tiếng anh lớp 5 tập 1 unit 1 lesson 3

Unit 1 : What’s Your Address?

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 5 tập 1 unit 1 lesson 3

Lesson 3

 

I.Objectives:

By the over of this unit pupils can

– Pronounce two-syllable words with the stress on the first syllable: ’city, ’mountains, ’tower and ’village.

– Develop Ss speaking and listening skills.

– Ss look after , solve problems and study themselves.

– Studious and obedient students and love their hometown, family and friends.

II.Languages focus:

– Phonetic: ’city, ’mountains, ’tower and ’village.

Bài 1. Nghe và lặp lại

Click bên trên phía trên nhằm nghe:

http://spettu.edu.vn/wp-content/uploads/2017/11/09-track-91.mp3

 

‘city                          Linda lives in a ‘city.

Thành phố           Linda sinh sống ở TP.HCM.

‘villlage                  My best friend lives in a ‘village.

làng quê                    Quý khách hàng thân ái của tôi sinh sống ở nông thôn.

‘mountains            I live in the ‘mountains.

miền núi                  Tôi sinh sống ở miền núi.

‘tower                       He lives in a tall and quiet ‘tower.

Tòa tháp                    Cậu â’y sinh sống bên trên cao và yên tĩnh tĩnh ở tòa tháp.

Bài 2. Nghe và khoanh tròn trĩnh a hoặc b. Sau dó hiểu rộng lớn những câu sau

Click bên trên phía trên nhằm nghe:

http://spettu.edu.vn/wp-content/uploads/2017/11/10-track-102.mp3

 

1.b Linda lives in a big thành phố.

Dịch : Linda sinh sống ở TP.HCM rộng lớn.

2.a They live in the countryside.

Dịch :  Họ sinh sống ở miền quê.

3.a We live in Binh Minh Tower.

Dịch : Chúng đồ sộ sinh sống ở tòa ngôi nhà Bình Minh.

Bài 3. Chúng tao nằm trong ca hát

Click bên trên phía trên nhằm nghe:

http://spettu.edu.vn/wp-content/uploads/2017/11/11-track-112.mp3

 

Where vì thế you live?

Dịch : Quý khách hàng sinh sống ở đâu?

Where vì thế you live?

Dịch : Quý khách hàng sinh sống ỏ đâu?

I live in Quang Trung Street.

Dịch : Tôi sinh sống ở đàng Quang Trung.

Where vì thế you live?

Dịch :  Quý khách hàng sinh sống ở đâu?

I live in Green Avenue.

Dich : Tôi sinh sống ở Green Avenue.

Where vì thế you live?

Dịch : Quý khách hàng sông ở đâu?

I live In Green Tower.

Dịch : Tôi sinh sống Tại Green Tower.

What’s Green Tower like?

Dịch : Green Tower như vậy nào?

It’s tall and quiet.

Dịch : Nó cao và yên tĩnh tĩnh.

What’s your flat like?

Xem thêm: tại sao nói lực là một đại lượng vectơ

Dịch : Căn hộ của chúng ta như vậy nào?

It’s big and pretty.

Dịch : Nó rộng lớn và xinh đẹp nhất.

Bài 4. Đọc và ghi lại lựa chọn Đúng (Y) hoặc Sai (N)

Trung sinh sống với các cụ ở Hà Nội Thủ Đô. Địa chỉ của cậu ấy là 81, đàng Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Thủ Đô. hộ gia đình số trên tầng 4 của tòa tháp Hà Nội Thủ Đô. Căn hộ của mình rộng lớn và tiến bộ. Nó với tám nhìn xin xắn. Trung quí điểm ở mới mẻ chính vì nó ở trung tâm TP.HCM và sát ngôi trường học tập mới mẻ của cậu ốy.

1.N Trung sinh sống với tía u cậu ấy ở Hà Nội Thủ Đô.

2.Y Cậu ấy sinh sống ở một tòa tháp.

3.N Căn hộ cậu ấy xa xôi đối với trung tâm TP.HCM.

4.Y Trường học tập mới mẻ của cậu ấy sát ngôi nhà cậu ấy.

5.Y Trung quí ngôi nhà mới mẻ của cậu ấy.

Bài 5. Viết về chúng ta em

1.

What’s his/her name?

Dịch : Địa chỉ của chúng ta là gì?

His name is Khang.

Dịch : Tên cậu ây là Khang.

2.

Where is he/she from?

Dịch :  Cậu/Cô ây tới từ đâu?

He is from Ho Chi Minh City.

Dịch : Cậu ấy tới từ Thành phố Xì Gòn.

3.

What’s his/her address?

Dịch : Địa chỉ của cậu/cô ây là gì?

His address is/lt’s 128/27, Thien Phuoc Street, Ward 9, Tan Binh District, Ho Chi Minh City.

Dịch : Địa chỉ của cậu ây/Nó là số 128/27, đàng Thiên Phước, phường 9, quận Tân Bình, Thành phô’ Xì Gòn.

4.

Who does he/she live with?

Dịch : Cậu/cô ấy sinh sống với ai?

He lives with his parents.

Dịch : Cậu â’y sinh sống với phụ huynh.

5.

What’s his/her home page like?

Dịch : Nhà của cậu/cô ấy như vậy nào?

His home page is big and modern.

Dịch : Nhà của cậu ấy rộng lớn và tiến bộ.

Does he/she lượt thích his/her hometown? Why?/ Why not?

Dịch : Cậu/Cô ấy quí quê của cậu/cô ây cần không? Tại sao?/Tại sao không?

No, he doesn’t. Because it is busy and crowded.

Dịch : Không, cậu ây ko quí. Bởi vì như thế nó náo sức nóng và sầm uất.

Bài 6. Dự án

Vẽ một căn nhà và viết lách địa điểm của chính nó.

Bài 7. Tô màu sắc những ngôi sao

Bây giờ tôi với thể…

-hỏi và vấn đáp những thắc mắc về địa điểm và quê nhà.

-nghe và gạch men bên dưới nhửng đoạn văn về địa điểm và quê nhà.

-đọc và gạch men bên dưới nhừng đoạn văn về địa điểm và quê nhà.

-Viết về chúng ta tôi với địa điểm và quê nhà của chúng ta ấy.

 

 

 

Xem thêm: giao điểm của 3 đường trung trực