tính diện tích hình thang

Chủ đề diện tích S hình thang lớp 6: Diện tích hình thang là một trong những định nghĩa cần thiết nhập toán học tập, nhất là lớp 6. Hình thang là hình học tập đem nhị lòng tuy nhiên song và đem độ cao. Để tính diện tích hình thang, tao đem công thức S = ((đáy 1 + lòng 2) x chiều cao) / 2. Việc tính diện tích hình thang không những tập luyện sự đo lường và tính toán của học viên tuy nhiên còn hỗ trợ tổ hợp kỹ năng về những định nghĩa đồng dạng.

Công thức tính diện tích hình thang mang đến lớp 6 là gì?

Công thức tính diện tích hình thang mang đến lớp 6 là S = (đáy nhỏ + lòng lớn) x độ cao / 2.
Cụ thể, nhằm tính diện tích hình thang, tao nên biết độ cao của hình thang và nhị lòng của chính nó. Công thức bên trên được chấp nhận đo lường và tính toán diện tích S đơn giản và dễ dàng.
Bước 1: Gọi lòng nhỏ là a và lòng rộng lớn là b.
Bước 2: Gọi độ cao là h.
Bước 3: Sử dụng công thức S = (a + b) x h / 2 nhằm tính diện tích hình thang.
Ví dụ: Giả sử hình thang đem lòng nhỏ a = 5 centimet, lòng rộng lớn b = 13 centimet và độ cao h = 5 centimet.
Áp dụng công thức, tao có: S = (5 + 13) x 5 / 2 = 18 x 5 / 2 = 90 / 2 = 45 cm².
Vậy diện tích S hình thang là 45 cm².

Bạn đang xem: tính diện tích hình thang

Công thức tính diện tích hình thang mang đến lớp 6 là gì?

Tuyển sinh khóa huấn luyện và đào tạo Xây dựng RDSIC

Hình thang là thuật ngữ dùng làm tế bào miêu tả một hình học tập đem nhị lòng tuy nhiên song và những cạnh liên kết nhị lòng ko vuông góc với nhị lòng. Xác ấn định công thức tính chu vi hình thang?

Để tính chu vi của một hình thang, tao nên biết phỏng lâu năm của nhị lòng và tổng phỏng lâu năm nhị cạnh mặt mũi. Công thức tính chu vi hình thang là nằm trong tổng phỏng lâu năm nhị lòng với nhị phiên phỏng lâu năm của cạnh mặt mũi.
Chu vi hình thang = phỏng lâu năm lòng 1 + phỏng lâu năm lòng 2 + phỏng lâu năm cạnh mặt mũi 1 + phỏng lâu năm cạnh mặt mũi 2
Ví dụ: Giả sử lòng 1 có tính lâu năm là a, lòng 2 có tính lâu năm là b, cạnh mặt mũi 1 có tính lâu năm là c và cạnh mặt mũi 2 có tính lâu năm là d.
Chu vi hình thang = a + b + c + d

Hình thang cân nặng là mô hình thang đem lối cao và nhị cạnh mặt mũi đều nhau. Công thức tính diện tích hình thang cân?

Để tính diện tích hình thang cân nặng, tao đem công thức: Diện tích = (đáy nhỏ + lòng lớn) x độ cao / 2.
Với hình thang cân nặng đem lòng nhỏ là a, lòng rộng lớn là b và độ cao là h, tao có: Diện tích = (a + b) x h / 2.

Hình thang cân nặng là mô hình thang đem lối cao và nhị cạnh mặt mũi đều nhau. Công thức tính diện tích hình thang cân?

Tính diện tích S hình thang cân nặng ABCD lúc biết phỏng lâu năm nhị cạnh mặt mũi là 5cm, phỏng lâu năm lối cao AH là 4cm.

Để tính diện tích S của hình thang cân nặng ABCD, tao nên biết phỏng lâu năm nhị cạnh mặt mũi và phỏng lâu năm lối cao.
Trong tình huống này, biết cạnh mặt mũi là 5cm và lối cao AH là 4cm:
Bước 1: Sử dụng công thức tính diện tích hình thang: Diện tích = 50% (a + b) * h, nhập tê liệt a và b là phỏng lâu năm nhị cạnh mặt mũi, h là phỏng lâu năm lối cao.
Bước 2: Thay nhập công thức: Diện tích = 50% (5 + 5) * 4 = 50% * 10 * 4 = trăng tròn cm^2.
Vậy, diện tích S hình thang cân nặng ABCD là trăng tròn cm^2.

Tìm diện tích S hình thang ABCD đem nhị lòng AB và CD vì thế 7cm và 13cm, lối cao BK vì thế 6cm.

Để lần diện tích S hình thang ABCD, tao nên biết nhị lòng AB và CD và lối cao BK.
- Đề bài bác cho biết thêm lòng AB và CD có tính lâu năm theo thứ tự là 7cm và 13cm.
- Đường cao BK có tính lâu năm là 6cm.
Bước 1: Xác ấn định lòng rộng lớn (dài hơn) và lòng nhỏ (ngắn hơn) của hình thang ABCD.
- Trong tình huống này, lòng rộng lớn là lòng CD có tính lâu năm 13cm.
- Đáy nhỏ là lòng AB có tính lâu năm 7cm.
Bước 2: Tính diện tích S hình thang ABCD bằng phương pháp dùng công thức diện tích S hình thang.
- Diện tích hình thang được xem bằng phương pháp lấy tổng của nhị lòng và nhân với lối cao, tiếp sau đó phân chia song.
- sát dụng nhập bài bác tập dượt này, diện tích S hình thang ABCD rất có thể tính theo gót công thức: Diện tích = (đáy rộng lớn + lòng nhỏ) x lối cao / 2.
- Thay độ quý hiếm nhập công thức, tao có: Diện tích = (13cm + 7cm) x 6cm / 2.
Bước 3: Thực hiện tại luật lệ tính.
- Tổng những đoạn trực tiếp AB và CD là 13cm + 7cm = 20cm.
- Lấy tổng sản phẩm vừa vặn tính và nhân với lối cao: 20cm x 6cm = 120cm².
- Chia sản phẩm mang đến 2 nhằm lần diện tích S thiệt sự: 120cm² / 2 = 60cm².
Vậy diện tích S hình thang ABCD là 60cm².

Tìm diện tích S hình thang ABCD đem nhị lòng AB và CD vì thế 7cm và 13cm, lối cao BK vì thế 6cm.

_HOOK_

Xem thêm: phân tích câu cá mùa thu ngắn gọn

Ghi lưu giữ công thức tính diện tích S của 7 hình tiếp sau đây giúp cho bạn học tập xuất sắc môn Toán

Video về môn Toán tiếp tục giúp cho bạn nắm rõ kỹ năng cơ bạn dạng và cải cách và phát triển tài năng suy đoán và giải quyết và xử lý yếu tố. Lắng nghe giảng dạy dỗ kể từ nhà giáo có tính chuyên nghiệp nhằm tiếp thu kiến thức hiệu suất cao rộng lớn.

Toán nâng lên lớp 5: Diện tích hình thang - Thầy Khải - SĐT: 0943734664

Hình thang là một trong những trong mỗi hình dạng thịnh hành nhập toán học tập. Xem đoạn Clip về diện tích S hình thang nhằm lần hiểu công thức và phương pháp tính đơn giản và giản dị tuy nhiên uy tín. Sẽ giúp cho bạn đơn giản và dễ dàng giải những vấn đề tương quan.

Diện tích hình thang ABCD là từng nào nếu như lòng nhỏ AB lâu năm 8cm, lòng rộng lớn CD lâu năm 14cm và độ cao hình thang BK vì thế 5cm?

Để tính diện tích hình thang ABCD lúc biết lòng nhỏ AB lâu năm 8cm, lòng rộng lớn CD lâu năm 14cm và độ cao hình thang BK vì thế 5cm, tao dùng công thức:
Diện tích hình thang = 50% (đáy nhỏ + lòng lớn) x chiều cao
= 50% (8cm + 14cm) x 5cm
= 50% (22cm) x 5cm
= 11cm x 5cm
= 55cm²
Vậy, diện tích S hình thang ABCD là 55cm².

Tính diện tích S hình thang cân nặng Khi chiều lâu năm lòng nhỏ là 10cm và lòng rộng lớn là 18cm.

Để tính diện tích hình thang cân nặng Khi chiều lâu năm lòng nhỏ là 10cm và lòng rộng lớn là 18cm, tất cả chúng ta rất có thể tuân theo công việc sau:
Bước 1: Gọi lòng nhỏ của hình thang là a (a = 10cm) và lòng rộng lớn là b (b = 18cm).
Bước 2: Gọi độ cao của hình thang là h.
Bước 3: sát dụng công thức tính diện tích hình thang: Diện tích = (a + b) * h / 2.
Bước 4: Thay những độ quý hiếm nhập công thức: Diện tích = (10 + 18) * h / 2 = 28 * h / 2 = 14h.
Bước 5: Ta cần thiết lần độ quý hiếm của độ cao h. Để thực hiện điều này, tất cả chúng ta rất có thể dùng những vấn đề khác ví như vẽ hình thang đi ra giấy tờ và phụ thuộc vào những góc vuông và những tam giác đồng dạng nhằm tìm kiếm được độ quý hiếm của độ cao.
Bước 6: Sau Khi tìm kiếm được độ quý hiếm của độ cao h, tất cả chúng ta thay cho độ quý hiếm này nhập công thức kể từ bước 4 nhằm tính được diện tích S của hình thang.
**Lưu ý**: Để đem sản phẩm đúng đắn và uy tín, chúng ta nên ra soát công việc đo lường và tính toán và dùng những công thức và quy tắc phải chăng.

Tính diện tích S hình thang cân nặng Khi chiều lâu năm lòng nhỏ là 10cm và lòng rộng lớn là 18cm.

Diện tích hình thang cân nặng ABCD vì thế 72cm², biết lòng nhỏ AB lâu năm 6cm. Tính độ cao BK của hình thang.

Để tính được độ cao BK của hình thang cân nặng ABCD, tao dùng công thức tính diện tích hình thang: Diện tích = (đáy nhỏ + lòng lớn) * độ cao / 2.
Với diện tích S hình thang là 72cm² và lòng nhỏ AB lâu năm 6cm, tao đem công thức: 72 = (6 + lòng lớn) * độ cao / 2. Ta cần thiết lần lòng rộng lớn của hình thang trước.
Đáy rộng lớn của hình thang là AB + lòng nhỏ = 6 + 6 = 12cm.
Thay nhập công thức tiếp tục biết, tao có: 72 = (12) * độ cao / 2.
Simplifying tao được: 72 = 6 * độ cao.
Chia cả nhị vế của phương trình mang đến 6, tao có: độ cao = 72 / 6 = 12cm.
Vậy độ cao BK của hình thang là 12cm.

Cho hình thang đem lòng nhỏ AB vì thế 9cm, lòng rộng lớn CD vì thế 15cm và độ cao BK vì thế 12cm. Tính diện tích S của hình thang ABCD.

Để tính diện tích S của hình thang ABCD, tao tiếp tục dùng công thức: Diện tích = (đáy nhỏ + lòng lớn) * độ cao / 2.
Đáy nhỏ AB vì thế 9cm, lòng rộng lớn CD vì thế 15cm, và độ cao BK vì thế 12cm.
Áp dụng công thức, tao có: Diện tích = (9cm + 15cm) * 12cm / 2 = (24cm) * 12cm / 2 = 288cm².
Vậy diện tích S của hình thang ABCD là 288cm².

Xem thêm: trường đại học khoa học huế

Cho hình thang đem lòng nhỏ AB vì thế 9cm, lòng rộng lớn CD vì thế 15cm và độ cao BK vì thế 12cm. Tính diện tích S của hình thang ABCD.

Hình thang ko cân nặng đem lòng nhỏ AB lâu năm 12cm, lòng rộng lớn CD lâu năm 18cm và độ cao BK vì thế 9cm. Tính diện tích S của hình thang ABCD.

Để tính diện tích S của hình thang ABCD, tao vận dụng công thức: Diện tích hình thang = (đáy nhỏ + lòng lớn) x độ cao / 2.
Với hình thang ko cân nặng ABCD, lòng nhỏ AB đem chiều lâu năm 12cm, lòng rộng lớn CD đem chiều lâu năm 18cm và độ cao BK phỏng lâu năm 9cm.
Áp dụng công thức, tao có:
Diện tích hình thang ABCD = (12 + 18) x 9 / 2 = 30 x 9 / 2 = 270 / 2 = 135 cm².
Vậy diện tích S của hình thang ABCD là 135 cm².

_HOOK_