theo quy định của pháp luật tại thời điểm tổ chức bầu cử cử tri vi phạm nguyên tắc bầu cử khi

(spettu.edu.vn)

Theo Điều 69, Điều 71 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng dân chúng quy lăm le nguyên lý, thời gian bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND những cấp như sau:

Bạn đang xem: theo quy định của pháp luật tại thời điểm tổ chức bầu cử cử tri vi phạm nguyên tắc bầu cử khi

* Nguyên tắc vứt phiếu

1. Mỗi cử tri đem quyền vứt một phiếu bầu đại biểu Quốc hội và vứt một phiếu bầu đại biểu Hội đồng dân chúng tương ứng với mỗi cấp cho Hội đồng dân chúng.

2. Cử tri cần tự động bản thân, cút bầu cử, ko được nhờ người không giống bầu cử thay cho, trừ tình huống quy lăm le bên trên khoản 3 và khoản 4 Điều này; Khi bầu cử cần xuất trình thẻ cử tri.

3. Cử tri ko thể tự động viết lách được phiếu bầu thì nhờ người không giống viết lách hộ, tuy nhiên cần tự động bản thân vứt phiếu; người viết lách hộ cần đảm bảo an toàn kín phiếu bầu của cử tri. Trường phù hợp cử tri vì thế tàn tật ko tự động bỏ thăm được thì nhờ người không giống bỏ thăm nhập hòm phiếu.

4. Trong tình huống cử tri xót nhức, già nua yếu hèn, tàn tật ko thể cho tới chống bỏ thăm được thì Tổ bầu cử đem hòm phiếu phụ và phiếu bầu cho tới khu vực ở, chỗ điều trị của cử tri nhằm cử tri nhận phiếu bầu và tiến hành việc bầu cử. Đối với cử tri là kẻ hiện nay đang bị tạm thời nhốt, người đang được chấp hành giải pháp tiến hành hạ tầng dạy dỗ cần, hạ tầng cai nghiện cần tuy nhiên trại tạm thời nhốt, hạ tầng dạy dỗ cần, hạ tầng cai nghiện cần ko tổ chức triển khai chống bỏ thăm riêng biệt hoặc cử tri là kẻ hiện nay đang bị tạm thời lưu giữ tận nhà tạm thời lưu giữ thì Tổ bầu cử đem hòm phiếu phụ và phiếu bầu cho tới trại tạm thời nhốt, mái ấm tạm thời lưu giữ, hạ tầng dạy dỗ cần, hạ tầng cai nghiện cần nhằm cử tri nhận phiếu bầu và tiến hành việc bầu cử.

5. Khi cử tri viết lách phiếu bầu, không có ai được coi, bao gồm member Tổ bầu cử.

6. Nếu viết lách lỗi, cử tri đem quyền thay đổi phiếu bầu không giống.

Xem thêm: chính sách đối ngoại có vai trò

7. Khi cử tri bỏ thăm hoàn thành, Tổ bầu cử đem trách cứ nhiệm đóng góp lốt “Đã vứt phiếu” nhập thẻ cử tri.

8. Mọi người cần tuân theo dõi nội quy chống bỏ thăm.

* Thời gian tham vứt phiếu:

1. Việc bỏ thăm chính thức kể từ 7 giờ sáng cho tới 7 giờ tối cùng trong ngày. Tùy tình hình khu vực, Tổ bầu cử rất có thể ra quyết định mang lại chính thức việc bỏ thăm sớm rộng lớn tuy nhiên ko được trước 5 giờ sáng sủa hoặc kết đôn đốc muộn rộng lớn tuy nhiên ko được quá 9 giờ tối cùng trong ngày.

2. Trước Khi bỏ thăm, Tổ bầu cử cần đánh giá hòm phiếu trước sự việc tận mắt chứng kiến của cử tri.

3. Việc bỏ thăm cần được tổ chức liên tiếp. Trong trường hợp có sự khiếu nại bất thần thực hiện con gián đoạn việc bỏ thăm thì Tổ bầu cử phải khởi tạo tức niêm phong hòm phiếu, tư liệu tương quan thẳng cho tới cuộc bầu cử, kịp lúc report mang lại Ban bầu cử, mặt khác cần đem những giải pháp quan trọng nhằm việc bỏ thăm được nối tiếp.

Xem thêm: các câu hỏi hack não

(Theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân)


Tổng số điểm của nội dung bài viết là: 0 nhập 0 tấn công giá

Click nhằm nhận xét bài xích viết