tính chất cơ bản của từ trường là

Câu hỏi:

09/10/2019 116,944

A. lực đàn hồi thuộc tính lên những loại năng lượng điện và những nam châm hút bịa vô nó.

Bạn đang xem: tính chất cơ bản của từ trường là

B. lực thú vị lên vật bịa vô nó.

C. sự chuyển đổi về đặc điểm năng lượng điện của môi trường thiên nhiên xung xung quanh.

D. lực kể từ thuộc tính lên nam châm hút hoặc lên loại năng lượng điện không giống bịa vô nó.

Đáp án chủ yếu xác

Tính hóa học cơ bạn dạng của kể từ ngôi trường là tạo nên lực kể từ thuộc tính lên nam châm hút hoặc lên loại năng lượng điện không giống bịa vô nó.

Đáp án D

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đường mức độ kể từ không với đặc điểm này sau đây?

A. Chiều của những đàng mức độ tuân theo đòi những quy tắc xác lập.

B. Qua từng điểm vô không khí chỉ vẽ được một đàng mức độ kể từ.

C. Các đàng mức độ là những đàng cong kín hoặc vô hạn ở nhị đầu.

D. Các đàng mức độ của và một kể từ ngôi trường hoàn toàn có thể hạn chế nhau.

Câu 2:

Phương của lực kể từ thuộc tính lên chạc dẫn đem loại năng lượng điện bịa vô kể từ ngôi trường không tồn tại Điểm lưu ý này sau đây?

A. Vuông góc với mặt mày phẳng lặng chứa chấp vectơ chạm màn hình kể từ và loại năng lượng điện.

B. Vuông góc với vectơ chạm màn hình kể từ.

C. Song tuy nhiên với những đàng mức độ kể từ.

D. Vuông góc với chạc dẫn đem loại điện

Câu 3:

Chọn một đáp án sai khi nói đến kể từ ngôi trường.

A. Tại từng điểm vô kể từ ngôi trường chỉ vẽ được một và duy nhất đàng chạm màn hình kể từ lên đường qua

Xem thêm: trang phục và văn hóa

B. Các đàng chạm màn hình kể từ là những đàng cong ko khép kín

C. Các đàng chạm màn hình kể từ ko hạn chế nhau

D. Tính hóa học cơ bạn dạng của kể từ ngôi trường là thuộc tính lực kể từ lên nam châm hút hoặc loại năng lượng điện bịa vô nó

Câu 4:

Hình này trình diễn đích thị phía lực kể từ thuộc tính lên một quãng chạc dẫn trực tiếp đem loại năng lượng điện I với chiều như hình vẽ bịa vô kể từ ngôi trường đều, đàng mức độ kể từ được đặt theo hướng như hình vẽ.

Câu 5:

Phát biểu này sau đấy là không đúng?

A. Lực kể từ thuộc tính lên một quãng chạc dẫn đem loại năng lượng điện bịa vô kể từ ngôi trường đều tỉ trọng thuận với chiều lâu năm của đoạn chạc.

B. Lực kể từ thuộc tính lên một quãng chạc dẫn đem loại năng lượng điện bịa vô kể từ ngôi trường đều tỉ trọng thuận với góc ăn ý vị đoạn chạc dẫn và đàng mức độ kể từ.

C. Lực kể từ thuộc tính lên một quãng chạc dẫn đem loại năng lượng điện bịa vô kể từ ngôi trường đều tỉ trọng thuận với độ mạnh loại năng lượng điện trong khúc chạc.

D. Lực kể từ thuộc tính lên một quãng chạc dẫn đem loại năng lượng điện bịa vô kể từ ngôi trường đều tỉ trọng thuận với chạm màn hình kể từ bên trên vị trí đặt đoạn chạc.

Câu 6:

Hình vẽ này sau đây xác lập đích thị vị trí hướng của véc tơ chạm màn hình kể từ bên trên M tạo ra vị loại năng lượng điện vô chạc dẫn trực tiếp lâu năm vô hạn.

Hình vẽ này sau đây xác lập đích thị vị trí hướng của véc tơ chạm màn hình kể từ bên trên M tạo ra vị (ảnh 1)

Hình vẽ này sau đây xác lập đích thị vị trí hướng của véc tơ chạm màn hình kể từ bên trên M tạo ra vị (ảnh 2)

Hình vẽ này sau đây xác lập đích thị vị trí hướng của véc tơ chạm màn hình kể từ bên trên M tạo ra vị (ảnh 3)

Xem thêm: tả đồ vật mà em yêu thích

Hình vẽ này sau đây xác lập đích thị vị trí hướng của véc tơ chạm màn hình kể từ bên trên M tạo ra vị (ảnh 4)