tính bằng cách thuận tiện nhất

Bài tập dượt Toán lớp 4

Bài tập dượt Toán lớp 4: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất được VnDoc biên soạn, chỉnh lý và tổ hợp chung những học viên rèn luyện những dạng bài bác tính nhanh chóng kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng lên.

Bạn đang xem: tính bằng cách thuận tiện nhất

Bản quyền thuộc sở hữu VnDoc.
Nghiêm cấm từng mẫu mã sao chép nhằm mục đích mục tiêu thương nghiệp.

1) Thế này là tính bằng cách thuận tiện nhất?

+ Trong những câu hỏi tính độ quý hiếm của biểu thức, những em học viên tiếp tục bắt gặp nhiều câu hỏi phức tạp và nên triển khai đo lường nhiều bước. Bởi vậy tính độ quý hiếm của biểu thức bằng phương pháp thuận tiện nhất sẽ hỗ trợ những em đo lường sao mang lại hợp lý và phải chăng và chiếm được sản phẩm sớm nhất.

+ Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất là sự vận dụng những đặc thù của quy tắc nằm trong, quy tắc nhân, … nhập việc giải câu hỏi tính độ quý hiếm của biểu thức một cơ hội nhanh chóng, hợp lý và phải chăng và đúng mực nhất.

2) Các phương pháp tính độ quý hiếm của biểu thức bằng phương pháp thuận tiện nhất

Dạng 1: Nhóm những số nhập biểu thức trở nên từng group đem tổng (hoặc hiệu) là những số tròn trĩnh chục, tròn trĩnh trăm, tròn trĩnh ngàn,…

Ví dụ: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 237 + 357 + 763

b) 2345 + 4257 – 345

Lời giải:

a) 237 + 357 + 763 = (237 + 763) + 357 = 1000 + 357 = 1357

b) 2345 + 4257 – 345 = (2345 – 345) + 4257 = 2000 + 4257

Dạng 2: Vận dụng những đặc thù của quy tắc nằm trong, quy tắc nhân, quy tắc trừ, quy tắc chia

• Nhân một số trong những với 1 tổng: a x (b + c) = a x b + a x c

• Nhân một số trong những với 1 hiệu: a x (b – c) = a x b – a x c

• Một tổng phân chia cho 1 số: (a + b) : c = a : c + b : c

• Một số trừ lên đường một tổng: a – (b + c) = a – b – c

Ví dụ: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 326 x 728 + 326 x 272

b) 2009 x 867 + 2009 x 133

c) 4 x 125 x 25 x 8

d) 2 x 8 x 50 x 25 x 125

Lời giải:

a) 326 x 728 + 326 x 272

= 326 x (728 + 272) = 326 x 1000 = 326000

b) 2009 x 867 + 2009 x 133

= 2009 x (867 + 133) = 2009 x 1000 = 2009000

c) 4 x 125 x 25 x 8

= (4 x 25) x (125 x 8) = 100 x 1000 = 100000

d) 2 x 8 x 50 x 25 x 125

= (2 x 50) x (8 x 125) x 25 = 100 x 1000 x 25 = 2500000

Dạng 3: Vận dụng những đặc thù với những số đặc biệt

Các đặc thù bại là:

• 0 nhân với 1 số: 0 x a = a x 0 = 0

• 0 phân chia cho 1 số: 0 : a = 0

• 1 nhân với 1 số: 1 x a = a x 1 = a

• Chia một số trong những mang lại 1: a : 1 = a

Ví dụ: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

1235 x 6789 x (630 – 315 x 2)

Lời giải:

1235 x 6789 x (630 – 315 x 2) = 1235 x 6789 x (630 – 630) = 1235 x 6789 x 0 = 0

Dạng 4: Tính thuận tiện với biểu thức đem phân số

• Nhóm những phân số nhập biểu thức trở nên từng group đem tổng (hoặc hiệu) bởi vì 1 hoặc 0

• Vận dụng đặc thù của 4 quy tắc tính nhằm tách, ghép ở tử số hoặc ở kiểu số nhằm mục đích tạo nên quá số kiểu như nhau ở cả kiểu số và tử số rồi triển khai rút gọn gàng biểu thức.

• Phép với những số kiểu như nhau được màn biểu diễn bởi vì quy tắc nhân

Ví dụ: Tính độ quý hiếm của biểu thức:

a) \frac{2}{3} \times \frac{4}{9} + \frac{2}{3} \times \frac{5}{9}

b) \frac{5}{9}:\frac{4}{7} + \frac{{13}}{9} \times \frac{7}{4}

c) \frac{{399 \times 45 + 55 \times 399}}{{1995 \times 1996 - 1991 \times 1995}}

Lời giải:

a) \frac{2}{3} \times \frac{4}{9} + \frac{2}{3} \times \frac{5}{9} = \frac{2}{3} \times \left( {\frac{4}{9} + \frac{5}{9}} \right) = \frac{2}{3} \times 1 = \frac{2}{3}

b) \frac{5}{9}:\frac{4}{7} + \frac{{13}}{9} \times \frac{7}{4} = \frac{5}{9} \times \frac{7}{4} + \frac{{13}}{9} \times \frac{7}{4} = \left( {\frac{5}{9} + \frac{{13}}{9}} \right) \times \frac{7}{4} = 1 \times \frac{7}{4} = \frac{7}{4}

Xem thêm: đề thi tiếng anh thpt quốc gia 2021

c) \frac{{399 \times 45 + 55 \times 399}}{{1995 \times 1996 - 1991 \times 1995}} = \frac{{399 \times \left( {45 + 55} \right)}}{{1995 \times \left( {1996 - 1991} \right)}}

= \frac{{399 \times 100}}{{1995 \times 5}} = \frac{{399 \times 25 \times 4}}{{399 \times 5 \times 5}} = 4

3) Bài tập dượt tính bằng cách thuận tiện nhất lớp 4

Bài 1: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 4276 + 2357 + 5724 + 7643

b) 3145 + 2496 + 5347 + 7504 + 4653

c) 2376 + 3425 – 376 – 425

Bài 2: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 425 x 3475 + 425 x 6525

b) 234 x 1257 – 234 x 257

c) 3876 x 375 + 375 x 6124

d) 1327 x 524 – 524 x 327

Bài 3: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 2 x 3 x 4 x 5 x 50 x 25

b) 25 x đôi mươi x 125 x 8 – 8 x đôi mươi x 5 x 125

c) 10000 – 47 x 72 – 47 x 28

d) 3457 – 27 x 48 – 48 x 73 + 6543

Bài 4: 

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 123 x 3 + 123 x 7

b) 45 x 17 - 45 x 9

c) 235 x 2 + 235 x 3 + 235 x 5

d) 102 x 18 - 102 x 6 - 102 x 2

e) 203 + 203 x 12 - 203 x 3

f) 37 x 28 + 37 x 72

g) 52 x 48 - 52 x 28

h) 120 x 4 +120 x 5 +120

i) 230 x 123 - 230 x 22 - 230

j) 135 x 37 - 135 + 135 x 64

Bài 5: Tính nhanh:

8 x 427 x 3 + 6 x 573 x 4

6 x 1235 x đôi mươi – 5 x 235 x 24

(145 x 99 + 145) – (143 x 102 – 143)

54 x 47 – 47 x 53 – đôi mươi – 27

326 x 728 + 327 x 272

2008 x 867 + 2009 x 133

1235 x 6789 x (630 – 315 x 2)

(m : 1 – m x 1) : (m x 2008 + m + 2008)

Bài 6: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) \frac{3}{5} + \frac{{18}}{9} + \frac{4}{{10}}

b) \frac{{32}}{{16}} \times \frac{{12}}{{18}} + \frac{{32}}{{16}} \times \frac{{24}}{{18}}

c) 2018 \times \left( {\frac{1}{2} + \frac{{1212}}{{2424}}} \right)

d) \frac{9}{{30}} + \frac{9}{{70}} + \frac{9}{{126}}

Bài 7: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) \frac{{1995 \times 1993 - 18}}{{1975 \times 1993 \times 1994}}

b) \frac{{1996 \times 1995 - 996}}{{1000 + 1996 - 1994}}

Bài 8

Cho A = 2009 x 425

B = 575 x 2009

Không tính A và B, em hãy tính nhanh chóng sản phẩm của A – B ?

Xem thêm: hệ số lương cao đẳng

Hi vọng tư liệu này chung những em học viên tự động gia tăng kỹ năng, rèn luyện và nâng lên cơ hội giải bài bác tập dượt Toán lớp 4, rưa rứa chung những thầy cô nhận thêm tư liệu rời khỏi đề rèn luyện mang lại học viên. Mời những em với những thầy cô tìm hiểu thêm.

---------------------------------------------------------------

Ngoài Bài tập dượt Toán lớp 4: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất, mời mọc những em học viên và quý thầy cô tìm hiểu thêm thêm thắt Đề thi đua học tập kì môn Toán lớp 4 theo dõi Thông tư 22, Sở đề thi đua thân mật học tập kì lớp 4, .... nhưng mà Shop chúng tôi đang được thuế tầm và tinh lọc. Với phiếu bài bác tập dượt này sẽ hỗ trợ những em tập luyện thêm thắt tài năng giải đề và thực hiện bài bác chất lượng rộng lớn. Chúc những em tiếp thu kiến thức tốt!