theo đacuyn hình thành loài mới diễn ra theo con đường

 • Câu hỏi:

  Theo Đacuyn, tạo hình loại mới nhất ra mắt theo dõi con cái đường 

  • A. cách li địa lí
  • B. cách li sinh thái
  • C. chọn thanh lọc tự động nhiên
  • D. phân li tính trạng

  Lời giải tham lam khảo:

  Bạn đang xem: theo đacuyn hình thành loài mới diễn ra theo con đường

  Đáp án đúng: D

Mã câu hỏi: 60700

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Xem thêm: read the following passage and mark the letter

Môn học: Sinh học

Câu căn vặn này nằm trong đề thi đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

Xem thêm: công thức của triolein là

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC

 • Theo Đacuyn, tạo hình loại mới nhất ra mắt theo dõi con cái đường 
 • Nhóm loại vật sở hữu sức nóng chừng khung người ko biến hóa theo dõi sức nóng chừng môi trường? 
 • Sử dụng chuỗi thực phẩm sau nhằm xác lập hiệu suất sinh thái xanh của loại vật hấp phụ bậc 2 đối với loại vật hấp phụ bậc 1 là:
 • Nếu độ cao thấp của quần thể xuống bên dưới nấc ít nhất thì quần thể tiếp tục suy thoái và phá sản và dễ dẫn đến tiêu vong vì thế vẹn toàn nhân chủ yếu là:
 • Theo Đácuyn, hình thức tiến thủ hoá là
 • Tuổi quần thể là: 
 • Dòng tích điện trong những hệ sinh thái xanh được truyền theo dõi con phố phổ cập là 
 • Cơ quan liêu tương đương là
 • Hình trở thành loại vì chưng con phố địa lí thông thường xẩy ra so với loài nào?
 •  Hoá thạch cổ nhất của những người H.sapiens được vạc hiện tại ở đâu?
 • Các vô cùng trị của độ cao thấp quần thể là gì?
 • Hệ sinh thái xanh là gì? 
 • Mọi loại vật sở hữu mã DT và bộ phận prôtêin tương đương nhau là minh chứng xuất xứ công cộng của sinh giới thuộc 
 •  Ý nghĩa của hoá thạch là 
 • Nguyên nhân bên phía trong phát sinh thao diễn thế sinh thái xanh là: 
 • Nguyên nhân này tại đây ko thực hiện ngày càng tăng dung lượng khí CO2 vô khí quyển: 
 • Nếu nhận định rằng chuối mái ấm 3n sở hữu xuất xứ kể từ chuối rừng 2n thì hình thức tạo hình chuối mái ấm được lý giải vì chưng chuổi những sự khiếu nại như sau:
 • Để khử sâu sắc đục thân thuộc lúa, người tao thả ong đôi mắt đỏ au vô ruộng lúa.
 • Lừa lai với ngựa sinh rời khỏi con cái la không tồn tại kĩ năng sinh đẻ. Hiện tượng nầy thể hiện cho 
 • Lưới thực phẩm và bậc đủ chất được thi công nhằm: 
 • Dạng người biết sản xuất khí cụ làm việc thứ nhất là:
 •  Điều này tại đây ko đích thị với thao diễn thế vẹn toàn sinh? 
 •  Tiến hoá nhỏ là vượt lên trên trình 
 • Khí quyển vẹn toàn thuỷ không tồn tại (hoặc sở hữu vô cùng ít) chất 
 • Quan hệ tương hỗ vô quần thể là:
 • Quần xã loại vật là 
 • Quá trình này tại đây ko trả lại CO2 vô môi trường:
 • Kết trái khoáy của tiến thủ hoá chi phí sinh học tập là 
 • Ý nghĩa sinh thái xanh của loại phân bổ đồng đều của những thành viên vô quần thể là: 
 •  Ao, hồ nước vô đương nhiên được gọi đích thị là: