tóm tắt lịch sử việt nam

Tóm tắt lịch sử vẻ vang VN từ trên đầu cho tới nay

Bạn đang xem: tóm tắt lịch sử việt nam

1. Thời kì nguyên vẹn sử ( 2879 – 111 CN

• Năm 2819 trc công nhân : người Việt cổ tạo hình (lấy tTtên Bách Việt)

• Chiến giành giật Tần Sở nổ rời khỏi, người Hoa Hạ xâm lăng nc tớ -) Người Bách Việt bị

mất bờ cõi và bị đồng hóa với những người Hoa Hạ

• Số không nhiều thành phần người Bách Việt tách trở thành nước Văn Lang

• Từ năm 257 – 208 TCN, Thục Phán, thủ lĩnh người Âu Việt thống nhất với nước

Văn Lang của Lạc Việt, bịa quốc hiệu nước là Âu Lạc, tự động xưng là An Dương

Vương. Thời kỳ này lịch sử vẻ vang được tái mét hiện tại trải qua lăng kính truyền thuyết với

việc An Dương xây trở thành Cổ Loa.

Năm 208 Triệu Đà xâm lăng Âu Lạc. An Dương Vương xụp ụp, Triệu Đà lên ngôi

lập rời khỏi sông núi Nam Việt

2. Thời kì Bắc nằm trong phiên 1, 2,3

• Năm 113, nội tình ngôi nhà Triệu rối ren, ngôi nhà Hán quá cơ trả quân thanh lịch tiến công Nam

Việt rồi thay tên Nam Việt trở thành Giao Chỉ.

Xem thêm: và trong mơ anh hái bông hoa

• Từ năm 207 TCN – 39 SCN, Việt Nam sinh sống bên dưới ách đô hộ của phòng Hán.

• Từ 40 – 43, khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Sau thắng lợi, Trưng Trắc đăng vương vua,

đóng đô ở Mê Linh.

• Năm 41, Mã Viện đem trăng tròn vạn quân thanh lịch xâm lăng việt nam. Năm 43, Hai Bà

Trưng thất bại, cần nhảy xuống sông Hát Giang tử tiết.

• Từ năm 43 – 543, Việt Nam sinh sống bên dưới ách đô hộ của phong con kiến phương Bắc.

Thời gian ngoan này còn có cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu chống quân Đông Ngô. Bà Triệu tự động

xưng là Đại Hải Bà Vương, tiến công nhau với tướng tá Đông Ngô là Lục Dân tuy nhiên thất

bại.

• Từ năm 544 – 548, khởi nghĩa của Lý Bế Tắc 544, Lý Nam Đế xưng vương vãi, gọi là

nước là Vạn Xuân.

• Từ năm 548 – 571, Triệu Quang Phục nối tiếp kháng chiến chống quân Lương và

lên ngôi vua là Triệu Việt Vương.

Xem thêm: tốt bụng tiếng anh là gì

• Từ 571 – 602, Lý Phật Tử, chúng ta sản phẩm với Lý Nam Đế tiêu khử Triệu Việt vương vãi và

lên ngôi. Thời kỳ này phong con kiến phương Bắc là ngôi nhà Tùy thanh lịch xâm lăng. Lý Phật

Tử đầu sản phẩm, Việt Nam bị ngôi nhà Tùy đô hộ.