tỉnh thanh hóa có bao nhiêu huyện

Đơn vị hành chủ yếu nước Việt Nam lúc bấy giờ được tạo thành 3 cung cấp (cấp Tỉnh, cấp Huyện và cấp Xã). Danh sách những thị trấn nằm trong cung cấp thứ hai. Hiện nay Tỉnh Thanh Hóa với 27 đơn vị chức năng hành chủ yếu cung cấp Huyện, nhập bại có 2 thành phố Hồ Chí Minh nằm trong tỉnh, 2 thị xã và 23 thị trấn.


1. Danh sách những thị trấn của Thanh Hóa

Danh sách những đơn vị chức năng cung cấp thị trấn ở Tỉnh Thanh Hóa được phân theo gót group (thành phố nằm trong tỉnh, thị xã, huyện), ở từng group trật tự được bố trí theo gót bảng vần âm kể từ a-z.

Bạn đang xem: tỉnh thanh hóa có bao nhiêu huyện

STT Danh mục ĐVHC cung cấp Huyện tỉnh Thanh Hóa
1 Thành phố Sầm Sơn
2 Thành phố Thanh Hóa
3 Thị xã Bỉm Sơn
4 Thị xã Nghi Sơn
5 Huyện tì Thước
6 Huyện Cẩm Thủy
7 Huyện Đông Sơn
8 Huyện Hà Trung
9 Huyện Hậu Lộc
10 Huyện Hoằng Hóa
11 Huyện Lang Chánh
12 Huyện Mường Lát
13 Huyện Nga Sơn
14 Huyện Ngọc Lặc
15 Huyện Như Thanh
16 Huyện Như Xuân
17 Huyện Nông Cống
18 Huyện Quan Hóa
19 Huyện Quan Sơn
20 Huyện Quảng Xương
21 Huyện Thạch Thành
22 Huyện Thiệu Hóa
23 Huyện Thọ Xuân
24 Huyện Thường Xuân
25 Huyện Triệu Sơn
26 Huyện Vĩnh Lộc
27 Huyện Yên Định

2. Thanh Hóa với từng nào đơn vị chức năng cung cấp huyện?

  • Thanh Hóa với 2 thành phố Hồ Chí Minh nằm trong tỉnh
  • Thanh Hóa với 2 thị xã
  • Thanh Hóa với 23 huyện

Danh sách những đơn vị chức năng cung cấp thị trấn của Thanh Hóa chào chúng ta xem xét lại phần trên!

Xem thêm: điểm chuẩn học viện ngân hàng 2022


3. Đơn vị cung cấp thị trấn trung tâm của Thanh Hóa là gì?

Trung tâm của Thanh Hóa là Thành phố Thanh Hóa (tỉnh lỵ).

LƯU Ý: Nội dung nội dung bài viết bên trên trên đây chỉ mang ý nghĩa xem thêm. Tùy từng thời gian và đối tượng người sử dụng không giống nhau nhưng mà nội dung nội dung bài viết bên trên hoàn toàn có thể tiếp tục không thể thích hợp bởi sự thay cho thay đổi của quyết sách pháp lý. Mọi vướng mắc, chung ý van phấn khởi lòng phản hồi bên trên trang Liên hệ của Website hoặc qua loa email: [email protected]