theo định luật khúc xạ thì

Câu hỏi:

18/06/2019 142,289

A. tia khúc xạ và tia cho tới nằm trong và một mặt mày bằng.

Bạn đang xem: theo định luật khúc xạ thì

Đáp án chủ yếu xác

B. góc khúc xạ khi nào cũng không giống 0.

C. góc cho tới tăng từng nào đợt thì góc khúc xạ tăng từng ấy đợt.

D. góc cho tới luôn luôn trực tiếp to hơn góc khúc xạ.

Đáp án: A

Theo ấn định luật khúc xạ thì tia khúc xạ và tia cho tới nằm trong và một mặt mày phẳng

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chiếu một tia sáng sủa đơn sắc chuồn kể từ không gian vô môi trường xung quanh với tách suất n, sao cho tới tia bản năng vuông góc với tia khúc xạ. Khi cơ góc cho tới i được xem theo đòi công thức

A. sini = n

B. sini = 1/n 

C. tani = n

D. tani = 1/n

Câu 2:

Chiết suất vô cùng của một môi trường xung quanh là tách suất tỉ đối của môi trường xung quanh cơ sánh với

A. chủ yếu nó. 

B. chân ko.

C. không gian. 

D. nước.

Câu 3:

Tốc phỏng độ sáng vô không gian là v1, nội địa là v2. Một tia sáng sủa chiếu kể từ nước ra bên ngoài không gian với góc cho tới là i, với góc khúc xạ là r. Kết luận này bên dưới đó là đúng?

A. v1 > v2; i > r.

Xem thêm: nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lí

B. v1 > v2; i < r. 

C. v1 < v2; i > r.

D. v1 < v2; i < r.

Câu 4:

Với một tia sáng sủa đơn sắc, tách suất vô cùng của nước là n1, của thuỷ tinh nghịch là n2. Chiết suất tỉ đối của nước so với thuỷ tinh nghịch là

A. n12 = n1/n

B. n12 = n2/n

C. n21 = n2 – n

D. n12 = n1 – n2

Câu 5:

Trong hiện tượng lạ khúc xạ độ sáng. So với góc cho tới, góc khúc xạ

A. nhỏ rộng lớn.

B. lớn rộng lớn hoặc vì thế.

C. lớn rộng lớn..

D. nhỏ rộng lớn hoặc to hơn.

Câu 6:

Cho tách suất của nước vì thế 4/3, của benzen vì thế 1,5, của thủy tinh nghịch flin là một trong những,8. Hiện tượng bản năng toàn phần hoàn toàn có thể xẩy ra Lúc chiếu độ sáng từ

A. kể từ benzen vô nước.

B. kể từ nước vô thủy tinh nghịch flin.

C. kể từ benzen vô thủy tinh nghịch flin.

Xem thêm: tác động tiêu cực nhất của chính sách dân số rất triệt để ở trung quốc là

D. kể từ chân ko vô thủy tinh nghịch flin.