tìm điều kiện xác định của phương trình lớp 8

Với giải Câu căn vặn 2 trang trăng tròn SGK Toán lớp 8 Tập 2 được biên soạn câu nói. giải cụ thể sẽ hỗ trợ học viên biết phương pháp thực hiện bài xích tập dượt môn Toán 8. Mời chúng ta đón xem:

Bạn đang xem: tìm điều kiện xác định của phương trình lớp 8

Giải Toán 8 Bài 5: Phương trình chứa chấp ẩn ở mẫu

Video Giải Câu căn vặn 2 trang trăng tròn Toán 8 Tập 2

Câu căn vặn 2 trang trăng tròn Toán 8 Tập 2: Tìm ĐK xác lập của từng phương trình sau:

a)xx1  =  x+​  4x+1;

b)  3x2  =  2x1x2  x.

Lời giải

a) Phương trình xx1  =  x+​  4x+1  xác định:

x10x+​ 10x1x  1

Vậy ĐKXĐ của phương trình là x ≠ ±1.

b) Phương trình    3x2  =  2x1x2  x xác tấp tểnh khi:

x – 2 ≠ 0 Lúc x ≠ 2

Xem thêm: cách tính nồng độ phần trăm

Vậy ĐKXĐ của phương trình là x ≠ 2.

Xem tăng câu nói. giải bài xích tập dượt Toán lớp 8 hoặc, cụ thể khác:

Câu căn vặn 1 trang 19 Toán 8 Tập 2: Giá trị x = 1 liệu có phải là nghiệm của phương trình hay là không...

Câu căn vặn 3 trang 22 Toán 8 Tập 2: Giải những phương trình nhập thắc mắc 2...

Bài 27 trang 22 Toán 8 Tập 2: Giải những phương trình 2x-5x+5=3...

Bài 28 trang 22 Toán 8 Tập 2: Giải những phương trình 2x-1x-1+1=1x-1...

Bài 29 trang 22-23 Toán 8 Tập 2: quý khách hàng Sơn giải phương trình...

Bài 30 trang 23 Toán 8 Tập 2: Giải những phương trình 1x-2+3= x-32-x...

Bài 31 trang 23 Toán 8 Tập 2: Giải những phương trình 1x-1-3x2x3-1=2xx2+x+1...

Bài 32 trang 23 Toán 8 Tập 2: Giải những phương trình 1x+2=1x+2x2+1...

Bài 33 trang 23 Toán 8 Tập 2: Tìm những độ quý hiếm của a sao cho từng biểu thức sau có mức giá trị vì chưng 2...

Xem thêm: quang phổ liên tục là