tiêu hóa là quá trình

Câu hỏi:

09/03/2020 29,457

Bạn đang xem: tiêu hóa là quá trình

A. thực hiện biến hóa thực phẩm trở nên những hóa học hữu cơ

B. biến hóa thực phẩm trở nên dưỡng chất và tạo ra năng lượng

C. biến hóa những dưỡng chất với vô thực phẩm trở nên những hóa học đơn giản và giản dị nhưng mà khung hình hít vào được

Đáp án chủ yếu xác

D. dẫn đến những dưỡng chất và năng lượng

Đáp án C

Khái niệm :

Tiêu hóa là quy trình biến hóa những dưỡng chất với vô thực phẩm trở nên những hóa học đơn giản và giản dị nhưng mà khung hình hít vào được.

Các mẫu mã xài hoá :

Tiêu hóa ở động vật hoang dã gồm:

- Tiêu hóa nội bào (tiêu hoá vô tế bào)

- Tiêu hóa nước ngoài bào (tiêu hoá bên phía ngoài tế bào)

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đột vươn lên là gen lặn tiếp tục biểu thị bên trên loại hình

A. khi ở hiện trạng dị ăn ý tử và đồng ăn ý tử

B. khi ở hiện trạng đồng ăn ý tử

C. chỉ ở 1 phần khung hình đem đột biến

D. trở nên loại hình ngay lập tức ở mới sau

Câu 2:

Ở một loại thực vật, gen A qui lăm le ngược đỏ au trội trọn vẹn đối với gen a qui lăm le ngược vàng. Cho cây 4n với loại gen aaaa kí thác phấn với cây 4n với loại gen AAaa, thành phẩm phân tính đời lai là

A. 1 đỏ: 1 vàng

B. 11 đỏ: 1 vàng

C. 3 đỏ: 1 vàng

D. 5 đỏ: 1 vàng

Câu 3:

Xem thêm: giải thích vì sao cây trên cạn bị ngập úng lâu sẽ chết

Trong hệ tuần trả kín, ngày tiết lưu thông

A. với vận tốc nhanh chóng và ko trộn lộn dịch mô

B. với vận tốc chậm chạp và ko trộn lộn dịch mô

C. với vận tốc chậm chạp và trộn lộn dịch mô

D. với vận tốc nhanh chóng và trộn lộn dịch mô

Câu 4:

Trong opêron Lac, tầm quan trọng của cụm gen cấu hình Z, Y, A là:

A. tổ hợp prôtêin khắc chế phụ thuộc vào vùng phát động nhằm khởi điểm phiên mã

B. tổ hợp những loại enzim nhập cuộc vô phản xạ phân giải đàng lactôzơ

C. tổ hợp prôtêin khắc chế phụ thuộc vào vùng vận hành nhằm ngăn ngừa quy trình phiên mã

D. tổ hợp enzim ARN polimeraza phụ thuộc vào vùng phát động nhằm khởi điểm phiên mã

Câu 5:

Chuỗi pôlipeptit bởi gen đột vươn lên là tổ hợp đối với chuỗi pôlipeptit bởi gen thông thường tổ hợp với số axit amin cân nhau tuy nhiên không giống nhau ở axit amin loại 80. Đột vươn lên là điểm bên trên gen cấu hình này nằm trong dạng

A. thay cho thế một cặp nuclêôtit ở cỗ phụ thân loại 80

B. thêm 1 cặp nuclêôtit vô địa điểm 80

C. thay cho thế một cặp nuclêôtit ở cỗ phụ thân loại 81

D. mất mặt một cặp nuclêôtit ở địa điểm loại 80

Câu 6:

Kĩ thuật mang trong mình 1 đoạn ADN kể từ tế bào mang đến sang trọng tế bào nhận vị thể truyền được gọi là

A. kỹ năng tạo ra ADN tái ngắt tổ hợp

B. kỹ năng đem gen

C. kỹ năng ghép những gen

D. kỹ năng tổng hợp gen

Xem thêm: phân tích vẻ đẹp của thúy kiều

TÀI LIỆU VIP VIETJACK