tính bằng cách thuận tiện nhất lớp 4

Bài luyện Toán lớp 4

Bài luyện Toán lớp 4: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất được VnDoc biên soạn, chỉnh lý và tổ hợp hùn những học viên rèn luyện những dạng bài bác tính thời gian nhanh kể từ cơ phiên bản cho tới nâng lên.

Bạn đang xem: tính bằng cách thuận tiện nhất lớp 4

Bản quyền thuộc sở hữu VnDoc.
Nghiêm cấm từng mẫu mã sao chép nhằm mục đích mục tiêu thương nghiệp.

1) Thế này là tính bằng phương pháp thuận tiện nhất?

+ Trong những câu hỏi tính độ quý hiếm của biểu thức, những em học viên tiếp tục bắt gặp nhiều câu hỏi phức tạp và cần tiến hành đo lường nhiều bước. Bởi vậy tính độ quý hiếm của biểu thức bằng phương pháp thuận tiện nhất sẽ hỗ trợ những em đo lường sao mang đến phải chăng và chiếm được thành quả sớm nhất.

+ Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất là sự vận dụng những đặc điểm của phép tắc nằm trong, phép tắc nhân, … nhập việc giải câu hỏi tính độ quý hiếm của biểu thức một cơ hội thời gian nhanh, phải chăng và đúng chuẩn nhất.

2) Các phương pháp tính độ quý hiếm của biểu thức bằng phương pháp thuận tiện nhất

Dạng 1: Nhóm những số nhập biểu thức trở nên từng group với tổng (hoặc hiệu) là những số tròn xoe chục, tròn xoe trăm, tròn xoe ngàn,…

Ví dụ: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 237 + 357 + 763

b) 2345 + 4257 – 345

Lời giải:

a) 237 + 357 + 763 = (237 + 763) + 357 = 1000 + 357 = 1357

b) 2345 + 4257 – 345 = (2345 – 345) + 4257 = 2000 + 4257

Dạng 2: Vận dụng những đặc điểm của phép tắc nằm trong, phép tắc nhân, phép tắc trừ, phép tắc chia

• Nhân một số trong những với cùng một tổng: a x (b + c) = a x b + a x c

• Nhân một số trong những với cùng một hiệu: a x (b – c) = a x b – a x c

• Một tổng phân chia cho 1 số: (a + b) : c = a : c + b : c

• Một số trừ lên đường một tổng: a – (b + c) = a – b – c

Ví dụ: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 326 x 728 + 326 x 272

b) 2009 x 867 + 2009 x 133

c) 4 x 125 x 25 x 8

d) 2 x 8 x 50 x 25 x 125

Lời giải:

a) 326 x 728 + 326 x 272

= 326 x (728 + 272) = 326 x 1000 = 326000

b) 2009 x 867 + 2009 x 133

= 2009 x (867 + 133) = 2009 x 1000 = 2009000

c) 4 x 125 x 25 x 8

= (4 x 25) x (125 x 8) = 100 x 1000 = 100000

d) 2 x 8 x 50 x 25 x 125

= (2 x 50) x (8 x 125) x 25 = 100 x 1000 x 25 = 2500000

Dạng 3: Vận dụng những đặc điểm với những số quánh biệt

Các đặc điểm cơ là:

• 0 nhân với cùng một số: 0 x a = a x 0 = 0

• 0 phân chia cho 1 số: 0 : a = 0

• 1 nhân với cùng một số: 1 x a = a x 1 = a

• Chia một số trong những mang đến 1: a : 1 = a

Ví dụ: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

1235 x 6789 x (630 – 315 x 2)

Lời giải:

1235 x 6789 x (630 – 315 x 2) = 1235 x 6789 x (630 – 630) = 1235 x 6789 x 0 = 0

Dạng 4: Tính thuận tiện với biểu thức với phân số

• Nhóm những phân số nhập biểu thức trở nên từng group với tổng (hoặc hiệu) bởi vì 1 hoặc 0

• Vận dụng đặc điểm của 4 phép tắc tính nhằm tách, ghép ở tử số hoặc ở hình mẫu số nhằm mục đích tạo nên quá số như thể nhau ở cả hình mẫu số và tử số rồi tiến hành rút gọn gàng biểu thức.

• Phép với mọi số như thể nhau được màn biểu diễn bởi vì phép tắc nhân

Ví dụ: Tính độ quý hiếm của biểu thức:

a) \frac{2}{3} \times \frac{4}{9} + \frac{2}{3} \times \frac{5}{9}

b) \frac{5}{9}:\frac{4}{7} + \frac{{13}}{9} \times \frac{7}{4}

c) \frac{{399 \times 45 + 55 \times 399}}{{1995 \times 1996 - 1991 \times 1995}}

Lời giải:

a) \frac{2}{3} \times \frac{4}{9} + \frac{2}{3} \times \frac{5}{9} = \frac{2}{3} \times \left( {\frac{4}{9} + \frac{5}{9}} \right) = \frac{2}{3} \times 1 = \frac{2}{3}

b) \frac{5}{9}:\frac{4}{7} + \frac{{13}}{9} \times \frac{7}{4} = \frac{5}{9} \times \frac{7}{4} + \frac{{13}}{9} \times \frac{7}{4} = \left( {\frac{5}{9} + \frac{{13}}{9}} \right) \times \frac{7}{4} = 1 \times \frac{7}{4} = \frac{7}{4}

Xem thêm: cách dùng who whom whose

c) \frac{{399 \times 45 + 55 \times 399}}{{1995 \times 1996 - 1991 \times 1995}} = \frac{{399 \times \left( {45 + 55} \right)}}{{1995 \times \left( {1996 - 1991} \right)}}

= \frac{{399 \times 100}}{{1995 \times 5}} = \frac{{399 \times 25 \times 4}}{{399 \times 5 \times 5}} = 4

3) Bài luyện tính bằng cách thuận tiện nhất lớp 4

Bài 1: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 4276 + 2357 + 5724 + 7643

b) 3145 + 2496 + 5347 + 7504 + 4653

c) 2376 + 3425 – 376 – 425

Bài 2: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 425 x 3475 + 425 x 6525

b) 234 x 1257 – 234 x 257

c) 3876 x 375 + 375 x 6124

d) 1327 x 524 – 524 x 327

Bài 3: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 2 x 3 x 4 x 5 x 50 x 25

b) 25 x trăng tròn x 125 x 8 – 8 x trăng tròn x 5 x 125

c) 10000 – 47 x 72 – 47 x 28

d) 3457 – 27 x 48 – 48 x 73 + 6543

Bài 4: 

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 123 x 3 + 123 x 7

b) 45 x 17 - 45 x 9

c) 235 x 2 + 235 x 3 + 235 x 5

d) 102 x 18 - 102 x 6 - 102 x 2

e) 203 + 203 x 12 - 203 x 3

f) 37 x 28 + 37 x 72

g) 52 x 48 - 52 x 28

h) 120 x 4 +120 x 5 +120

i) 230 x 123 - 230 x 22 - 230

j) 135 x 37 - 135 + 135 x 64

Bài 5: Tính nhanh:

8 x 427 x 3 + 6 x 573 x 4

6 x 1235 x trăng tròn – 5 x 235 x 24

(145 x 99 + 145) – (143 x 102 – 143)

54 x 47 – 47 x 53 – trăng tròn – 27

326 x 728 + 327 x 272

2008 x 867 + 2009 x 133

1235 x 6789 x (630 – 315 x 2)

(m : 1 – m x 1) : (m x 2008 + m + 2008)

Bài 6: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) \frac{3}{5} + \frac{{18}}{9} + \frac{4}{{10}}

b) \frac{{32}}{{16}} \times \frac{{12}}{{18}} + \frac{{32}}{{16}} \times \frac{{24}}{{18}}

c) 2018 \times \left( {\frac{1}{2} + \frac{{1212}}{{2424}}} \right)

d) \frac{9}{{30}} + \frac{9}{{70}} + \frac{9}{{126}}

Bài 7: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) \frac{{1995 \times 1993 - 18}}{{1975 \times 1993 \times 1994}}

b) \frac{{1996 \times 1995 - 996}}{{1000 + 1996 - 1994}}

Bài 8

Cho A = 2009 x 425

B = 575 x 2009

Không tính A và B, em hãy tính thời gian nhanh thành quả của A – B ?

Xem thêm: kim đồng anh hùng nhỏ tuổi

Hi vọng tư liệu này hùn những em học viên tự động gia tăng kỹ năng, rèn luyện và nâng lên cơ hội giải bài bác luyện Toán lớp 4, tương tự hùn những thầy cô nhận thêm tư liệu rời khỏi đề rèn luyện mang đến học viên. Mời những em với mọi thầy cô xem thêm.

---------------------------------------------------------------

Ngoài Bài luyện Toán lớp 4: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất, chào những em học viên và quý thầy cô xem thêm thêm thắt Đề đua học tập kì môn Toán lớp 4 bám theo Thông tư 22, Sở đề đua thân thiện học tập kì lớp 4, .... nhưng mà công ty chúng tôi đang được thuế tầm và tinh lọc. Với phiếu bài bác luyện này sẽ hỗ trợ những em tập luyện thêm thắt khả năng giải đề và thực hiện bài bác chất lượng rộng lớn. Chúc những em học hành tốt!