thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Đối với những người học tập giờ Anh “thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn” là thì khá thân mật và gần gũi và không xa lạ, đa số bọn chúng được lặp lên đường tái diễn nhập toàn bộ những bài bác giảng hoặc tiết học tập. Vì tỷ lệ dùng thông thường xuyên và là cơ hội biểu đạt dễ dàng nhất, tuy nhiên ko nên người nào cũng đang được người sử dụng thì đúng chuẩn. Hãy bám theo dõi nội dung bài viết tiếp sau đây của TOPICA Native nhằm tìm hiểu thêm vớ tần tật về thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn nhé!

Xem thêm:

Bạn đang xem: thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

 • Tất tần tật những thì nhập giờ Anh
 • Thì quá khứ hoàn thành xong tiếp diễn

1. Khái niệm

Thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong tiếp nối là gì? Present perfect continuous là gì?

Thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong tiếp diễn (thì Present perfect continuous) là thì biểu diễn miêu tả vấn đề chính thức nhập quá khứ và nối tiếp ở thời điểm hiện tại rất có thể tiếp nối ở sau này vấn đề vẫn kết cổ động tuy nhiên tác động sản phẩm còn ghi lại thời điểm hiện tại. 

2. Cách dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong tiếp nối dùng khi nào? Cùng tìm hiểu thêm cách sử dụng và ví dụ rõ ràng tiếp sau đây nhé!

 • Thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong tiếp nối biểu diễn miêu tả hành vi chính thức ở quá khứ và còn đang được nối tiếp ở thời điểm hiện tại nhấn mạnh vấn đề tính liên tục 

Ex: 

She has been waiting for you all day – Cô ấy vẫn đợi các bạn một ngày dài.

They have been travelling since last October. – Họ đã đi được phượt kể từ vào cuối tháng 10.

I’ve been decorating the house this summer. – Tôi vẫn đang được tô điểm ngôi nhà kể từ ngày hè.

 • Thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong tiếp nối biểu diễn miêu tả hành vi vẫn kết cổ động nhập quá khứ tuy nhiên tất cả chúng ta quan hoài cho tới sản phẩm cho tới hiện 

tại 

Ex:

She has been cooking since last night. – Cô ấy vẫn nấu nướng bữa ăn ngày hôm qua.

Someone’s been eating my cookies. – Ai này đã ăn bánh cookies của tôi.

Lưu ý: 

Thì thời điểm hiện tại trả thành nhấn mạnh vấn đề sản phẩm của hành vi nhằm lại ở thời điểm hiện tại, thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn nhấn mạnh vấn đề sự tiếp nối của hành vi kéo dãn dài kể từ quá khứ và còn nối tiếp cho tới hiện tại tại 

Ex:

I have witten six letters since morning. – Tôi vẫn viết lách 6 bước thư kể từ sáng sủa.

I have been writing six letters since morning. – Tôi vẫn và vẫn đang được viết lách 6 bước thư kể từ sáng sủa.

TOPICA NativeX – Học giờ Anh trọn vẹn “4 khả năng ngôn ngữ” cho tất cả những người dành hết thời gian.

     Với quy mô “Lớp Học Nén” độc quyền:
Tăng rộng lớn trăng tròn thứ tự va “điểm loài kiến thức”, hùn hiểu sâu sắc và lưu giữ lâu rộng lớn vội vã 5 thứ tự.
Tăng tài năng tiếp nhận và triệu tập qua quýt những bài học kinh nghiệm cô ứ đọng 3 – 5 phút.
Rút cộc sát 400 giờ học tập lý thuyết, tăng rộng lớn 200 giờ thực hành thực tế.
Hơn 10.000 hoạt động và sinh hoạt nâng cao 4 khả năng nước ngoài ngữ bám theo giáo trình chuẩn chỉnh Quốc tế kể từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ TOPICA NATIVEX

3. Công thức thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Công thức thời điểm hiện tại hoàn thành xong tiếp diễn

Công thức present perfect continuous (HTHTTD – present perfect continuous)

3.1. Thể khẳng định

S + have/has + been + V-ing

Ví dụ về thời điểm hiện tại hoàn thành xong tiếp nối ở thể khẳng định:

 • I have been studying English for 5 years. – Tôi vẫn học tập Tiếng Anh được 5 năm.
 • We have been waiting here for over two hours! – Chúng tôi vẫn hóng ở trên đây rộng lớn nhì giờ đồng hồ đeo tay.
 • They have been talking for the last hour. – Họ vẫn rỉ tai kéo dãn dài cả giờ đồng hồ đeo tay.
 • She has been watching too much television lately. – Cô ấy vẫn coi rất nhiều TV.
 • He has been swimming for one hour. – Anh ấy vẫn tập bơi được một giờ.
 • It has been raining since last night. – Trời vẫn mưa suốt đêm ngày hôm qua.

Lưu ý:

 • I/we/you/they + have
 • He/she/it + has

3.2. Thể phủ định

S + have/ has + not + been + V-ing

Ex:

 • I haven’t been studying English for 5 years. – Tôi dường như không học tập giờ Anh được 5 năm.
 • We haven’t been waiting here for over two hours! – Chúng tôi dường như không hóng ở trên đây rộng lớn nhì giờ đồng hồ!

3.3. Thể nghi hoặc vấn

(WH) + have/ has + S + been + V-ing?

Ex:

 • Have you been waiting here for two hours? Yes, I have

Bạn vẫn hóng 2 giờ đồng hồ? 

 • Has she been working at that company for three years? Yes, she has

Cô ấy vẫn thao tác làm việc ở doanh nghiệp lớn được 3 năm?

 • What have you been doing for the last 30 minutes?

Bạn đã thử gì một phần hai tiếng trước?

 • I’ve been doing my homework.

Tôi đã thử bài bác tập luyện về ngôi nhà.

4. Dấu hiệu nhận ra thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Dấu hiệu thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Dấu hiệu và cách sử dụng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Xem thêm: satisfied đi với giới từ gì

Bảng tiếp sau đây tiếp tục nêu rõ rệt tín hiệu nhận ra và ví dụ về thời điểm hiện tại hoàn thành xong tiếp nối cụ thể:

Trạng từ Vị trí cụm từ Ví dụ về thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn
 • for the whole + N (N chỉ thời gian)
Thường đứng cuối câu
 • Jimmy has been driving his xế hộp for the whole day.
  (Jimmy vẫn tài xế cả ngày rồi.)
 • People in the các buổi tiệc nhỏ have been singing for the whole night.
  (Những người nhập buổi tiệc vẫn hát cả bữa tối ni rồi.)
 • for + N (quãng thời gian): nhập khoảng
  (for months, for years,…)
 • since + N (mốc/điểm thời gian): kể từ khi
  (since he arrived, since July,…)
Đầu hoặc cuối câu
 • Since I came, he has been playing video clip games.
  (Kể kể từ khi tôi cho tới, anh ấy vẫn đang được đùa năng lượng điện tử.)
 • My mother has been doing housework for 1 hour.
  (Mẹ tôi vẫn và đang được thao tác làm việc ngôi nhà được một giờ rồi.)
 • All + thời gian
  (all the morning, all the afternoon,…)
Thường đứng cuối câu
 • They have been working in the field all the morning.
  (Họ thao tác làm việc ngoài đồng cả buổi sớm.)

TOPICA NativeX – Học giờ Anh trọn vẹn “4 khả năng ngôn ngữ” cho tất cả những người dành hết thời gian.

     Với quy mô “Lớp Học Nén” độc quyền:
Tăng rộng lớn trăng tròn thứ tự va “điểm loài kiến thức”, hùn hiểu sâu sắc và lưu giữ lâu rộng lớn vội vã 5 thứ tự.
Tăng tài năng tiếp nhận và triệu tập qua quýt những bài học kinh nghiệm cô ứ đọng 3 – 5 phút.
Rút cộc sát 400 giờ học tập lý thuyết, tăng rộng lớn 200 giờ thực hành thực tế.
Hơn 10.000 hoạt động và sinh hoạt nâng cao 4 khả năng nước ngoài ngữ bám theo giáo trình chuẩn chỉnh Quốc tế kể từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ TOPICA NATIVEX

5. Phân biệt thì Hiện bên trên trả thành và thì Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Thì thời điểm hiện tại trả thành Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn
 

Thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong nhấn mạnh vấn đề vào kết quả của hành vi.

 • I have visited Ha Noi 5 times.
  (Tôi từng lên đường thăm hỏi Hà Nội 5 thứ tự.)

2. Được dùng nhập một trong những công thức sau:

 • I have studied English since 2005.
 • He has played volleyball for 6 years.
 • I have been vĩ đại Da Lat twice this year.
 • I have never seen such a beautiful girl before.
 • She has just finished her homework.
 • She has already had dinner with her family.
 • He has not met his family recently.

3. Signal Words: Ever, never, just, already, recently, since, for

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn thông thường nhấn mạnh vấn đề vào tính liên tục của hành vi.
 • I’ve been waiting for Kim all day.
  (Tôi vẫn đợi Kim một ngày dài ni.)

2. Được dùng nhập một trong những công thức sau:

 • I have been jogging all afternoon in the park.
 • I have been waiting vĩ đại meet him all day long
 • I am sánh tired. I have been searching for a new apartment all morning.
 • How long have you been playing the piano?
 • She has been teaching here for about 12 years

3. Signal Words: All the morning, all the afternoon, all day long, since, for, how long…

6. Các kiểu câu thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

7. Bài tập luyện thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Với những công thức tuy nhiên TOPICA Native một vừa hai phải tổ hợp phía bên trên, hãy nằm trong áp dụng nhằm rèn luyện ngay lập tức bài bác tập luyện sau nhé!

Ví dụ thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Ví dụ thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn – cơ hội dùng present perfect continuous

Bài 1: Hoàn trở thành những câu mặt mũi dưới

 1. It’s raining. The rain started two hours ago. It‘s been raining for two hours.
 2. We are waiting for the bus. We started waiting for trăng tròn minutes. We ….. for trăng tròn minutes.
 3. I’m learning Spanish. I started classes in December. I ….. since December.
 4. Mary is working in London. She started working there on 18 January. ……. since 18 January.
 5. Our friends always spend their holidays in Italy. They started going there years ago. ……. for years.

Đáp án

 1. has been raining
 2. have been waiting
 3. have been learning Spanish
 4. she has been working there
 5. they’ve been going there

Bài 2: Hoàn vớ những câu sau nhờ vào những kể từ khêu gợi ý cho tới sẵn

 1. We/ not/ want/ go/ because/ be/ play/ football
 2. Chingun/ be/ sleep/ hours/ so/ house/ quiet.
 3. He/ drink/ alcohol/ since/ we/ see/
 4. I/ do/ work/ whole/ day/ now/ be/ tired.
 5. She/ not/ see/ parents/ sánh long/ because/ she/ busy.

Đáp án

 1. We don’t want vĩ đại go out because We have been playing football.
 2. Chingun has been sleeping for hours, sánh the house is very quiet.
 3. He has been drinking alcohol since we saw him.
 4. I have been doing my homework for the whole day, sánh now I am tired.
 5. She has not been seeing her parents for sánh long because she is extremely busy.

Bài 3: Đặt câu với thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn 

1. You have just arrived vĩ đại meet a boy who is waiting for you.
(you/wait/long)

→ _______________________________________________?

2. You meet an old friend in the street. His face and hands are really strange.
(what/to/do?)

→ _______________________________________________?

3. A friend of yours is now working in a drug store. You want vĩ đại know how long.
(how long/you/work/there?)

→ _______________________________________________?

4. A friend tells you about her job – she is an accountant. You want vĩ đại know how long.
(how long/you/work/accountant?)

→ _______________________________________________?

Đáp án

 1. Have you been waiting long?
 2. What have you been doing?
 3. How long have you been working there?
 4. How long have you been working as an accountant?

Bài 4: Đọc những trường hợp và hoàn thành xong những câu cho tới đích thị. Sử dụng những động kể từ nhập ngoặc

Ví dụ: 

1. Tom started reading a book two hours ago. He is still reading it and now he is on page 53.

 • He has been reading for two hours. (read)
 • He has read 53 pages sánh far. (read)

2. Rachel is from nước Australia. She is traveling around Europe at the moment. She began her trip three months ago.

 • She __________________________________ for three months. (travel)
 •  __________________________________ six countries sánh far. (visit)

3. Patrick is a tennis player. He began playing tennis when he was ten years old. This year he won the national championship again-for the fourth time.

 •  __________________________________ the national championship four times. (win)
 •  __________________________________ since he was ten. (play)

4. When they left college, Lisa and Sue started making films together. They still make films.

 • They __________________________________ films since they left college. (make)
 •  __________________________________ five films since they left college. (make)

Đáp án

2. She has been traveling
She has visited

3. He has won
He has been playing tennis

4. They have been making…
They have made…

Thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong tiếp diễn tiếp tục không thể khó khăn nếu như chúng ta nắm rõ cấu hình, kiểu dáng, cơ hội dùng, và vết hiện tại của thì. Hãy hiểu kĩ những cảnh báo phía trên bài bác nhằm khi gặp gỡ những tình huống đặc biệt quan trọng vẫn thực hiện đích thị. Mong là bài bác về thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn này sẽ hỗ trợ chúng ta cầm kiên cố thì present perfect continuous trong tâm bàn tay và dùng đích thị trong những văn cảnh.

Các bạn cũng có thể tìm hiểu thêm thêm thắt về bài bác tập luyện thì thời điểm hiện tại tiếp nối bên trên đây 

TOPICA Native hỗ trợ biện pháp học tập giờ Anh trực tuyến tương tác 2 chiều với nhà giáo bạn dạng ngữ tiên phong hàng đầu Khu vực Đông Nam Á, khiến cho bạn phát biểu giờ Anh thành thục chỉ với sau 6 mon kể từ số lượng 0.

Xem thêm: công thức diện tích hình thoi

TOPICA NativeX – Học giờ Anh trọn vẹn “4 khả năng ngôn ngữ” cho tất cả những người dành hết thời gian.

     Với quy mô “Lớp Học Nén” độc quyền:
Tăng rộng lớn trăng tròn thứ tự va “điểm loài kiến thức”, hùn hiểu sâu sắc và lưu giữ lâu rộng lớn vội vã 5 thứ tự.
Tăng tài năng tiếp nhận và triệu tập qua quýt những bài học kinh nghiệm cô ứ đọng 3 – 5 phút.
Rút cộc sát 400 giờ học tập lý thuyết, tăng rộng lớn 200 giờ thực hành thực tế.
Hơn 10.000 hoạt động và sinh hoạt nâng cao 4 khả năng nước ngoài ngữ bám theo giáo trình chuẩn chỉnh Quốc tế kể từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ TOPICA NATIVEX