thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Học ngữ pháp giờ đồng hồ Anh, chúng ta ko thể bỏ lỡ thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Đây sẽ là 1 trong 12 thì cơ phiên bản, không thể không có trong số bài xích đánh giá. Nhưng lúc bấy giờ, nhiều học tập viên vẫn còn đó cảm nhận thấy khá hoảng sợ Khi xúc tiếp. Vậy thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn là gì? cấu tạo đi ra sao? Nó được dùng  như vậy nào? Dấu hiệu phân biệt là gì? Mời chúng ta nằm trong ôn luyện lại với Langmaster nhập nội dung bài viết sau đây nhé.

Xem thêm:

Bạn đang xem: thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

 • TỔNG HỢP BẢNG CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH ĐẦY ĐỦ NHẤT
 • CÁC DẠNG BÀI TẬP THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN CÓ ĐÁP ÁN

I. Kiến thức cộng đồng về thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn (Past perfect continuous)

1. Khái niệm thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn (Past perfect continuous)

Thì quá khứ hoàn thành xong tiếp diễn (Past Perfect Continuous) được dùng làm trình diễn mô tả một hành vi tiếp tục và đang được xẩy ra tuy nhiên tiếp tục kết đôn đốc trước một hành vi không giống nữa tạo ra 1 thời điểm nhập quá khứ.

Thì quá khứ hoàn thành xong tiếp diễn (Past Perfect Continuous)
Thì quá khứ hoàn thành xong tiếp diễn (Past Perfect Continuous)

 2. Cách sử dụng thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Thì quá khứ tiếp tục được dùng làm thực hiện gì? Dưới đấy là một vài cách sử dụng cơ bản:

 • Dùng nhằm mô tả một hành vi chính thức xẩy ra và kéo dãn dài liên tiếp nhập một khoảng tầm thời hạn ở quá khứ. Hành động này tiếp tục kết đôn đốc bên trên 1 thời điểm xác lập nhập quá khứ.

Ví dụ: Quan had been playing games from the morning đồ sộ noon yesterday. 

(Quân tiếp tục đùa năng lượng điện tử liên tiếp kể từ sáng sủa cho tới trưa ngày trong ngày hôm qua.) 

 • Dùng nhằm trình diễn mô tả một hành vi tiếp tục xẩy ra và kéo dãn dài liên tiếp nhập quá khứ tuy nhiên bị một hành vi không giống chen nhập vào quá khứ.

Ví dụ: I had been reading book until my mother asked má đồ sộ go đồ sộ the market. 

(Tôi tiếp tục xem sách cho tới Khi u tôi rủ tôi cút chợ.)

 • Dùng nhằm trình diễn mô tả thành phẩm của một hành vi tự hành vi không giống tạo ra nhập quá khứ.

Ví dụ: Lan was sánh tired because she had been working home page all day long. 

(Lan đặc biệt mệt mỏi vì như thế chị  ấy tiếp tục thao tác mái ấm liên tiếp một ngày dài.)

 • Dùng nhằm mô tả về một hành vi xẩy ra liên tiếp được xác lập trước một mốc thời hạn rõ ràng nhập quá khứ.

Ví dụ: Jenny had been watching T.V for 2 hours by 7p.m last night.

(Jenny tiếp tục coi TV được 2 giờ đồng hồ tính cho tới 7 giờ tối ngày trong ngày hôm qua.)

Xem thêm:

 • THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN (PAST SIMPLE) - CÔNG THỨC, CÁCH DÙNG, DẤU HIỆU VÀ BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN
 • THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN (PAST CONTINUOUS) - CÔNG THỨC, CÁCH DÙNG, DẤU HIỆU VÀ BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN
 • THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH (PAST PERFECT): CẤU TRÚC, CÁCH DÙNG VÀ BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN

null

3. Công thức thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

3.1. Câu khẳng định

Cấu trúc: S + had + been + V-ing +…

Ví dụ: 

 • She had been doing her homework for twenty minutes before her mother came home page. 

(Cô ấy tiếp tục đang khiến bài xích luyện về mái ấm khoảng tầm đôi mươi phút trước lúc u cô ấy về mái ấm.)

 • Linda had been working in the office for eight hours before the phone rang. 

(Linda tiếp tục đang được thao tác nhập văn chống 8 giờ trước lúc chuông điện thoại thông minh reo.)

3.2. Câu phủ định

Cấu trúc: S + had not / hadn’t + been + V-ing

Ví dụ:

 • Thuy hadn’t been doing her homework when her mother came home page. 

(Thuy tiếp tục đang được ko thực hiện bài xích về mái ấm Khi u cô ấy trở lại mái ấm.)

 • Hoa hadn’t been listening to music English before she found her headphones.

(Hoa tiếp tục đang được ko nghe nhạc cho đến Khi cô ấy nhìn thấy tai nghe của tớ.)

3.3. Câu nghi ngại vấn

3.3.1. Câu chất vấn Yes/No question 

Cấu trúc câu hỏi: Had + S + been + V-ing +… ?

Trả lời:

Yes, S + had.

No, S + hadn’t.

Ví dụ: 

 • A: Had Quang been watching T.V when we came? (Có cần Quang tiếp tục đang được coi TV Khi tất cả chúng ta đến?)

B: Yes, he had. (Đúng vậy)

 • A: Had Linda been doing her homework for ten minutes before her sister came home page. (Có cần Linda tiếp tục đang khiến bài xích luyện khoảng tầm 10 phút trước lúc chị gái cô ấy trở lại nhà?)

B: No, she hadn’t. (Không đâu)

3.3.2. Câu chất vấn Wh- question 

Cấu trúc hỏi: WH-word + had + S + been + V-ing +…?

Trả lời: S + had + been + V-ing…

Ví dụ:

 • How long had Hoang been sitting there? 

(Hoàng tiếp tục đang được ngồi trên đây được bao lâu rồi?)

 • Hoang had been sitting for thirty minutes before you arrived. 

(Hoàng tiếp tục đang được ngồi trên đây được nửa tiếng trước khi chúng ta trở về.)

null

4. Cách phân tách động kể từ ở thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Ở từng thì, cơ hội phân tách động kể từ đều phải có sự không giống nhau. Chúng tớ nằm trong mò mẫm hiểu cơ hội phân tách trợ động kể từ và động kể từ thông thường nhập thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn nhé!

4.1. Trợ động từ

STT

Đại kể từ nhân xưng

Trợ động từ

1

I, you (số ít)

Had been

2

We, you, they (Số nhiều)

Had been

3

He, she, it (Số ít)

Had been

4.2. Động kể từ thường

Ở thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn, động kể từ chủ yếu được phân tách bằng phương pháp thêm thắt đuôi -ing, tất cả chúng ta phụ thuộc vào những quy tắc sau:

 • Nếu động kể từ kết đôn đốc bằng: -e, tớ quăng quật -e thêm thắt -ing. Ví dụ: Write => Writing, Come => Coming
 • Nếu động kể từ kết đôn đốc bằng: -ie, tớ thay đổi -ie trở thành -y rồi thêm thắt -ing. Ví dụ: Lie => Lying, Die => Dying
 • Nếu động kể từ kết đôn đốc bằng: vẹn toàn âm + phụ âm (trừ h, w, x, y), tớ nhân song phụ âm và thêm thắt -ing. Ví dụ: Stop => Stopping, Cut => Cutting
 • Nếu động kể từ kết đôn đốc bằng: vẹn toàn âm + “h, w, x, y”, tớ thêm thắt luôn luôn đuôi -ing vào thời điểm cuối động kể từ. Ví dụ: Know => Knowing, Draw => Drawing

5. Dấu hiệu thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Để phân biệt được thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn, chúng ta dựa vào những kể từ rõ ràng sau:

5.1. By the time: Đến lúc/ nhập lúc….

Ví dụ:

 • By the time I came back he had been watching T.V for five hours.

(Đến khi Tôi trở về, anh ấy tiếp tục coi TV khoảng tầm năm giờ đồng hồ đồng hồ).

 • By the time my mother arrived, I had been cooking dinner.

(Trước khi u tôi về, tôi vẫn đang được nấu nướng bữa tối).

5.2. Until then: Cho đến thời điểm đó

Ví dụ: 

Xem thêm: một năm nhuận có bao nhiêu ngày

 • Until then, I had been leaving Ha Long for 10 years

(Cho đến thời điểm bại liệt tôi tiếp tục tách ngoài Hạ Long được 10 năm).

 • Until then, I had been playing football.

(Cho đến thời điểm bại liệt tôi vẫn đang được đùa đá bóng).

5.3. Prior đồ sộ that time: Thời điểm trước đó/ trước đó

Ví dụ: Prior đồ sộ that time I had been still traveling in Phu Quoc for two months.

(Trước bại liệt, tôi tiếp tục du ngoạn ở Phú Quốc khoảng tầm nhì tháng).

5.4. Before, after: Trước, sau

Ví dụ:

 • Before I came, Lan had been having dinner at 7 o’clock.

(Trước Khi tôi cho tới, Lan tiếp tục bữa ăn khi 7 giờ).

 • Before my family arrived, I had been calling my best friend.

(Trước Khi mái ấm gia đình tôi trở lại, tôi tiếp tục gọi cho chính mình thân thích của tôi).

Xem thêm:

=> CẤU TRÚC THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN TỪ A-Z: CẤU TRÚC, CÁCH DÙNG VÀ BÀI TẬP

=> TỔNG HỢP BÀI TẬP THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN THƯỜNG GẶP NHẤT, KÈM ĐÁP ÁN

null

6. Video tự động học tập thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

THÀNH THẠO 12 THÌ TIẾNG ANH TRONG 15 PHÚT

BÍ KÍP THUỘC LÒNG CẤU TRÚC 12 THÌ TIẾNG ANH

II. Bài luyện thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn với đáp án

1. Bài tập

Bài 1. Điền câu nhập khu vực trống rỗng theo dõi khêu gợi ý nhập ngoặc

 1. She was very tired when I arrived home page. .............. (I/work/hard all day)
 2. Quan was disappointed when He had đồ sộ cancel my holiday. ………… (I/look/forward đồ sộ it)
 3. The five boys came into the house. ………………. (they/play/badminton) and they were both very tired.
 4. When I got home page, my mother was sitting in front of the TC. She had just turned it off. ……………….(She/watch/a film)
 5. Marry woke up in the middle of the night. She was frightened and didn’t know where she was. ……………… (she/dream)

  Bài 2: Chia dạng đích mang đến động kể từ nhập ngoặc

  1. She (sleep) ____ for eight hours when I woke her.
  2. She (word) ____ all day, sánh she didn’t want đồ sộ go out.
  3. They (live) ____ in London for five years when he lost his job.
  4. We (eat) ____ all day, sánh we felt a bit ill.
  5. When we met, you (work) ____ at that company for four months.
  6. It (rain) ____ and the road was covered in water.
  7. He was red in the face because he (run) ____.
  8. He was really tired because He (study) ____.
  9. We (go) ____ out for two years when we got married.
  10. It (snow) ____ for five days.

  Bài 3: Bài luyện trắc nghiệm thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

  1. My father ________ smoking in the garden.

  A. has

  B. had

  C. had been

  2. The worker ________ working well.

  A. had not been

  B. hadn't

  C. had not

  3. Had the members _____ playing by the rules?

  A. been

  B. have

  C. be

  4. Linda ________ expecting the worst.

  A. had

  B. 'd been

  C. had being

  5. Had the teachers ________ before the strike?

  A. been work

  B. working

  C. been working

  6. Our pool pump ________ running properly before the storm.

  A. had not have

  B. hadn't been

  C. hadn't being

  7. My roommate was upset because his girlfriend. He _____ been waiting for an hour.

  A. had

  B. has

  C. have

  8. My brother just heard about the accident. ________ been working all night?

  A. Had the driver

  B. Had the driving

  C. Have the driver

  9. We were shocked đồ sộ see him. ________ been expecting him.

  A. We are

  B. We have

  C. We'd not

  10. I finally reached my father. ________ him all day.

  A. I'd been calling

  Xem thêm: lớp trưởng tiếng anh là gì

  B. I have called

  C. I called

  Bài 4: Hoàn trở thành câu sau dùng kể từ nhập ngoặc

  1. We …………….. much because of our friend’s absence. (not/enjoy)
  2. The stored water  …………….. above the dam in the rainy season. (overflow)
  3. When I saw Linda, She …………….. near the traffic signal on the highway. (beg)
  4. My friend …………….. the water in the milk đồ sộ give đồ sộ the customers. (not/mix)
  5. David’s father always …………….. him from intruders. (protect)
  6. We …………….. the overall budget of the các buổi tiệc nhỏ last week. (not/calculate)
  7. They …………….. another chopper in their artillery. (include)
  8. Andy …………….. from fever due đồ sộ the change in the climate? (suffer)
  9. He …………….. the freewheel of this machine yesterday. (change)
  10. She …………….. anything đồ sộ anyone about the incident. (not/explain)

  2. Đáp án

  Bài 1:

  1. I’d been working hard all day
  2. I’d been looking forward đồ sộ it
  3. They’d been playing badminton
  4. She’d been watching a film
  5. She’d been dreaming

  Bài 2:

  1. had been sleeping
  2. had been working
  3. had been living
  4. had been eating
  5. had been working
  6. had been raining
  7. had been running
  8. had been studying
  9. had been going
  10. had been snowing

  Bài 3:

  1. C; 2. A; 3. A; 4. B; 5. C; 
  2. B; 7. A; 8. A; 9. C; 10. A

  Bài 4:

  1. had not been enjoying
  2. had been overflowing
  3. had been begging
  4. hadn’t been mixing
  5. had always been protecting
  6. hadn’t been calculating
  7. had been including
  8. had he been suffering
  9. had been changing
  10. hadn’t been explaining

  Trong nội dung bài viết bên trên trên đây, Langmaster tiếp tục tổ hợp và share cho chính mình những kỹ năng quan trọng tương quan cho tới thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Hy vọng với những vấn đề tương quan cho tới công thức, cách sử dụng, tín hiệu phân biệt này tiếp tục khiến cho bạn đạt được thành phẩm cao trong số bài xích đánh giá giờ đồng hồ Anh tiếp đây. Nếu mình thích đánh giá chuyên môn giờ đồng hồ Anh của tớ lúc này, hãy đăng ký test online không lấy phí ngay nào!