toán lớp 5 trang 171, 172


a) Tìm véc tơ vận tốc tức thời của một xe hơi, biết xe hơi cơ cút được 120km vô 2 tiếng nửa tiếng. b) Bình cút xe đạp điện với véc tơ vận tốc tức thời 15km/giờ kể từ căn nhà cho tới bến xe cộ tổn thất nửa giờ. Hỏi căn nhà Bình cơ hội bến xe cộ từng nào ki-lô-mét ? c) Một người đi dạo với véc tơ vận tốc tức thời 5km/giờ và cút được quãng đàng 6km. Hỏi người này đã cút vô thời hạn bao lâu ?

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 171, 172

Video chỉ dẫn giải

a) Tìm véc tơ vận tốc tức thời của một xe hơi, biết xe hơi cơ cút được 120km vô 2 tiếng nửa tiếng.

b) Bình cút xe đạp điện với véc tơ vận tốc tức thời 15km/giờ kể từ căn nhà cho tới bến xe cộ tổn thất nửa giờ. Hỏi căn nhà Bình cơ hội bến xe cộ từng nào ki-lô-mét ?

c) Một người đi dạo với véc tơ vận tốc tức thời 5km/giờ và cút được quãng đàng 6km. Hỏi người này đã cút vô thời hạn bao lâu ?

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

   \(v = s : t\) ;  \(s = v × t\) ;  \(t = s : v\), 

trong cơ \(s\) là quãng đàng, \(v\) là véc tơ vận tốc tức thời và \(t\) là thời hạn. 

Lời giải chi tiết:

a) Đổi: 2 tiếng nửa tiếng = 2,5 giờ.

Vận tốc của xe hơi là:

                 120 : 2,5 = 48 (km/giờ)

b) Nửa giờ = 0,5 giờ.

Quãng đàng kể từ căn nhà Bình cho tới bến xe cộ lâu năm số ki-lô-mét là:

                15 × 0,5 = 7,5 (km)

c) Thời lừa lọc người đi dạo cút quãng đàng 6km là:

                6 : 5 = 1,2 (giờ)

                1,2 tiếng = 1 giờ 12 phút.

                            Đáp số: a) 48km/giờ ;

                                         b) 7,5km;       

                                         c) 1 giờ 12 phút.

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Một xe hơi và một xe cộ máy xuất phân phát và một khi kể từ \(A\) cho tới \(B\). Quãng đàng \(AB\) lâu năm \(90km\). Hỏi xe hơi cho tới \(B\) trước xe cộ máy bao lâu, biết thời hạn xe hơi cút là \(1,5\) giờ và véc tơ vận tốc tức thời xe hơi cấp \(2\) phen véc tơ vận tốc tức thời xe cộ máy?

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

   \(v = s : t\) ;  \(s = v × t\) ;  \(t = s : v\), 

trong cơ \(s\) là quãng đàng, \(v\) là véc tơ vận tốc tức thời và \(t\) là thời hạn. 

Lời giải chi tiết:

Cách 1:

Vận tốc của xe hơi là:

          \(90 : 1,5 = 60\) (km/giờ)

Vận tốc của xe cộ máy là:

          \(60 : 2 = 30\) (km/giờ)

Thời lừa lọc xe cộ máy cút quãng đàng \(AB\) là:

          \(90 : 30 = 3\) (giờ)

Ô tô cho tới \(B\) trước xe cộ máy số thời hạn là:

          \(3 - 1,5 = 1,5\) (giờ)

          \(1,5\) giờ \(=1\) giờ \(30\) phút.

Xem thêm: my brother has applied for that scholarship for months but he has never succeeded yet

                          Đáp số: \(1\) giờ \(30\) phút.

Cách 2: 

Trên và một quãng đàng, thời hạn và véc tơ vận tốc tức thời là nhì đại lượng tỉ lệ thành phần nghịch ngợm cùng nhau. Vận tốc xe hơi cấp \(2\) phen véc tơ vận tốc tức thời xe cộ máy thì thời hạn xe cộ máy cút kể từ \(A\) cho tới \(B\) cấp \(2\) phen thời hạn xe hơi cút kể từ \(A\) cho tới \(B\).

Ô tô cút kể từ \(A\) cho tới \(B\) tổn thất \(1,5\) giờ thì xe cộ máy cút kể từ \(A\) cho tới \(B\) không còn số thời hạn là:

          \(1,5 ×  2 = 3\) (giờ)

Ô tô cho tới \(B\) trước xe cộ máy số thời gian là:

          \(3 - 1,5 = 1,5\) (giờ)

          \(1,5\) giờ \(= 1\) giờ \(30\) phút.

                             Đáp số: \(1\) giờ \(30\) phút. 

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Hai xe hơi khởi nguồn từ A và B và một khi và cút ngược hướng nhau, sau \(2\) giờ bọn chúng gặp gỡ nhau. Quãng đàng AB lâu năm \(180km\). Tìm véc tơ vận tốc tức thời của từng xe hơi, biết véc tơ vận tốc tức thời xe hơi cút kể từ A bằng \(\dfrac{2}{3}\) vận tốc xe hơi cút kể từ B.

Phương pháp giải:

- Hai xe cộ xuất phân phát nằm trong 1 khi và vận động ngược hướng nhau nên tớ thám thính tổng véc tơ vận tốc tức thời theo dõi công thức:

   Tổng véc tơ vận tốc tức thời = quãng đàng AB : thời hạn cút nhằm gặp gỡ nhau.

- Tìm véc tơ vận tốc tức thời từng xe cộ theo phương thức toán thám thính nhì số lúc biết tổng và tỉ số.

Lời giải chi tiết:

Tổng véc tơ vận tốc tức thời của nhì xe hơi là:

           \(180 : 2 = 90\;(km/\) giờ)

Ta đem sơ đồ:

Theo sơ thiết bị, tổng số phần đều nhau là:

           \(2 + 3 = 5\) (phần)

Vận tốc của xe hơi cút kể từ A là:

           \(90 : 5 × 2 = 36\) \((km/\)giờ)

Vận tốc của xe hơi cút kể từ B là:

           \(90 - 36 = 54\) \((km/\)giờ)

                             Đáp số: Ô tô cút kể từ A: \(36km/\)giờ ;

                                       Ô tô cút kể từ B: \(54 km/\)giờ.


Bình luận

Chia sẻ

 • Toán lớp 5 trang 172 Luyện tập dượt

  Một nền căn nhà hình chữ nhật đem chiều lâu năm 8m, chiều rộng lớn vày 3/4 chiều lâu năm. Người tớ sử dụng những viên gạch ốp hình vuông vắn cạnh 4dm nhằm lát nền căn nhà cơ, giá chỉ chi phí từng viên gạch ốp là trăng tròn 000 đồng. Hỏi lát cả nền căn nhà thì không còn từng nào chi phí mua sắm gạch ốp ? (Diện tích phần mạch xi măng ko xứng đáng kế).

 • Toán lớp 5 trang 173 Ôn tập dượt về biểu thiết bị

  Để biểu thị số lượng kilomet bởi từng học viên vô group CÂY XANH trồng vô vườn ngôi trường rất có thể sử dụng biểu thiết bị sau đây :

 • Toán lớp 5 trang 175 Luyện tập dượt cộng đồng

  Tính. Tìm x. Lúc 6 giờ, một xe hơi chở sản phẩm cút kể từ A với véc tơ vận tốc tức thời 45km/giờ. Đến 8 giờ, một xe hơi du ngoạn cũng cút kể từ A với véc tơ vận tốc tức thời 60km/giờ và cút nằm trong chiều với xe hơi chở sản phẩm. Hỏi cho tới bao nhiêu giờ thì xe hơi du ngoạn theo kịp xe hơi chở sản phẩm ?

 • Toán lớp 5 trang 176 Luyện tập dượt cộng đồng

  Tính. Trong tía ngày 1 cửa hàng bán tốt 2400kg đàng. Ngày loại nhất bán tốt 35% số đàng cơ, ngày loại nhì bán tốt 40% số đàng cơ. Hỏi ngày loại tía cửa hàng cơ bán tốt từng nào ki-lô-gam đàng ?

 • Toán lớp 5 trang 176, 177 Luyện tập dượt cộng đồng

  Tính. Một phi thuyền cút với véc tơ vận tốc tức thời 7,2km/giờ khi nước lặng, véc tơ vận tốc tức thời của làn nước là 1 trong,6km/giờ. a) Nếu thuyền cút xuôi loại thì sau 3,5 giờ tiếp tục cút được từng nào ki-lô-mét ? b) Nếu thuyền cút ngược loại thì nên từng nào thời hạn nhằm cút được quãng đàng như khi xuôi loại vô 3,5 giờ ?Tìm x.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: năng lượng liên kết riêng là năng lượng liên kết

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định hùn con cái lớp 5 học tập chất lượng, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.