tính thể tích hình hộp chữ nhật

Tải về phiên bản PDF

Bạn đang xem: tính thể tích hình hộp chữ nhật

Tải về phiên bản PDF

Tính thể tích một hình vỏ hộp chữ nhật rất giản đơn nếu như khách hàng biết chiều lâu năm, chiều rộng lớn và độ cao của chính nó. WikiHow thời điểm hôm nay tiếp tục chỉ dẫn các bạn vấn đề đó.

 1. 1

  Xác ấn định chiều lâu năm của hình vỏ hộp chữ nhật. Chiều lâu năm là cạnh lâu năm nhất của mặt mày phẳng phiu hình chữ nhật ở phía bên trên hoặc phía bên dưới của hình vỏ hộp chữ nhật.

  • Ví dụ: Chiều lâu năm = 5 centimet.
 2. 2

  Xác ấn định chiều rộng lớn của hình vỏ hộp chữ nhật. Chiều rộng lớn là cạnh sớm nhất của mặt mày phẳng phiu hình chữ nhật phía trên hoặc bên dưới của hình vỏ hộp chữ nhật.

  • Ví dụ: Chiều rộng lớn = 4 centimet.
 3. 3

  Xác ấn định độ cao của hình vỏ hộp chữ nhật. Chiều cao là cạnh đứng của hình vỏ hộp chữ nhật. quý khách hàng hãy tưởng tượng về một hình chữ nhật phẳng phiu, độ cao là loại nâng một hình chữ nhật phẳng phiu lên trở nên một khối phụ vương chiều.

  Xem thêm: de thi giữa kì 2 toán 6 chân trời sáng tạo

  • Ví dụ: Chiều cao = 3 centimet.
 4. 4

  Tính tích số của phụ vương đơn vị chức năng chiều lâu năm, chiều rộng lớn và độ cao. quý khách hàng rất có thể nhân phụ vương quá số đó lại cùng nhau bám theo bất kể trật tự này vẫn đi ra nằm trong thành quả. Vậy công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật là: thể tích (V) = chiều lâu năm (l) * chiều rộng lớn (w) * độ cao (h) hoặc V=l*w*h.

  • Ví dụ: V = 5 (cm) * 4 (cm) * 3 (cm) = 60 (cm3).
 5. 5

  Đáp án của người sử dụng cần bám theo đơn vị chức năng khối. Tính thể tích tức là các bạn thao tác làm việc vô một không khí phụ vương chiều. Chỉ cần thiết tính đi ra thành quả và đặt điều đơn vị chức năng khối kèm theo. Bất kể đơn vị chức năng công cộng là gì (mét, đềximét hoặc xentimét), các bạn vẫn cần thể hiện đáp án vị đơn vị chức năng khối.

  • Đáp số 60 sẽ tiến hành viết lách trở nên 60 cm3.

  Quảng cáo

Về bài xích wikiHow này

Trang này đã và đang được gọi 390.993 thứ tự.

Xem thêm: nhiều người đã dùng thơ văn để chiến đấu chống giặc là ai

Bài viết lách này đã hỗ trợ ích mang đến bạn?