghĩa ở miền Bắc.

D. Tất cả những lối lối bên trên.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 56. Miền Bắc VN trọn vẹn được hóa giải vô thời hạn nào?

A. 10 - 10 - 1954.       B. 16 - 5 -1955.

C. 10 - 10 - 1955.       D. 13 - 5 -1955.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 157 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 57. Nội dung nào là phản ánh rất đầy đủ nhất trọng trách của cách mệnh VN sau năm 1954?

A. Xây dựng căn nhà nghĩa xã hội ở miền Bắc, tương hỗ cho tới cách mệnh miền Nam.

B. Tiến hành cách mệnh dân tộc bản địa dân căn nhà ở miền Nam, kháng Mĩ - Diệm.

C. Miền Bắc xây cất căn nhà nghĩa xã hội, miền Nam tổ chức cách mệnh dân tộc bản địa dân người chủ dân, tiến thủ cho tới thống nhất nước căn nhà.

D. Miền Bắc xây cất căn nhà nghĩa xã hội, tiếp viện cho tới miền Nam, miền Nam tổ chức cách mệnh dân người chủ dân, bảo đảm an toàn miền Bắc tiến hành thống nhất nước căn nhà.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 58. Thắng lợi cần thiết nhất vô công việc cải tân ruộng khu đất ở miền Bắc (1954 – 1956) là

A. đang được liên hiệp dân cày vô cuộc đấu giành ngăn chặn quân thù mới mẻ – đế quốc Mĩ.

B. hóa giải dân cày ngoài ách áp bức, tách bóc lột của địa căn nhà phong loài kiến.

C. trả dân cày lên vị thế thực hiện căn nhà ở vùng quê.

D. đang được tấn công sập toàn cỗ giai cấp cho địa căn nhà phong loài kiến.

Đáp án: B

Giải thích: Thắng lợi cần thiết nhất vô công việc cải tân ruộng khu đất ở miền Bắc (1954 – 1956) là hóa giải dân cày ngoài ách áp bức, tách bóc lột của địa căn nhà phong loài kiến.

Câu 59. Đến năm 1960, ở miền Bắc đem 85% hộ dân cày, 68% diện tích S khu đất đai vô liên minh xã nông nghiệp. Đó là thành quả của:

A. cải tân ruộng khu đất.

B. phục sinh tài chính.

C. tôn tạo xã hội căn nhà nghĩa.

D. xây cất liên minh xã.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 60. vì sao cơ phiên bản nhất dẫn theo trào lưu “Đồng khởi” (1959 – 1960) là:

A. Mĩ - Diệm phá huỷ Hiệp ấn định Giơ-ne-vơ, tiến hành quyết sách "tố nằm trong, khử cộng".

B. sự soi lối của Nghị quyết Hội nghị phiên loại 15 của Đảng về lối lối cách mệnh miền Nam.

C. quyết sách thống trị của Mĩ - Diệm thực hiện cho tới cách mệnh miền Nam bị tổn thất u ám.

D. quần chúng. # miền Nam ham muốn đứng lên giành lấy quyền sinh sống.

Đáp án: B

Xem thêm: hiện tượng khúc xạ ánh sáng là gì

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Xem tăng thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử 12 đem đáp án ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia hoặc khác:

  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 21: Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc- Đấu giành kháng Đế quốc Mĩ và tổ chức chính quyền TP Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965) (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 22: Hai miền tổ quốc thẳng võ thuật kháng Đế quốc Mĩ xâm lược- Miền Bắc vừa vặn võ thuật vừa vặn phát hành (1965-1973) (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 22: Hai miền tổ quốc thẳng võ thuật kháng Đế quốc Mĩ xâm lược- Miền Bắc vừa vặn võ thuật vừa vặn phát hành (1965-1973) (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 23: Khôi phục và cải cách và phát triển kinh tế- xã hội miền Bắc- Giải phóng trọn vẹn khu vực miền nam (1973-1975) (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 23: Khôi phục và cải cách và phát triển kinh tế- xã hội miền Bắc- Giải phóng trọn vẹn khu vực miền nam (1973-1975) (phần 2)

Săn SALE shopee mon 11:

  • Đồ sử dụng học hành giá rất rẻ
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi đua, bài xích giảng powerpoint, khóa huấn luyện và đào tạo giành cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây phát minh bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official