tính chất hóa học của ancol

Mục lục

1, Định nghĩa, phân loại, đồng phân và danh pháp của ancol
2, Tính hóa học vật lí của ancol
3, Tính hóa học hóa học
4. Điều chế và phần mềm của ancol

TOPCLASS11  GIẢI PHÁP HỌC TẬP TOÀN DIỆN DÀNH CHO 2K7

Bạn đang xem: tính chất hóa học của ancol

✅ Lộ trình học tập 4 bước bám sát công tác GDPT MỚI, đoạt được MỌI BỘ SGK

✅ KIỂM TRA ĐẦU VÀO - XẾP LỚP ĐÚNG TRÌNH ĐỘ của học tập sinh

✅ CỐ VẤN HỌC TẬP CÁ NHÂN 1:1 xuyên thấu quy trình tiếp thu kiến thức của học tập sinh

✅ SIÊU PHÒNG LUYỆN 10.000+ bài bác luyện phân loại đơn vị chức năng kỹ năng và kiến thức, theo gót cường độ kể từ DỄ - KHÓ

1, Định nghĩa, phân loại, đồng phân và danh pháp của ancol

  • Định nghĩa ancol: Ancol là những phù hợp hóa học hữu tuy nhiên phân tử sở hữu group hidroxyl (-OH) link thẳng với vẹn toàn tử cacbon no. Công thức R(OH)n
  • Phân loại ancol: 

– Phân loại theo gót con số hidroxyl: Ancol đơn chức, ancol nhiều chức.

– Phân loại theo gót gốc hidrocacbon: ancol no, ancol ko no, ancol thơm sực.

– Phân loại theo gót bậc ancol: Bậc của vẹn toàn tử C link với group -OH.

  • Đồng phân của ancol gồm: Đồng phân mạch cacbon, đồng phân địa điểm group OH, đồng phân group chức, đồng phân địa điểm link bội, đồng phân hình học tập.
  • Danh pháp của ancol: + Tên thay cho thế: số chỉ địa điểm nhánh – thương hiệu nhánh – thương hiệu mạch chủ yếu – số chỉ địa điểm group – OH + ol

+ Danh pháp gốc chức: Ancol + Tên gốc hidrocacbon + ic

Xem thêm: tìm điều kiện xác định

2, Tính hóa học vật lí của ancol

Những ancol là hóa học lỏng toạ lạc từ C1 đến khoảng tầm C12 (ở ĐK thường). Từ C1 đến C3 tan vô hạn nội địa.

Ancol sở hữu nhiệt độ nhiệt độ chảy, nhiệt độ chừng sôi, chừng tan nội địa cao hơn nữa đối với những hidrocacbon sở hữu lượng mol phân tử tương tự. nguyên nhân là vì tạo ra link hidro trong những phân tử ancol cùng nhau và trong những phân tử ancol với nước.

3, Tính hóa học hóa học

  • Phản ứng thế với vẹn toàn tử H vô group OH: Ancol tính năng với M dẫn đến muối hạt ancolat, điều này minh chứng phân tử ancol sở hữu vẹn toàn tử hidro vui nhộn.

– Glixerol tính năng với Cu(OH)tạo phức hóa học tan được màu sắc xanh rớt thực hiện đặc thù.

  • Phản ứng thế group OH:

  • Phản ứng tách nước tạo nên anken

Phản ứng tách nước tạo nên anken sảy đi ra Khi ancol tính năng với dung dịch H2SO4 đặc, đun rét ở nhiệt độ chừng 1700C.

  • Phản ứng oxi hóa:

– Phản ứng lão hóa trả toàn: Ancol cháy tạo nên tớ khí cacbonic, khá nước và lan nhiều nhiệt độ.

– Phản ứng lão hóa ko trả toàn: oxi hóa nhẹ nhõm thì ancol bậc 1 tạo nên anđehit; ancol bậc 2 tạo nên xeton; ancol bậc 3 ko phản xạ.

4. Điều chế và phần mềm của ancol

Cách 1, pha chế vì thế cách thức sinh hóa: Người tớ pha chế ancol kể từ những vật liệu đựng nhiều tinh ma bột như gạo, tiểu mạch, sau quy trình lên men nhằm chiếm được etanol.

Xem thêm: tìm tập xác định của hàm số 12

Cách 2, pha chế ancol vì thế cách thức tổng hợp: Người tớ tổ hợp etanol kể từ etilen đã có sẵn sau quy trình thanh lọc dầu.

Ứng dụng của ancol: Ancol được phần mềm nhiều vô công nghiệp đồ ăn thức uống, nó tế và động cơ…