thời tiết hưng yên hôm nay

  • Thời tiết
  • Thời tiết 10 ngày tới

Thời tiết Hưng Yên

Thời tiết hiện nay tại

Cập nhật: 16h 26/08/2023

  • Thời tiết

    : phần lớn mây, ko mưa

  • Hướng gió

    : Gió nhộn nhịp đông phái mạnh - tốc độ: 1 m/s

Dự báo khí hậu 10 ngày tới

Chủ nhật 27/08/2023

35°C

30°C

71%

 41°%

2m/s

Ít mây, ngày nắng nóng nóng

Thứ nhì 28/08/2023

32°C

26°C

 100°%

2m/s

Nhiều mây, sở hữu mưa vừa

Thứ tía 29/08/2023

33°C

26°C

 71°%

4m/s

Có mây, ko mưa

Thứ tư 30/08/2023

33°C

25°C

 33°%

Có mây, ko mưa

Thứ sáu 01/09/2023

33°C

24°C

 14°%

Có mây, ko mưa

Thứ bảy 02/09/2023

33°C

24°C

 29°%

Có mây, ko mưa

Chủ nhật 03/09/2023

34°C

24°C

 24°%

Có mây, ko mưa

Thứ nhì 04/09/2023

34°C

24°C

 29°%

Có mây, ko mưa

Thứ tía 05/09/2023

34°C

24°C

 29°%

Có mây, ko mưa

Xem thêm: hệ quản trị cơ sở dữ liệu có các chương trình thực hiện những nhiệm vụ

Biểu loại nhiệt độ phỏng 10 ngày qua