tờ trình xin kinh phí

Mẫu Tờ trình van ngân sách đầu tư là khuôn sách vở và giấy tờ được dùng phô biến chuyển trong những tổ chức triển khai, cơ sở, đoàn thể, công ty. Dưới phía trên, LuatVietnam tiếp tục trình làng một vài khuôn Tờ trình van ngân sách đầu tư thông dụng, vận dụng trong tương đối nhiều tình huống.

Bạn đang xem: tờ trình xin kinh phí

1. Mẫu Tờ trình van ngân sách đầu tư là gì?

Có thể hiểu Tờ trình là văn phiên bản được dùng để làm trình diễn, khuyến cáo với cấp cho bên trên một vấn đề hoặc phê chuẩn chỉnh một căn nhà trương, quyết sách này cơ nhằm van Kết luận, lãnh đạo của cấp cho bên trên.

Với từng mục tiêu không giống nhau, Tờ trình tiếp tục mang tên gọi ví dụ không giống nhau, nhập cơ khuôn Tờ trình van ngân sách đầu tư là khuôn sách vở và giấy tờ được dùng kha khá thông dụng. Đây là khuôn giấy tờ được những đơn vị chức năng, cơ sở, tổ chức triển khai lập đi ra và trình lên cơ sở cấp cho bên trên nhằm trình về sự tương hỗ ngân sách đầu tư dùng nhập việc làm này cơ của cơ sở.

Trong Tờ trình van ngân sách đầu tư cần thiết nêu rõ rệt nguyên nhân, mục tiêu của việc van ngân sách đầu tư, nút ngân sách đầu tư cần thiết tương hỗ cũng như các khuyến cáo không giống.

mai lớn trinh bạch van kinh phi
Tờ trình van ngân sách đầu tư được dùng thông dụng trong những cơ sở, tổ chức triển khai (Ảnh minh họa)

2. Mẫu Tờ trình van ngân sách đầu tư nhập một vài ngôi trường hợp

2.1 Mẫu Tờ trình van ngân sách đầu tư chung

TÊN CƠ QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự tự - Hạnh phúc

---------------

Số: ......./........

......., ngày....tháng.....năm.....

TỜ TRÌNH

V/v van ngân sách đầu tư ..............

Kính gửi: .........................

Căn cứ theo đòi Quyết lăm le......./....../....... ngày.....tháng.....năm...... của ................

Căn cứ nhập tình hình thực tiễn bên trên .........................

Do nhu yếu quan trọng nên (lý tự van kinh phí) ..........

.................................................

............ (Tên cơ quan) ..... kính trình lên ....... van căn nhà trương được dùng ngân sách đầu tư nhập việc

.....................................................

...................................................

.........................................................

Rất ao ước sự đánh giá và đồng ý chấp thuận của cơ sở cấp cho trên!

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

2.2 Mẫu Tờ trình van ngân sách đầu tư giành riêng cho doanh nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự tự – Hạnh phúc

TỜ TRÌNH

V/v van ngân sách đầu tư …………………

Kính gửi: – Ban hướng dẫn ……………….

Căn cứ theo đòi Quyết lăm le ………………… của Công ty.

Căn cứ theo đòi tình hình thực tế: ………………

Nhằm mục tiêu ……………………, [Tên chống ban / đơn vị] van trình lên …………… van căn nhà trương được dùng ngân sách đầu tư vào:

………………………………………………………

………………………………………………………

…………………………………………………………

[Tên chống ban/đơn vị] kính ý kiến đề nghị Ban hướng dẫn Công ty tạo ra ĐK tương hỗ kinh phí……………:

Xem thêm: he seldom goes to the library

STT

Khoản mục chi phí

Số lượng

Đơn giá chỉ (dự tính)

Thành tiền

Tổng ngân sách đầu tư là: ………………… (Ghi chữ)

Kính ao ước cảm nhận được sự đồng ý chấp thuận kể từ Ban hướng dẫn Công ty

Ngày ………. mon ………. năm ……..

Người đề xuất

(Ký rõ rệt bọn họ tên)

2.3 Mẫu tờ trình xin kinh phí mua sắm sẵm trang thiết bị

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ..................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự tự - Hạnh phúc

Số: ......../..........

.........., ngày.....tháng....năm.....

TỜ TRÌNH

Về việc van ngân sách đầu tư sắm sửa trang thiết bị

Kính gửi:

- Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo

- Phòng Tài chủ yếu - Kế hoạch

- Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thị xã .................

Căn cứ đưa ra quyết định số ...../QĐ-PGD&ĐT ngày.....tháng.....năm....... của trưởng chống Phòng GD&ĐT .................. về sự giao phó dự trù chi ngân sách đất nước năm ........

Căn cứ nhập tình hình thực tiễn bên trên ngôi trường .....................

Do nhu yếu cấp cho thiết rất cần được sắm sửa tranh bị, hạ tầng vật hóa học nhằm đáp ứng công tác làm việc giảng dạy dỗ năm học tập ........-..........

Trường ..................... kính trình cho tới Phòng dạy dỗ và huấn luyện và đào tạo thị xã ............., Phòng Tài chủ yếu – Kế hoạch thị xã ........... van căn nhà trương dùng ngân sách đầu tư sự nghiệp dạy dỗ năm ....... triển khai sắm sửa tranh bị, hạ tầng vật hóa học ví dụ như sau:

-……………………..

-……………………

-……………………..

Tổng cộng: ………………….đồng (Bằng chữ: ……………………)

Rất ao ước sự đánh giá đồng ý chấp thuận của Phòng dạy dỗ và huấn luyện và đào tạo thị xã ......., Phòng Tài chủ yếu – Kế hoạch thị xã ............

HIỆU TRƯỞNG

3. Một số cảnh báo Lúc ghi chép Tờ trình van kinh phí

- Thể hiện nay rõ rệt nhu yếu khuyến cáo và ước muốn được cấp cho ngân sách đầu tư nhập tổ chức;

- Thể hiện nay nhập tính quan trọng của việc sắm sửa trang tranh bị. Từ cơ đáp ứng hiệu suất cao so với nhu yếu dùng của đơn vị chức năng. Các trang tranh bị này rất cần phải chuẩn bị là nhu yếu thế tất, gắn kèm với hiệu suất cao thao tác làm việc bên trên tổ chức triển khai.

Xem thêm: chính sách đối ngoại có vai trò

- Các nội dung cung ứng nên đúng mực, thể hiện nay rõ rệt nhu yếu cấp cho duyệt ngân sách đầu tư mang lại mục tiêu sắm sửa ví dụ.

- Phải đem nguyên nhân thuyết phục mang lại việc van ngân sách đầu tư và trình diễn ví dụ số chi phí cần thiết tương hỗ, van cấp cho. Xác lăm le những tranh bị, hạ tầng vật hóa học quan trọng chuẩn bị mang lại tổ chức triển khai. Đồng thời tế bào trái khoáy qua chuyện về giá chỉ tài chính từng tranh bị dựa vào đo lường, bằng phẳng nhu yếu sắm sửa.

Trên đấy là một vài khuôn Tờ trình van ngân sách đầu tư được sử dụng thông dụng. Nếu còn yếu tố vướng giắt, độc giả mừng rỡ lòng contact 1900.6192 sẽ được LuatVietnam trả lời.